Tisk
Domácí čistička odpadních vod pracuje levně. Pozor ale na domácí chemii

Domácí čistička odpadních vod pracuje levně. Pozor ale na domácí chemii

Michal Doležel | Čtvrtek, 19. listopad 2015 |

Přidat na Seznam.cz

Kam s odpadní vodou, pokud nejste napojeni na kanalizaci? Řešením může být domácí čistička odpadních vod. Její provoz je levnější, než pravidelné vyvážení jímky, má však i několik drobných úskalí.

 

Čistička odpadních vod slouží k čistění splaškových odpadních vod, tedy těch, které vyprodukujeme v kuchyni, při praní, hygieně či domácím úklidu. Zjednodušeně řečeno, jde o nádrž vyrobenou nejčastěji z polypropylenu nebo polyetylenu, v níž se koncentrují splašky a kde dochází k jejich čištění.

Čistění odpadních vod má několik fází. Předčištění spočívá v odstranění hrubých nečistot. Poté nastupují mikroorganismy žijící v aktivační nádrži, které postupně rozkládají nebezpečné látky odpadních vod na zdravotně nezávadné - jde o bilogické čištění.

V poslední, separační fázi, dochází k oddělování a usazování kalu. Kal je potřeba z čističky jednou až dvakrát ročně vyvážet. V případě, že se v něm však nenachází nadlimitní množství nežádoucích látek (chlornany, fosfáty, amoniak), je možné využít kal na kompostování. Náklady na vývoz kalu se pohybují okolo 1 000 korun.

Pozor na Savo a další chemikálie

IMG 6643Provoz domácí čističky odpadních vod je finančně výhodný a také ekologický. Domácí čistírna odpadních vod však s sebou přináší i několik omezení. Ačkoli jsou tato zařízení poměrně účinná, je nutné si uvědomit jejich limity. Čistění vody probíhá pomocí bakterií, a ty pro svůj život potřebují stálý přístup "potravy" - znečištěné vody. To může být problém hlavně u domů, které nejsou obývány stále. Pro chaty a chalupy je nutné použít specializovanou čističku, která umožňuje i delší přerušení dodávky znečistěné vody.

Problémem může být také kuchyňská a obecně domácí chemie. Ta většinou narušuje spokojený život a bezproblémovou práci mikroorganismů v čističce a čisticí proces nefunguje na sto procent. Majitelé domácích čističek si často stěžují zejména na agresivní tablety do myčky a čistící prostředky na WC (hlavně čističe na bázi chloru - například Savo).

Obecně se při používání domácích čistíren odpadních vody doporučuje používat hlavně ekologické a dobře rozložitelné čisticí a prací prostředky. Pokud tedy patříte mezi náruživé uživatele domácí chemie a máte myčku na nádobí, bez určitých kompromisů se asi neobejdete.

Další potenciální těžkosti plynou ze samotného principu čističky. Ačkoli jde o stroj, čištění probíhá biotechnologicky. Novou čistírnu je proto nutné během několika prvních týdnů odladit tak, aby pracovala co nejúčinněji. Jedná se zejména o správné nastavení provzdušňování, aby se v nádrži nerozběhly anaerobní rozkladné procesy. O čističku je také nutné se průběžně starat a občas kontrolovat její práci. Mikroorganismům škodí také zima, poklop čističky by měl být proto dobře izolován před chladem.

Budování čističky odpadních vod

Čistička odpadních vod je vodohospodářské dílo, tudíž její realizace má přesná pravidla. V první řadě je potřeba zajistit projektovou dokumentaci stavby a následně získat územní rozhodnutí pro stavbu čističky odpadních vod u stavebního úřadu. S projektem je třeba navštívit vodoprávní úřad, aby nám vydal povolení ke stavbě, a zároveň povolení k nakládání s vyčištěnými odpadními vodami.Ty je možné zlikvidovat několika způsoby:

 • Vsakováním do podzemních vod,
 • odvodem do vodních toků,
 • vypouštění do veřejné kanalizace, která však nesmí končit v obecní čističce odpadních vod.

Způsob likvidace vyčištěných odpadních vod určuje vodoprávní úřad. V případě, že ani jeden z výše uvedených není možný, je třeba zbudovat bezodtokou jímku, která bude pravidelně vyvážena.

Vyčištěnou vodu z čističky je možné využít i pro zásobování zahradního jezírka. „Pokud se voda využívá pro zásobování zahradního jezírka, je vhodné za čistírnu osadit další stupeň čištění - např. zemní pískový filtr, který sníží hodnoty zbytkového znečištění odpadních vod. Bez tohoto opatření bych vypouštění přečištěných odpadních vod do zahradního jezírka nedoporučoval,“ upozorňuje Daniel Papák ze společnosti Green Trade.

Typy čističek odpadních vod

Na trhu najdete různé typy čističek odpadních vod. Při jejich výběru je třeba zohlednit tato základní kritéria:

 • velikost domácnosti (obecně se počítá se 150 l odpadní vody na člověka a den);
 • typ objektu, ke kterému čističku odpadních vod stavíme – zda se jedná o trvale - - obývaný dům, nebo naopak rekreační chalupu;
 • možnosti nakládání s vyčištěnými odpadními vodami.

IMG 6641Čističky odpadních vod můžeme primárně rozdělit na biologické (strojní) a přírodní (kořenové). Pokud se rozhodnete pro biologickou čističku, máte pak na výběr ze dvou typů: aerobní a anaerobní čističky.

Anaerobní čistička ke svému provozu nepotřebuje elektřinu. Proces čistění je zajištěn pomocí mikroorganismů bez přístupu vzduchu. Využití nalézají zejména v rekreačně obývaných nemovitostech. Jejich účinnost je přibližně 70 %.

Aerobní čističky se využívají zejména u trvale obydlených objektů. Rozkladné procesy probíhají za pomocí vzduchu. Jejich součástí jsou biodisky s potřebnými bakteriemi, které rotují poháněny elektřinou. Tyto čističky dosahují téměř 95% účinnosti.

Domácí ČOV a spotřeba energie

Aerobní čistička odpadních vod je závislá na přívodu elektřiny. Ovšem nemusíte mít strach, že byste za elektřinu platili mnoho. Náklady na energie se u čističky odpadních vod pro čtyřčlennou rodinu pohybují okolo 1 200 korun ročně. „Čistírny pro 4 uživatele bývají většinou osazeny vzduchovým dmychadlem o příkonu 60 W. Většina čistíren této velikosti nevyžaduje trvalý chod dmychadla, ale postačí, aby dmychadlo běželo v režimu 15 minut chod, 15 minut stop,“ vypočítává Papák.

                     Orientační spotřeba aerobní čističky odpadních vod:

 • Příkon: 60 W
 • Spotřeba el. energie za 24 h.: 0,72 kWh
 • Roční spotřeba el. energie: 263 kWh
 • Roční náklady na energii: 1 270 Kč

Pro výpočet byla použita cena elektrické energie 4,83 Kč/ kWh.

Michal Doležel

Již několik let popularizuji stavební technologie a design s drobným akcentem k trvalé udržitelnosti a přírodním materiálům. Chápu to jako poslání. Jsem také opatrný sadař a včelař teoretik.

Nejnovější články autora

Vaše komentáře (2)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Zdravé bydlení”

Více článků »

 • Banner

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop