Tisk
 Výhody moderní dřevostavby z masivu

Výhody moderní dřevostavby z masivu

Redakce | Pondělí, 28. srpen 2017 |

Přidat na Seznam.cz

Co je to vlastně dřevostavba? Někoho napadnou klasické dřevěné sruby a roubenky, jiný si vybaví sendvičové konstrukce s nosnou konstrukcí ze dřeva. Zatímco u nás jsou nejrozšířenější konstrukce označované jako dřevostavby a přitom jimi vlastně nejsou (spíše se pro ně hodí označení domy na bázi dřeva), velmi malé procento (zatím) patří stavbám z masivního dřeva, tedy dřevostavbám v pravém slova smyslu.

Moderní masivní dřevostavby mají 2. místo

Pokud bychom chtěli srovnat podíl dřeva ve stavbách napříč všemi technologiemi využívající jako nosný prvek právě tento materiál, získaly by moderní masivní dřevostavby pomyslné druhé místo. Zatímco v německy mluvících zemích je tento typ stavění mnohem více rozšířený, v naší zemi se teprve začínají objevovat první vlaštovky.

700-052-4 INTERIÉR MASIVNÍ MODERNÍ DŘEVOSTAVBY

Jakkoli by se mohlo zdát, že dřevostavba z masivních stavebních prvků nemůže nabídnout určitou pestrost konstrukčních variant, pravý opak je pravdou. Dřevo sice v této technologii hraje prim, ale způsob, jakým jsou masivní prvky vytvářeny, je velmi kreativní. To potvrzuje i řada patentů, kterými si jednotliví tvůrci a vývojáři svá díla chrání. Jednotlivé části elementů jsou buď mezi sebou sbíjeny hřebíky, fixovány kolíky z tvrdého dřeva nebo slepovány.

Jehličnaté dřevo není pro dřevostavby podmínkou

Dřevo využívané pro masivní dřevostavby je zpravidla jehličnaté, což ale není podmínkou. Vždy se však využívá suché, většinou hoblované řezivo. Pokud je to možné, ponechávají se vnitřní vrstvy nejčastěji pohledové, což vytváří v interiéru nezaměnitelný výraz. Některé systémy využívají také materiály na bázi dřeva jako např. OSB nebo třískové desky. Velká skupina technologií masivních prvků se prefabrikuje do formátů představujících celé nebo částečné stěny a stropy. Omezení vyplývá spíše z dopravních možností, protože dřevěné prvky lze délkově napojovat a vrstvit takřka neomezeně.


Mohlo by vás zajímat: Nejen sruby a roubenky - jaké jsou možnosti staveb z masivního dřeva?


02 Efh_Schnitzer_20_pp OK
Výhody masivních dřevostaveb

Velká skupina technologií masivních prvků se prefabrikuje do formátů představujících celé nebo částečné stěny, stropy nebo střešní pláště. Moderní dřevostavby z masivních dřevěných elementů mohou nabídnout všechny výhody konstrukcí na bázi dřeva, přesto mají některé specifické vlastnosti.

Požární odolnost

Je obecně známo, že dřevo hoří, ale také je velmi přesně zmapováno, jak se při požáru chová a jak rychle hoří. Zatímco ocelové konstrukce pod extrémní tepelnou zátěží ztrácejí svoji nosnost, dřevěné konstrukce se chovají jinak. Dokud nedojde postupným odhoříváním povrchových vrstev dřeva k takovému zmenšení nosných dřevěných prvků, že již nedokáží zatížení přenést, plní tato konstrukce po celou dobu svoji úlohu. Při působení požáru dřevo odhořívá rychlostí přibližně 1mm za minutu, což v případě skutečně masivních elementů znamená několikahodinovou požární odolnost. V praxi to znamená, že v případě požáru nehrozí rychlé zhroucení budovy a škody na životech způsobených pádem konstrukce.

Statika

Dřevostavby z masivních elementů mají velmi dobré statické vlastnosti zahrnující nejen přenos svislých a vodorovných sil, ale také prostorovou tuhost. Pro zajištění stability staveb nejsou potřeba další ztužující prvky. Jakmile jsou masivní elementy na staveništi smontovány, je objekt z pohledu mechanické odolnosti již připraven snášet plné zatížení.

Akustika

Výrazný vliv na snížení zejména vzduchové neprůzvučnosti má plošná hmotnost konstrukce. Tu splňují stavby z masivních elementů bez větších problémů. Z hlediska kročejové neprůzvučnosti musí skladby stropů využívat vhodné izolační materiály respektující princip plovoucích podlah. Dalšího zvýšení neprůzvučnosti lze dosáhnout například zavěšenými podhledy.

Tepelně izolační funkce

Z nosných materiálů má dřevo sice nejlepší tepelně izolační vlastnosti, přesto je v porovnání s tepelnými izolacemi svými parametry spíše vodičem tepla. Až na extrémní tloušťky masivních konstrukcí musí být opláštěny tepelnou izolací. To je prováděno zásadně z vnější strany, přičemž je možné volit mezi kontaktními zateplovacími systémy s omítkami a montovanými fasádami s obklady ze dřeva nebo jiných materiálů.

08 NOVATOP6 OK

Nosnou konstrukcí jsou v případě masivních desek samotné desky, takže dodatečná izolace se nemusí instalovat na žádné sloupky nebo vzpěry a být tak přerušována tepelnými mosty.

Průvzdušnost

Systémy, jejichž prvky vytvářejí souvislou vzájemně slepenou vrstvu, zajišťují v ploše ideální neprůvzdušnost. Ostatní systémy musí být doplněny takovými vrstvami, které jejich vzduchotěsnost zajistí. Těsnost spojů mezi jednotlivými elementy (stěny, stropy) je pak konstrukčním úkolem, který musí samozřejmě řešit všechny systémy bez rozdílu.


Mohlo by vás zajímat: Konstrukce dřevostavby těžký skelet: Bytelná kostra, která se neschovává


Dvě základní skupiny

Podobně jako v případě prefabrikovaných panelů na bázi dřeva vznikají moderní dřevostavby z masivních elementů různých konstrukcí. V zásadě je lze rozdělit do dvou větších skupin – na plné a členěné prvky.

V prvním případě zajišťují přenos svislých i vodorovných sil nosné velkoplošné deskové materiály bez rastrového omezení. Většina systémů využívá výhod celostěnových panelů, některé systémy však pracují s maloformátovými panely o menší šířce s výškou odpovídající jednomu podlaží.

Kompaktní masivní desky plného průřezu vznikají sestavením dřevěných prken nebo fošen. Jejich stohováním vznikají jednovrstvé desky, křížovým kladením několika vrstev pak desky vícevrstvé.

Vícevrstvé masivní panely obsahují zpravidla lichý počet vrstev orientovaných střídavě příčně k sousedním vrstvám, což má velký význam zejména pro rozměrovou stabilitu panelů. Dřevo totiž vlivem vlhkosti mění své rozměry v různých směrem odlišně. Rozměrové změny rovnoběžně s vlákny dřeva jsou zanedbatelné. Pokud se vrstva prken položí kolmo k vrstvě předchozí, vrstvy si navzájem pomohou a tím se zabrání změnám rozměrů.

Druhou velkou skupinu tvoří dřevostavby z členěných masivních prvků, které vznikly z důvodu úspory dřeva a jeho umístění pouze tam, kde jsou jeho vlastnosti skutečně efektivně využity. Vzniklé prostory mezi jednotlivými prvky tak mohou být vyplněny tepelnou izolací nebo také sloužit k uložení vnitřních rozvodů. Variant členěných průřezů je několik, přičemž neexistuje obecně vymezený konstrukční systém, jako tomu je u plných průřezů masivních panelů. Jejich povrchy mohou zůstat na vnitřních stranách pohledové nebo se skrýt pod vnitřními obklady. Elementy členěných průřezů zahrnují jak velkoformátové a maloformátové panely, tak i malé moduly připomínají zdící tvárnice. Většina členěných masivních elementů je spojována lepením.

Připravil Stanislav Müller DiS

Přehled nejpoužívanějších prvků z masivního dřeva - pdfke stažení v pdf

Vaše komentáře (2)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Konstrukce dřevostaveb”

Více článků »

  • Banner

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop