Tisk
Postavte si dřevěný dům a vyhrajte!

Postavte si dřevěný dům a vyhrajte!

Helena Petáková | Čtvrtek, 23. srpen 2012 |

Přidat na Seznam.cz

Pro příznivce papírových modelů máme novinku: v každém čísle časopisu sruby&roubenky vám přineseme vystřihovánku jednoho typu starých roubených chalup z různých oblastí Čech a Moravy. Vytvořte si spolu s námi unikátní sbírku dřevěných, i když papírových domů, a poznejte také jejich historii.

Pokud nám pošlete fotografii s postaveným modelem roubenky, máte šanci vyhrát celoroční předplatné všech časopisů z našeho vydavatelství! Autora nejoriginálnější fotografie odměníme ročním předplatným časopisů Dřevo&Stavby, sruby&roubenky, Zahrada v obrazech.

Roubená architektura pošumavských vesnic

Dům v ČábuziPoloroubenka, jejíž maketu si můžete postavit podle návodu v aktuálně prodávaném čísle 3/2012 časopisu sruby&roubenky, je typickým stavením šumavského regionu Podlesí a Javornicko. Osídlení českým obyvatelstvem do oblasti postupovalo od nižších poloh k vyšším už od 13. století, jak dokládá raně gotický kostel ve Zdíkovci i písemné doklady o existenci některých vesnic. Jedním z důvodů pro osídlování horské krajiny bylo rýžování zlata. Zdejší pošumavské roubené stavby patří k nejcennějším příkladům lidové architektury u nás. Přestože jejich dnešní podoba pochází až z druhé poloviny 19. a počátku 20. století, nacházejí se mezi nimi i stavby starší.

Dům Podlesí a Javornicka

Typický roubený dům Podlesí a Javornicka s rozložitou polovalbovou střechou a malou pavlačí ve štítě   Kresba Publikace Encyklopedie českých vesnic, II.díl – Jižní Čechy, Nakladatelství LibriStarší generaci lidové architektury tvoří pozoruhodné špýcharové domy se světnicemi roubenými z nehraněných kuláčů, často opatřených obkladem z šindele či prken. Typickým prvkem bývají rozložité polovalbové střechy zpravidla s pavláčkami ve štítech. Tím se tyto stavby po formální stránce blíží německým domům centrální části Šumavy. Do jaké míry se oba sousedící regiony architektonicky ovlivňovaly, je ale obtížné určit.

(Roubené domy alpského typu jsou rozšířené na Volarsku a na naše území se dostaly přes Horní Rakousko a Bavorsko při kolonizaci v 16. a 17. století. Mají nezvykle plochou střechu, pod níž je ukryta jak obytná, tak hospodářská část domu. Typickou částí jsou ozdobně vyřezávané pavláčky.)


Dům v ČábuziDům RohanovDům v Mladíkově

Jedním z nejvýznamnějších souborů roubených domů Podlesí a Javornicka jsou Stachy a osady a sídla v jejich okolí - Chalupy, Michalov, Šebestov, Vyšehrad, Čábuze, Rohanov, Mlýny, Řetenice, Vrbice, Zdíkovec. Půdorysy starších vesnic středověkého založení jsou často nepravidelné, stejně jako mladší osady, které vznikaly na neobydlené lesní půdě.

Cenné a obdivované roubenky

Dům v RohanověVysokou kulturní hodnotu si uchoval Rohanov, místní část obce Vacov, o čem svědčí návrh na jeho prohlášení za vesnickou památkovou zónu. Zejména méně porušená severní část s několika pozoruhodnými roubenými domy působí dodnes velmi příznivým dojmem. V turistických prospektech nacházíme například chalupnickou usedlost čp. 20, tvořící samostatný blok ve vnitřním prostoru návsi. Usedlost má kompaktní nepravidelný trojboký půdorys. Na východní straně sevřeného dvorku stojí dům s roubenou světnicí a s připojenou roubenou světničkou, krytý širokou polovalbovou střechou. Světnička je podsklepená, do sklepa se vstupuje přímo z návsi. Dům uzavírá ohradní zeď s klenutou bránou, usedlost doplňují poněkud bizardní hospodářské přístavby.

Dům ve VrbiciNejvýstavnější ve Vrbici je roubenka čp. 5, která tvoří dominantu celé návsi. Má dvě nadzemní podlaží, otevřené podkroví, prosklenou pavlač a dvě dochované pece.

Poloroubenky v MlýnechTradiční roubená architektura převládala na Šumavě až do poloviny 19. století, kdy ji začala především v nižších partiích horského masivu pomalu vytlačovat zástavba zděná. Původní objekty byly přestavovány či alespoň omítány, čímž se často vytratily cenné klasické roubené prvky a regionální architektonické zvláštnosti.

Vaše komentáře (3)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Zajímavosti”

Více článků »

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

  • Banner
  • Banner

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop