Kořenová čistička odpadních vod na zahradě nepáchne a pracuje levně

Kořenová čistička odpadních vod na zahradě nepáchne a pracuje levně

Redakce | Středa, 26. květen 2021 |

Přidat na Seznam.cz

Jejich výhody převažují, odpadní vodu čistí ekologicky, kvalitně a levně, s nulovou spotřebou energie. Jsou stále oblíbenější. Kořenovou čistírnu odpadních vod neboli kořenovku můžete mít na soukromém pozemku, větší čističku může postavit radnice pro celou obec.

Kořenová čistírna odpadních vod

Kořenová čistírna odpadních vod zapadá do krajiny. Je to vlastně umělý mokřad z rostlin, které jsou schopny vyčistit odpadní vodu produkovanou v rodinném domě přirozenými biologickými procesy. Funguje to jako ve volné přírodě. Čištění zajišťují mikroorganismy, které žijí na povrchu štěrkové nebo kačírkové náplně kořenového filtru i na samotných kořenech vodních a bahenních rostlin.

Bakteriální procesy vytvářejí teplo a spolu s pokoseným rákosem na povrchu filtru působí jako tepelná izolace. Nejprve se ale musí odpadní voda mechanicky předčistit ve vícekomorovém septiku. Tam se postupně rozloží tuhé kaly i toaletní papír a takto upravená voda zbavená mechanických nečistot a anaerobně (bez přístupu kyslíku) předčištěná pak vtéká do kořenového pole – zmíněného umělého mokřadu.

O účinnosti takové čističky svědčí mimo jiné skutečnost, že se využívá také při čištění kontaminovaných vod s vysokými obsahy železa, manganu a těžkých kovů. Ve světě se dokonce využívá k čištění výluhů ze skládek a různých druhů průmyslových vod. Rostliny v kořenové čističce si dokážou poradit i se zbytky léčiv konzumovaných lidmi, které se běžně dostávají do povrchových vod.

schema-fungovani-korenove-cisticky

obr.: Schéma fungování kořenové čistírny odpadních vod. Vizualizace: Korenova-cisticka.cz

Výhody kořenové čističky


 • Vyžadují minimální údržbu.
 • Mají stabilní čisticí funkci.
 • Přirozeně zapadají do prostředí.
 • Nejsou závislé na elektřině.
 • Jsou naprosto nehlučné.
 • Mají minimální provozní náklady.
 • Umí čistit všechnu vodu z domácnosti (ze záchodu, koupelny, kuchyně atd...)
 • Snášejí nárazové přetížení i přerušení provozu.
 • Dobře snáší nestálý přítok vody a nestálou kvalitu vody.
 • Je možné je využít i na jednotné kanalizační síti. Obec tím pádem nemusí stavět novou oddílnou kanalizaci.
 • Jsou krásné (od jara do podzimu na nich kvetou vlhkomilné květiny).
 • Vytváří nové biotopy.
 • Příznivě ovlivňují mikroklima okolí.

Nevýhody kořenové čističky


 • Větší potřebná plocha.
 • Vyšší pořizovací cena.

Kořenová čistička pracuje bez elektřiny a mechanizace

Na rozdíl od klasické čistírny odpadních vod nepotřebujete ke kořenovce žádné rozvody elektrického proudu ani pohyblivé části. Při stanovení velikosti kořenového pole se vychází z udávané plochy pět metrů čtverečních na obyvatele domu, k tomu připočítáte zhruba metrový okraj kořenového pole, dalších pět metrů čtverečních pro septik.

V případě likvidace vyčištěných vod na pozemku je třeba počítat několik metrů čtverečních na vsakovací objekt, kam se pomalu vypouští vyčištěná voda. Místo podzemní vsakovací jámy lze přečištěnou vodu využívat pro zavlažování zahrady nebo na splachování WC.

Kořenovku lze postavit na rovině, vhodnější je ale terén svažitý, protože svah umožňuje lepší proudění a provzdušnění vody, což napomáhá přirozenému čisticímu procesu. V případě hodně příkrého svahu se tvar kořenových polí přizpůsobí terénu.

kořenová čistička

obr.: Vzhled kořenové čističky po dokončení a osázení rostlinami. Foto: Kristýna Adámková Zdroj: Korenova-cisticka.cz

stavba kořenové čističky

obr.: Stavba kořenové čističky odpadních vod. Foto: Kristýna Adámková Zdroj: Korenova-cisticka.cz

Kořenová čistička u domu

obr.: Protože čisticí procesy probíhají prostřednictvím zelených částí rostlin a veškerá odpadní voda teče pod povrchem, kořenovka nezapáchá a může být umístěna přímo u domu. Foto: Kristýna Adámková Zdroj: Korenova-cisticka.cz

Co roste v kořenovce?

Klasické osazení kořenové čističky tvoří rákos a chrastice rákosovitá. Rákos je ovšem poměrně agresivní, postupně vytlačí ostatní rostliny a kořenovka potom v zahradě nevypadá nijak zvlášť dobře. Většinu čisticí funkce na kořenové čističce stejně zajišťují bakterie na povrchu štěrkové náplně, takže si můžeme dovolit s rostlinami experimentovat a používat takové, které dělají z kořenovky plochu, na níž od jara do podzimu stále něco kvete.

orobinec úzkolistýTužebník Jilmový

 

Kosatec vodní (žlutý)Kyprej Vrbice

 

Životnost kořenové čističky

Při dobré údržbě vydrží náplň čističky 30 a více let. Potřebu takové obnovy signalizuje voda tekoucí po povrchu. Nicméně podle dlouhodobých měření na větších obecních kořenovkách i takto částečně „zacpané" splňují současné limity na vypouštění vyčištěné vody.

Při revitalizaci větší čističky o délce kořenového pole až 20 či 25 metrů stačí vyměnit objem náplně pouze na jednom až dvou metrech, tedy pod deset procent objemu náplně. Životnost kořenovky vylepší vhodně zvolený septik určený přímo pro kořenovou čistírnu. Podle dosavadních zkušeností tvoří náklady na revitalizaci obvykle jen 10 až 30 procent ceny nové čističky.

drevostavba-s-korenovou-cistickou-na-zahrade

obr.: Voda z kořenové čističky může přes dočišťovací kaskádu naplňovat zahradní jezírko, sloužící i ke koupání. Foto: Kristýna Adámková Zdroj: Korenova-cisticka.cz

Kolik stojí kořenová čistička odpadních vod?

Pořizovací náklady na kořenovou čistírnu odpadních vod závisejí také na tvaru terénu, na podmínkách pro stavební založení objektů i na dostupnosti pozemku. Domovní kořenová čistírna pro 4-5 ekvivalentních obyvatel vyjde přibližně na 200 000 Kč. Část prací lze provést svépomocí.

Provozní náklady jsou největší výhodou kořenových čistíren, protože vyžadují pouze jednoduchou manuální obsluhu a ve většině případů skutečně není zapotřebí zapojovat elektrickou energii.

osazeno-korenova-cisticka

obr.: Kořenová čistička po dvou letech osázená rostlinou Kyprej vrbice. Foto: Kristýna Adámková Zdroj: Korenova-cisticka.cz

Zápach z kořenové čističky nikoho trápit nebude

Kdo by se obával, že kořenová čistička bude zapáchat, toho můžeme uklidnit: ve druhé, modernější a účinnější generaci jsou kořenovky navrhovány pouze jako podpovrchově protékané kořenové filtry, takže se z vodní hladiny v kořenovém filtru nic nevypařuje. Veškerý výpar probíhá pouze prostřednictvím zelených částí mokřadní vegetace.

Zápach může vzniknout až po desítkách let, kdy dojde k přirozenému zanešení nátokové části prvního filtru a odpadní voda začne téci po povrchu. Tento jev nemá žádný negativní vliv na účinnost čištění. Potom stačí jen částečně, do malé hloubky odtěžit zaplavenou nátokovou část a doplnit novým kamenivem, které lze buď vyprat a uložit zpět, nebo vyměnit za nové. Ostatní objem kořenového filtru se přirozeně zanáší desítky let.

Kořenovky fungují i v zimě, za silných mrazů. Většina čisticích procesů pokračuje, pouze s menší účinností. Těmto čistírnám odpadních vod, na rozdíl od mechanicko-biologických, nevadí ani sezónní a nárazový provoz. Kořenovky čistí odpadní vodu stejně dobře i při přerušovaném využívání.

V České republice existují firmy, které všem zájemcům o kořenovou čistírnu odpadních vod nejen poradí, ale také zařídí potřebnou dokumentaci, navrhnou projekt a zařídí celou stavbu.

kořenová čistička odpadních vod

obr.: Kořenová čistička postupem času zaroste rostlinami. Foto: Kristýna Adámková Zdroj: Korenova-cisticka.cz

Autorka článku: Kristýna Adámková

DaS 3-2015
Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Zahrada”

Více článků »

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop