Sbírání dešťovky je trendy

Sbírání dešťovky je trendy

Dana Jakoubková | Úterý, 14. červen 2022 |

Přidat na Seznam.cz

Na povrch planet padají různé věci; na Venuši je to kyselina sírová, Jupiter a Saturn obtěžkávají diamanty, ale jen na Zemi jako jediný známý svět v naší sluneční soustavě padá voda. Kapky vodního deště jsou pozemské privilegium, jehož potenciál jsme si dlouho nechávali protékat mezi prsty. V cestě mu stály především byrokratické překážky a nejednoznačné zákony. Voda v úřednickém rybníčku se rozvířila až s opakujícím se fenoménem sucha a lidé snad konečně budou moci legálně přestat plýtvat pitnou vodou.

Zachytávání dešťové vody je prastará praxe. Antropologové potvrzují, že schopnost zachycovat a uchovávat vodu šla ruku v ruce s rozvojem zemědělství. Za rozvojem moderní společnosti je však vidět významný úpadek rozumného hospodaření s vodou. Ještě před pěti lety tvrdili vodohospodáři, že máme zásoby dostatečné, a pro využití dešťovky v domácnosti se musel každý osvícený stavebník probojovat přes stanovisko obecně opatrných hygieniků bez jistoty kladného výsledku.

Potíž totiž byla v tom, že česká legislativa neměla jasně definované kvalitativní parametry, kterých má užitková voda, tedy i dešťová, dosahovat. Letošní rok by ale měl přinést průlom, neboť alianci Šance pro budovy se loni podařilo prosadit definici užitkové vody do novely zákona o veřejném zdraví, respektive již dříve do zákona o vodách, jejichž prováděcí vyhláška má letos vejít v platnost.

Podle Ministerstva životního prostředí mají jednotné předpisy motivovat stavebníky k zavádění technologických řešení na úsporu vody do nových i stávajících projektů a zjednodušit povolovací proces. Kromě již povoleného splachování toalety by tak mělo být snáze možné využívat i přečištěnou dešťovku (v některých případech i šedou vodu) na praní, mytí nádobí, sprchování, pro úklid domácnosti a další činnosti dosud řešené obrovským množstvím vody pitné.

Benefity dešťové vody


Zachycování dešťové vody, bez ohledu na použitou technologii, v podstatě znamená do značné míry soběstačnost, ať už jde o okamžitou spotřebu v domácnosti, nebo skladování vody ve dnech hojnosti, pro použití ve dnech chudších. Dešťová voda je zdarma a jde o nejudržitelnější metodu řešení nedostatku vody, jejíž množství a kvalita je závislá především na lokaci stavby a způsobu sběru.

Dešťová voda může být velmi kvalitní vodou pro lidskou spotřebu. Je relativně čistá (do určité míry znečištěná) a neobsahuje těkavý chlór ani jiné „koření", které se používá k dezinfekci vody z vodovodu. Měkká dešťová voda neobsahuje či jen minimálně soli vápníku a hořčíku a je tedy přívětivá jak k potrubním rozvodům vody, topení či klimatizace, tak k sanitárnímu zařízení, pračkám, myčkám, napařovacím žehličkám a ohřívačům vody (absence vodního kamene), k materiálům, které čistí a pere lépe, beze šmouh i skvrn s minimálním množstvím čisticího / pracího prostředku a nevysušuje pokožku – lépe ji snášejí lidé s citlivou kůží nebo s dermatologickými problémy. Jak vyplynulo z našeho šetření, kromě bazénů jsou Češi posedlí i trávníkem snad více než Angličané. V obou případech je dešťová voda luxusnější variantou než tvrdá voda z kohoutku, o přírodním biotopu jezírka a zalévání rostlin ani nemluvě (soli obsažené ve tvrdé vodě vytahují z listů a plodů vodu).

DrevoaStavby.cz | Výhody sběru deštové vody

obr.: Stavebníci musejí ze zákona zajistit vsakování, odpar či akumulaci a využití dešťové vody. Vegetační střecha naplňuje tento požadavek prakticky beze zbytku a má i další benefity – zlepšuje izolaci stavby, omezuje tepelné emise do okolí, zlepšuje mikroklima v okolí domu, váže prach, zvyšuje požární bezpečnost, poskytuje potravu a útočiště drobným živočichům. Zdroj fotografie se souhlasem: SEDUM TOP SOLUTION s.r.o.

Dotace dešťovka


Státní fond životního prostředí České republiky dává doslova zelenou všem, kteří se rozhodnou recyklovat již použitou vodu a zachytávat dešťovou vodu pro další využití. Známá a oblíbená Dešťovka z programu Nová zelená úsporám pokračuje i v dalších letech, a nově umožňuje lépe hospodařit s vodou. Můžete pořídit speciální nádrž na zachytávání vody, nebo upravit stávající nepoužívanou jímku, studnu a klidně i IBC kontejnery, je-li jejich objem větší než dva kubíky.

V žádosti o dotační podporu přidejte k Dešťovce i další úsporná opatření, například vybudování zelené střechy. Program Nová zelená úsporám podporuje snahy o zlepšování energetických vlastností budov a hospodaření s vodou, finančně podpoří i projektovou přípravu a při kombinaci více opatření vás odmění zajímavým bonusem. S dotacemi Nové zelené úsporám zlepšíte své bydlení, ušetříte finanční prostředky, a navíc pomůžete životnímu prostředí a zajistíte si dostatek vody i pro suché letní měsíce.

DrevoaStavby.cz | Výhody sběru deštové vody

Zdroj dat: Nová zelená úsporám

Relativní čistota


V závislosti na lokaci a způsobu zachytávání dešťovky může voda posbírat nečistoty z ovzduší (především kouřové plyny) nebo z povrchů, na které spadne (pyl, prach, saze, ptačí exkrementy, listí...), případně dojde ke znečištění uvnitř sběrné nádoby (rozpuštěné chemické látky). Pevné částice obsažené v dešťové vodě můžeme odfiltrovat na vstupu do retenční nádrže a rozpuštěné chemické látky v dešťové vodě obvykle nepřesahují přípustné limity znečištění. Dobrou zprávou je, že s kvalitou vody lze dále pracovat a průběžně ji udržovat podle způsobu využití – jiné požadavky budou u pouhé zálivky nebo splachování toalety, odlišné pak třeba u praní.

DrevoaStavby.cz | Výhody sběru deštové vody

obr.: Rozmístění a velikost rostlin, stromů a vodních ploch, tvarování povrchu do různých úrovní a sklonů či minimalizace zpevněných ploch může proměnit zahradu v účinný systém hospodaření s dešťovou vodou. Jednoduchým, finančně nenáročným, ale velmi užitečným řešením pro případ přívalových dešťů je svejl či průleh. Jde o drenážní rýhu vedenou po vrstevnici, s lehce zpětným sklonem, která zadrží vodu a postupně ji uvolňuje, případně si vytvoří pod zemí vodní rezervoár, ke kterému okolní rostliny natáhnout kořeny. Obdobně funkčním okrasným prvkem zahrady je dešťový záhon v podobě prohlubně, která je ve dvou horních třetinách vyplněná kamenivem (nelíhnou se komáři) a osazená vhodnými rostlinami. Zdroj fotografie se souhlasem: Zahrada Lisý

Víte, že Česká republika má použitelné zásoby sladké (podzemní) vody v množství něco málo přes kubík na obyvatele a rok? Při průměrné statistické spotřebě téměř 100 litrů za den tak zásobu člověk vyčerpá zhruba za deset dní. Stále váháte s využitím dešťové vody v domácnosti?

Užitková voda


Užitkovou vodou se rozumí srážková nebo šedá voda (z umyvadel, van, sprch...), která je upravena a hygienicky zabezpečena. Lze ji využít pro splachování toalet a pisoárů, praní, úklid, mytí vozidel, závlahu, vodní prvky nebo kropení komunikací. Prováděcí právní předpis (vyhláška) určuje vyžadovanou míru úpravy a hygienického zabezpečení i způsob jeho prokázání. Rozvody pitné a užitkové dešťové, respektive přečištěné odpadní vody nesmí být smíseny, a to ani ve společné výtokové armatuře. Označení veškerého potrubí a kohoutků musí být trvalé a jednoznačné.

DrevoaStavby.cz | Samočinný odvaděč dešťové vody Zambelli

obr.: Samočinný odvaděč dešťové vody, který lze bez problémů instalovat na okapový systém i dodatečně. Foto se souhlasem: Zambelli-technik,spol. s.r.o.

Komentář odborníka


Dešťové sudy jsou oblíbeným způsobem, jak sbírat dešťovou vodu k zálivce. Výklopná klapka (okapová výpusť) je jednoduchým řešením nátoku sudu. Ještě pohodlnějším je ale samočinný odvaděč dešťové vody, který lze bez problémů instalovat na okapový systém i dodatečně. Jeho největší předností je, jak už název napovídá, že po instalaci se dešťová voda odvádí samočinně do zásobníku na vodu. Po jeho naplnění nehrozí přetečení nádoby, ale odvaděč pošle přebytečnou vodu dál do sběrného systému.

Při instalaci je důležité dodržet dvě zásadní věci. První je, že hadice vedená z odvaděče do zásobníku na vodu musí být ve vodorovné poloze. Druhou podmínkou je umístění hadice zhruba osm centimetrů pod horní hranu zásobníku na vodu. Údržba je velmi jednoduchá. Před obdobím mrazů je potřeba hadici odmontovat a zaslepit otvor víčkem, které je součástí systému. Odvaděč je také potřeba vyčistit od listí, jehličí, případně mechu, aby systém správně a dlouho fungoval, jak má. Proto doporučuji do žlabů nainstalovat ochranu proti listí Gutter Stark.

Josef Herda Zambelli-technik, spol. s r.o.
Josef Herda
Zambelli-technik, spol. s r.o.

Dešťovka pro osobní hygienu, k mytí nádobí a pití


Dešťovou vodu je nutné upravit tak, aby kvalitou odpovídala vodě pitné, to znamená musí vyhovovat vyhlášce č. 70/2018 Sb. stanovující hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu. Za tím účelem existují různé technologie filtrace a dezinfekce – nanofiltrace, reverzní osmóza, UV lampa, případně přírodní filtry jako šungit či aktivní uhlí, včetně těch, které měkkou vodu mineralizují (pro lidský organismus zdravější a chutnější voda). Pokud v domácnosti chcete využívat pouze dešťovou vodu upravenou jako pitnou, stačí vám jeden rozvod.

DrevoaStavby.cz | Výhody sběru deštové vody

obr.: Řada odborníků tvrdí, že dešťová voda není pro jezírko vhodná, že je moc kyselá a měkká a že je pro nastolení biologické rovnováhy třeba voda z vodovodního řadu. Můj vodní biotop funguje na dešťovku šestým rokem jako dobře vyladěný stroj – voda jde z plechové střechy jen přes zeminový filtr, žádnou chemii do něj nedávám, jednou za rok vylovím spadané listí, průhlednost je trvale křišťálová a rostlinám i drobným živočichům se v něm náramně daří. Foto: Dana Jakoubková

Víte, že i dům potřebuje zalévat? V době dlouhodobého sucha totiž vysychá i podloží, zvláště pokud dům stojí na spraších nebo jílovité půdě. V důsledku smršťování zeminy si pak mohou základy nerovnoměrně sedat. Nepropustné zpevněné plochy kolem domu znemožňují průsak srážek do půdy a mohou být jedním z vlivů na poruchy stavby.

Hra s čísly


Objem retenční nádrže se odvíjí od ročního úhrnu srážek v dané lokalitě, plochy střechy a spotřeby vody v domácnosti (potažmo v zahradě). Podle tabulek spotřeby vody na osobu, z nichž bude vycházet projektant, se můžete dostat k vysokému číslu, podle plochy střechy a množství srážek zase k číslu malému. Je to trochu magie, ale pokud už se rozhodnete využívat dešťovou vodu v domácnosti, nejspíš už máte srovnané priority a chcete vodou šetřit. Takže větší objem je lepší, aby vám kubíky pak nechyběly, a na tabulkových téměř sto litrů za den by se dostala jen osoba marnotratná.

DrevoaStavby.cz Sběr deštové vody (recyklace vody)

obr.: Tvrdá voda – z vodovodního řadu či ze studny snižuje účinnost a pěnivost saponátů, zvyšuje jejich spotřebu a praní prádla je delší a energeticky náročnější. Autor obrázku: Sam Nex, Zdroj: Dreamstime

DrevoaStavby.cz | Výhody sběru deštové vody

obr.: Střecha je největší plochou pro potenciální znečištění srážkové vody. Větší kusy spolehlivě zachytí okapový lapač, menší pak sítko geigeru před vstupem do odvodňovací roury. Ze střešní krytiny se ale mohou odplavovat i chemické produkty jako oxidy mědi nebo zinku, materiály jako bitumen, kanadský šindel nebo IPA pak mohou způsobovat zabarvení vody. Informace musíte vylákat od výrobce krytiny a volit filtrační systém, který si poradí s konkrétní kontaminací. Zdroj fotografie se souhlasem: Zambelli-technik, spol. s.r.o.

Moje zkušenost s děšťovkou


DrevoaStavby.cz | Výhody sběru deštové vody

Zdroj: autorka článku Dana Jakoubková

Dešťová magie


Nemáme studnu, v obci není vodovod. Celá domácnost je zásobována výhradně dešťovou vodou. Systém sběru, akumulace i filtrace je součástí konceptu zahrady. Používáme pouze přírodní, stoprocentně biologicky odbouratelné čisticí a hygienické prostředky. Podle výpočtů projektanta vyšla na základě ročního průměru srážek a plochy střechy doporučená velikost retenční nádrže dva kubíky, která by dvoučlennou domácnost v případě sucha dlouho „naživu" neudržela.

Ačkoliv projektant kroutil hlavou zleva doprava, přehodnotili jsme výpočet na více než trojnásobek a doufali, že se Bůh deště umoudří. A skutečně, za předchozí dva roky se všechny nádrže plnily vrchovatě a když hrozilo, že voda přeteče do zásaku, přečerpali jsme část do nádrží na zálivku, doplnili naše, případně sousedovo jezírko, podle toho, co bylo potřebnější. I během čtyř měsíců sucha nebo přes zimu jsme neměli vody nedostatek, aniž bychom se museli v něčem omezit.

Voda pro dům


Protože severovýchodní polovina plechové střechy není nikdy rozpálená, aby dešťovou vodu přihřála, svádíme z ní vodu určenou pro dům. Nejprve jde potrubím do dešťového záhonu (mokřad / zemní filtr – směs keramzitu, písku, dřevěného uhlí a bahenních rostlin), odkud pokračuje dílem do jezírka, dílem dále potrubím do podzemní nádrže s kapacitou čtyři kubíky. Na trase jsou dva filtry pro mechanické nečistoty, na vstupu do nádrže pak biofiltr z kokosového vlákna a aktivního uhlí, který z vody eliminuje případné organické sloučeniny, pesticidy, herbicidy, trihalomethany (THM), těžké kovy, zákal a zápach (měníme ho jednou za půl roku).

Do nádrže přidáváme ještě bakterie a enzymy pro případné zbytkové znečištění. Ačkoliv rozbor vody neukázal žádnou kontaminaci, abychom mohli vodu využívat i v koupelně a v kuchyni, respektive bylo učiněno zákonu zadost, je voda čerpaná z nádrže (sací koš s plovákem) do domu upravena na vstupu do rozvodů filtrem na kvalitu vody pitné. V případě, že nejde elektřina, používáme stolní gravitační filtr (aktivní uhlí, stříbro) nezávislý na proudu a tlakové vodě (filtrační patrony lze čistit a používat opakovaně, jeden pár přefiltruje až 22 700 litrů vody) a nyní experimentálně testujeme i šungitovou drť.

Voda pro zahradu


Druhá jihozápadní polovina střechy je svedena přes filtr mechanických nečistot do nadzemních nádrží s kapacitou tři kubíky. Tuto vodu využíváme dílem k zálivce (nádrže jsou usazené v tepelně i světelně izolovaném plášti) a zčásti pro venkovní koupelnu (nádrž je tmavá a celodenně vystavená slunci). Voda pro hygienu je filtrována přes šungitovou drť a odtok ze sprchy je sveden pod zemí ke stepnímu záhonu. V případě potřeby je možné místo do nádrží nadzemních přesměrovat tok vody z této půlky střechy do potrubí vedoucího k podzemní nádrži.

DrevoaStavby.cz | Výhody sběru deštové vody

Foto: Dana Jakoubková

Zeleň jako klimatizace a čistička vzduchu


Zahrada je koncipována jako víceúrovňová, přičemž každá úroveň má vlastní zónu (průleh – svejl) pro zásak silného deště. Celá plocha zahrady je navíc vyspádována tak, aby při přívalovém dešti neodtekla voda na veřejnou komunikaci ani neřízeně k sousedovi, nýbrž stekla do mokřadní zóny nebo dešťového záhonu – zásaku navazujícímu na přepad podzemní nádrže. Zpevněných ploch je na pozemku minimum a pouze v podobě kamenných šlapáků.

Zahrada je osázená tak, aby žádná část nebyla po celý den vystavena slunci (je řízeně stíněná vegetací, včetně jezírka, na které mezi jedenáctou a třetí hodinou slunce nesvítí – teplota vody v létě nepřesáhne 17 °C), vyjma záhonu kolem sluneční terasy, který je osázený stepní vegetací a přes léto zásobovaný vodou z venkovní koupelny. Výsledkem je výborná retenční schopnost zahrady, zlepšení bioklimatické pohody v období horka, minimalizování prašnosti v době žní a z vegetace vysoká produkce kyslíku a spotřeba CO2.

Dana Jakoubková
Dana Jakoubková
redaktorka

Autor fotografie Dany Jakoubkové: Martin Zeman, Autor fotografie Josefa Herda: společnost Zambelli-technik, spol. s.r.o.


časopis DŘEVOstavby 3-2022

Tento článek vyšel v časopisu DŘEVO&stavby 3/2022

Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 99 Kč

koupit časopis

 

DaS 3-2022
Dana Jakoubková

Publicistka s náklonností ke smysluplným činům a věcem. Obdivuje brilantně provázané duchovní gangsterky, ale neodvrhne ani lyrické, tajemné, lakonické a současně vtipné příběhy s tématem originální syntézy křehkosti úmrtnosti.

Nejnovější články autora

Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Zahrada”

Více článků »

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop