Fasáda dřevostavby - kdy a jak se o ni starat?

Fasáda dřevostavby - kdy a jak se o ni starat?

Jiří Kuthan | Čtvrtek, 12. prosinec 2019 |

Přidat na Seznam.cz

Stejně jako šaty dělají člověka, fasáda dělá dům. Nejen vnější obálka jako celek, ale především to, v jakém se nachází stavu. Není tedy důležité jen vybrat si to nejlevnější nebo nejhezčí možné řešení, ale zamyslet se také nad tím, jak bude vypadat za několik let a kolik nás jeho údržba bude stát sil.

Volba fasády pro vzhled domu

Při nelehké cestě, jakou výstavba rodinného domu často bývá, se pro někoho může stát fasáda jedním z posledních těžkých rozhodnutí, které musí učinit. A i když před ním po celou dobu výstavby stálo mnoho závažnějších a z hlediska funkčnosti domu a kvality bydlení důležitějších rozhodnutí, je volba fasády pro vzhled domu stěžejní.

Nejen proto, že udá jeho tvář a stane se tak pomyslnou vizitkou stavby, ale také proto, že může své majitele v průběhu životnosti hodně potrápit.

Chcete, aby dům vypadal neustále „jako ze škatulky?" Máte energii a čas fasádu každoročně udržovat, nebo chcete takové řešení, na které nebudete muset desítky let vůbec sáhnout? Podívejte se, jaké se vám nabízejí možnosti...

Klasická omítka

Omítat můžeme různými druhy omítek, které se liší rozdílným pojivem (akrylátové, silikátové, silikonové). To udává jak vlastnosti, tak cenu omítkového systému. Poslední jmenované jsou nejdražší ale zároveň „nejkvalitnější". Nemají tak velký sklon k ulpívání prachu a tedy „špinění", jsou vodoodpudivé a zároveň paropropustné, pružné (nepraskají) a nemají tak velký sklon k růstu mechů, řas a lišejníků.

moderni-drevostavba-fasada-bila-omitka

Přesto nejsou nesmrtelné, a i když vydrží dlouhá léta, pravidelná údržba a někdy i nutná obnova takové fasády nikoho nemine. Vlivem povětrnostních vlivů vznikají na omítané fasádě praskliny, dochází k oddělování vrstev až po finální opadání.

Nejvíce ohrožené jsou tmavé plochy, které trpí velkými rozdíly teplot, přechody materiálů nebo například omítkové hrany. Omítku často napadá i vzlínající vlhkost, která vzniká u nevhodně provedených soklů a okapových chodníčků a velkou hrozbou jsou i různé mikroorganismy, které způsobují zabarvení ale i degradaci povrchu.

Kromě precizního provedení je důležitá pravidelná a včasná údržba, která významně prodlouží živostnost celého systému.

bila-omitkova-fasada-detail

Obr.: Na rychlost a intenzitu „zašpinění" omítky má vliv mnoho faktorů – její barva, struktura, složení ale i místo, kde se dům nachází. Jiné činitele omítku ohrožují ve městě, jiné uprostřed přírody.

Jak vyčistit omítkovou fasádu?

Omítanou fasádu je možné pro oživení vyčistit horkou tlakovou vodou, popřípadě i opatřit vhodným impregnačním nátěrem, který zamezí tvorbě řas a mechů. Řádně očištěnou fasádu, pokud není poškozena omítka, je možné a žádoucí opakovaně natírat a měnit tak vzhled, popřípadě pouze obnovovat tvář domu.

Pokud se v omítce objeví trhliny i hlubší praskliny, je možné je lokálně vyspravit a vyplnit stěrkou, popřípadě použít armovací vrstvu ze sklovláknité tkaniny a zatíranou tenkovrstvou omítkou. S velmi dobrými výsledky dokážou specializované firmy opravit i lokálně poškozené omítané souvrství zateplovacího systému.

bila-omitkova-fasada-po-vycisteni-detail


Dřevěná fasáda

Pokud se rozhodneme zahalit svůj dům do dřevěného kabátu, stojíme před důležitým rozhodnutím – chceme dřevo ponechat neošetřené, tím pádem bezúdržbové, ale se sklonem k poměrně rychlé vizuální degradaci, nebo ho chceme ošetřit, zachovat mu jeho podobu, ale upsat se k jeho neustálé údržbě?

Dřevěná fasáda nás sice vyjde dráž než klasická omítka, důvodem pro její instalaci však bývá naprosto nezaměnitelný přírodní vzhled domu, který nedokáže nahradit žádný jiný tradiční fasádní materiál.

moderni-drevostavba-sedlova-strecha-drevena--fasada

Neošetřené dřevo

Neošetřené dřevo působením UV záření a povětrnostních vlivů výrazně degraduje, tedy šedne. Často i praská, což je v některých případech přípustné a přirozené, ovšem díky nestejné savosti povrchu se pak může kroutit.

Dřevo „stárne" na různých místech fasády zpravidla jinak. Více a rychleji na jihu, více tam, kde je vystavené přímému působení deště, naopak znatelně pomaleji na místech chráněných přesahem střechy, balkonů, parapetů – jakýkoliv, i ten sebemenší výčnělek, se na fasádě probarví ve formě světlejší skvrny (do jednolitého šedého odstínu se dům dostane až po několika letech). Takové řešení fasády, při zachování konstrukčních zásad ochrany dřeva, je ale velmi trvanlivé a naprosto bezúdržbové.

moderni-drevostavba-sedlova-strecha-drevena-fasada-nestejne-starnuti-dreva

Obr.: Tady vidíme nestejné stárnutí dřevěného obkladu – zatímco v horní části domu už obklad oxiduje, v části pod přístřeškem je pořád zachovalý. Foto: Jiří Ernest

Možnosti řešení bezúdržbové dřevěné fasády:

  • Nejtrvanlivějším, ale nejdražším jsou pro tyto případy štípané šindele, při jejichž výrobě nedochází k porušení dřevních vláken.
  • V pořadí druhým řešením jsou pak nehoblovaná prkna, která svůj drsnější severský vzhled opět vyvažují větší trvanlivostí.
  • Třetí a v našich podmínkách tou nejběžnější variantou jsou hoblovaná prkna, která mohou i ve své neošetřené variantě působit velmi kultivovaným a uhlazeným dojmem.

moderni-drevostavba-drevena-fasada-z-neosetreneho-dreva-sedne

Obr.: Neošetřený dřevěný obklad časem zešedne. Stříbrná patina je pro dřevo naprosto přirozená a nijak neohrožuje jeho životnost, její vzhled však ne každému vyhovuje. Foto: Martin Zeman

Ošetřené dřevo

Jednou ošetřené dřevo je třeba ošetřovat pravidelně. Výjimkou může být napuštění olejem, který se ze dřeva pomalu vymývá, vědomě se neobnovuje, a i když nakonec dřevěný obklad zešedne, olej dobu jeho stárnutí prodlouží. Pokud bychom chtěli olejový nátěr obnovovat, budeme tak muset činit jednou za jeden až dva roky.

Olejem se většinou napouští tvrdé dřeviny, ty měkké (smrk, modřín) se naopak nejčastěji ošetřují tenkovrstvou nebo silnovrstvou lazurou (pod lazuru se někdy také aplikuje olej například s příměsí pigmentu).

Ošetříme-li fasádu tenkovrstvou lazurou, vydrží bez obnovy i několik let – podle druhu dřeviny, typu nátěru a intenzity povětrnostních vlivů. Alespoň jednou ročně je však vhodné důsledně celý povrch domu zkontrolovat a podchytit tak narušené povrchy ideálně ještě před tím, než dojde k viditelnému poškození. Tyto místa se opraví lokálně a výrazně se tak napomůže celkové trvanlivosti provedení.

moderni-drevostavba-drevena-fasada-z-osetreneho-dreva-v-puvodni-podobe

Obr.: Ošetřené dřevo vydrží delší dobu ve své původní podobě. Vyžaduje však pravidelnou a důslednou údržbu. Foto: Martin Zeman

U některých tenkovrstvých lazur se musí povrch opravovat ve větších plochách, aby se zabránilo barevným rozdílům. Před každým nátěrem je fasádu nutné očistit a zbrousit, ať už lokálně nebo v krajním případě plnoplošně. Tomu ale mohou zabránit právě pravidelné kontroly a častá obnova nátěru. Je však nutné vždy pamatovat na to, že dřevo je přírodní materiál, který se bude časem proměňovat a sebelepší povrchová úprava se nikdy nepostará o to, aby fasáda po celou dobu životnosti vypadala stejně.

Poslední možností, variantou hodnou Chytré horákyně, je na dřevo aplikovat povrchovou úpravu ve formě typické šedé patiny, která se postará už od počátku o stále stejný vzhled stavby i bez pravidelného udržování.

moderni-drevostavba-drevena-fasada-z-osetreneho-dreva-natreny-na-sedo

Obr.: Dřevěný obklad je možné natřít i na jiný odstín, než ten „dřevěný". Dům s barevně ošetřeným dřevěným obkladem získá velmi osobitý a často neopakovatelný vzhled. Foto: Martin Zeman


Plechová fasáda

Fasáda z plechu je tím nejdražším, ovšem tím nejtrvanlivějším řešením, které můžeme svému domu dopřát. Navíc zpravidla zcela bez údržby. Ať už se jedná o titanzinkové provedení, povrchovou úpravu vypalovaným lakem nebo cortenový plech („rezavé" zoxidované fasády).

moderni-drevostavba-sedlova-strecha-plechova-fasada

Obr.: Plechové fasády mohou mít mnoho různých podob. Od velkoplošných vlnitých plechů, přes pásy se stojatou drážkou, různé tvary šablon až po kompozitní desky. Foto: Design Cladding Systems

Jak vyčistit plechovou fasádu?

Lakovaná plechová fasáda se pak dá jednoduše vyčistit proudem vody a běžným čisticím prostředkem, který doporučí výrobce.

K poškození plechových fasád dochází zřídkakdy a většinou je nejlepší poškozenou část vyměnit za nový kus.

moderni-drevostavba-plechova-fasada

Obr.: Plechová fasáda není v českých poměrech ještě úplně klasickou záležitostí, máme jí spojenou spíše s průmyslovými a halovými objekty. Přesto může být tato severská inspirace vhodným, naprosto bezúdržbovým a v podstatě nesmrtelným řešením pro váš dům. Foto: Martin Zeman


Fasáda z cementových desek

Ať už se jedná o cementotřískové nebo vláknocementové desky, je toto řešení fasády opět naprosto bezúdržbové.

moderni-drevostavba-plocha-strecha-fasada-z-cementovych-desek

Obr.: Obklad z cementových desek je velmi elegantním řešením s dlouhou životností. Bonusem je nulová nebo minimální údržba celé fasády. Foto: Martin Zeman

Jak vyčistit fasádu z cementových desek?

Při znečištění desek je možné čištění studenou nebo vlažnou vodou, případně domácími čisticími prostředky neobsahujícími rozpouštědla. Pokud dojde k růstu mechů nebo lišejníků, lze fasádu očistit a ošetřit běžně dostupnými přípravky.

Čištění tlakovou vodou výrobci většinou nedoporučují!

Při silném a odolném znečištění, jakým jsou například grafity, je možné použít k čištění metodu tzv. „vacublasting" – tedy mechanické čištění pomocí jemného abrazivního prostředku, který je strojově nanášen na fasádu a po odrazu zpět zachytáván do přístroje. Jedná se tedy o čištění bez vody. Přestože je ale granulát velmi jemný, může docházet k narušení povrchu, ať už hydrofobního nátěru nebo finální barevné úpravy, a výrobce většinou takovéto čištění vyjímá ze svých záručních podmínek.

oranzova-fasada-z-cementovych-desek-okno-zaluzie-detail

Připravila: Dagmar Šimonová
Redakčně upraveno pro web


Mohlo by vás zajímat:

dřvostavba s dřevěnou fasádou
 
Dům dřevo a desky cetris
 
provětrávaná fasáda z kovových desek
 
navsteva-drevostavby-obavy-jsou-zbytecne-exterier-predni-terasa
 
DaS 1-2015
Vaše komentáře (0)

Nejnovější články v kategorii “Fasády”

Více článků »

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

  • Banner

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

  • Banner

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop