Tmelení srubů a roubenek není jen tak, musí se to umět

Tmelení srubů a roubenek není jen tak, musí se to umět

Dana D. Daňková | Středa, 05. leden 2022 |

Přidat na Seznam.cz

Mezi dokončovací práce při stavbě srubu či roubenky patří také tmelení spár a prasklin ve dřevě. A to nejen proto, aby dům vypadal upraveně, ale také kvůli zlepšení tepelně-izolačních parametrů, zamezení profukování a případně i zatékání vody při dešti. Jenže tmelení není jen tak, to ví zcela jistě Miroslav Malafa, který se tmelením masivních dřevostaveb již řadu let zabývá.

Styčné plochy hranolů či kuláčů se utěsňují a tmelí. Je to nezbytně nutné? Jaký je základní postup při tmelení spár?


Zatmelení styčných ploch klád či hranolů je v podstatě nutností, záleží na typu konstrukce a provedení roubené stěny. V případě klasických konstrukcí roubenek se při stavbě vkládají mezi trámy vymezovací podložky, které určují šířku spáry. Tím vzniká mezera, která se vyplňuje tepelnou izolací. A tu je po třeba chránit před vnikáním vzdušné vlhkosti, proti zatékání a také proti větru. Případně mohou trámy ležet přímo na sobě a mezi ně se vkládá pouze paměťová páska.

Časem se sesycháním a sesedáním konstrukce vytvoří štěrbiny, kterými uniká teplo a dovnitř profukuje. Stejně tak v případě nově postavených srubů na sebe všechny klády většinou doléhají, ale během sesychání a sedání stavby začnou na různých místech vlivem kroucení a nerovnoměrného sesychání také vznikat štěrbiny, zejména v koutech a rozích.

Obecně se dá říci, že po ukončení sedání stavby (stavba pracuje obvykle nejvíce první tři roky) je nutné mezery mezi jednotlivými konstrukčními prvky důkladně zatmelit – a to jak vodorovné spáry, tak všechna kritická místa, jako jsou kouty, rohy, prostupy stropních trámů stěnou, výsušné trhliny v čelech klád a podobně.

DrevoaStavby.cz | Tmelení srubů a roubenek

obr.: Netradiční odstín nátěru srubu se zatmelením v tmavě hnědé barvě. Foto: Miroslav Malafa

DrevoaStavby.cz | Tmelení srubů a roubenek | odstíny tmelů

obr.: Vzorník odstínů tmelu pro výběr zákazníkem. Foto: Miroslav Malafa

Které části masivních dřevostaveb jsou nejzranitelnější, pokud jde o utěsnění spár a trvanlivost tmelu, kde je možné udělat nejčastěji chybu?


Nejzranitelnější jsou části nejvíce namáhané povětrnostními vlivy, což bývá roubení na štítových stěnách, celé jižní a jihozápadní stěny, vystavené extrémně slunci a dešti, a dále v případě srubů také nezakryté části klád, které přesahují z podstřeší a balkonové části. Všude tam se oproti ostatním částem stavby začnou ve větší míře tvořit ve dřevě trhliny praskliny, které není radno podceňovat.

Viděl jsem na několika poměrně nových dřevostavbách, jaké nezvratné a nákladně opravitelné škody dokáže voda v prasklině za pár let způsobit. Zatmelit každou milimetrovou prasklinu na povrchu klády ale není vhodné, protože časem ani speciální tmel neudrží celoroční změny namáhání povrchu dřeva, na jednom malém místě se odtrhne, tudy se do praskliny dostane voda, která se nemá kam odpařovat, a po čase dojde k poškození dřeva.

Nejúčinnější je pravidelně ošetřovat tato kritická místa ochranným nátěrem a poté zvážit zatmelení největších výsušných trhlin, do kterých pravidelně zatéká voda. Všechny ostatní praskliny je lépe nechat otevřené, aby se z nich mohla voda odpařovat. V případě roubenek doporučuji před tmelením provést nejdříve obnovovací nátěr, aby se zatmelená spára dodatečným nátěrem neznehodnotila. Na srubech lze nátěr provádět i po zatmelení.

DrevoaStavby.cz | Tmelení srubů a roubenek | zatmelení vysušených trhlin

obr.: Nezbytné zatmelení výsušných trhlin v čelech klád na srubu. Foto: Miroslav Malafa

Jak se postupuje v případě rekonstrukce?


V dřívějších dobách se k tmelení používaly různé směsi hlíny, jílu, slámy a podobné obecně dostupné materiály. Ovšem než si stavba dokonale sedla, směs praskala, vlivem neustálého mikropohybu dřeva na jeho povrchu nedržela, neustálé opravy byly nezbytné. Navíc tyto směsi velmi dobře absorbují vzdušnou vlhkost a způsobují tím destrukci dřeva na styčné ploše spáry, což dobře zná každý, kdo se pustí do rekonstrukce stoleté roubenky.

V dnešní době tyto problémy již nehrozí, k tmelení srubů i roubenek je možné použít některý z na trhu dostupných typů speciálních srubařských tmelů, určených k tmelení dřevostaveb. Kvalitní tmel se vstřebá do povrchu dřeva, takže je obtížné ho odstranit. Po vyzrání do finální podoby zůstává pružný a bez problémů snáší všechny mikropohyby dřeva.

Některé tmely obsahují sklářský písek, který vytvoří po vyzrání na povrchu štukovou strukturu zlepšující jeho vzhled. Při rekonstrukci starých roubenek se technologie moderních tmelů dá použít také, ale je třeba počítat s tím, že tyto tmely je možné aplikovat do spáry široké maximálně 5–6 cm, ovšem jde o finančně náročnější řešení, protože spotřeba materiálu pro vytmelení širokých spár je velká.

DrevoaStavby.cz | Tmelení srubů a roubenek

obr.: Zatmelené roubenkové spáry. Foto: Miroslav Malafa


Spára u roubenek
 

DrevoaStavby.cz | Tmelení srubů a roubenek

obr.: Detail zatmelené roubenkové spáry se štukovou strukturou pružného tmelu. Foto: Miroslav Malafa

Může si srub či roubenku zatmelit i sám stavebník? Co byste doporučil?


Není to příliš složité, ale chce to zkušenost a praxi, a ty na svém domě nezískáte. Takže sice ušetříte za práci specializované firmy, ale výsledek nemusí být esteticky ani funkčně plně k vaší spokojenosti. Spotřebovaný materiál také něco stojí, případné opravy jsou velmi obtížné a nákladné.

DrevoaStavby.cz | Tmelení srubů a roubenek | zatmelení spár v interiéru

obr.: Zatmelené spáry v interiéru srubového domu. Foto: Miroslav Malafa

Byla některá ze staveb, na nichž jste pracoval, něčím výjimečná, jste na některou pyšný?


Každá roubenka a každý srub mají něco svého, ať je to velikost, umístění nebo provedení spár, také hodně záleží na investorech, neboť každý má ke své dřevostavbě jiný vztah a od toho se odvíjí jejich požadavky na ni. Většina z nich je šťastná, že v dřevostavbě žije, a nevadí jim různé drobné nedostatky masivních dřevostaveb, i když se samozřejmě najdou i tací, kteří měli jiné představy o životě v dřevostavbě. Já jsem pyšný na všechny naše realizace, důležitá je spokojenost zákazníků.

DrevoaStavby.cz | Tmelení srubů a roubenek

obr.: Zatmelený srub vypadá i po čase čistě a přirozeně. Foto: Miroslav Malafa

SaR 3-2016
Ing. Dana D. Daňková

Ráda přicházím věcem na kloub, z čehož mé okolí někdy ztrácí nervy :-), a ráda se učím, v životě i v práci potřebuji tvořivost. Zajímá mne architektura, stavební technologie a funkční design

Nejnovější články autora

Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Rekonstrukce”

Více článků »

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop