Na cestě za kvalitní dřevostavbou

Rekonstrukce

Časopis sruby&roubenky 4/2013
Tento článek vyšel v: Časopis sruby&roubenky 4/2013
Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 40 Kč
Objednat časopis
Tisk
Z AKTUÁLNÍHO VYDÁNÍ: <small>Rekonstrukce tradičními postupy</small>

Z AKTUÁLNÍHO VYDÁNÍ: Rekonstrukce tradičními postupy

Helena Petáková | Pátek, 15. listopad 2013 |

Rekonstruovaný dům je z Kolínska. Nedaleko Týnce nad Labem stojí na boční straně rozlehlé travnaté návsi, která si navzdory všem novodobým přestavbám uchovala vcelku malebný vzhled, i když většina staveb pochází až z první poloviny 20. století. O to více mezi nimi vyniká poslední roubené stavení. Dispozice domu odpovídá přibližně době na přelomu 18. a 19. století, nebo spíše polovině 19. století.

Rasochy 0001Dům má roubenou již jen světnici, z poměrně přesně spasovaných hraněných trámků. Původně byly jen nabílené, jak doložily stopy nátěrů přímo na dřevěné stěně, teprve druhotně (snad v první polovině 20. století) byly opatřeny vápennou omítkou na rákosové rohoži, snad aby dům lépe „zapadl" mezi tehdy již zcela zděnou zástavbu vesnice. Zadní část s napojenými chlévy a stodůlkou či kolnou byla od počátku zděná, z místního drobného sbíraného kamene. K negativním mladším zásahům je třeba připočítat novodobá trojdílná okna, proražená někdy ve druhé polovině 20. století. Naopak k zajímavým detailům patřil kachlový sporák z typických modře polévaných kachlů.

Výměna roubení

Rasochy 0002Rasochy 0003Před zahájením rekonstrukce byl dům omítaný a na první pohled zdánlivě ani nebylo vidět větší problémy. Ty se však ukázaly záhy po odkrytí omítky. Dřevěné stěny byly v tomto případě natolik poškozené hnilobou a dřevokazným hmyzem, že to změnilo celou koncepci obnovy. Zatímco původně se počítalo s výměnou 2-3 trámů zdola na každé stěně, nyní bylo zřejmé, že z dřeva světnice nebude možné použít vlastně vůbec nic.

Rasochy 0004Rasochy 0008První náročnou prací obnovy, zahájené v roce 2003, byla kompletní výměna dřeva roubení světnice. Protože krov a strop měly zůstat zachovány, bylo nutné postupovat obezřetně – stropní trámy byly podepřeny stojkami a zavětrovány šikmými vzpěrami proti zhroucení, poté byly srubové stěny rozebrány. Nové trámy roubení byly pořízeny z řeziva s výrazně ponechanými přirozenými oblinami na rozích, s povrchem dodatečně přizpůsobeným ohoblováním. Podle originálu byly vytvořeny trámkové zárubně okolo oken a ukončení stěny do sloupku směrem ke zděné části domu. Stavba zůstala „otevřená" bez vyspárování do následujícího roku.

Střecha a krov

Rasochy 0014Rasochy 0015Další prací byla kompletní oprava střechy. Původní krytinu nebylo možné doložit – vzhledem k regionálním zvyklostem však byla nepochybně došková. Pravděpodobně v prvé polovině 20. století ji nahradili keramickými drážkovými taškami. Přáním majitele byl návrat k přírodnímu materiálu, konkrétně k dřevěnému šindeli, s ohledem na jeho dobrou dostupnost (majitel je jedním z výrobců šindele) i kvalitní vlastnosti. I když se nejednalo o materiál na stavbě původní, byl akceptován jako přijatelná kvalitní náhrada za došky (které jsou v současné době obtížně dostupné).

Rasochy 0010Rasochy 0011Před položením krytiny byl velmi precizně opraven krov. Jestliže při obnově světnice tesaři ještě místy tápali a učili se, v případě krovu odvedli bezvadnou práci. Poškozené prvky byly nahrazeny novými, ručně ohoblovanými, spoje byly provedeny přesně dle originálu a zajištěny dřevěnými kolíky. Součástí prací byla i kompletní obnova zaniklého podávacího vikýře na vstupní straně. Položení šindelové krytiny bez závětrné latě na štítové straně a obnova štítu (stará prkna byla ponechána, jen nově přelaťována) bylo již jen třešničkou na dortu.

Spárování

Rasochy 0016Mezitím byly vyspárovány již „sedlé" stěny roubené světnice. Záměrně bylo rezignováno na novodobé technologie a postupy, spárování bylo provedeno čistě přírodní směsí hlíny a řezané slámy. Původním požadavkem byla obnova bílého vápenného nátěru. Jak už to v podobných případech bývá obvyklé, tento požadavek se nakonec nepodařilo realizovat a dřevěné stěny s hliněnou vymazávkou zůstaly zachovány v přírodním stavu.

Stropy, okna, dveře...

Rasochy 0018Rasochy 0013V dalším roce se pokračovalo obnovou interiérů, konkrétně stropních konstrukcí. Stropní trámy byly v narušených partiích protézovány, přičemž hlavy svorníků byly po dokončení zavíčkovány a zabroušeny. Záklop byl zbaven novodobých nátěrů a doplněn širokými ručně hoblovanými prkny. Poté se práce přenesly i na zděnou část domu. Po dílčí havárii nesoudržného zdiva byly především změněny okenní otvory – novodobě probouraná široká trojdílná okna nahrazena menšími okénky sdruženými. Kvalitní okenní výplně s replikami „bambulkových závěsů" byly zhotoveny dle původních ve štítovém průčelí (okna jsou tedy dvojitá, dovnitř a ven otvíravá). Nové vstupní dveře byly navrženy jako nehistorizující, avšak tradiční, rámové konstrukce, s částečným prosklením.

Rasochy 0017Opraveny musely být i další části stavby – klenby bývalých stájí, omítky apod. Velmi dobře dopadla nová vrata stodoly (kolny), která byla realizována jako trámková konstrukce zevně pobitá širokými prkny. Mezi dokončovací práce patřily omítky, v interiérech obytné části hliněné.


Zdařilý výsledek

Rasochy 0022Oprava přinesla nespornou záchranu dnes již unikátního poloroubeného stavení z oblasti Kolínska, a to i přes nutnou náhradu podstatné části dřevěné konstrukce novými prvky. Respektování tradiční technologie i detailů se ale tak jako vždy vyplatilo a projevilo se pozitivně na vzhledu stavby. Také důraz na zachování použitelných částí stavby (nejen zděné stěny, ale i krov a stropy a bednění štítu), tedy takových prvků, které by běžný investor zcela jistě odstranil, působí ve výsledku pozitivně. Tak jako každá stavba má i tato realizace své nedostatky. Problematickým detailem je provedení podezdívky roubené světnice v jedné výškové úrovni, což si vynutilo použití podélně půleného trámu ve štítové stěně. Také neprovedený vápenný nátěr domu „chybí". I tak lze ale záchranu téměř zničené stavby hodnotit kladně.

Text a foto Ing. arch. Jan Pešta

PhDr. Helena Petáková

Vaše komentáře (5)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Rekonstrukce”

Více článků »

  • Banner

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

  • Banner

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?