Kořenová čistička odpadních vod - nepáchne a pracuje levně

Kořenová čistička odpadních vod - nepáchne a pracuje levně

Dagmar Šimonová | Pondělí, 26. září 2016 | | Aktualizováno Úterý, 07. květen 2019

Přidat na Seznam.cz

Jejich výhody převažují, odpadní vodu čistí ekologicky, kvalitně a levně, s nulovou spotřebou energie. Jsou stále oblíbenější. Kořenovou čistírnu odpadních vod neboli kořenovku můžete mít na soukromém pozemku, větší čističku může postavit radnice pro celou obec.

Kořenová čistírna odpadních vod

Kořenová čistírna odpadních vod zapadá do krajiny. Je to vlastně umělý mokřad z rostlin, které jsou schopny vyčistit odpadní vodu produkovanou v rodinném domě přirozenými biologickými procesy. Funguje to jako ve volné přírodě. Čištění zajišťují mikroorganismy, které žijí na povrchu štěrkové nebo kačírkové náplně kořenového filtru i na samotných kořenech vodních a bahenních rostlin.

Bakteriální procesy vytvářejí teplo a spolu s pokoseným rákosem na povrchu filtru působí jako tepelná izolace. Nejprve se ale musí odpadní voda mechanicky předčistit ve vícekomorovém septiku. Tam se postupně rozloží tuhé kaly i toaletní papír a takto upravená voda zbavená mechanických nečistot a případně anaerobně (bez přístupu kyslíku) předčištěná pak vtéká do kořenového pole – zmíněného umělého mokřadu.

stavba kořenové čističky

Obr.: Stavba kořenové čističky odpadních vod.

O účinnosti takové čističky svědčí mimo jiné skutečnost, že se využívá také při čištění kontaminovaných vod s vysokými obsahy železa, manganu a těžkých kovů. Ve světě se dokonce využívá k čištění výluhů ze skládek a různých druhů průmyslových vod. Rostliny v kořenové čističce si dokážou poradit i se zbytky léčiv konzumovaných lidmi, které se běžně dostávají do povrchových vod, například s látkami obsaženými v ibuprofenu.

Kořenová čistička pracuje bez elektřiny a mechanizace

Na rozdíl od klasické čistírny odpadních vod nepotřebujete ke kořenovce žádné rozvody elektrického proudu ani strojní část obsahující mazadla a oleje. Při stanovení velikosti kořenového pole se vychází z udávané plochy pět metrů čtverečních na obyvatele domu, k tomu připočítáte zhruba metrový okraj kořenového pole, dalších pět metrů čtverečních pro septik. V případě likvidace vyčištěných vod na pozemku je třeba počítat několik metrů čtverečních na vsakovací objekt, kam se pomalu vypouští vyčištěná voda. Místo vsakovací jámy lze přečištěnou vodou napájet okrasné jezírko, případně ji využívat pro zavlažování zahrady nebo na splachování WC.

kořenová čistička

Obr.: Osazování kořenové čističky rostlinami.

Kořenovku lze postavit na rovině, vhodnější je ale terén svažitý, protože svah umožňuje lepší proudění a provzdušnění vody, což napomáhá přirozenému čisticímu procesu. V případě hodně příkrého svahu se tvar kořenových polí přizpůsobí terénu.

Životnost kořenové čističky

Při dobré údržbě vydrží náplň čističky 20 až 30 let. Potřebu takové obnovy signalizuje voda tekoucí po povrchu. Nicméně podle dlouhodobých měření na větších obecních kořenovkách i takto částečně „zacpané“ splňují současné limity na vypouštění vyčištěné vody. Při revitalizaci větší čističky o délce kořenového pole až 20 či 25 metrů stačí vyměnit objem náplně pouze na jednom až dvou metrech, tedy pod deset procent objemu náplně. Pro lepší odbourávání dusíkatých látek a fosforu je dobré vylepšit mechanické předčištění.

Kořenová čistička u domu

Obr.: Protože čisticí procesy probíhají prostřednictvím zelených částí rostlin a veškerá odpadní voda teče pod povrchem, kořenovka nezapáchá a může být umístěna přímo u domu.

Životnost kořenové čističky, která ještě nepotřebuje revitalizaci, prodlouží filtr proti zacpávání, který se umisťuje před samotnou čističku. Prodlouží se tak životnost samotného kořenového filtru. Podle dosavadních zkušeností tvoří náklady na revitalizaci obvykle jen 10 až 30 procent ceny nové čističky.

Kolik stojí kořenová čistička odpadních vod?

Pořizovací náklady na kořenovou čistírnu odpadních vod závisejí také na tvaru terénu, na podmínkách pro stavební založení objektů i na dostupnosti pozemku. Domovní kořenová čistírna pro 4-5 ekvivalentních obyvatel vyjde přibližně na 200 000 Kč. Část prací lze provést svépomocí.

Provozní náklady jsou největší výhodou kořenových čistíren, protože vyžadují pouze jednoduchou manuální obsluhu a ve většině případů skutečně není zapotřebí zapojovat elektrickou energii.

Zápach z kořenové čističky nikoho trápit nebude

Kdo by se obával, že kořenová čistička bude zapáchat, toho můžeme uklidnit: ve druhé, modernější a účinnější generaci jsou kořenovky navrhovány pouze jako podpovrchově protékané kořenové filtry, takže se z vodní hladiny v kořenovém filtru nic nevypařuje. Veškerý výpar probíhá pouze prostřednictvím zelených částí mokřadní vegetace. Zápach může vzniknout až po desítkách let, kdy dojde k přirozenému zanešení nátokové části prvního filtru a odpadní voda začne téci po povrchu. Tento jev nemá žádný negativní vliv na účinnost čištění. Potom stačí jen částečně, do malé hloubky odtěžit zaplavenou nátokovou část a doplnit novým kamenivem, které lze buď vyprat a uložit zpět, nebo vyměnit za nové. Ostatní objem kořenového filtru se přirozeně zanáší desítky let.

kořenová čistička odpadních vod

Obr.: Kořenová čistička postupem času zaroste rostlinami.

Kořenovky fungují i v zimě, za silných mrazů. Většina čisticích procesů pokračuje, pouze s menší účinností. Těmto čistírnám odpadních vod, na rozdíl od mechanicko-biologických, nevadí ani sezónní a nárazový provoz. Kořenovky čistí odpadní vodu stejně dobře i při přerušovaném využívání.

V České republice existují firmy, které všem zájemcům o kořenovou čistírnu odpadních vod nejen poradí, ale také zařídí potřebnou dokumentaci, navrhnou projekt a zařídí celou stavbu.

Autorka Kristýna Adámková, foto Korenova-cisticka.cz

Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Zahrada”

Více článků »

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

  • Banner
  • Banner

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop