Technický dozor na stavbě dřevostavby - proč je tak důležitý

Technický dozor na stavbě dřevostavby - proč je tak důležitý

Redakce | Pondělí, 17. prosinec 2018 |

Přidat na Seznam.cz

Stabilní přísun zakázek a jejich četnost jsou pro většinu stavebních firem bezesporu pozitivním jevem, nicméně tento stav může vést zhotovitele k zanedbávání kvality při výrobě. Nepřímá úměra mezi kvantitou a kvalitou je všeobecně známa, a proto je vhodné průběh stavby vaší nové dřevostavby pečlivě kontrolovat.

Za své peníze chce každý dostat to nejlepší. Právě tento fakt vede investory masivních dřevostaveb ke dvěma variantám přístupu k vysněné stavbě:

  1. První cestou je uzavření smlouvy s realizační firmou s tím, že stavebník si na realizaci domu dohlíží sám.
  2. Ve druhém případě může tuto dohlídku zajistit odborník – technický dozor investor.

Co všechno se dá na dřevostavbě zkazit...

Stavebníci, jejichž příběh vám budu vyprávět, zvolili první možnost. Jednoho dne zazvonil telefon. Manželé, kteří mi volali, měli problém se svou novou dřevostavbou a potřebovali se mnou jako technickým dozorem konzultovat jeho řešení. Po příjezdu na místo jsem jen nevěřícně hleděl na vysoce točivý prahový trám, který dokázal přizvednout celou roubenou stěnu. Následkem toho došlo k rozevření téměř všech rohových spojů, které nyní vykazovaly známky poruch a degradace. Příčin tohoto stavu bylo hned několik:

  • Manželé si vybrali firmu, která neměla pro realizaci masivních dřevostaveb žádnou kvalifikaci, prováděla jen obecné tesařské konstrukce a občas drobnější stavby, s rodinnými domy neměla žádnou zkušenost.
  • Stavebníci nebyli obeznámeni s konstrukčními zásadami, technologickými postupy a výrobními procesy.
  • Jak sami řekli, domnívali se, že odborný dozor je zbytečný, vždyť co se dá na dřevě zkazit.

technicky-dozor-drevostavby-nevhodny-vyber-prahoveho-hranolutechnicky-dozor-drevostavba-tocita-prahova-klada-muze-vest-k-demontazi-cele-steny

 

Tip: Kde nalézt kvalitní odborníky na technický dozor?

Záchrana dřevostavby

Jak jsme dřevostavbu zachránili? Celou roubenku jsme museli složitě přizvednout, což je nejen drahé, ale i technologicky velice náročné. Přitom stačilo zaplatit technický dozor alespoň po dobu realizace dřevěného skeletu. Stavební firma totiž argumentovala tím, že „stavbu má předanou a tato vada nebyla součástí předávacího protokolu". Svým způsobem je to pravda, nicméně podle stavebního zákona nesmí vada stavby bránit užívání. V tomto případě však užívání bránila. Zhotovitel nakonec po seznámení se s odborným posudkem a pod hrozbou soudního sporu uhradil polovinu z celkové částky za provedení sanace několika prahových trámů a trámů ve vnitřní stěně roubenky.

Za chyby se platí

Celkové náklady na sanační práce se včetně všech dodatečných oprav vyšplhaly na téměř 640 000 Kč bez DPH. Kdyby byl ke stavbě dřevostavby přizván dozor, jeho cena by nepřekročila 100 000 Kč bez DPH.

Tipy pro stavebníky dřevostaveb

  • Technický dozor investora ručí nejen za kvalitu provedení, ale má na starost také koordinaci výstavby své části stavby. Ze zkušenosti mohu říci, že kromě několika předních firem je dnes i pro odborníka vykonávajícího technický dozor velice těžké s některými dodavateli spolupracovat. Chybějí certifikace, školení a zkušenosti, setkáváme se se sebestředným a neprofesionálním jednáním.
  • Velmi vhodné je proto najít si dozor už ve fázi projekčních prací, protože už v této etapě je možné mnoho věcí odladit.
  • Ke zvážení je také konzultace rozpočtu stavby s technickým dozorem, případně je možné si přímo u něj objednat cenový management. Ten obsahuje porovnání cen dodavatelů, které daný investor oslovil a od nichž dostal nabídku, vyhodnocení nejlepší ceny a posouzení kvality dodavatele. Už zde lze ušetřit, ale i promarnit spoustu peněz!

Text: Ing. Pavel Řihák
technický ředitel divize dřevostaveb


Chcete-li se vyhnout problémům při stavbě vaší dřevostavby, doporučujeme využít služeb odborníků na stavební dozor a také vybírat kvalitní a ověřené dodavatele moderních dřevostaveb nebo ověřené dodavatele srubů a roubenek, kteří jsou certifikovanými a neustále přezkušovanými členy Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD), pro které je certifikace podle Dokumentu národní kvality (DNK), udělovaného Výzkumným a vývojovým ústavem dřevařským Praha, nezbytnou podmínkou členství v Asociaci.


Kam dál?

dřevostavba masiv střecha srubu
 
stavební dozor dřevostavby
 
stavební dozor při stavbě domu
 
moderní dřevostavba - stavební dozor
 
SaR 4-2018

Líbil se Vám článek?
gotop