Recyklace, upcyklace, downcyklace. Přispět může každý z nás

Recyklace, upcyklace, downcyklace. Přispět může každý z nás

Dana Jakoubková | Úterý, 24. srpen 2021 |

Přidat na Seznam.cz

Ačkoliv lidstvo v současné době netrpí absolutním nedostatkem zdrojů, je otázkou budoucnosti v řádu několika málo let, kdy tomu tak může být. Podle statistických ukazatelů totiž těžíme více primárních surovin, než je planeta Země schopna dlouhodobě poskytovat. Ruku v ruce s tím jde příliš velké množství odpadu bez dalšího využití, které neúměrně zatěžuje životní prostředí. Výstavba budov, jejich zařízení i provoz však mají obrovský potenciál stát se hlavní součástí řešení naléhavých výzev budoucnosti. Ke zlepšení může přispět každý z nás. Mimo jiné i tím, že upřednostníme výrobky recyklované nebo upcyklované.

Ze zprávy Ekonomického fóra v Davosu vyplynulo, že lidstvo spotřebuje více než sto miliard tun primárních surovin ročně, přičemž většina zdrojů padá na vrub sektoru stavebnictví. Zatímco těžba neustále roste, podíl recyklace klesá.

Podle Institutu cirkulární ekonomiky INCIEN vyprodukuje jen Evropa dvě a půl miliardy tun odpadu ročně, z čehož zhruba padesát procent skončí na skládkách nebo ve spalovnách. Stavební a demoliční odpady tvoří přes polovinu všech odpadů.

Svět tak více než kdy jindy potřebuje udržitelné a škálovatelné obchodní praktiky. Potřebuje společnosti, které dokážou najít inovativní způsob, jak vytvářet nové produkty, zachovat je v ekonomickém cyklu co možná nejdéle a tak, aby nepadla za oběť kvalita životního prostředí.

Příklady firem, které aplikují cirkulární principy ve výrobních procesech, ukázaly, že takové kroky jsou nejenom možné, ale že mohou přinést firmám i značné zisky. Takové firmy je třeba podporovat, protože proměňují budoucí či stávající odpad ve stavební kameny naší planetární existence.

recyklace-upcyklace-downcyklace

Vizualizace: Petra Costello, Zdroj: Dreamstime

Upcyklace = vdechnutí nového života starým věcem


Princip upcyklace se týká procesu přeměny nepotřebného na potřebné, s vyšší přidanou a hlavně užitnou hodnotou. Například vezmu starou děravou ponožku, udělám uzel a je z ní hračka pro psa. Využití produktu, který je již v oběhu, novým způsobem a dříve, než se stane odpadem, to je upcyklace.

Nepotřebuje tedy novou (primární) surovinu, protože využívá materiál již vyrobený a eliminuje energii, která by byla třeba k jeho recyklaci. Upcyklace tedy nepracuje s odpady, nýbrž přispívá k omezení jejich vzniku.

Náklady na výrobu upcyklovaných produktů jsou často mnohem nižší než náklady na výrobu tradičně vyráběného nebo recyklovaného zboží. Kromě minimalizace objemu odpadu každoročně odesílaného na skládky je v důsledku snížení potřeb pro výrobu sníženo i znečištění ovzduší, potřeba vody i produkce skleníkových plynů.

Díky upcyklaci mohou získat nový život i materiály a produkty, jejichž recyklace není možná, nebo je není možno smysluplně (s ohledem na finanční rentabilitu) recyklovat.

Hliník v koloběhu


Hliník je důležitým materiálem pro výrobu uživatelsky komfortních a energeticky úsporných okenních, dveřních a fasádních systémů s mimořádnou recyklovatelností – řešení, která přispívají k ekologické rovnováze staveb.

Vysloužilé hliníkové okenní profily se rozdrtí, vyčistí, roztaví a znovu zpracují, přičemž je k tomu zapotřebí – oproti primární produkci – pouze pět procent energie. Kvalita recyklátu se přitom nijak neliší od kvality prvotní suroviny. Díky tomu je udržitelnost hliníkových systémů srovnatelná s udržitelností jiných materiálů. Čísla hovoří sama za sebe: 75 procent hliníku vyprodukovaného do roku 1888 je v současnosti stále v provozu.

Hliníkové profily od společnosti Schüco splňují kritéria pro udržitelné stavebnictví a jsou proto základem i v rámci certifikace staveb podle norem BREEAM, LEED či DGNB, které zaručují, že stavby si dlouhodobě zachovávají svoji hodnotu.

Již před několika lety začala firma vyvíjet své výrobky podle principu „Cradle to Cradle" (C2C). Produkty vyrobené tímto způsobem lze neustále vracet zpět do průmyslového koloběhu jako znovu použitelnou surovinu poté, kdy posloužily svému prvotnímu účelu.

Více než čtyřicet okenních, dveřních, fasádních a stínicích systémů Schüco je aktuálně certifikováno na stříbrné úrovni, což společnost Schüco řadí mezi průkopníky konceptu C2C ve stavitelství. Kromě udržitelného používání suroviny i její likvidace potvrzuje Schüco celostní přístup firmy i tím, jak získává a zpracovává základní surovinu. Na úplném začátku výrobního řetězce klade důraz především na ochranu biodiverzity těžebních lokalit a zohlednění zájmů místních komunit.

K nedílným součástem odpovědného dodavatelského řetězce hliníkových výrobků patří také využívání obnovitelných zdrojů energie při zpracovávání surového hliníku. Jako první firma v oblasti stavebnictví certifikovaná podle mezinárodně uznávané normy „Performance Standard" od organizace ASI potvrdila společnost Schüco International KG svůj závazek k odpovědnému používání hliníku v rámci celého výrobního procesu a hodnotového řetězce a tím se profiluje jako lídr stavebního sektoru.

hlinikova-okna-Schuco

Foto: Schüco / Christian Eblenkamp

Schuco-hlinik

Zdroj vizualizace: Schüco

Druhý život dřevěných palet


V případě, že vznikne dřevěný odpad, jsou jen dvě cesty, jak ho znovu využít. Tou první a nejběžněji používanou je downcyklace, kdy se zbytkové dřevo rozdrtí a přetvoří například v dřevotřísku nebo dřevovlákno k výrobě konstrukčních desek. Konečným produktem jeho cyklu pak může být využití do biomasy. Při tomto procesu kvalita materiálu postupně klesá, až zcela zanikne.

Druhou variantou je upcyklace, která nabízí dlouhodobé využití pro daný dřevěný produkt či dřevo jako takové. Ačkoli upcycling je nejčastěji vidět v textilním průmyslu, některé společnosti ukazují, že jeho možnosti jsou nekonečné.

Například Atelier Paletky dává nový život jednocestným paletám vyrobeným z nového řeziva dané lokality. Přiveze se na nich náklad a pak jejich cesta končí. V lepším případě jsou využity v procesu downcyklace na výrobu dřevotřísky a v horším případě jsou spalovány ve velkém.

Přitom jde o zdravé a krásné dřeviny. Atelier Paletky je proto vykupuje, rozebírá a následně prohání truhlářskými stroji (protah, hoblovka a formátovácí pila). Hřebíky si schová na ručičky hodin a různé další detaily. Ze získaného dřeva pak dokáže vyrobit téměř jakýkoliv truhlářský výrobek bez sebemenších stop po paletách!

Druhá vlna upcyklace nastupuje ve chvíli, kdy při výrobě produktu z palet zbydou odřezky. Z nich vyberou truhláři ateliéru ty nejlepší a nejkrásnější a najdou jim další využití, přičemž ani jedna tříska nebo hřebík nevyjde nazmar.

Posledním pilířem upcyklace v dílně Atelieru Paletky jsou zbytky a odřezky vzniklé při výrobě českých lokálních materiálů. Pod šikovnýma rukama truhlářů se odřezky z masivu nebo březové překližky mění v servírovací prkénka a další užitečné i krásné výrobky do domácnosti.

Atelier Paletky Tomáš Klvaňa

Foto: Atelier Paletky / Tomáš Klvaňa

drevene-palety

Foto: Atelier Paletky / Antonín Matějovský

Recyklace = cyklické využití odpadu


Rozdíl mezi recyklací a upcyklací spočívá v tom, že v recyklačním procesu je nakládáno s materiálem, který už byl jako odpad definován. Následně je „rozebrán" na prvočinitele a vyroben materiál nový obvykle stejné kvality. Na příkladu s ponožkou by to znamenalo, že ponožku vyhodím do koše.

Při pohledu na psa ji ale zase vytáhnu, vyperu, rozpářu a uštrykuju z ní ponožku novou. Většina materiálů ale opakovaným přepracováním více či méně ztrácí na kvalitě. Recyklovat do nekonečna lze jen velmi málo materiálů. Největší vliv na výsledné vlastnosti recyklovaného materiálu má kvalita surovin a technologická úroveň výrobního procesu.

Na celý život


Čistší domov je základem zdravějšího bydlení. Centrální vysavač odstraní prach, alergeny a další znečišťující látky z obývacího prostoru efektivněji a s menším hlukem než běžný přenosný vysavač, protože je 4–8krát výkonnější. To znamená, že úklid provedete efektivněji a v kratším čase, čímž šetříte energii. Přenosný vysavač budete vyměňovat v průměru každých pět až osm let a pak skončí na skládce odpadu.

Centrální systémy Husky a Duovac jsou ale konstruovány tak, aby vydržely celý život, což dokazuje záruka až 25 let. Systémy centrálního vysávání společnosti Husky se skládají převážně z recyklované oceli a hliníku, dvou nejčastěji recyklovaných materiálů na světě.

Plastu je použito minimum (pouze pro postranní madla). K recyklaci se využívá o 95 procent méně energie, než spotřebuje výroba vysavače z nových materiálů, což výrazně snižuje emise skleníkových plynů. Navíc hliník i ocel lze recyklovat znovu a znovu a snížit tak znečištění půdy a vody způsobené těžbou.

centralni-vysavac-Husky

Zdroj vizualizace: HUSKY CZ

Stavba bez odpadu


Prakticky bezodpadovým stavebním materiálem se může pochlubit málokdo. Společnost Ekopanely ano. Jádro difuzně otevřené stavební desky se lisuje ze slámy za vysokého tlaku a teploty bez přídavných pojiv a nátěrů a je polepeno recyklovanou lepenkou. Toto lepidlo vyhovuje nejpřísnějším hygienickým normám a je nanášeno v tenké vrstvě.

Sláma i papír jsou organické materiály, které lze po dožití stavby snadno zrecyklovat nebo kompostovat. Ekopanel je tedy klasifikován jako ekologický výrobek, který je zákazníkovi dodáván upravený na požadovanou délku, čímž se minimalizuje odpad a šetří náklady.

EKOPANEL

Zdroj vizualizace: EKOPANELY CZ

Downcyklace = opakovaná recyklace


Nejlepší odpad je ten, který nikdy nevznikne. Zjednodušeně je downcyklace proces, kdy opakovaným využíváním odpadu snižujeme jeho objem. Stále jde o užitečné výrobky, které ale mají výrazně nižší užitnou hodnotu. Například když jsou plastové lahve recyklovány mechanickými metodami, plast zeslábne.

Downcyklace však umožňuje stále dobře využívat i zeslabené materiály. Transformací plastových lahví tak mohou být vyrobena kobercová nebo flísová vlákna a pozdější přeměna tohoto materiálu může vést až k terasovým prknům. Anebo dřevo – nejprve je stavebním materiálem, následně dřevotřískou a nakonec se stane palivem.

Celulóza se sádrou


Sádrovláknité desky se podobají sádrokartonu, ale na rozdíl od něj je sádrová deska vyztužená celulózovými vlákny, získanými recyklací novinového papíru. Vlastnosti sádrovláknitých desek fermacell jsou v oblasti pevnostních charakteristik lepší než u desek ze sádrokartonu. Jejich vlastnosti jim umožňují použití v konstrukcích, na které jsou kladeny vysoké požadavky na mechanickou odolnost povrchu, únosnost, požární odolnost či akustickou izolaci.

sadrovlaknita-deska-s-celulozovymi-vlakny

Zdroj vizualizace: Fermacell / James Hardie

Komentář odborníka

Na západ od Česka jsou výrobky z recyklátu a vedlejších energetických produktů stěžejním prodejním artiklem. Vzhledem k tomu, že jsme na pokraji krize nedostatku primárních surovin, považuji využívání recyklátu za nutný nový standard.

TIP NA ČLÁNEK: Dřevo je kriticky ohroženým zdrojem!

Soňa Jonášová
Soňa Jonášová
ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky INCIEN

Foto: Martin Zeman

Nesmrtelné noviny


Že může inovativní přístup tvořit základ úspěšného podnikání, dokazuje i česká společnost CIUR s celulózovou izolací Climatizer Plus, která dům nejen zateplí, ale ochrání i před letním horkem a hlukem. Společnost CIUR ji vyrábí od roku 1991, letos tedy 30 let. Dá se říct, že materiál předběhl dobu.

Své složení nezměnil od svého uvedení na trh. Základem je mu druhotná surovina ve formě novinového papíru. Zateplením jedné běžně velké půdy zachová tak přírodě okolo 25 stromů. A nejen to. Záchranou stromu dává život stovkám možná i tisícům druhů hmyzu. Po uplynutí životnosti lze izolant využít jako hnojivo, kompost, palivo do bioplynových stanic nebo lze produkt přepracovat na jiný materiál.

Výrobek je letos nominován v kategorii Oheň v soutěži E.ON Energy Globe. A jde také vůbec o první ekologicky šetrný výrobek v České republice. CIUR je lídr ve výrobě celulózových vláken. Vlastní tříděním dodává kvalitu až 56 druhům výrobků.

Od Climatizeru Plus – základu produkce vyrábí mimo jiné i nástřiky na bázi celulózy zlepšující akustiku prostoru, ekologické stelivo pro domácí mazlíčky či substrát pro zdravé klíčky rostlin. Nástřikem dokáže odsolit i historické památky nebo stavby kulturního dědictví.

novinovy-papir-izolace-Ciur

Autor fotografie: CIUR a.s.

Ciur

Autor fotografie: CIUR a.s.

Ze starého dřeva nové nevyrobíš


Je pravdou, že dřevo je obnovitelným zdrojem. Stačí se ale rozpomenout na ekotragédii Velikonočního ostrova a ono tvrzení dostane vážné trhliny. K těžbě dřeva a jeho využití je třeba přistupovat s největší obezřetností.

Nejenom že nevyroste za týden, ale nelze ho ani recyklovat v pravém slova smyslu – z masivní fošny recyklací novou masivní fošnu nevyrobíte. Navíc se při zužitkování dřevěného odpadu dostávají do procesu i další materiály jako třeba impregnace a nátěry.

Přesto nabízí zpracování odpadu ze dřeva obrovské možnosti využití, od stavebnictví po energetiku, a upcyklační přeměna výrobků ze dřeva pak jako oslava tvůrčí a řemeslné práce, přibrzdění konzumu a drancování zdrojů.

Recyklované sklo


Skutečným lídrem na stavebním trhu recyklátů je společnost Isover , která využívá recyklované produkty výstavby u 98 procent vyráběných stavebních materiálů. Kromě minerálních, čedičových a skelných vláken se jedná i o expandovaný polystyren, který je součástí mnoha konstrukcí domu – od zateplení obvodového pláště, podlah až po zateplení střechy.

Pokud se izolační vrstva připevní pomocí lepidla, není (zatím) materiál dále využitelný pro recyklaci. Jelikož je však polystyren plně recyklovatelný, je vhodnější jej k pokladu kotvit a jako povrchovou úpravu použít vápenocementovou omítku. Získaný recyklát pak může nahradit primární suroviny, kde základní složku tvoří ropa.

Isover EPS odebírá od spotřebitelů a nemusí jít jen o zbytky ze stavby. Klidně můžete přinést třeba obaly od elektrospotřebičů, nábytku či přepravní boxy. Jiným druhem recyklátu je tepelná izolace Isover Evo vyrobená z 80 procent z recyklovaného skla a exkluzivního, patentovaného přírodního pojiva.

Společnost ISOVER má k naprosté většině svých produktů zpracované EPD dokumenty, které ukazují dopady na životní prostředí na základě analýzy životního cyklu (LCA) od těžby surovin, zpracování v továrně, dopravu na stavbu, montáž až po likvidaci na konci své životnosti.

tepelna-izolace-ISOVER

Zdroj fotografie: ISOVER


casopis-drevo-stavby-4-2021-titulka-200x238

Tento článek vyšel v časopisu DŘEVO&stavby 4/2021

Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 95 Kč

koupit časopis

 

DaS 4-2021
Dana Jakoubková

Publicistka s náklonností ke smysluplným činům a věcem. Obdivuje brilantně provázané duchovní gangsterky, ale neodvrhne ani lyrické, tajemné, lakonické a současně vtipné příběhy s tématem originální syntézy křehkosti úmrtnosti.

Nejnovější články autora

Vaše komentáře (1)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Zdravé bydlení”

Více článků »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop