Jak se staví dřevostavba systémem two by four

Jak se staví dřevostavba systémem two by four

Dana D. Daňková | Pondělí, 29. červen 2020 |

Přidat na Seznam.cz

Konstrukční systém dřevostaveb označovaný podle rozměru jednotného profilu fošinky dva krát čtyři palce působí stále trochu tajemně, avšak není k tomu sebemenší důvod. Drtivá většina moderních dřevostaveb, používajících jako základní konstrukční prvek fošnu, je vlastně systémem two by four, i když se mohou od původního mateřského konceptu v něčem lišit. To však na podstatě systému TBF, jeho rozšířenosti a oblibě nic nemění.


Dřevostavba TWO BY FOUR

Podstatou systému two by four (setkat se lze také s označením TBF, lehký dřevěný skelet nebo letmá montáž) je tedy rám z fošen. Původně výhradně z konstrukčních, dnes také z konstrukčně fyzikálních důvodů se nosný rám oplášťuje deskovými materiály většinou na bázi dřeva, ale někdy například také na bázi sádrových materiálů (sádrovlákno).

Opláštěný rám pak vytváří tuhou desku, tedy rovinný konstrukční prvek, a jejich propojením vzniká prostorová konstrukce – stavba. Jednou z výsad systému TBF je jeho vysoká míra společenské integrace, tedy schopnost spojovat se s jinými konstrukčními systémy jak na bázi dřeva (sruby, CLT panely, lepené nebo jinak průmyslově vzniklé prvky na bázi dřeva), tak jiných materiálových bází (zděné stavby, ocelové či betonové konstrukce).

V případě dřevostaveb obecně lze pak použít méně obvyklé formy založení, například na crawl space. Uvedená charakteristika TBF představuje v podstatě nekonečné množství různých variant a možností, což umožňuje optimalizovat – hledat pro daný konkrétní případ to nejvhodnější řešení. Tento příspěvek popisuje základní variantu TBF, kdy konstrukce a dům vzniká standardním řemeslným způsobem přímo na stavbě.

1. Zakládání dřevostavby

Ve většině případů zakládáme dřevostavbu pomocí dřevěných základových prahů, často chemicky impregnovaných, kotvených do betonové základové desky.

moderni-patrova-drevostavba-na-klic-system-two-by-four-penatus-zakladani-stavby

obr.: Moderní dřevostavba na klíč systémem two by four - zakládání stavby. Foto: PENATUS a autorka

2. Konstrukce svislých stěn dřevostavby

Stěny se většinou zformují na zemi „na ležato" a pak se vztyčují do své finální polohy – nejdříve obvodové, pak vnitřní stěny.

moderni-patrova-drevostavba-na-klic-system-two-by-four-penatus-konstrukce-sten

obr.: Moderní dřevostavba na klíč systémem two by four - konstrukce svislých stěn. Foto: PENATUS a autorka

3. Konstrukce stropu dřevostavby

U vícepodlažních staveb pak přímo navazuje na konstrukci svislých stěn. Stropní prvky jsou bezprostředně opatřeny deskovým opláštěním, které tvoří zároveň konstrukční podlahu a novou „platformu" pro montáž dalšího podlaží (synonymem pro TBF je rovněž Platform Framing). Stavba takto postupuje po těchto stropních platformách, ve světě běžně do pěti podlaží.

moderni-patrova-drevostavba-na-klic-system-two-by-four-penatus-konstrukce-stropu

obr.: Moderní dřevostavba na klíč systémem two by four - konstrukce stropu. Foto: PENATUS a autorka

4. Další sestava svislých stěn dřevostavby

Na konstrukci stropu pak navazuje další sestava svislých stěn, která mívá – v našich podmínkách a pouze v případě dvoupodlažních staveb se šikmou střechou – často formu štítových, a pak podélných, nižších bočních stěn. Zároveň s konstrukcí stěn a stropu se často vytváří i konstrukce schodiště, pokud je tak navrženo.

moderni-patrova-drevostavba-na-klic-system-two-by-four-penatus-sestava-svislych-sten

obr.: Moderní dřevostavba na klíč systémem two by four - další sestava svislých stěn. Foto: PENATUS a autorka

5. Krov a střecha dřevostavby

Vlastní fošnová konstrukce dřevostavby je v případě standardního domu dokončena za dva až čtyři týdny. Před aplikací dalších materiálů a prvků je třeba stavbu chránit před povětrností, většinou už přímo pomocí střešní krytiny a souvisejících skladeb.

Střecha může být položena nastálo, nebo alespoň provizorně, vždy však tak, aby dále vkládané materiály a prvky, kterým už by nepřízeň počasí vadila, byly chráněny.

moderni-patrova-drevostavba-na-klic-system-two-by-four-penatus-krov-a-strecha

obr.: Moderní dřevostavba na klíč systémem two by four - krov a střecha. Foto: PENATUS a autorka

6. Interiér a exteriér dřevostavby

Po položení střešní krytiny je možné aplikovat tepelné izolace obvodových stěn a osazovat okna a obecně otvorové výplně. Tím je objekt uzavřen a jeho interiér oddělen do jisté míry od exteriéru. Další sled prací se tak logicky dělí na vnější a vnitřní.

moderni-patrova-drevostavba-na-klic-system-two-by-four-penatus-interier-exterier

obr.: Moderní dřevostavba na klíč systémem two by four - interiér a exteriér. Foto: PENATUS a autorka

7. Fasáda dřevostavby

Fasádu domu může tvořit omítkový systém, dřevěný obklad, případně obklad deskovými materiály, ale také kamenným nebo cihelným páskem včetně kombinace uvedených možností. Dřevostavba pak může vypadat jako vyloženě zděný objekt, anebo naopak dřevěná fasáda zvýrazní její konstrukční podstatu.

moderni-patrova-drevostavba-na-klic-system-two-by-four-penatus-fasada-domu

obr.: Moderní dřevostavba na klíč systémem two by four - fasáda domu. Foto: PENATUS a autorka

8. Rozvody instalací v dřevostavbě

Uvnitř pak většinou nastupují hrubé rozvody instalací – kanalizace, rozvody systému větrání, vytápění a ohřevu vody, rozvody vody, elektroinstalace a podobně.

Často jsou zakončovány skladbami konstrukčních podlah, v nichž bývají vedeny právě některé druhy instalací a jejichž konečnou vrstvu tvoří buď takzvaná suchá, montovaná z desek, případně mokrá varianta, vylévaná (betonovaná) z různých materiálů na silikátové bázi.

V případě mokré cesty je však třeba mít na paměti, že stavba je pak vystavena krátkodobě vlhkostnímu šoku, jehož zvládnutí vyžaduje určité znalosti a zkušenosti. I mokrá cesta má ovšem i tak řadu nesporných výhod.

moderni-patrova-drevostavba-na-klic-system-two-by-four-penatus-rozvody-instalaci

obr.: Moderní dřevostavba na klíč systémem two by four - rozvody instalací. Foto: PENATUS a autorka

9. Vnitřní obklady povrchů dřevostavby

Dalším stupněm stavby jsou vnitřní obklady povrchů, nejčastěji ze sádrokartonových, případně sádrovláknitých desek. Vytvořením vnitřních povrchů končí logicky ucelená fáze stavby a zbývají kompletační práce.

Sádrovláknité a pevnější typy sádrokartonových desek mohou být použity jako konstrukční nosný prvek stěn dřevostavby, případně se hodí k realizaci podlah a lze je využít také pro vybudování vnitřních příček.

moderni-patrova-drevostavba-na-klic-system-two-by-four-penatus-vnitrni-obklady

obr.: Moderní dřevostavba na klíč systémem two by four - vnitřní obklady povrchů. Foto: PENATUS a autorka

10. Kompletační a dokončovací práce v dřevostavbě

Kompletační práce zahrnují především keramické obklady a dlažby, vnitřní malby, sanitární vybavení, truhlářské prvky (například vnitřní parapety, obklady schodiště a podobně), dále finální povrchy podlah, vnitřní dveře a případně další související a navazující práce.

Náročnost a potřebná doba pro provedení kompletačních prací může být výrazně rozdílná v závislosti na struktuře a náročnosti vlastních kompletačních prací a jejich vzájemné provázanosti.

moderni-patrova-drevostavba-na-klic-system-two-by-four-penatus-schody

obr.: Moderní dřevostavba na klíč systémem two by four - dokončovací práce např. schodiště. Foto: PENATUS a autorka

Dřevostavba na klíč - dokončeno!

Dům je takzvaně na klíč, jakkoli tato fáze není nikde konkrétně popsána a definována, podobně jako řada jiných názvů, které v našem oboru běžně používáme.

Jak je patrno i z uvedeného textu, stavbu v klasické formě TBF lze přímo na místě a krok za krokem kontrolovat a sledovat, navíc v časovém postupu, který je i pro běžného stavebníka celkem přirozený a lze se mu přizpůsobit.

Charakter stavby a konstrukce a jejich časový průběh pak umožňují i během stavby provádět drobné změny. Stavba standardního domu, tedy včetně základů a kompletačních prací, trvá zhruba pět až šest měsíců.

moderni-patrova-drevostavba-na-klic-system-two-by-four-penatus

obr.: Moderní dřevostavba na klíč systémem two by four. Foto: PENATUS a autorka

Připravila: Dana D. Daňková, spolupráce: Martin Růžička, PENATUS s.r.o.


Mohlo by vás zajímat...

Klasika TWO BY FOUR - dřevostavba realizovaná na staveništi
 
Začínáme stavět: Jak se vyznat v konstrukcích dřevostaveb
DaS 2-2016
Ing. Dana D. Daňková

Ráda přicházím věcem na kloub, z čehož mé okolí někdy ztrácí nervy :-), a ráda se učím, v životě i v práci potřebuji tvořivost. Zajímá mne architektura, stavební technologie a funkční design

Nejnovější články autora

gotop