Princip provětrávaných fasád u obkladů dřevostaveb, přináší celé stavbě mnoho zásadních benefitů

Princip provětrávaných fasád u obkladů dřevostaveb, přináší celé stavbě mnoho zásadních benefitů

Ondřej Krejčí | Pondělí, 03. srpen 2020 |

Přidat na Seznam.cz

Obkladové materiály jsou především u dřevostaveb nesmírně populární, princip provětrávaných fasád, který je pro obklady obvykle využíván, navíc přináší několik zásadních benefitů pro celou stavbu. Když navíc zvolíte místo dřeva kvalitní kompozitní materiál, nemusí vás ani trápit nutná pravidelná údržba přírodního materiálu. Jestli tedy omítka není to pravé ořechové pro vás, směle do toho!

Provětrávaná fasáda, nazývaná také odvětrávaná, případně zavěšená, je konstruována tak, že mezi obvodovou stěnou, respektive mezi jejím zateplením a vnějším obkladem je vzduchová mezera. Tloušťka mezery je většinou 40 mm, může být větší v závislosti na konkrétní podmínkách, které zohlední projektant, jde například o celkovou výšku budovy.

Vzduchová mezera je v konstrukci výhodná z toho důvodu, že díky ní vzniká přirozený komínový efekt, který zajišťuje permanentní odvod případné přebytečné vlhkosti, možná ještě více ji ale oceníme i v létě, protože pomáhá eliminovat přehřívání celé skladby a v domě dokáže zajistit příjemnější mikroklima než fasáda kontaktní.

Pozitivní výsledky použití provětrávaných fasád v zimním období dokazuje například dlouhodobý výzkum doc. Ing. Ivety Skotnicové, CSc. a jejího týmu z Technické univerzity v Ostravě. K vyhodnocení vlivu větraných vzduchových mezer byla využita data získaná dlouhodobým experimentálním měřením teplot na površích lehkých obvodových konstrukcí a zároveň byla provedena další doplňková měření.

Výsledkem výzkumu bylo zjištění, že obvodová stěna s kontaktním zateplením je na rozdíl od obvodových stěn s provětrávanou vzduchovou mezerou zatěžována velkými rozdíly teplot na její vnější straně, kdy vlivem slunečního záření dochází k prohřívání a v nočních hodinách je naopak konstrukce podchlazována pod úroveň teploty venkovního vzduchu, což je dáno vlivem sálání do jasné noční oblohy.

Pro obvodové stěny s větranou vzduchovou mezerou byly v zimním období sledovány nepatrně vyšší teploty uvnitř vzduchové mezery než teploty venkovního vzduchu. V zimním období u takových fasád navíc nedochází k podchlazování vnějšího povrchu vnitřního pláště konstrukce.

Předsazená fasáda tedy konstrukci účinně chrání před nízkými teplotami v zimním období a zároveň vlivem vyšších teplot uvnitř vzduchové mezery umožňuje lépe odvádět vlhkost z konstrukce.

provetravana-fasada-James Hardie HardiePlank

obr.: Nejen ochrana před zimou – provětrávaná fasáda také účinně zabraňuje přehřívání interiéru. Foto: James Hardie Europe GmbH

James Hardie Plank horizontální instalace se spárami


"Montáž vláknocementových obkladů může probíhat horizontálně, například klasicky jako překládaná fasáda, nebo vertikálně, například s přiznanou mezerou nebo překladem."


James Hardie Plank konstrukce s vertikální instalací

Foto: James Hardie Europe GmbH


Konstrukce

Provětrávané fasády teoreticky mohou být řešené i jako samonosné, opřené o stěnu, nicméně u rodinných domů se využívá princip kotvení nosného roštu do obvodové stěny. Rošt je buď dřevěný, nebo ocelový (ze systémových profilů na bázi hliníku či pozinkovaného plechu, případně lze použít kombinovaný rošt, kotvy, UNI spojky, atd.).

Do roštu se vkládá tepelná izolace, která může být měkčí než izolant pro konstrukce kontaktní, většinou jde o minerální izolaci, případně izolaci dřevovláknitou. Právě izolant je ale oblíbeným útočištěm hlodavců, proto je bezpodmínečně nutné opatřit takzvanou nasávací hranu fasády ochrannou mřížkou.

Otvory v horní části fasády, které slouží pro odvod přirozeně nasátého vzduchu, je třeba chránit pro změnu před ptactvem. Tepelná izolace je překryta difuzně otevřenou fólií, která je důležitá především v případě, že je obklad kladený s mezerami, jejichž plocha může dosahovat až několik desítek procent z plochy fasády.

U otevřených fasád může investor zvolit barevné fólie, které vytvoří viditelný podklad samotného obkladu a stanou se součástí vizuálu celé fasády.

provetravana-fasada-folie-s-barevnym-povrchem

obr.: Fólie s barevným povrchem v sedmi standardních barevných odstínech propůjčuje DELTA®- FASSADE COLOR plastický vzhled a umožňuje vyniknout designu různých materiálů odvětrávané fasády, jako jsou kompozity, dřevo nebo perforovaný plech či tahokov. Foto: Dörken

provetravana-fasada-barevna-folie-DELTA-FASSADE-COLOR

obr.: Barevné fólie DELTA®-FASSADE COLOR mají reakci na oheň podle evropské klasifikace B-s1, d0, a to včetně lepicí pásky DELTA-TAPE FAS nebo DELTA-BAND CLEAR. Jedná se o nejvyšší požární odolnost, jaké lze u fólií dosáhnout. Foto: Dörken


drevoastavby-casopis-titulka-4-2020-200x238-tinified

Tento článek vyšel v časopisu DŘEVO&stavby 4/2020

Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 95 Kč

koupit časopis

 

Dřevěné obklady

Jak bylo řečeno v úvodu, dřevěný obklad je krásný, ale vliv povětrnosti a UV záření se na něm podepisuje z hlediska estetiky i mechanické odolnosti. Tento problém účinně řeší použití kompozitních materiálů, mezi ty nejoblíbenější patří cementotřískové desky nebo vláknocementové desky a prkna.

Jsou odolné vůči povětrnosti, ekologicky přívětivé (neobsahují škodlivé látky, jako je formaldehyd nebo azbest), hygienicky nezávadné, mrazuvzdorné a barevně stálé. Pozitivně ovlivňují akustiku, dle fasádního obkladu a izolačního materiálu můžeme dosáhnout zlepšení vzduchové neprůzvučnosti až od 10 dB oproti kontaktní skladbě.

Jejich nabídka je navíc velmi široká, klienti mohou vybírat z bohaté barevné i tvarové škály.

provetravana-fasada-desky-z-mineralni-vlny-Isover FASSIL

obr.: ISOVER FASSIL jsou speciální desky z minerální vlny vhodné pro izolace vnějších stěn suchým způsobem do provětrávaných fasád pod obklad. Desky se ke stěně mechanicky kotví pomocí talířových hmoždinek s průměrem talířku minimálně 90 mm (optimálně 140 mm). Foto: ISOVER

provetravana-fasada-sestava.DIAGONAL-1

obr.: Sestava DIAGONAL 2H vyšla ze snahy o minimalizaci vlivu tepelných mostů na výsledné tepelně-technické vlastnosti zateplení. Foto: Knauf Insulation

provetravana-fasada-sestava-DIAGONAL-2

obr.: Zajištění statické funkce nosné konstrukce a zároveň snížení jejího vlivu na účinnost tepelné izolace bylo dosaženo přeměnou na příhradovou sestavu. Foto: Knauf Insulation

provetravana-fasada-sestava.DIAGONAL-1

obr.: Jedná se o pomocný profil L, který slouží pro vytvoření tvaru fasády a jako podklad pro větrotěsnou fólii. Přes větrotěsnou fólii se k tomuto profilu následně připojí profil Z  pro vymezení větrané vzduchové mezery a jako podkladní konstrukce pro montáž finálního opláštění. Foto: Knauf Insulation

Komentář odborníka

Dřevo je pro obklad fasády skvělý materiál, ale aby i po letech vypadalo dobře, vyžaduje péči a pravidelné nátěry. Výrobci laků a lazur přináší každoročně nová a zajímavá řešení, ale porazit slunce, vodu či mráz se jim zatím nepodařilo. A tak nezbývá než každých 3–5 let vzít štětku do ruky, nebo si objednat natěrače, a obnovit ochrannou vrstvu dřevěného obkladu.

Právě z výše uvedených důvodů je ideální volbou vláknocementový obklad James Hardie. Díky technologie ColourPlus™ u něj není zapotřebí žádný dodatečný nátěr fasády. V případě potřeby je možné ji jednoduše očistit vodou a jemným domácím čističem bez rozpouštědel.

Z hlediska ochrany proti vlhkosti představují odvětrávané fasády opláštěné vláknocementem James Hardie ideální konstrukční systém – suchá konstrukce dovoluje realizovat stěnu bez vlhkosti, provětrávaná dutina odvádí vlhkost a materiály zůstávají suché.

Dokonalá je i tepelná ochrana – v letním období zamezuje provětrávaná dutina přehřívání konstrukce, v zimě zaručuje tepelná izolace pod obkladem tepelnou pohodu. Fasádní obklad navíc chrání tepelnou izolaci před povětrnostními vlivy a mechanickým poškozením.

Ceněný je i vzhled a design fasády – velký výběr materiálů, barev, struktur a tvarů dovoluje vytvořit individuální podobu fasády.

ing-jaroslav-benak-james-hardie
Dipl. Ing. Jaroslav Benák
James Hardie Europe GmbH

provetravana-fasada-James Hardie reference s deskami HardiePlank

obr.: S moderními šablonami je možné vytvořit fasádu na sraz, s mezery nebo překryvem. Foto: James Hardie Europe GmbH


Kompozitní obklady jako požární uzávěr

Kompozitní obklady přikládají ještě jednu zásadní výhodu – velmi dobré protipožární vlastnosti. Dřevěné konstrukce jsou vůči požáru poměrně dobře odolné, protože dochází k postupnému odhořívání a konstrukce si současně zachovávají svou tuhost a únosnost po dlouhou dobu, kterou lze určit z takzvaného zbytkového průřezu.

Při vhodné skladbě konstrukcí doplněných o materiály tvořící ochrannou funkci lze dosahovat až 90minutové požární odolnosti. Nicméně ani tak dřevěná fasáda nezajišťuje dostatečně uzavřenou požární plochu, což znamená, že objekt s takto pojednanou fasádou vyžaduje velké odstupové vzdálenosti.

To může být problém v situacích, kdy je blízko hrany pozemku například garáž nebo zadní stěna rodinného domu. Kompozitní materiály jsou proto díky své nehořlavosti ideálním řešením takové situace.

provetravana-fasada-drevena-fasada-obklady

obr.: Zatímco dřevěné obklady mají dle ČSN EN 13501- 1 třídu reakce na oheň D, fasádní obklady Hardie Plank® a Hardie Panel® se mohou pochlubit třídou reakce na oheň A2-s1,d0. Pro opláštění domů, garáží, přístavků a dalších objektů na hranici pozemku jsou proto ideální. Foto: James Hardie Europe GmbH

Komentář odborníka

Větraná mezera představuje velkou výhodu pro průběh difuzní vlhkosti obvodovým pláštěm. Díky ní můžeme brát skladbu zateplení jako difuzně otevřenou bez ohledu na vnější plášť. Další výhodou je použití tepelné izolace střední objemové hmotnosti. Oproti izolaci v kontaktním zateplení nejsou kladeny na izolaci tak vysoké mechanické požadavky, takže nemusí být tak těžká a je možné použít izolace s nejlepším koeficientem tepelné vodivosti (v rozsahu 0,030–0,034 W/mK).

Nižší nároky jsou kladeny na rovinnost podkladu, měkčí vlna se dokáže přizpůsobit nerovnosti, rovinnost vnějšího pláště se vytvoří rektifikací vynášecích konzol pláště. Neposlední výhodou je, že provětrávané fasády mají díky své předsazené konstrukci i lepší akustické vlastnosti.

Samozřejmě mají provětrávané fasády i určitá úskalí. Tím základním je výběr vhodného izolantu a návrh jeho kotvení. Měkčí izolanty je nutné vkládat do rastrů, ty pevnější stačí pak kotvit hmoždinkami s rozšiřujícími talířky. Některé izolanty jsou již z výroby opatřeny nakašírovanou černou geotextilií.

Ta jednak ulehčuje kotvení a rovněž skryje výraznou barvu izolace zvědavému oku v případě mezer ve vnějším plášti. Na základě mezerovitosti vnějšího pláště je také potřeba chránit tepelnou izolaci proti profouknutí a ostatním vnějším klimatickým vlivům.

Proto se zvláště u fasády s většími mezerami nebo v případě umístění stavby na exponovaném místě používá doplňková hydroizolace funkčně velice podobná té, která se nachází ve skladbách šikmých střech.

Ing. František Fajt-ISOVER
Ing. František Fajt
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize ISOVER

provetravana-fasada-vnejsi-plast-nehorlave-cementotriskove-desky-CETRIS

DaS 4-2020

obr.: Vnější plášť řešený nehořlavými cementotřískovými deskami CETRIS® Basic třídy reakce na oheň A2-s1,d0. Desky CETRIS® mimo nehořlavosti zvyšují tuhost celé stěny v rovině, zejména při působení vodorovně působícího zatížení. Toto účinné „zavětrování" a „zaklopení" nejen v první fázi chrání dřevěné jádro před účinky ohně, ale poskytuje i ochranu před povětrnostními vlivy, zvyšuje vzduchovou neprůzvučnost konstrukce, vytváří mechanickou odolnou vrstvu. Samotné cementotřískové desky CETRIS® Basic se kladou se spárou, která je v případě protipožárních konstrukcí vyplněna požárním trvale pružným tmelem. Foto: CETRIS

Vaše komentáře (0)

Nejnovější články v kategorii “Fasády”

Více článků »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop