Tisk
Dřevo - stavební materiál budoucnosti

Dřevo - stavební materiál budoucnosti

Dagmar Šimonová | Pátek, 13. leden 2012 |

Přidat na Seznam.cz

V úterý 10.01.2012 jsme se zúčastnili semináře Národního stavebního centras názvem Dřevo-stavební materiál budoucnosti. Seminář byl zaměřen na dřevostavby pro bydlení, pojednával o jejich vývoji, statice a konstrukčním řešení detailu. Hovořilo se i o atributech zabezpečujících interiérový komfort, jako jsou akustika nebo tepelné a energetické zásady řešení konstrukčních prvků, o návrhu pasivních domů, požárních zásadách či opatřeních proti napadení dřeva plísní, houbami a dřevokaznými škůdci.

Odborným garantem semináře byla Doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířová z Ústavu základního zpracování dřeva na Lesnické fakultě MZLU v Brně, která se také jako první ujala slova a v prvním přednáškovém bloku hovořila nejprve o různých druzích dřeva, jeho možném znehodnocení dřevokaznými škůdci a houbami, možnostmi jeho opracování a užití ve stavebních konstrukcích, o bohaté a dlouhé historii užívání dřeva a vývoji konstrukčních systémů dřevostaveb.

Dřevostavby musí být dobře navrženy, postaveny ale i užívány!

Dřevostavby mohou bez problému fungovat i stovky let, musí být ale splněno pravidlo tří – tedy dobrý NÁVRH, PROVEDENÍ a UŽÍVÁNÍ. Předpokládáme-li, že projektanti a realizační firmy se v poslední době v tomto oboru vzdělávají, sdružují a vyměňují si své zkušenosti a poznatky, dojdeme k závěru, že už zbývá jen pořádně „vyškolit" laickou veřejnost – tedy konečné uživatele staveb. Samozřejmě se nejedná o žádné omezování nebo ústupky z komfortu bydlení, jen o vhodné chování, například dostatečné větrání a u difúzně uzavřených systémů i jistá „opatrnost" při dodatečných úpravách, kdy hrozí riziko poškození parotěsné fólie. Voda pak často léta proniká do konstrukce, kde pomalu ale jistě vytváří živné prostředí pro všechny dřevokazné činitele.

Ing. Pavel Kubů, spolupracovník docentky Havířové, ve druhém bloku přednášek rozebral konstrukční a technické uspořádání vnějších a vnitřních stěn dřevostaveb, často zanedbané akustické požadavky a možnosti, jak je úspěšně splnit. Velký důraz byl kladen i na tepelně-izolační vlastnosti stavebních konstrukcí dřevostaveb a riziko vzniku kondenzace v konstrukci. Inženýr Kubů upozornil na fakt, že rozdíl mezi nízkoenergetickým a pasivním domem jsou pouhé 4500 Kč ročně za vytápění, což vzbuzuje otázku, zda má poměrně vysoká investice do „zpasivnění" domu vlastně smysl.

Větrání je v moderních „utěsněných" domech skutečně nezbytné

Ing. Milan Bechyně, poradce pro tzb-info.cz v oblasti energetiky, ve třetím bloku přednášek popsal nejdůležitější složku vnitřního prostředí budov – tepelně-vlhkostní mikroklima. Velkou část svého prostoru věnoval různým způsobům větrání a možnosti rekuperace odpadního tepla a zmínil se i o mnoha možných druzích paliv pro vytápění rodinných domů. Konfrontoval jejich přednosti a zápory a srovnal množství nákladů na vytápění při použití jednotlivých druhů paliv.

Luboš Rous, hlavní stavbyvedoucí firmy OK Pyrus s.r.o., v poslední přednášce seznámil návštěvníky semináře se svými zkušenostmi z oblasti sanace historických dřevěných konstrukcí a na mnoha vlastních fotografiích přiblížil možnosti a způsoby opravy, výměny i následné konstrukční ochrany dřevěných krovů.

Národní stavební centrum pořádá mnoho odborných seminářů

Národní stavební centrum je dceřinou společností Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR a bylo založeno jako jeho servisní organizace. Jeho úkolem je zajistit provoz a další rozvoj Stavebního centra EDEN 3000 na brněnském výstavišti, což je v ČR dosud unikátní projekt. V prostorách Stavebního centra je možné navštívit vzorkovnu stavebních materiálů, která předvádí soudobé stavební materiály a technologie. NSC pořádá odborné vzdělávací semináře, podobné tomu úternímu, které jsou vždy zaměřené na vybraná aktuální témata a oblasti, zejména ve spolupráci s odborníky Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně, odborníky působícími v oblasti stavebnictví a dalšími institucemi. Na zakázku může NSC uspořádat i interní školení pro potřeby firmy. Návštěvníky seminářů jsou projektanti, realizátoři a ostatní odborné profese, velkou část však tvoří i mladí studenti, kteří si do NSC chodí rozšiřovat své odborné znalosti.

Vaše komentáře (1)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Zajímavosti”

Více článků »

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

  • Banner

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

  • Banner

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop