Bydlení v dřevostavbě bez hranic

Bydlení v dřevostavbě bez hranic

Dana Jakoubková | Úterý, 14. prosinec 2021 |

Přidat na Seznam.cz

Není mnoho věcí na tomto domě, které bych označila za běžné. Jednoduché linie, jedna úroveň, vztah k obzoru, trendy design... s tím se běžně setkávám. Ale tady nejde jen o bod, čáru, rovinu a objem. Tenhle domov není pouhou dutinou mezi stěnami. David s Evou investovali do smyslového prostoru, který v mnoha ohledech překračuje hranici všednosti. Nejen že umí žít svým vlastním životem, ale dostal možnost se i měnit, vyvíjet a stárnout. A takový prostor k bydlení má nekonečný potenciál.

První dojem z dřevostavby


Na návštěvu jsem se vydala vizuálně nepřipravena; fotku domu jsem předem neviděla a moje mysl nebyla zatížena předčasným soudem. Na konfiguraci krajinné scény, tedy uspořádání prvků terénu, typ domu a jeho usazení na pozemek, struktury ploch, barevnost, linie, dominanty, jsem byla opravdu zvědava. Jde totiž o malinkou vesnici s poměrně zachovalým historickým rázem, usazenou v relativně původní krajině, kde by byla jakákoli nepatřičnost nejen do očí bijící, ale i k místu neuctivá. Teorie životního prostoru člověka, respektive toho, co považuje za vhodné k přežití, je značně pokroucená a spontánní vnímání souvislostí ustupuje často brutální estetice domu samotného. Ne však v tomto případě.

Už „mezi vrátky" bylo patrné, že jak tým architektů, tak majitel domu směřovali své úvahy k naplnění biologicky dané potřeby určitých znaků bydlení – dům jako bezpečný úkryt, široký rozhled rovná se dostatečný přehled, místo pro klid na slunci, vzrostlá vegetace, odpočinek v chládku, hojnost plodů (zahrada, sad, skleník) i voda na zahradě (jezírko) a voda pod parcelou (potok). Tečku této teorii dala lavička u vchodu – dům kryje záda, výhled k brance. Celá scenérie byla dobře čitelná a nebyla nudná. Dokonce nesla znaky toho, k čemu se chováme s úctou – dávná minulost a kulturní paměť zformulovaly duch místa do nezaměnitelné atmosféry, která se zde stala součástí utváření bydlení.

DrevoaStavby.cz | Bydlení v dřevostavbě bez hranic

Poloha: Majitelé jednoznačně volili přízemní stavbu stodolového typu respektující charakter pozemku a jeho okolí. Dům je usazený do terénu tak, aby byla v co největší míře zachována přirozená svažitost terénu a oproti zvyklostem je situovaný zády = vchodem k jihozápadu, oddělený od komunikace divokou loukou (chodí sem srnky). Pobytovou prosklenou stranou je dům otočený na severovýchod. Pro majitele nebylo rozhodující, zda vyjde dobře energetický štítek, ale to, aby bylo nejlépe využito výhledů, které poloha ve svahu nabízí. Účet za energie je sice vysoký (více než 50 000 Kč ročně), ale ten pocit, že se vás příroda opravdu dotýká, stojí prý za všechny peníze. Foto: Martin Zeman

DrevoaStavby.cz | Bydlení v dřevostavbě bez hranic

Zahrada: Objekt zahradního domku se saunou má stejně jako kryté parkovací stání z důvodu lepšího propojení s přírodou extenzivní vegetační střechu. Za domkem se schovává skleník a opodál sad, díky čemuž má rodina na stole ovoce a zeleninu v biokvalitě. Jediné, co jim chybí, je sklep. Foto: Martin Zeman

Tvář dřevostavby


Ať se dům tváří modernisticky, nebo jako rafinované přetavení tradiční venkovské stavby, nelze mu upřít výrazný charakter. Jeho dlouhé tělo se drží při zemi (je přece na okraji vsi) a přírodními barvami ani materiálem smyslové krajině neodporuje. Architekti vytvořili ve svažitém pozemku diskrétní koncept, který neruší přirozené panorama ani není viditelný z veřejné komunikace. Duchem výtvarně zvládnutá matérie abstrahuje k decentní eleganci neokázalé stavby, kde je i přes kreativní detaily patrná pokora nepřečnívat.

DrevoaStavby.cz | Bydlení v dřevostavbě bez hranic

Zpracování: Hrubou stavbu – obvodové stěny a střechu provedla firma dodavatele. Všechno ostatní včetně fasády, zateplení, rozvodů, výplní otvorů a interiéry si majitel zařizoval subdodavatelsky, nebo svépomocí. Jak říká, ne všechno je ideální. Třeba na fasádě zahradního domku je vidět, že ho dělal profesionál, kdežto modřínová fasáda na domě (nepravidelná šířka prken je záměrná) vznikla pod rukama majitele a leccos by na ní dnes udělal jinak, například by dřevo už nenatíral. Profesionál se podepsal i pod přírodní jezírko, na kterém vlaštovky učí mláďata pít za letu. Foto: Martin Zeman

DrevoaStavby.cz | Bydlení v dřevostavbě bez hranic

Originalita: Architektonický atelier si majitelé vybrali na základě inspirace domy, které jeho architektka navrhla. Každý z nich měl něčím originální vzhled. Atelier je také jedním z mála, který umí pracovat v návrhu domu s principy feng-shui. Foto: Martin Zeman

DrevoaStavby.cz | Bydlení v dřevostavbě bez hranic

Foto: Martin Zeman

Komentář dodavatele


Díky mé práci se setkávám s velmi zajímavými lidmi a společně vytváříme realitu, která má sloužit, ale také, když se chce, může navazovat pocit příjemné, hřejivé a přirozené krásy. Věřím, že se zde povedlo naplnit očekávání. Po technické stránce bylo samozřejmě nutné vyřešit mnoho detailů. Ale vzhledem ke konstrukci z masivních dřevěných panelů to nebyl velký problém. V každém projektu je vždy něco nového, ale bez toho by nás práce ani nebavila. Důležité však bylo vše připravit pro bezproblémové navazující dokončení svépomocí. Troufám si říci, že se vše podařilo ke spokojenosti.

Ing. Jaroslav Jiruška DŘEVOSTAVBY BISKUP s.r.o.
Ing. Jaroslav Jiruška
DŘEVOSTAVBY BISKUP s.r.o.

Autor videa: Martin Zeman, Zdroj: Oficiální YouTube kanál DŘEVO&stavby, sruby&ROUBENKY

Pocity uvnitř dřevostavby


Transparentnost a otevřenost je nosným i výplňovým aspektem interiéru. Ovšem nejde o žádný „horror vacui" – syndrom prázdného prostoru, jak jej vídáme u některých novostaveb, kde obyvatelé domu nedokázali, nestihli nebo nechtěli s prostorem pracovat. Dům Davida a Evy je zabydlený. Ovšem ne jako důsledek kumulace prvků zařízení a dekorací v čase, ale evidentně jako výsledek práce na designu od samého počátku, ba snad ještě dříve, než se koplo do země. S úlevou a radostí klouže můj pohled z rohu do rohu, a když rozostřím a opětovně, zčásti intuitivně poskládám kompozici ve vědomí, dopřeji si dvojsmyslnosti zážitku vidět skrze evidentní významovou rovinu najednou i roviny další, podružné.

DrevoaStavby.cz | Bydlení v dřevostavbě bez hranic

obr.: I když je tento dům zdánlivě jednoduchý, ve skutečnosti odhaluje různé vrstvy promyšlené architektury. Foto: Martin Zeman

DrevoaStavby.cz | Industriální interiérová příčka DORSIS DIGERO
 

DrevoaStavby.cz | Bydlení v dřevostavbě bez hranic

Transparentnost: Samozřejmě, okny je vidět ven. A jak majitelé říkají, šli především za výhledy. V obýváku u okna má každý své křeslo a často v něm s výhledem i snídají. Ale průhlednost není ani zdaleka tím, co na těchto nezvykle vysokých oknech, ale i dveřích fascinuje mě. Je to transparentnost prostoru, která nejenom, že přetéká zevnitř ven a zpět, ale umožňuje zpřítomnění několika dimenzí v jednom okamžiku – věcí, tvarů, pohybů a vůní, různé polohy a vlastnosti dějů za sklem a před ním, a zároveň přeměňuje venkovskou krajinu na hlavní prvek interiérového designu. A to má charakter mystéria... i když přitom třeba jen mícháte polévku. Foto: Martin Zeman

DrevoaStavby.cz | Bydlení v dřevostavbě bez hranic

Vzduch: Ačkoliv je přístup na terasu ze všech místností, rodina si zvykla používat pouze ten hlavní. Okna jinak neotevírají, aby zabránili vpádu much, kterých je v létě v okolí pastvin hodně (sítě proti hmyzu nechtěli z estetických důvodů). O čerstvý vzduch se stará řízené větrání s rekuperací, o kterém původně majitelé ani neuvažovali a které dokázali ocenit až v letní realitě; nejen kvůli hmyzu, ale i proto, že vzduch uvnitř příjemně dochlazuje. Foto: Martin Zeman

DrevoaStavby.cz | Bydlení v dřevostavbě bez hranic

Foto: Martin Zeman

Otázky pro architektku


V jakých intencích probíhal vývoj návrhu?

Vizuálním vodítkem pro návrh byly realizace novodobých „stodol" s otevřeným krovem a velkými prosklenými štíty. Naším úkolem bylo posadit takový dům na pozemek svažující se k severovýchodu a báječným výhledům do otevřené krajiny. V prvních variantách jsme se snažili rozčlenit dům do menších hmot a kopírovat morfologii terénu.

Členitý půdorys však rodině nevyhovoval, a tak jsme postupně dospěli ke kompaktní hmotě rozčleněné pouze zapuštěnou terasou a zvýrazněnou předsunutou „pozorovatelnou" pokoje dcery. Trochu jsme bojovali s usazením domu do terénu, protože pro investory bylo dlouhou dobu těžko představitelné, že terénní úpravy budou tak výrazné. Podle mého soudu jsou však provedeny velmi citlivě a dům plynule navazuje na krajinu.

Promluvila do osazení domu filozofie feng-shui?

Ano a významně. Díky prostornému pozemku a nesvazujícím regulativům jsme mohli dům natočit tak, aby jeho Letící hvězda vycházela jako takzvaný Šťastný hrad. Tím jsme s naší specialistkou Terezou dali domu do vínku tu nejlepší energii a bezpečí. Samozřejmě jsme si polohu ověřili ještě během studie společným vytyčením na pozemku, abychom porovnali výpočty s realitou.

Dalším výrazným tématem bylo ošetření „průstřelů". Zde jde proti sobě cítění architektů a feng-shui – máme rádi osy a průhledy, ale neuvědomujeme si, že tudy velmi rychle unikne energie, která do domu přichází. Tento problém jsme řešili hlavně v průhledu, který směřuje od vstupu přes halu zádveří ke vstupu na terasu.

Co považujete za zvláště hodné pozornosti?

Během návrhu jsme se postupně odklonili od řešení s otevřeným krovem. Snažili jsme se vytvořit trochu „útulnější prostor" a konstrukčně jsme chtěli směřovat k vazníkové střeše. Na našich realizacích jsme společně s majiteli zkoumali, které prvky vytvářejí dojem vzdušnosti a zároveň útulnosti. Dospěli jsme tak k použití subtilních hliníkových oken na celou výšku místnosti 2,8 metru v kombinaci s cedrovým stropem.

Dokonalým doplněním tohoto principu jsou pak stejně subtilní dveře. Neobvyklým prvkem interiéru je šalvějově zelená barva. Nejprve se objevila na komodě, kterou si majitelé pořídili během navrhování, poté se odrazila v návrhu kuchyně, a nakonec zazněla i na vstupních dveřích, kde velmi svěžím způsobem kontrastuje s dřevěnou fasádou.

Ing. arch. Irena Truhlářová ARCHCON atelier s.r.o.
Ing. arch. Irena Truhlářová
ARCHCON atelier s.r.o.

DrevoaStavby.cz | Bydlení v dřevostavbě bez hranic

Variace: Antré v podobě šalvějově zelené barvy, pravoúhlé linie zjemněné nepravidelnými dekoracemi i tlumené osvětlení vstupu jsou kouzelnou variací často přehlížené části domu. Průhled od vstupních dveří na druhou stranu domu ke krytému výklenku terasy je pro dobrou energii zastíněný živou zelenou dekorací a truhlíky z oceli corten (patina rzi) na pozadí. Foto: Martin Zeman

DrevoaStavby.cz | Bydlení v dřevostavbě bez hranic

Foto: Martin Zeman


drevostavba-roku-ico

Tento dům soutěží v anketě Dřevostavba roku 2021

Pomozte nám zvolit nejhezčí dřevostavby! Tato krásná dřevostavba se uchází o váš hlas v anketě Dřevostavba roku pod názvem "Bydlení bez hranic". Hlasujte a získejte atraktivní ceny...

Hlasovat v anketě

DrevoaStavby.cz | Bydlení v dřevostavbě bez hranic

Vertikály: Vysoké stropy jsou výrazným prvkem interiéru, který ještě podtrhují subtilní černé obrysy stejně vysokých dveří (na snímku vlevo pivotový typ – otevírají se na obě strany). Vertikály se významně podílí na již zmíněné transparentnosti prostoru, zároveň jsou i východiskem pro instalaci cedrového obkladu nad hlavou, který by při nízkém uložení mohl vést ke klaustrofobnímu pocitu. Dlouhé úzké chodbě dává dřevěný strop také měkkost a hloubku, které dobře sekunduje dřevem obložená nika s vystaveným uměním. Foto: Martin Zeman

DrevoaStavby.cz | Bydlení v dřevostavbě bez hranic

Jedinečný výhled: ... je i z koupelny. Po koupeli v jezírku lze zvenku rovnou vejít do sprchy. Foto: Martin Zeman

Technické parametry


 • Typ domu: nízkoenergetický
 • Zastavěná plocha: dům 213,55 m2 (ostatní plochy 121,25 m2)
 • Užitná plocha: dům 166,52 m2 (ostatní plochy 131,37 m2)
 • Dispozice: 6+kk
 • Konstrukční systém: masivní šroubované panely – DEKPANEL D, difuzně otevřená konstrukce
 • Energie, teplo: elektrické podlahové vytápění + koupelnová trubková tělesa s elektrickou patronou), příprava na fotovoltaiku
 • Větrání: vzduchotechnická jednotka s pasivní rekuperací (systém je vybaven nadstavbovou řídící automatikou)
 • Součinitel prostupu tepla stěnou U: 0,148 W/m2K
 • Okna, dveře: okna hliníková trojsklo, interiérové dveře DORSIS
 • Autor arch. návrhu a projektu: Ing. Irena Truhlářová, Ing. arch. Martin Valášek, feng-shui – Ing. arch. Tereza Svobodová, ARCHCON atelier, s.r.o., www.archcon.cz
 • Realizace: hrubá stavba + střecha, carport, zahradní zázemí – DŘEVOSTAVBY BISKUP s.r.o., www.drevostavbybiskup.cz, dokončení svépomocí, 2020

DrevoaStavby.cz | Bydlení v dřevostavbě bez hranic


drevostavby-casopis-6-2021-titulka-200x238

Tento článek vyšel v časopisu DŘEVO&stavby 6/2021

Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 95 Kč

koupit časopis


DaS 6-2021
Dana Jakoubková

Publicistka s náklonností ke smysluplným činům a věcem. Obdivuje brilantně provázané duchovní gangsterky, ale neodvrhne ani lyrické, tajemné, lakonické a současně vtipné příběhy s tématem originální syntézy křehkosti úmrtnosti.

Nejnovější články autora

Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Návštěvy dřevostaveb”

Více článků »

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop