Střecha srubu z kulatiny - jak na to?

Střecha srubu z kulatiny - jak na to?

Markéta Bernardová | Pondělí, 18. listopad 2019 |

Přidat na Seznam.cz

V době moderních technologií prochází i stavebnictví neustálými proměnami. Jak je vůbec možné držet krok s dobou? Odpověď je jednoduchá. Využít příležitosti, nebát se nových technologii, využít poznatků ze starých osvědčených metodik a v neposlední řadě si stát za svým a nenechat se nikým ovlivnit.

Inovací je i kombinace kulatých dřevěných prvků s hranatými. Provádí se od nepaměti, ovšem při využití moderních technologií mohou dnes s nadkrokevním systémem zateplení, pohledovým krovem a vaznicovou soustavou vzniknout nádherné realizace. Důležité vědět, jak na to.

Názvosloví krovového systému

Pro správný návrh střechy s vaznicovým systémem z kulatých prvků je dobré znát názvosloví tohoto krovového systému:

  • kulatina – vodorovný nebo svislý prvek kulatého průřezu, který přenáší všechny síly do podpor (vaznice, pozednice, kleština, sloup)
  • sloupy – kulatý sloup o průměru stejném jako kulatina, kterou podpírá
  • bačkora – výměna pod sloup v místě kde nemá sloup pevnou podpěru (hranolový prvek, který je osazen pomocí kampování do stropních trámů)

Pozednice

Základním nosným prvkem krovu jsou pozednice. Mohou být podepřeny buď celoplošně (případ kotvení do zdiva), nebo rámovou konstrukcí. Na návrh podpěr nemá vliv, zda je pozednice z kulatiny, nebo je z hranoloviny.

02 Podpora krokve vaznicí

obr.: Pokud je pozednice z kulatiny, je nutné ji podélně seříznout a osadit na ni fošnu, která zabrání usmyknutí krokve ve sklonu střechy a zabezpečí správné osedlání tohoto prvku. FOTO: Pavel Řihák, Martin Zeman.

01 DSC_1165 osazení krokve na pozednici z kulatiny

obr.: Podpora krokve vaznicí. FOTO: Pavel Řihák, Martin Zeman.

Vaznice

Dalším prvkem jsou vaznice. Rozlišujeme vaznici středovou a vrcholovou. Pro návrh vaznicového systému je nutné dodržet pravidlo o podepření krokve, kde mezi podpěrami nebo vrcholem je maximálně 4,5 m, přesah střechy je maximálně 1,5 m, délka mezi podporou a vrcholem maximálně 2 m. Dalším důležitým kritériem je přesný počet krokví pro určitý rozpon celého objektu. Následující tabulka uvádí maximální možné rozpony a systémy podepření krokví.

Bačkora

Posledním vodorovným prvkem je bačkora. Bačkora slouží buď k roznesení zatížení mezi jednotlivé nosné trámy, či jako výměna, pokud sloup vychází do prostoru mezi trámy, která také částečně přebírá první zmíněnou funkci. Nosné sloupy jsou neméně důležité, avšak pro ně platí pravidla jako pro návrh sloupů ve srubových stavbách.

Krokve a kleštiny

Zatímco pro kleštiny platí všeobecně známá pravidla, krokve mají svá specifika, pokud jde o osazení do kulatiny. To se provádí kvůli statice celé konstrukce, a to dvojím způsobem. Prvním je již zmiňovaný systém osedlání přes fošnu, která je kotvena do pozednice. Tento způsob je nejrychlejší, ale není z hlediska srubových požadavků zcela správný. Mezinárodní srubařská asociace vydala v roce 2017 speciální spoj, který lze provést do kulatiny – je vytvořen zářez, v kterém je vytvarovaný hranol a na něm je osedlaná krokev. Tento detail je skvěle propracovaný a lze ho aplikovat na všechny typy zateplení. Projekt krovu nám napoví mnohé nejen o systému, ale i o možné variantě nadkrokevního zateplení.

Při návrhu konstrukce je velmi důležité také uvedené prvky správně nadimenzovat a zvolit odpovídající spoj, například osedlání, přeplátování, dlab, čep a podobně. Přehled dimenzí prvků a možných druhů spojů je uveden v tabulce:

ROZPON POZEDNICE STŘEDOVÉ VAZNICE VRCHOLOVÁ VAZNICE
Veškeré rozpony lze každou čtvrtou až pátou vazbu doplnit o věšadlo.
ano - -
6 - 7 metrů ano - ano
8 - 10 metrů ano ano -
11 - 12 metrů ano ano ano
> 12 metrů individuální návrh individuální návrh individuální návrh

Realizace krovu z kulatiny

Krov z kulatiny je schopen navrhnout a vyrobit srubař, případně tesař, ten však musí umět pracovat s atypickými či kulatými prvky. Před samotnou realizací je třeba si v první řadě při převzetí zkontrolovat konstrukce, na něž budeme navazovat. Následuje vztyčení sloupů, které budou podporami pro vaznice z kulatiny. Sloupy mohou být osazeny lípnutím nebo začepováním do stropnice nebo bačkory a zavětrovány latěmi. Bačkora je vynesena na sousední stropní trámy a navrhuje se podle zatížení na dva až čtyři okolní stropní trámy. Vše je pak zajištěno dočasným zavětrováním.

03 Obrázek sloupků pod pozednici

obr.: Základním stavebním kamenem celé střechy jsou podpěry pro pozednici a následně pozednice. Pozednice je osazena do sloupků na dlab a čep, někdy je dokonce do dlabu a čepu přidáván šroub pro zajištění, nutné to však není. FOTO: Pavel Řihák, Martin Zeman.

04 DSC_1189 zavětrování

obr.: Dočasné zavětrování slouží jako lokální podpora v průběhu dokončování celého systému krovu. FOTO: Pavel Řihák, Martin Zeman.

Jako zavětrovací prvek byly použity latě, jež jsou určeny pro pokládku střešní krytiny. Samozřejmě je nelze použít dvakrát, protože konkrétně navrtané a děravé části již nesplňují požadavky na tyto prvky. Neporušené části však lze dále využít na dořez latí pod střešní krytinu, což často vyhovuje firmám. Ze své letité zkušenosti technického dozoru staveb však vím, že některé firmy právě tímto způsobem započítají investorovi latě dvakrát, ale na stavbě je použijí jen jednou. I z tohoto důvodu je dobré mít technický dozor, který podvod bez problémů odhalí a zajistí kvalitní provedení stavby.


Náš tip:

technicky-dozor-drevostavby
 

05 DSC_1187

obr.: Z obrázků je patrné provedení i napojení na úžlabní krokev, která musí být kvůli nadkrokevnímu systému izolace seříznuta dle sklonu do dvou rovin. FOTO: Pavel Řihák, Martin Zeman

Předposledním prvkem před prováděním bednění jsou vaznice. Ty se osazují do takzvaných misek, což jsou zádlaby kulatého tvaru. Zádlab se dělá ve výrobně a ke správnému provedení je zapotřebí srubařské kružítko, které naprosto přesně obkreslí tvar horní vaznice na sloup. Po osazení se může, ale nemusí, zajistit šroubem proti vybočení.

Úplně na závěr jsou osazovány krokve a úžlabní krokve. Jednotlivé krokve jsou v hřebenu spojeny na ostřih. Po osazení krokví mohou nastoupit pokrývači.

ing-pavel-rihak

Pavel Řihák
technický ředitel divize dřevostaveb firmy Dřevoverd by SIS

 

FOTO: Pavel Řihák, Martin Zeman
Redakčně upraveno pro web


Mohlo by vás zajímat:

masivni-drevostavba-roubenka-stity-lomenice-vizualizace
 
masivní dřevostavba střecha
 
masivní dřevostavba roubenka
 
SaR 1-2019
Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Střecha”

Více článků »

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

  • Banner

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

  • Banner

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop