Vnitřní rozvody v masivní dřevostavbě

Vnitřní rozvody v masivní dřevostavbě

Redakce | Úterý, 23. duben 2019 |

Přidat na Seznam.cz

V roubence či srubu je, stejně jako v případě každé jiné stavby, možné realizovat vnitřní rozvody tak, aby byla zajištěna plná funkčnost objektu ve všech ohledech. Ovšem jejich návrh je nezbytné do podrobností vyřešit ještě v projektové fázi, neboť změny ve stádiu stavby jsou možné jen málokdy.

Vnitřní rozvody v masivních dřevostavbách lze rozdělit na dvě základní skupiny:

  • Kabelové rozvody, dále dělené na silnoproudé (elektroinstalace v domě) a slaboproudé (komunikační kabely, tedy telefon, internet, domovní telefon zabezpečovací zařízení a další).
  • Rozvody takzvaného technického zařízení budovy, tedy rozvody vody, kanalizace, centrálního vytápění a případně plynu.

Vložení horizontálních rozvodů

Každá z těchto dvou skupin s sebou nese určité specifické požadavky, obecně vzato však platí, že rozvody horizontální (v rámci jednotlivých podlaží) jsou řešeny shodně jako ve zděné stavbě, případně systémové dřevostavbě. Základem jednoduchého a funkčního řešení je vložení horizontálních rozvodů do konstrukcí podlah a stropů.

Situaci zjednoduší pro masivní dřevostavbu typické roštové dřevěné podlahy nebo dvouplášťové dřevěné stropy, které nabízejí velké množství prostoru pro uložení nejen kabelových vedení, ale i rozvodů potrubních. Využijeme-li k položení rozvodů hrubou konstrukci stropu, takřka nic nás neomezuje, snadno je navíc překryjeme izolačními vrstvami a konstrukcí čisté podlahy.

usti-prostupu-pro-vedeni-siti-v-masivni-drevostavbe

Obr.: Ústí prostupu pro vedení sítí v masivní stěně. Foto: WOOD-LIFE

Vložení vertikálních rozvodů

Specifické situace nastávají v případě, kdy se jedná o rozvody vertikální. Konstrukční technologie totiž neumožňuje dodatečné vkládání rozvodů do nitra masivní dřevěné konstrukce, protože případný zásah do jejího povrchu není možné dokonale opravit.

Naprosto zásadní je tady otázka kvalitního, dobře promyšleného a provedeného projektu a následné přesné realizace, veškeré rozvody totiž musí být vkládány buďto v souběhu s realizací samotné konstrukce, nebo sice dodatečně, ale specifickým způsobem, který si podrobněji popíšeme dále.

prostupy-pro-vedeni-siti-v-ose-masivni-steny

Obr.: Prostupy pro vedení sítí v ose masivní stěny je třeba vyvrtat již ve stadiu hrubé stavby. Vizualizace: Bartoš Dřevostavby

Kabelové rozvody v masivní dřevostavbě

Základní výhodou slaboproudých a silnoproudých kabelových rozvodů je obvykle malý průměr a značná flexibilita instalovaných vedení. Před kompletací okenních výplní a dokončovacích konstrukcí se speciálními dlouhými vrtáky vyvrtají vertikální kabelové prostupy v ose masivní stěny. Tyto prostupy jsou ještě ve stádiu hrubé stavby navíc povlečeny provlékacími chráničkami, takzvanými "husími krky", do nichž se ve fázi finální kompletace provlékají samotná kabelová vedení. V praxi nám tedy z hotové, smontované nosné konstrukce "vykukují" koncovky plastových chrániček přímo v místech, kde budeme montovat koncové prvky. Stačí jen provléknout konkrétní kabel.

Tyto prostupy samozřejmě nelze vyvrtat na celou konstrukční výšku jednoho podlaží, proto je možné provléknout silno- i slaboproudá vedení samotnou konstrukcí například k vypínačům, zásuvkám, termostatům, klávesnicím, prostorovým čidlům a dalším zařízením.

kabelove-prostupy-prochazejici-stenou

Obr.: Kabelové prostupy jsou vyvrtány speciálními dlouhými vrtáky tak, aby procházely celou stěnou nebo její částí. Vizualizace: Bartoš Dřevostavby

Nevyřešíme však už propojení jednotlivých podlaží, potažmo jejich horizontálních rozvodů. Tady musí přijít na řadu systém stoupaček, obezděných či truhlářsky zakrytovaných. Optimální je technická mezera ponechaná mezi zděnou příčkou a masivní konstrukcí, opět truhlářsky zakrytovaná.

Velmi vděčným a elegantním způsobem je také vkládání libovolných vertikálních rozvodů do chytře navržených vestavěných nábytkových konstrukcí. Taková vestavná skříň dokáže za zcela neviditelnými dvojitými zády schovat takřka jakákoli vedení, která bychom jinak pracně obkládali přiznaným krytem. Podobně může fungovat i vysoký modul kuchyňské linky nebo dutá montovaná příčka.

Pozor na sedání staveb z masivního dřeva

Jak je z uvedeného popisu patrné, vedení vertikálních rozvodů samo o sobě není vůbec problematické, jen je třeba ho předem opravdu velmi důkladně promyslet, navrhnout a v neposlední řadě také velmi přesně a čistě zrealizovat. Není třeba zdůrazňovat, že zkušenost a praxe projektanta i realizátorů v tomto případě není jen výhodou, ale v podstatě nutností, některá ověřená a překvapivě jednoduchá řešení totiž dokážou ušetřit mnoho práce i peněz.


TIP: S kým stavět masivní dřevostavbu? Vyberte si z hnašeho seznamu ověřených dodavatelů srubových dřevostaveb.


V případě vertikálních vedení je ale třeba zdůraznit ještě postupné vysychání a sedání srubové konstrukce (především smrkové), která má za následek postupné sesednutí dřevostavby v průběhu prvních tří let řádově o 15 až 20 cm. S ohledem na volbu materiálu nemusí být sesednutí tak markantní, nicméně vždy je třeba ho mít na zřeteli. Zatímco kabelová vedení sedání nijak zásadně neovlivňuje, protože kabely jsou flexibilní a proti střižení navíc ochráněné chráničkami, u technických rozvodů sedání řešit musíme.

Sortiment instalatérského materiálu naštěstí v dnešní době s podobnými situacemi počítá a pro rozvody kanalizace nabízí několik systémových variant zásuvných modulů o různém rozsahu a provedení. Doporučuji vždy počítat s větší rezervou, zkušený dodavatel by měl bez váhání sáhnout po řešení odpovídajícím daným podmínkám. Jednodušší je opět instalace tlakových rozvodů, nezávislých na gravitaci (voda, vytápění) – obvykle postačí nahradit část potrubí dostatečně dimenzovanou smyčkou z pancéřované hadice vhodného průměru.

Posledním dílcem skládačky jsou zařizovací předměty, které musí být buďto zavěšovány do příček, jež svou zděnou nebo systémovou konstrukcí sedání nepodléhají, nebo lze volit prvky samostatné, stojící přímo na podlaze bez závislosti na masivní stěně. I v tomto případě nám bohatý trh dnes nabízí nepřeberné množství různých použitelných řešení.

ing-arch-zdenek-simonik
Ing. arch. Zdeněk Šimoník
architekt a stavitel

 

Upraveno pro web.

Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Ostatní”

Více článků »

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

  • Banner

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

  • Banner

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop