Kdo a jak bude dokončovat váš dům? Rozhodnutí je zcela zásadní

Kdo a jak bude dokončovat váš dům? Rozhodnutí je zcela zásadní

Lucie Němcová | Pondělí, 21. listopad 2022 |

Přidat na Seznam.cz

Rozhodnout se, v jaké fázi a podobě budete od dodavatelské firmy přebírat svůj dům, je zásadní rozhodnutí, které ovlivní mnohé. Může ušetřit mnoho nervů a peněz, anebo přesně naopak. Jenže aby to nebylo tak snadné, neexistuje jedna správná cesta pro všechny.

Otázky pro odborníky


  • OTÁZKA ČÍSLO 1. Jaké varianty dokončenosti domu dodavatelem jsou k dispozici a jaké mají výhody a nevýhody?
  • OTÁZKA ČÍSLO 2. Co pro klienta prakticky znamená převzetí domu ve fázi před dokončením a řešení dokončovacích prací formou subdodávek? Je tato forma pro stavebníka způsobem, jak ušetřit finanční prostředky?
  • OTÁZKA ČÍSLO 3. Který způsob realizace a míry dokončení je nejbezpečnější z hlediska dobrého zpracování, jasného rozdělení zodpovědnosti a optimalizace nákladů stavby?

ODPOVĚĎ NA OTÁZKU ČÍSLO 1.


Nejčastěji se můžeme setkat s hrubou stavbou s dokončením obvodového pláště, stavbou na dodělání finálních povrchů, stavbou domu na klíč nebo realizací domu k nastěhování, která je včetně dodání interiéru a exteriéru. Hlavním kladem kompletní dodávky je zaštítění celého procesu jednou firmou. Klient komunikuje pouze se svým stavbyvedoucím a ten následně práci deleguje dále.

V případě hrubé stavby se dům předává na dodělání. Klient musí řešit a zajišťovat sám dokončení stavby, což může ovlivnit celý výsledek. Musí ohlídat návaznosti jednotlivých stavebních činností, přesný rozsah práce subdodavatelů, termíny a kvalitu provedení. Komplikované může být řešení reklamací – místo záruky hlavního dodavatele na stavbu jako celek se musí stavebník obracet na mnoho subdodavatelů a s nimi případný problém řešit. Výhodou hrubé stavby je možnost rozložení finančních nákladů v čase a někdy širší škála materiálů, než nabízí zhotovitel stavby.

ODPOVĚĎ NA OTÁZKU ČÍSLO 2.


Dokončení stavby obnáší pro klienta mnoho starostí a času. Je potřeba řešit objednávání materiálů včetně logistiky a vybírat jednotlivé subdodavatele. Je potřeba myslet minimálně o jeden krok dopředu. Na první pohled se může zdát, že klient ušetří nemalé finanční prostředky, pokud si stavbu dodělá sám. Ve výsledku to může být i naopak. Stavební firma má u svých dodavatelů díky velkým odběrům nasmlouvané ceny a logistiku řeší pro více staveb najednou, tudíž se cena za dopravu může rozpočítat. Má k dispozici potřebnou mechanizaci a prověřený tým lidí se specializací na danou činnost.

ODPOVĚĎ NA OTÁZKU ČÍSLO 3.


Obě nejčastější varianty – hrubá stavba a stavba na klíč – mají smysl. Nejdůležitější otázkou pro klienta je, jaká varianta je pro něj vhodná. Pokud se v oboru orientuje, má pro stavbu dostatek času a nespěchá na termín dokončení, může být rozumné zvolit hrubou stavbu. Pokud výše zmíněné nesplňuje, doporučujeme raději stavbu na klíč.

Ing. arch. Hana Kulová LUCERN dřevostavby
Ing. arch. Hana Kulová
LUCERN dřevostavby s.r.o.

Ing. arch.  Barbora Štěpánová LUCERN dřevostavby
Ing. arch. Barbora Štěpánová
LUCERN dřevostavby s.r.o.

Tip na související článek

Jak vzniká kvalitní dřevostavba?
 

DrevoaStavby.cz | Realizace moderní dřevostavby LUCERN dřevostavby s.r.o.

Více fotografií a příběh dřevostavby z redakční návštěvy. Foto: Martin Zeman, Realizace: LUCERN dřevostavby s.r.o.

ODPOVĚĎ NA OTÁZKU ČÍSLO 1.


  • Nosné konstrukce s krovem – 14 až 21 dní: Základním stupněm naší dodávky je nosná konstrukce domu z dřevěných panelů s přípravou pro rozvody elektroinstalací, stropem a krovem se zakrytím difuzní folií. Je ideální pro všechny, kdo si zajišťují navazující výstavbu samostatně. Dům je chráněn proti povětrnosti a investor má dostatek času vše vyřešit i při nedostatečné koordinaci, která je v podobných případech běžným problémem. Tento rozsah doporučujeme všem, kdo si zařizují výstavbu vlastními dodavateli, nebo svépomocí.
  • Hrubá stavba s kompletní obálkou (shell&core) – dva až tři měsíce: Dům je zvenčí kompletně hotov, uvnitř jsou jen nosné konstrukce. Dům je potřeba naplnit příčkami, technologií a zařízením. Tento rozsah je ideální pro úsporu nákladů na realizaci a zároveň je zaručena kvalitně provedená obálka domu. Při tomto rozsahu dodávky je možné realizovat kompletní blower door test, který je ideální informací o kvalitě provedení.
  • Stavba k dokončení – tři až čtyři měsíce: Hrubá stavba s kompletní obálkou, navíc s provedenými příčkami, kompletními rozvody elektroinstalací, zdravotechnických instalací (vodovod a kanalizace), vzduchotechniky, zabezpečovacího systému a vytápění. Podlahy jsou zateplené a zalité betonem. Nejsou osazeny zařizovací předměty. Technologie jsou osazeny a dokončeny včetně revizí. Nejsou provedeny finální interiérové povrchové úpravy a vnitřní výplně otvorů.
  • Stavba na klíč – šest až sedm měsíců: Jedná se o kompletní dodávku domu bez nábytku, kuchyňské linky a svítidel. Součástí jsou zařizovací předměty v koupelnách, interiérové dveře, vypínače, lišty a další prvky. Stavba je velmi brzy připravena pro plnohodnotný život. Nevýhodou je nutnost dokončování interiéru a zahradních úprav klientem.
  • Stavba na klíč včetně nábytku a zahradních úprav – sedm až osm měsíců: Kompletní stavba včetně nábytku a provedené zahrady. V domě ani na pozemku již není třeba nic dodělávat. Ideální dodávka pro všechny, kterým záleží na vysoké kvalitě provedení. Výhodou je, že zahrada a interiér jsou řešeny s domem jako jeden celek, a tím se mohou na stavbě aplikovat zajímavé postupy, kdy například vestavěné skříně působí i jako akustická bariéra mezi pokoji, mezi dětskými pokoji lze dělat různé prolézačky, spací patra, vestavěná sedací okna, pochozí sítě a jiné.

ODPOVĚĎ NA OTÁZKU ČÍSLO 2.


Dům k dokončení je po technické stránce hotov. Je osazen technologiemi a lze jej vybavit revizemi. V domě chybí finální malby, podlahy, obklady a dlažby, interiérové dveře. Dá se říci, že je to okamžik, kdy se toho dá na stavbě pokazit nejvíc. Pokud má klient alespoň základní manažerské schopnosti a je ochoten věnovat dokončení domu svůj čas a nervy, může docílit rozumné úspory, která vynaložený čas vynahradí.

ODPOVĚĎ NA OTÁZKU ČÍSLO 3.


Myslím, že každý stupeň je vhodný, vždy ale pro jiného investora. Rozumný je každý zmíněný rozsah poté, co je stavba zabezpečena proti povětrnosti a ideálně i nenechavcům. Tedy cokoli od uzavřené obálky domu.

Ing. Václav Pinďák 3AE s.r.o.
Ing. Václav Pinďák
3AE s.r.o.

DrevoaStavby.cz | Realizace moderní dřevostavby 3AE s.r.o.

Více fotografií a příběh dřevostavby z redakční návštěvy. Foto: Martin Zeman, Realizace: 3AE s.r.o.

ODPOVĚĎ NA OTÁZKU ČÍSLO 1.


Díky naší návaznosti na realizační firmu se setkávám nejčastěji s dodávkou celého domu na klíč, včetně interiéru. Tento postup považuji za ideální jak z hlediska projekce, tak z hlediska záruk. Dále je poměrně obvyklé oddělit spodní stavbu (základy a přípojky) a řešit ji například s místním dodavatelem. Z projekčního hlediska to však přináší komplikace, protože každý dodavatel preferuje určité postupy. Ve smlouvě s dodavateli pak musí být jasně definované rozhraní dodávky, termíny, požadované maximální odchylky a podobně. Investor tak může ušetřit část financí, které by zaplatil generálnímu dodavateli stavby za koordinaci. Obvykle se však pro tuto fázi navýší finance pro technický dozor investora.

ODPOVĚĎ NA OTÁZKU ČÍSLO 2.


V krajních případech jdeme cestou uzavřené hrubé stavby, kdy realizační firma dodá vzduchotěsnou obálku (konstrukci, osazená okna, zateplení stěn a střechy) a zbývající části řeší investor svými subdodávkami nebo svépomocí. Z pohledu záruky je důležitým momentem provedení prvního blower door testu, díky kterému je prověřena kvalita provedení. Požadovaná hodnota bývá uvedena ve smlouvě o dílo. Úspory zde mohou být vyšší, ale úměrně tomu narůstá potřeba technického dozoru, zkomplikování komunikace na stavbě a riziko chyb.

ODPOVĚĎ NA OTÁZKU ČÍSLO 3.


Za mě je to jednoznačně realizace domu na klíč. Výsledkem je pak práce sehraného týmu s vyladěnými návaznostmi a jednoznačně danou zodpovědností. S našimi realizačními partnery investory průběžně informujeme o nákladech na stavbu a již od studie se zabýváme jejich optimalizací – například díky konstrukčním a materiálovým úpravám.

Ing. Irena Truhlářová ARCHCON atelier s.r.o.
Ing. Irena Truhlářová
ARCHCON atelier s.r.o.

Tip na související článek

Kdo je architekt?
 

DrevoaStavby.cz | Realizace moderní dřevostavby ARCHCON atelier a DŘEVOSTAVBY BISKUP s.r.o.

Více fotografií a příběh dřevostavby z redakční návštěvy. Foto: Martin Zeman, Návrh: ARCHCON atelier, Realizace: DŘEVOSTAVBY BISKUP s.r.o.

ODPOVĚĎ NA OTÁZKU ČÍSLO 1.


Je možné dodávat stavbu k dokončení či na klíč. Další variantou je dodávka spodní stavby jiným dodavatelem. Toto jsou tři nejjednodušší varianty na organizaci práce či koordinaci subjektů dodávajících jednotlivé fáze stavby. Mnohdy klienti preferují vlastní zajištění dílčích subdodávek (známý elektrikář či vlastní kamna). Takovéto menší vstupy do stavby na klíč jsou už ale složitější na koordinaci a často se stává, že se ve výsledku nevyplatí.

Jednoznačnou výhodou komplexní dodávky na klíč je záruka za celek jako takový, kterou nese jedna společnost, a minimální starosti v průběhu celého procesu. Výhodou ostatních variant bývá na první pohled nižší cena. Když se však ve výsledku sečtou veškeré dodávky a vícepráce, může finální součet být i vyšší. Pokud pak dojde k nějaké reklamaci, často se jednotliví dodavatelé vymlouvají jeden na druhého.

ODPOVĚĎ NA OTÁZKU ČÍSLO 2.


V případě rodinných domů vnímám ve fázi dokončení výhodu především v tom, že klient má často jasnou představu, jak mají vnitřní prostory domu vypadat a může si je takto vzít pod svojí gesci, realizovat i kontrolovat. Ušetřit se dá určitě, pokud dokončí tuto část svépomocí a má čas se stavbě věnovat. Často se ale jedná o poměrně malou částku v kontextu celého domu, je tedy na zvážení vždy v konkrétním případě, zda se to vyplatí.

ODPOVĚĎ NA OTÁZKU ČÍSLO 3.


Jak už jsem zmínil v první otázce, jedná se především o dělení na spodní stavbu, horní stavbu k dokončení a dokončovací práce. V otázce optimalizace nákladů je to opravdu především o motivaci a časových možnostech investora. Tedy pokud má například známého, který dělá spodní stavby a umí pro kamaráda stavět za zvýhodněnou cenu, věřím, že se to může vyplatit.

Ing. arch. Michael Šilar
Ing. arch. Michael Šilar
Prodesi | Domesi s.r.o.

DrevoaStavby.cz | Realizace moderní dřevostavby Prodesi|Domesi s.r.o.

Více fotografií a příběh dřevostavby z redakční návštěvy. Foto: Martin Zeman, Realizace: Prodesi | Domesi s.r.o.


časopis DŘEVOstavby 5-2022

Tento článek vyšel v časopisu DŘEVO&stavby 5/2022

Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 99 Kč

koupit časopis

 

DaS 5-2022

Náklonnost k přirozeným materiálům a dřevu jsem objevila již při studiích architektury a šíření osvěty a inspirace z této oblasti mi dává velký smysl. Baví mě lidi motivovat k tomu, aby bydleli zdravě, komfortně a více či méně soběstačně.

Nejnovější články autora


Líbil se Vám článek?
gotop