Jak správně zadat rekonstrukci s využitím technologie dřevostavby

Jak správně zadat rekonstrukci s využitím technologie dřevostavby

Redakce | Čtvrtek, 11. únor 2021 |

Přidat na Seznam.cz

U každé stavby je kvalitní zadání, tedy stanovení toho, čeho konkrétně má stavba dosáhnout a jaká očekávání svých investorů má naplňovat, naprosto zásadním podkladem. U rekonstrukce pak toto pravidlo platí dvojnásob. Jak tedy správně rekonstrukci s využitím technologie dřevostavby zadat? Zeptali jsme se odborníka.

Jak má vypadat obsah zadání rekonstrukce s využitím technologie dřevostavby


  • Co máme k dispozici, tedy jaký je současný stav předmětné budovy, a to jak z hlediska jejího fyzického stavu, tak vzhledem k její vhodnosti pro plánované změny a úpravy. Na první pohled zřejmý a tedy jednoduchý bod mohou provázet i komplikace, protože zjistit skutečný stav konkrétní budovy je někdy i velice obtížná věc – původní plány stavby nemusí být vůbec k dispozici, navíc stavba sama mohla být v průběhu své existence již několikrát upravována a přestavována, aniž byly o těchto úpravách a změnách pořízeny relevantní záznamy.
  • Jaké jsou požadavky na změny a úpravy, tedy co by mělo být cílovým stavem po rekonstrukci. Musíme si tedy ujasnit veškeré provozní požadavky i hledisko konstrukčního a technického řešení. Tento bod se přirozeně musí ohlížet na stav a aktuální kondici rekonstruovaného objektu.
  • Co umožňují místní podmínky a pravidla – především územní nebo regulační plán místa.
  • Co předepisují a požadují platné technické předpisy a normy, které bude nutno v rámci rekonstrukce uvažovat.
  • Jaké jsou možnosti a podmínky stavebníka – investora. Především ty finanční a časové.
  • Jaké jsou priority u všech výše zmíněných bodů. Ani v samotné stavařině totiž nikdy neexistuje jen jedno univerzální nejlepší řešení. Vždy záleží na úhlu pohledu a dílčích problémech, kterých se řešení týká - stejnou věc mohou vnímat expert na tepelnou techniku a statik i výrazně odlišně. A v případě rekonstrukce pak samotná stavařina představuje pouze malou část celého komplexu, jenž je třeba uvažovat a řešit,

Zadání projektu rekonstrukce by mělo být nadčasové

Po zvážení a vyhodnocení všech výše uvedených oblastí, a to v jejich vzájemných souvislostech a interakci, by mělo vzniknout zadání, jakýsi první výchozí stupeň, který bude obsahovat vše podstatné a důležité.

V samotném zadání obecně nesmí chybět nic zásadního, zase by tam ale nemělo být nic zbytečně navíc. Vytvořit dobré zadání není v současné době ani u celkem jednoduché rekonstrukce v silách a v moci jednoho člověka a je známkou profesionality a odbornosti, že si osoba odpovědná za tvorbu zadání přizve příslušné odborníky a je schopna jejich vstupy rovněž vzájemně usměrňovat a koordinovat ve prospěch vlastní stavby.

Z povahy a charakteru stavby jako takové je celkem logické, že i zadání rekonstrukce musí být do co možná nejvyšší míry nadčasové. Zadání a tedy i samotná rekonstrukce se musí samozřejmě ohlížet na aktuální možnosti, měla by ale zohlednit i výhled na předpokládaný vývoj parametrů, které budou v blízké budoucnosti ovlivňovat provoz stavby. Důležitým parametrem jsou pak energetické nároky a s tím související cena energií, jejíž vývoj je ale stále méně předvídatelný.

úvodka pro 2

obr.: Správné zadání je základním a nejdůležitějším krokem při zahájení rekonstrukce. Musí obsahovat vše podstatné a důležité a jeho vytvoření není ani u jednoduché rekonstrukce v silách a v moci jednoho člověka – vždy je lepší přizvat k němu příslušné odborníky. Foto: Dreamstime


Investor je zadavatel, nikoliv odborník

Významným a určujícím faktorem při tvorbě a schválení zadání je samozřejmě investor, případně osoba, která obecně o investici rozhoduje nebo pak bude rekonstruovanou stavbu užívat. Tato osoba by měla nejlépe vědět, jaké požadavky má rekonstrukce splňovat především z hlediska uživatelského, není však možné ani spravedlivé od ní očekávat, že bude zároveň umět stanovit požadavky technické a profesní.

Tento možná na první pohled zcela zřejmý fakt zmiňuji záměrně, protože se ve své praxi často setkávám s případy, kdy jsou tyto skutečnosti a vazby podceňovány. Stává se rovněž, že se investora či uživatele vlastně nikdo neptá, co od stavby potřebuje, popřípadě s ním není následně konzultován návrh řešení z hlediska technických náležitostí.

Zadavatel pak až se zpožděním nebo dokonce až při užívání stavby zjistí, že mu výsledný stav nevyhovuje. Pokud se tento případ neefektivně využitých prostředků spojí ještě třeba s nekvalitně provedeným technickým řešením rekonstrukce jako takové (nekvalitní materiály, špatné řemeslo), zbudou nešťastnému investorovi jen oči pro pláč. Bohužel takových vizitek mají rekonstrukce nesčetně mnoho.

dvojka pro 2

obr.: Systémy dřevostaveb jsou stále oblíbenější technologií v případě rekonstrukce staršího domu. Foto: Dreamstime


Jen dobré zadání rekonstrukce / dřevostavby nestačí

I sebelepší zadání přijde na zmar, pokud nebude reálně naplněno. V případě většiny staveb, u rekonstrukcí v dvojnásobné míře, dochází v průběhu ke změnám a úpravám, které mohou být ve výsledku zásadní. Často tyto změny vznikají požadavkem investora, u rekonstrukcí však existuje i kategorie změn, které jsou vynuceny nedostatečnou znalostí původního stavu před začátkem rekonstrukce.

Tyto změny nelze u rekonstrukcí zcela vyloučit, záleží ale na předchozích zkušenostech a profesionalitě přípravného a realizačního týmu, jak moc je bude možné omezit a do jaké míry si vynutí změnu a úpravu zadání. Zadání rekonstrukce musíme proto vždy považovat za „živý" dokument, který je v průběhu stavby revidován a aktualizován a to s ohledem na priority zadání.

Ty se totiž nemusí zdaleka tolik měnit, jako se pozměňuje reálný obraz o původní stavbě, kterou rekonstruujeme. Zadání tedy musí sloužit jako zásadní výchozí dokument po celou dobu rekonstrukce a jsou-li jeho součástí například i požadované provozní náklady, náklady na údržbu nebo třeba i postup při likvidaci stavby, neztratí svou důležitost ani po ukončení samotné rekonstrukce. Naopak bude ještě po mnoho let reflektovat úspěšnost rekonstrukce jako takové.

trojku pro 2

obr.: Rekonstrukce dřevostavbou umí nabídnout mnohé z toho, co zděné rekonstrukce neumí. Foto: Dreamstime


Rekonstrukce pomocí dřevostavby

Tak, jak jsou stavby kolem nás technologicky různorodé, tak jsou různorodé možnosti a způsoby, jak přistoupit k jejich rekonstrukci. Systémy dřevostaveb se i u nás stále rozvíjejí a získávají stále větší oblibu, není tedy jediný důvod vyloučit je z množiny konstrukcí, systémů a technologií, ze kterých můžeme v rámci rekonstrukce vybírat.

Přijmeme-li pravidlo, že v případě rekonstrukce není hlavním cílem použít nějakou konkrétní technologii, a to ještě zděnou, ale že hlavním cílem je prostě navrhnout a provést dobrou rekonstrukci, zjistíme, že dřevostavba umí nabídnout mnohé z toho, co zděné technologie neumí a co je právě v případě rekonstrukcí pozitivně hodnoceno a má smysl.

Jakkoli myšlenka postavit na stávající dřevostavbu další patro například z pórobetonu rozesměje i naprostého laika, opačný případ, tedy na stavbu z pórobetonu postavit další patro pomocí dřevostavby, je nejenom zcela reálná, ale taky často využívaná, protože se z různých důvodů ukazuje jako nejvýhodnější.

pro 2

obr.: Systémy dřevostaveb, které si mezi moderními stavebníky získávají stále větší oblibu, jsou vhodným řešením i v případě rekonstrukcí již stávajících objektů. Dřevostavba umí nabídnout mnohé z toho, co zděné technologie neumí a co je právě v případě rekonstrukcí pozitivně hodnoceno a má smysl. Foto: Dreamstime

Článek připravil: Ing. Martin Růžička - PENATUS s.r.o.


V dalším pokračování tohoto seriálu se budeme zabývat už využitím konkrétního systému dřevostavby a jeho možnostmi v rámci rekonstrukcí staveb obecně.

1.díl seriálu - Dřevostavby jako efektivní řešení při rekonstrukci

3.díl seriálu - Systém dřevostavby TWO BY FOUR jako nástroj pro rekonstrukce

 

DaS 2-2015
Vaše komentáře (1)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Rekonstrukce”

Více článků »

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop