Pro své bydlení si Petra s Jakubem vybrali nevšední pasivní dům, navržený podle zásad feng-shui

Pro své bydlení si Petra s Jakubem vybrali nevšední pasivní dům, navržený podle zásad feng-shui

Redakce | Čtvrtek, 27. srpen 2020 |

Přidat na Seznam.cz

Pasivní domy jsou obvykle vnímané jako utilitární záležitost, která promlouvá především řečí čísel. Lze ale výpočty skloubit s filozofií feng-shui? ARCHCON atelier dokazuje, že ano. Za návrhem tohoto poetického domu stojí sehraná dvojice Irena Truhlářová a Šárka Trousílková. Stavba byla inspirovaná nevšedními požadavky klientů Petry a Jakuba a harmonizovaná pohledem konzultantky feng-shui Terezy Svobodové. Na přípravě návrhu se dále podílel tým statiků, energetický specialista a realizační firma. Představujeme vám malou degustaci z procesu tvorby architektonické studie slovy architektek.

Archetypální hmota se sedlovou střechou respektuje místní ráz krajiny, zástavby a výhledy směřující zejména jihovýchodním směrem. Dřevostavbu jsme citlivě umístili do terénu tak, aby byla v co největší míře zachována přirozená svažitost. Hlavní hmota je na delší fasádě doplněna krytým vstupem, který směrem na východ přechází v krytou terasu. Také jsme dřevostavbě dali dostatečný odstup od komunikace, vznikla díky tomu příjemná předzahrádka, která navazujícím místnostem dodá vítanou intimitu.

navrh-domu-feng-shui-stit-domu

Foto: archiv ARCHCON atelier


Voda je život

Naší filozofií je snaha o zadržování vody v krajině, proto ploché střechy navrhujeme jako vegetační, předpokládáme využití dešťové vody na splachování toalet a zalévání zahrady a dále navrhujeme kořenovou čističku odpadních vod. Kořenové pole s mokřadními rostlinami bude funkčním, ale i estetickým doplňkem zahrady.

navrh-domu-feng-shui-terasa

Foto: archiv ARCHCON atelier


Parkování podle filozofie

V prvních úvahách jsme zvažovali umístění carportu k domu nebo mimo něj. Nakonec zvítězila varianta mimo dřevostavbu a to zejména abychom zachovali nenarušenou štítovou stěnu, která je pro území CHKO typická. Další argumenty přineslo i feng-shui, podle kterého je dobré oddělit přístup aut a pěší vstup do sebe. Díky svažitosti pozemku je carport umístěn o 1,5 m níže, a to logicky vyústilo v návrh vegetační střechy, protože na střechu je při pohledu z terasy a horního patra vidět.

navrh-domu-feng-shui-prijezdova-cesta

Foto: archiv ARCHCON atelier


Vývoj zastřešení terasy

Původně jsme uvažovali nad zastřešením kryté terasy pomocí zasklení, z důvodu přehřívání jsme sklo nahradili zelenou střechou a zasklení jsme ponechali pouze v jednom poli u posuvných terasových dveří. Také se nám změnila barevnost objektu, jelikož si investoři nepřáli, aby dřevo šedlo. Na záklop byly použity bělené palubky a na obklad dřevostavby byl použit sibiřský modřín s tenkovrstvou lazurou v medovém odstínu.

navrh-domu-feng-shui-zastreseni-kryte-terasy


"Pro klienty nebylo při návrhu primárním cílem dosažení pasivního standardu, ale spíš využití potenciálu pozemku. Dalo by se říci, že pasivní standard je zde vítaným bonusem."


navrh-domu-feng-shui-zastreseni-terasy-barevnost

Foto: archiv ARCHCON atelier

Konstrukce a technické zařízení

Dům navrhujeme jako dřevostavbu z masivních dřevěných panelů (DEKPANEL) zateplených dřevovláknitou izolací. Krov bude klasický dřevěný, opět zateplený dřevovláknitou izolací. Z důvodu volné dispozice bude nutné v některých místech vynést vaznice ocelovým rámem skrytým do předstěn. Po zpracování studie došlo ještě ke změně založení – dům bude založen na XPS a ŽB desku.

Vytápění je navrženo elektrické (topné rohože/sálavé panely/žebříky), ohřev teplé užitkové vody a rekuperaci vzduchu zajišťuje VZT jednotka s aktivní rekuperací. Předpokládáme doplnění FV systému o výkonu 3,51 kWp.

navrh-domu-feng-shui-pudorys-1NP

Půdorys 1NP.

navrh-domu-feng-shui-pudorys-2NP

Půdorys 2NP.


Feng-shui aneb energie trochu jinak

Spolupráce s Terezou nám v první fázi definovala dispozici. Vzhledem k tomu, že majitelé budou v dřevostavbě i pracovat, snažili jsme se místnosti pro různé činnosti rozmístit co nejpříznivěji pomocí techniky letící hvězdy. Vznikla díky tomu i nečekaná poloha schodiště, které přidává na velkorysosti obytného prostoru.

navrh-domu-feng-shui-obyvaci-pokoj

Foto: archiv ARCHCON atelier

navrh-domu-feng-shui-kuchyn

Foto: archiv ARCHCON atelier

Energetika a souvislost s rozpočtem

V průběhu studie proběhla i energetická optimalizace do pasivního standardu dle dotačního programu Nová zelená úsporám (prováděl Lukáš Pučelík, Porsenna o.p.s.)

  • Náš koncept by bez úprav splnil kategorii b.0. byl by nutný FV systém o velikosti 3,78 kWp (14 ks FV panelů).
  • Varianta 1 by pomocí úprav stavebního řešení (zejména změna tloušťky izolací), změny parametrů výplní otvorů (kvalitnější profily, částečné použití solárního zasklení) a při doložení podrobného hodnocení tepelných mostů splnila kategorii b.1. byl by nutný FV systém o velikosti 3,51 kWp (13 ks FV panelů).
  • Varianta 2 by pomocí úprav stavebního řešení (zejména změna tloušťky izolací), změny parametrů výplní otvorů (bezrámové profily, částečné použití solárního zasklení) a rozměrové změny oken (zejména zvětšení) splnila kategorii b.1. tato varianta nebyla v rozpočtu hodnocena. byl by nutný FV systém o velikosti 3,78 kWp (14 ks FV panelů).
  • Varianta 3 by pomocí větších úprav stavebního řešení (zejména změna tloušťky izolací), změny parametrů výplní otvorů (bezrámové profily, částečné použití solárního zasklení) větší rozměrové změny oken (zejména zvětšení) a při doložení podrobného hodnocení tepelných mostů splnila kategorii b.2. byl by nutný Fv systém o velikosti 5,13 kWp (19 ks FV panelů).

navrh-domu-feng-shui-finance

pozn.: Souběžně s energetickým hodnocením zpracovávala realizační firma Jaroslav Jiruška, DŘEVOSTAVBY BISKUP s.r.o.) rozpočet, během kterého byly posouzeny i varianty navržených úprav.


Symbol domu

U vstupní partie bylo zapotřebí nasměřovat energii do domu a trochu ji zjemnit a zpomalit. K tomu nám pomáhá vlnící se cestička k domu, doplnění treláže na konci terasy a umístění lavičky u vstupu. Na stěnu proti vstupu od carportu jsme umístili symbol domu "Strom života".

Na opačné straně domu máme za úkol vytvořit bezpečí „želvu" - pojali jsme proto tuto fasádu téměř bez oken a omítnutou, v exteriéru zde bude svahování terénu doplněné o kameny, či keře, které želvu podpoří.

navrh-domu-feng-shui-detail-terasy

Foto: archiv ARCHCON atelier

navrh-domu-feng-shui-interier

Foto: archiv ARCHCON atelier

navrh-domu-feng-shui-detail-terasy-strom-zivota

Článek připravila: Irena Truhlářová ARCHCON atelier s.r.o.


rocenka-pasivni-domy-2020

PASIVNÍ domy - jak se staví, jak se v nich žije...

  • Návrh a stavba pasivního domu
  • Technologie
  • Projekty a realizace
  • Zkušenosti

Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi. Přes 220 stran informací pouze za 85 Kč

koupit časopis

 

PD-2020
Vaše komentáře (0)

Nejnovější články v kategorii “Pasivní domy”

Více článků »

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

  • Banner

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop