Časopis DŘEVO&stavby 3/2015
Tento článek vyšel v: Časopis DŘEVO&stavby 3/2015
Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 50 Kč
Objednat časopis
Tisk
Jak správně zadat rekonstrukci s využitím technologie dřevostavby

Jak správně zadat rekonstrukci s využitím technologie dřevostavby

Redakce | Pondělí, 09. leden 2017 |

Přidat na Seznam.cz

Minulé pondělí jsme zveřejnili první část seriálu na téma rekonstrukce staveb s možnosti využití technologie dřevostavby. Vysvětlili jsme si v čem je rekonstrukce oproti novostavbě specifická, proč se k ní nejčastěji uchylujeme, kdo je při provádění rekonstrukce ideálním partnerem, a jak jsme na tom s energetickou úsporou i financováním. Tentokrát už poodkryjeme roušku samotného procesu a poradíme vám, jak správně rekonstrukci zadat.

U každé stavby je kvalitní zadání, tedy stanovení toho, čeho konkrétně má stavba dosáhnout a jaká očekávání svých investorů má naplňovat, naprosto zásadním podkladem. U rekonstrukce pak toto pravidlo platí dvojnásob.

Rekonstrukce s využitím technologie dřevostavby - obsah zadání

1. Co máme k dispozici, tedy jaký je současný stav předmětné budovy, a to jak z hlediska jejího fyzického stavu, tak vzhledem k její vhodnosti pro plánované změny a úpravy. Na první pohled zřejmý a tedy jednoduchý bod mohou provázet i komplikace, protože zjistit skutečný stav konkrétní budovy je někdy i velice obtížná věc – původní plány stavby nemusí být vůbec k dispozici, navíc stavba sama mohla být v průběhu své existence již několikrát upravována a přestavována, aniž byly o těchto úpravách a změnách pořízeny relevantní záznamy.
2. Jaké jsou požadavky na změny a úpravy, tedy co by mělo být cílovým stavem po rekonstrukci. Musíme si tedy ujasnit veškeré provozní požadavky i hledisko konstrukčního a technického řešení. Tento bod se přirozeně musí ohlížet na stav a aktuální kondici rekonstruovaného objektu.
3. Co umožňují místní podmínky a pravidla – především územní nebo regulační plán místa.
4. Co předepisují a požadují platné technické předpisy a normy, které bude nutno v rámci rekonstrukce uvažovat.
5. Jaké jsou možnosti a podmínky stavebníka – investora. Především ty finanční a časové.
6. Jaké jsou priority u všech výše zmíněných bodů.
Ani v samotné stavařině totiž nikdy neexistuje jen jedno univerzální nejlepší řešení. Vždy záleží na úhlu pohledu a dílčích problémech, kterých se řešení týká - stejnou věc mohou vnímat expert na tepelnou techniku a statik i výrazně odlišně.

dvojka pro 2Investor je zadavatel, nikoliv odborník

Významným a určujícím faktorem při tvorbě a schválení zadání je samozřejmě

investor, případně osoba, která obecně o investici rozhoduje nebo pak bude rekonstruovanou stavbu užívat. Tato osoba by měla nejlépe vědět, jaké požadavky má rekonstrukce splňovat především z hlediska uživatelského, není však možné ani spravedlivé od ní očekávat, že bude zároveň umět stanovit požadavky technické a profesní. Tento možná na první pohled zcela zřejmý fakt zmiňuji záměrně, protože se ve své praxi často setkávám s případy, kdy jsou tyto skutečnosti a vazby podceňovány. Stává se rovněž, že se investora či uživatele vlastně nikdo neptá, co od stavby potřebuje, popřípadě s ním není následně konzultován návrh řešení z hlediska technických náležitostí. .

Jen dobré zadání rekonstrukce / dřevostavby nestačí

I sebelepší zadání přijde na zmar, pokud nebude reálně naplněno. V případě většiny staveb, u rekonstrukcí v dvojnásobné míře, dochází v průběhu ke změnám a úpravám, které mohou být ve výsledku zásadní. Často tyto změny vznikají požadavkem investora, u rekonstrukcí však existuje i kategorie změn, které jsou vynuceny nedostatečnou znalostí původního stavu před začátkem rekonstrukce. Tyto změny nelze u rekonstrukcí zcela vyloučit, záleží ale na předchozích zkušenostech a profesionalitě přípravného a realizačního týmu, jak moc je bude možné omezit a do jaké míry si vynutí změnu a úpravu zadání. Zadání rekonstrukce musíme proto vždy považovat za „živý" dokument, který je v průběhu stavby revidován a aktualizován a to s ohledem na priority zadání.

trojku pro 2Rekonstrukce pomocí dřevostavby

Tak, jak jsou stavby kolem nás technologicky různorodé, tak jsou různorodé možnosti a způsoby, jak přistoupit k jejich rekonstrukci. Systémy dřevostaveb se i u nás stále rozvíjejí a získávají stále větší oblibu, není tedy jediný důvod vyloučit je z množiny konstrukcí, systémů a technologií, ze kterých můžeme v rámci rekonstrukce vybírat. Přijmeme-li pravidlo, že v případě rekonstrukce není hlavním cílem použít nějakou konkrétní technologii, a to ještě zděnou, ale že hlavním cílem je prostě navrhnout a provést dobrou rekonstrukci, zjistíme, že dřevostavba umí nabídnout mnohé z toho, co zděné technologie neumí a co je právě v případě rekonstrukcí pozitivně hodnoceno a má smysl. Jakkoli myšlenka postavit na stávající dřevostavbu další patro například z pórobetonu rozesměje i naprostého laika, opačný případ, tedy na stavbu z pórobetonu postavit další patro pomocí dřevostavby, je nejenom zcela reálná, ale taky často využívaná, protože se z různých důvodů ukazuje jako nejvýhodnější.

V dalším pokračování tohoto seriálu se budeme zabývat už využitím konkrétního systému dřevostavby a jeho možnostmi v rámci rekonstrukcí staveb obecně.

Ing. Martin Růžička PENATUS s.r.o

1.díl seriálu - Dřevostavby jako efektivní řešení při rekonstrukci

3.díl seriálu - Systém dřevostavby TWO BY FOUR jako nástroj pro rekonstrukce

Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Rekonstrukce”

Více článků »

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

  • Banner

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

  • Banner

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop