5 rad pro rozpočet a finacování stavby srubu nebo roubenky

5 rad pro rozpočet a finacování stavby srubu nebo roubenky

Redakce | Pondělí, 11. březen 2019 |

Přidat na Seznam.cz

Budeme stavět! Tímto rozhodnutím se z běžného, v rámci možností v klidu si žijícího občana stává stavebník, na něhož v nejbližších letech čeká mnoho nástrah a překážek, které bude muset překonat, aby se dostal až k cíli – ke svému vysněnému srubu nebo roubence. My si ze zmíněné překážkové dráhy zvolíme hned začátek – financování dřevostavby.

1. Promystete svá očekávání a finanční možnosti

Předpokládejme, že pozemek již máme. Nyní tedy přichází na řadu podrobnější úvaha nad tím, co od své budoucí dřevostavby očekáváme a kolik peněz si můžeme dovolit utratit. Jakou částku tvoří vlastní úspory a kolik si můžeme, případně jsme ochotni, půjčit.

Při tom je vždy zapotřebí mít na paměti, že dům je nezbytné připojit na inženýrské sítě, vybavit kuchyní a základním nábytkem a v neposlední řadě také vybudovat alespoň provizorní zpevněnou přístupovou cestu. Proto je dobré z pomyslného rozpočtového koláče rovnou odkrojit čtvrt až půl milionu a schovat si ho na tyto záležitosti.

Se zbylou částí pak můžeme kalkulovat pro náš srub nebo roubenku a zvolit tak velký dům, aby odpovídal našim možnostem. V tuto chvíli je dobré oslovit dodavatele srubů a roubenek. Ti mají bohaté zkušenosti s dodávkami dřevostaveb na klíč a disponují rozpočty, z nichž mohou při předběžných výpočtech vycházet, případně nabízejí typové domy a dokážou tak odvodit cenu stavby, na kterou ještě není zpracovaný projekt.

masivni-drevostavba-moderni-roubenka-extrerier-stit

2. Zadejte vybranému dodavateli vyhotovení projektové dokumentace

Pokud již máme představu o nákladech na dřevostavbu a o její velikosti, je dobré zadat, ideálně již u vybraného dodavatele, vyhotovení projektové dokumentace. Na základě zpracování projektu je již stavební firma schopna vytvořit podrobný, přesný položkový rozpočet, odpovídající jak projektu, tak i našim požadavkům.

Rozpočet by měl být zpracovaný na rozsah, který od firmy požadujeme dodat, tedy například na uzavřenou hrubou stavbu, stavbu k dokončení, případně stavbu na klíč.

Rozpočet by měl být vždy jasný a přehledný, rozdělený na jednotlivé oddíly a dále na samotné položky, v nichž by měla být uvedena jasná specifikace materiálu, jeho množství, jednotková cena, a pak samostatně také cena za práci.

Takovýto rozpočet si vždy musíme nechat od dodavatele podrobně vysvětlit, abychom věděli, co přesně je součástí ceny a co již ne. Předejde se pak případným nejasnostem a nepříjemným překvapením. Správně pochopený rozpočet je pak pro stavebníka důležitým vodítkem po celou dobu stavby – je tak schopen průběžně hlídat náklady a držet finance pevně v rukou.

masivni-drevostavba-moderni-roubenka-extrerier-stit-2

3. Zjistěte si podmínky hypotéky a požadadavky na financování ze strany dodavatele

Pokud pro financování části stavby použijeme hypoteční úvěr, je vždy zapotřebí dobře si zjistit podmínky takové půjčky a požadavky na financování ze strany dodavatele naší dřevostavby. K tomu by měl sloužit návrh smlouvy o dílo, který by nám měl dodavatel zpracovat a poskytnout, abychom jej předložili bance. Může se totiž stát, že nám banka neuvolní dostatek prostředků na úhradu zálohy pro výrobu srubu či roubenky. V takovémto případě je možná buď změna banky anebo dohoda s dodavatelem na úpravě zálohových plateb tak, aby odpovídaly možnostem financování. Kvalitní dodavatel dřevostaveb by toto měl umožnit a vyjít stavebníkovi vstříc, jak jen mu to jeho možnosti dovolí.

soupis-dosavadni-fakturace-vzor

Obr.: Soupis dosavadní fakturace – vzor jednoduchého přehledu, co již bylo vyfakturováno. Ke každé fakturaci pak náleží podrobný rozpis – takzvaný zjišťovací protokol, ve kterém je uvedeno, co je součástí dané fakturace. Archiv KANADSKÉ SRUBY TÁBOR

4. Pro kontrolu požadujte po dodavateli dřevostavby informace o prostavěnosti

Když je vyřešeno financování a podepsána smlouva, jejíž nedílnou součástí je položkový rozpočet, můžeme konečně začít stavět. Tím, jak chodí od dodavatele jedna faktura za druhou na provedené práce, začínáme ztrácet přehled o tom, kolik už máme zaplaceno, jaké platby nás ještě čekají, zda nám vyjdou peníze a stavbu úspěšně dokončíme, a tak dále...Kvůli těmto myšlenkám stoupá nervozita a nejistota, což společné spolupráci ani stavbě samotné vůbec nesvědčí.

Díky položkovému rozpočtu ale máme možnost průběžně kontrolovat prostavěnost a čerpání prostředků, a tím převzít nad situací ohledně financování pevnou kontrolu. Pokud totiž náš dodavatel zpracovává rozpočty v moderních programech pro jejich tvorbu, není pro něj problém vygenerovat ke každé faktuře takzvaný zjišťovací protokol. Na něm jsou uvedeny pouze položky aktuálně dodané a dodavatel požaduje jejich úhradu.

zajistovaci-protokol-vzor

Obr.: Zjišťovací protokol - soupis provedených prací, který zákazník odsouhlasuje před vystavením faktury za tyto práce. Má tedy možnost zkontrolovat rozsah, ceny, a také zda jsou práce v pořádku provedené. Jedná se o položky vyňaté z rozpočtu, který je součástí smlouvy o dílo. Archiv KANADSKÉ SRUBY TÁBOR

Stejně tak nám může vygenerovat přehled doposud vystavených faktur a jejich úhrad a k tomu takzvaný zůstatkový rozpočet, jenž zahrnuje položky, které ještě zbývá dodat a vyfakturovat. Jejich součet ukazuje, kolik ještě budeme platit do dokončení stavby. Jestliže v průběhu stavby nedošlo k žádným změnám, bude se vždy částka toho, co již bylo vyfakturováno a toho, co ještě zbývá, rovnat částce celkové, kterou máme uvedenou ve smlouvě o dílo.

zustatkovy-rozpocet-vzor

Obr.: Zůstatkový rozpočet – v tomto rozpočtu je vidět, co již bylo fakturováno (položky s částkou 0 Kč) a co ještě zbývá dodat a vyfakturovat. Archiv KANADSKÉ SRUBY TÁBOR

5. Volte ověřené dodavatele dřevostaveb a zaměřte se na spolupráci

Džungle s názvem stavba může být složitá a je možné se v ní lehce ztratit. Pokud si ale pro realizaci svého srubu či roubenky zákazník vybere firmu, která používá moderní prostředky pro řízení stavby, prosazuje otevřenou a jasnou komunikaci a má dostatečné personální kapacity k individuálnímu přístupu, může být cesta touto džunglí mnohem jednodušší, než se na první pohled zdá.

Vždy je ale zapotřebí mít na paměti, že stavba je živý proces, ve kterém se vyskytuje mnoho překážek, ale kde firma a stavebník nejsou protivníci, nýbrž spojenci jdoucí za společným cílem – tedy za kvalitně a včas postaveným vysněným srubem či roubenkou. Jinudy než přes společnou spolupráci cesta nevede.


TIP: S kým stavět dřevostavbu? Ověřený dodavatel masivních dřevostaveb, Ověřený dodavatel moderních dřevostaveb


Ing. David Javorský
stavitel srubů a roubenek

Foto: Martin Zeman

Upraveno pro web


Líbil se Vám článek?

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

gotop