Rekonstrukce kokořínské roubenky nebyla vůbec snadná, i přesto se podařilo téměř zničenou roubenku zachránit

Rekonstrukce kokořínské roubenky nebyla vůbec snadná, i přesto se podařilo téměř zničenou roubenku zachránit

Markéta Bernardová | Pátek, 03. červenec 2020 |

Přidat na Seznam.cz

Rekonstruovaný dům je z Kolínska. Nedaleko Týnce nad Labem stojí na boční straně rozlehlé travnaté návsi, která si navzdory všem novodobým přestavbám uchovala vcelku malebný vzhled, i když většina staveb pochází až z první poloviny 20. století. O to více mezi nimi vyniká poslední roubené stavení. Dispozice domu odpovídá přibližně době na přelomu 18. a 19. století, nebo spíše polovině 19. století.

Dům má roubenou již jen světnici, z poměrně přesně spasovaných hraněných trámků. Původně byly jen nabílené, jak doložily stopy nátěrů přímo na dřevěné stěně, teprve druhotně (snad v první polovině 20. století) byly opatřeny vápennou omítkou na rákosové rohoži, snad aby dům lépe „zapadl" mezi tehdy již zcela zděnou zástavbu vesnice.

Zadní část s napojenými chlévy a stodůlkou či kolnou byla od počátku zděná, z místního drobného sbíraného kamene. K negativním mladším zásahům je třeba připočítat novodobá trojdílná okna, proražená někdy ve druhé polovině 20. století. Naopak k zajímavým detailům patřil kachlový sporák z typických modře polévaných kachlů.

1-rekonstrukce-roubenky-puvodni-stav

obr.: Štítové průčelí domu před zahájením opravy, dosud s druhotnou omítkou. Foto: Ing. arch. Jan Pešta


Výměna roubení

Před zahájením rekonstrukce byl dům omítaný a na první pohled zdánlivě ani nebylo vidět větší problémy. Ty se však ukázaly záhy po odkrytí omítky. Dřevěné stěny byly v tomto případě natolik poškozené hnilobou a dřevokazným hmyzem, že to změnilo celou koncepci obnovy.

Zatímco původně se počítalo s výměnou 2-3 trámů zdola na každé stěně, nyní bylo zřejmé, že z dřeva světnice nebude možné použít vlastně vůbec nic. První náročnou prací obnovy, zahájené v roce 2003, byla kompletní výměna dřeva roubení světnice.

Protože krov a strop měly zůstat zachovány, bylo nutné postupovat obezřetně – stropní trámy byly podepřeny stojkami a zavětrovány šikmými vzpěrami proti zhroucení, poté byly srubové stěny rozebrány. Nové trámy roubení byly pořízeny z řeziva s výrazně ponechanými přirozenými oblinami na rozích, s povrchem dodatečně přizpůsobeným ohoblováním.

Podle originálu byly vytvořeny trámkové zárubně okolo oken a ukončení stěny do sloupku směrem ke zděné části domu. Stavba zůstala „otevřená" bez vyspárování do následujícího roku.

4-rekonstrukce-roubenky-rakos-interier

obr.: Interiér roubené světnice po odstranění omítek ukazuje velký rozsah poškození dřeva. Foto: Ing. arch. Jan Pešta

5-rekonstrukce-roubenky-omitky-puvodni

obr.: Dvorní stěna po sejmutí omítek: V důsledku uhnití a rozpadu spodních trámů je patrný pokles vrchní části stěny, vedoucí až k závažným statickým problémům. Foto: Ing. arch. Jan Pešta


Průběh opravy střechy a krovů

Další prací byla kompletní oprava střechy. Původní krytinu nebylo možné doložit – vzhledem k regionálním zvyklostem však byla nepochybně došková. Pravděpodobně v prvé polovině 20. století ji nahradili keramickými drážkovými taškami.

Přáním majitele byl návrat k přírodnímu materiálu, konkrétně k dřevěnému šindeli, s ohledem na jeho dobrou dostupnost (majitel je jedním z výrobců šindele) i kvalitní vlastnosti. I když se nejednalo o materiál na stavbě původní, byl akceptován jako přijatelná kvalitní náhrada za došky (které jsou v současné době obtížně dostupné).

Před položením krytiny byl velmi precizně opraven krov. Jestliže při obnově světnice tesaři ještě místy tápali a učili se, v případě krovu odvedli bezvadnou práci. Poškozené prvky byly nahrazeny novými, ručně ohoblovanými, spoje byly provedeny přesně dle originálu a zajištěny dřevěnými kolíky.

Součástí prací byla i kompletní obnova zaniklého podávacího vikýře na vstupní straně. Položení šindelové krytiny bez závětrné latě na štítové straně a obnova štítu (stará prkna byla ponechána, jen nově přelaťována) bylo již jen třešničkou na dortu.

6-rekonstrukce-roubenky-prubeh-demolice

obr.: Světnice po rozebrání: zůstal strop, krov a štít. Foto: Ing. arch. Jan Pešta

9-rekonstrukce-roubenky-prubeh-rekonstrukce

obr.: Osazení sloupku s drážkou pro začepování čel stěnových trámů v místě, kde srubová stěna přiléhá ke zděné části domu. Foto: Ing. arch. Jan Pešta

11-nova-drevena-konstrukce

obr.: Oprava krovu nad střední částí domu: světlé nové dřevo ukazuje na rozsah nutných výměn. Foto: Ing. arch. Jan Pešta

8-rekonstrukce-rolubenky-nove-tramy

obr.: Příprava dřeva pro stavbu nové světnice. Foto: Ing. arch. Jan Pešta

10-rekonstrukce-roubenky-nova-fasada

obr.: Pohled na hrubou stavbu světnice, dosud bez vymazávky spár a výplní otvorů. Foto: Ing. arch. Jan Pešta


Spárování

Mezitím byly vyspárovány již „sedlé" stěny roubené světnice. Záměrně bylo rezignováno na novodobé technologie a postupy, spárování bylo provedeno čistě přírodní směsí hlíny a řezané slámy. Původním požadavkem byla obnova bílého vápenného nátěru. Jak už to v podobných případech bývá obvyklé, tento požadavek se nakonec nepodařilo realizovat a dřevěné stěny s hliněnou vymazávkou zůstaly zachovány v přírodním stavu.

18-rekonstrukce-roubenky-novy-interier

obr.: Interiér světnice s hliněnými omítkami. Foto: Ing. arch. Jan Pešta


Stropy, okna, dveře...

V dalším roce se pokračovalo obnovou interiérů, konkrétně stropních konstrukcí. Stropní trámy byly v narušených partiích protézovány, přičemž hlavy svorníků byly po dokončení zavíčkovány a zabroušeny. Záklop byl zbaven novodobých nátěrů a doplněn širokými ručně hoblovanými prkny.

Poté se práce přenesly i na zděnou část domu. Po dílčí havárii nesoudržného zdiva byly především změněny okenní otvory – novodobě probouraná široká trojdílná okna nahrazena menšími okénky sdruženými. Kvalitní okenní výplně s replikami „bambulkových závěsů" byly zhotoveny dle původních ve štítovém průčelí (okna jsou tedy dvojitá, dovnitř a ven otvíravá).

Nové vstupní dveře byly navrženy jako nehistorizující, avšak tradiční, rámové konstrukce, s částečným prosklením. Opraveny musely být i další části stavby – klenby bývalých stájí, omítky apod.

Velmi dobře dopadla nová vrata stodoly (kolny), která byla realizována jako trámková konstrukce zevně pobitá širokými prkny. Mezi dokončovací práce patřily omítky, v interiérech obytné části hliněné.

12-rekonstrukce-roubenky-novy-tram

obr.: Detail načepování vyměněného nového hambálku do původní krokve jištěný dřevěným kolíkem, precizní tesařská práce. Foto: Ing. arch. Jan Pešta

13-rekonstrukce-roubenky-okenice

obr.: Detail nově provedené konstrukce podávacího vikýře. Foto: Ing. arch. Jan Pešta

14-rekonstrukce-roubenky-stare-rakosove-tramy

obr.: Protézovaná zhlaví stropních trámů. Foto: Ing. arch. Jan Pešta

15-rekonstrukce-roubenky-cast-rekonstrukce-hotova

obr.: Celkový pohled na dům po doložení přední části střechy ze štípaného šindele. Foto: Ing. arch. Jan Pešta

17-rekonstrukce-roubenky-nova-podoba-stit

obr.: Štítové průčelí po provedení spárování a osazení oken. Štít je již nově přelaťován. Foto: Ing. arch. Jan Pešta

19-rekonstrukce-roubenky-novy-vzhled-dveri

obr.: Nově navržené vstupní dveře střídmé rámové konstrukce. Foto: Ing. arch. Jan Pešta

21-rekonstrukce-roubenky-dlazba

obr.: Dlažba chodníku zápraží z druhotně použitých cihel, kladených nasucho do písku. Foto: Ing. arch. Jan Pešta

20-rekonstrukce-roubenky-nova-vrata

obr.: Nová vrata stodoly provedená jako trámková konstrukce pobíjená širokými prkny. Foto: Ing. arch. Jan Pešta


Zdařilá rekonstrukce roubenky

Oprava přinesla nespornou záchranu dnes již unikátního poloroubeného stavení z oblasti Kolínska, a to i přes nutnou náhradu podstatné části dřevěné konstrukce novými prvky. Respektování tradiční technologie i detailů se ale tak jako vždy vyplatilo a projevilo se pozitivně na vzhledu stavby.

Také důraz na zachování použitelných částí stavby (nejen zděné stěny, ale i krov a stropy a bednění štítu), tedy takových prvků, které by běžný investor zcela jistě odstranil, působí ve výsledku pozitivně. Tak jako každá stavba má i tato realizace své nedostatky.

Problematickým detailem je provedení podezdívky roubené světnice v jedné výškové úrovni, což si vynutilo použití podélně půleného trámu ve štítové stěně. Také neprovedený vápenný nátěr domu „chybí". I tak lze ale záchranu téměř zničené stavby hodnotit kladně.

2-rekonstrukce-roubenky-uvodni

16-rekonstrukce-roubenky-komin

obr.: Detail nově vyzděného komína. Foto: Ing. arch. Jan Pešta

3-rekonstrukce-roubenky-nova-podoba

Text a foto: Ing. arch. Jan Pešta


Další povedené rekonstrukce historických roubenek

Nelehká rekonstrukce roubenky
 
Úpická Dřevěnka
 
Kompletní rekonstrukce roubenky
 
SaR 4-2013
Vaše komentáře (5)

Nejnovější články v kategorii “Rekonstrukce”

Více článků »

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

  • Banner
  • Banner

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop