Dřevostavba na klíč: <small>Co dodavatel, to vlastní specifikace.</small>

Dřevostavba na klíč: Co dodavatel, to vlastní specifikace.

Dana Jakoubková | Pondělí, 10. duben 2017 | | Aktualizováno Úterý, 07. květen 2019

Přidat na Seznam.cz

V Číně mají nařízení, že média nesmějí používat nejednoznačná slova. Pokud se bez nich nelze obejít, je nutné připojit vysvětlující poznámku. V českém jazyce se s takovou povinností nesetkáme, a tak se jazyková pandemie nekontrolovaně šíří. Mezi přemnožené výrazy se tak dostalo i spojení „dům na klíč". Ve stavebnictví je tak nadužívané, že se stalo pro stavebníky neprůhledným. Dřevostavba na klíč znamená tedy co? Deset dřevostaveb na klíč od deseti dodavatelů dřevostaveb srovnáme vedle sebe.

Dodávka formou dřevostavby na klíč - IDEÁL

Nejde totiž o terminus technicus neboli odborný termín s přesným významem jako třeba konstrukce nebo omítka, ale o frázi, prázdný obrat, který sám o sobě nesděluje nic konkrétního, jen podprahově naznačuje. Stavebníkovi tak dovoluje asociace vedoucí až k domněnce, že se jedná o kompletní dům, k jehož dveřím si za pár měsíců jenom přinese kufry. Dodávka formou „na klíč" se používá v mnoha oblastech obchodu i služeb a obvykle znamená, že dodavatel je zákazníkovi odpovědný kompletně za celý výsledek a předává jej zcela dokončený a připravený k použití. V souvislosti se stavbou domu bych čekala postavení domu včetně všeho, co je nutné a obvyklé pro možnost jeho užívání, respektive stav, kdy do díla už není třeba nijak zasahovat. Stačí nastěhovat nábytek a bydlím.

Co dodavatel, to vlastní specifikace pojmu Dům na klíč - REALITA

Jenže stavební praxe pracuje s mnoha modifikacemi tohoto pojmu, které mohou mít k výše zmíněnému stavu stejně blízko jako daleko. Každý dodavatel domů má totiž vlastní specifikaci obsahu tohoto pojmu, což znamená, že pod něj zahrnuje – v tom lepším případě – taxativně vyjmenované položky související s výstavbou, z nichž lze jasně vyvodit cílový stav, kterým může být jak kompletní dodávka domu zahrnující vše od projektové dokumentace po záruční servis, tak jen vlastní stavba, to jest jedna z mnoha položek nutných k postavení domu, nebo..., nebo..., až třeba jenom k té klíčové dírce, přičemž se tato specifikace může odlišovat i v rysech a míře rozsahu jednotlivých položek. Stále jde ale v této podobě o informaci, se kterou může stavebník pracovat a podle ní se rozhodovat, případně ji chtít individuálně upravit podle svých potřeb.

Dřevostavba na klíč - ještě horší REALITA

Horší případ může nastat, když přesná specifikace pojmu na klíč u dané firmy chybí a výsledek tak může být diametrálně odlišný od počátečních předpokladů. Obdobně složité to může mít i stavebník laik, který si ke stavbě vybere dílčí subdodavatele – každý z nich dodá na klíč jen „kus" domu (hrubá stavba, elektrikáři, vzduchotechnici...) a stavebník sám nemá jasno ve stavebních souvislostech. Může se tak stát, že dům jako celek nebude ideálně zkompletovaný. Od celkového objemu položek se pak odvíjí i cena dodávky. Zcela zavádějícím je proto vyhledávání domu na klíč podle ceny, jelikož její „obsah" nemusí být okamžitě transparentní. Je vždy potřeba srovnávat srovnatelné a předem přesně vymezit vše, co bude následně vázáno na smlouvu o dílo, respektive její přílohy tak, aby nezůstal prostor pro jakkoli jinou interpretaci.

Bída naší společnosti spočívá v tom, že vyhrává pragmatický kalkul, kupecké počtářství a lhostejnost k podstatě věcí.

Dřevostavba na klíč - DEVALVACE PODSTATY 

Lze předpokládat, že stavební firmy vede k volbě výrazu „na klíč" snaha usnadnit budoucímu stavebníkovi hledání kýženého výsledku v internetové síti, spíše než zesílení jeho ozvěny. Investorovi by ale mělo být jasné, že přesná počáteční specifikace dodávky na klíč jak ve věcné, tak v časové rovině je zásadní, a to jak o u výstavby typového domu, tak u zakázky individuálníDefinovat výraz dům na klíč obecně je obtížné, protože není vázán žádnou normou. V množství informací, které se na nás denně valí z obrazovek, a v neustálém omílání finančního evangelia dochází nutně k devalvaci faktů. Je pak zcela mimo schopnosti jedince věci pochopit jako celek ve všech, byť jen podstatných souvislostech. Člověka to vede ke zjednodušování a ve výsledku může dojít k tomu, že se původní (logická) podstata věci samé postupně vytratí zcela. Je proto důležité ptát se po ní, byť by se zdála sebebanálnější.

Atrium LAGUNA 122-1 dřevostavba na klíčHaas Fertigbau dřevostavba na klíčmshaus dřevostavba na klíč

 

Nema UNO 2 dřevostavba na klíčRD rymaroc KUBIS 631 dřevostavba na klíčvexta dřevostavba na klíč

Dřevostavba na klíč a její výhody 

Pokud si vyberete dodávku na klíč, kterou lze vnímat jako logickou, tedy dům je opravdu připraven k okamžitému užívání, přinese vám to řadu výhod. Nemusí jít právě o dům nejlevnější, ani jeho výstavba nemusí být nejrychlejší. Na cestě k moderní dřevostavbě to ale může být cesta nejschůdnější. Jednoznačnou výhodou je, že máte pouze jediného smluvního partnera. Odborná firma se zkušenostmi s výstavbou dřevěných rodinných domů se o vaše bydlení může postarat od projektu po kolaudaci. Zajistí všechny potřebné subdodávky, ručí za jejich komplexnost, vzájemnou provázanost i funkčnost. Řešení jakýchkoli úprav, oprav a jejich souvislostí je tak pro vás mnohem snazší. Rizika průběhu stavby vás nezatěžují a výsledek máte přikrytý jedinou smlouvou
Jinou nespornou výhodou je odbornost a prověřená logistika dodavatele ve všech fázích výstavby. Jako laik jenom stěží budete mít povědomí o souvislostech ve stavebnictví, moderních technologiích či zákonných předpisech. S největší pravděpodobností nedokážete adekvátně posoudit ani postup výstavby z dlouhodobého hlediska a potřeby domu jako systému. S odbornou a zkušenou firmou však můžete zrealizovat i náročné sny, postavit reprezentativní prostory nebo si splnit atypická přání. Pokud chcete mít nad stavbou i tak kontrolu, ale nechcete či nemůžete se sami angažovat, lze si najmout technický dozor, jehož prostřednictvím můžete sledovat, zda zhotovitel stavby provádí vše v souladu s vašimi představami, právními předpisy a v souladu se závazky vyplývajícími z příslušné smlouvy. V neposlední řadě poskytuje jediný (generální) dodavatel stavby jednoznačnou záruku na dílo, a to často podstatně delší, než vyžaduje zákon. 
Souhrnně řečeno dodavatel je odpovědný zákazníkovi za celý výsledek = rodinný dům a předává jej kompletně dokončený a připravený k okamžitému použití. Stačí otočit klíčem, přivézt pohovku a bydlíte. Dveře se otevírají, voda teče, světla svítí...

Dřevostavba na klíč - srovnání 10 dřevostaveb na klíč od 10 různých dodavatelů

V časopise DŘEVO&stavby 2/2017 najdete několik vybraných dodavatelů typových domů jako příklad různých modifikací obsahu dodávky domu na klíč. Parametry domů uvedených deseti dodavatelů dřevostaveb jsou v přehledné tabulce (také níže ke stažení v pdf), ještě přehlednějším souhrnem údajů jsou pak vizualizace stejných projektů s popisky.

pdfDům na klíč - srovnání.pdf

Není 
možné předem vyloučit, a my v redakci v to doufáme, že podnítíme úvahy o tématu jak v odborné sféře, tak mezi stavebníky samotnými, a že se časem a praxí vycizeluje pojem „dům na klíč" do podoby, která bude jednotná a na první pohled jasná.

Pište 
nám a dejte vědět ostatním o svých zkušenostech v našem diskuzním fóru.

Uvažujete o dřevostavbě svépomocí? Pak čtěte dál...

Dana Jakoubková

Publicistka s náklonností ke smysluplným činům a věcem. Obdivuje brilantně provázané duchovní gangsterky, ale neodvrhne ani lyrické, tajemné, lakonické a současně vtipné příběhy s tématem originální syntézy křehkosti úmrtnosti.

Nejnovější články autora


Líbil se Vám článek?
gotop