S dřevěnou přístavbou či nástavbou k prostornějšímu bydlení

S dřevěnou přístavbou či nástavbou k prostornějšímu bydlení

Dana Jakoubková | Úterý, 09. květen 2023 |

Přidat na Seznam.cz

Nejspíš se vám líbí místo, kde žijete. Ale co když rodina už dům přerostla? Možná vám přestala vyhovovat jeho dispozice. Nebo jen potřebujete změnu. Přístavbou nebo nástavbou lze prostor domu nejenom zvětšit, ale také mistrně revitalizovat. Onen novotvar si dokonce můžete roky předem naplánovat. Někdy stačí ho ke stávající stavbě jenom „přilepit", jindy bude třeba autorského důvtipu, kultivovanosti i vztahu k místu. Zeptali jsme se odborníků, jaké možnosti nabízejí dřevěné konstrukce.

1. Dřevěná nástavba z CLT panelů


Přestavba původně zděného domu představovala ubourání horního patra a přistavění dřevěné nástavby. Dobrá dostupnost mechanizace umožnila velmi rychlou realizaci z CLT panelů za pomoci jeřábu. Vznikla tak krytá terasa a interiér s přiznaným pohledovým dřevem. Celý dům zároveň prošel rekonstrukcí a byl „zabalen" do jednotné dřevěné fasády.

TIP NA ČLÁNEK: Nástavba z masivních dřevěných panelů vyřešila problém s nedostatkem místa

DrevoaStavby.cz Dřevěná nástavba z CLT panelů

Foto: Lina Németh

Otázky na odborníka


Lze navázat CLT panel přístavbou nebo nástavbou na jiný typ konstrukce?

Ano lze, například na sloupkovou dřevěnou konstrukci. Výhodou je, pokud máme v počátku k dispozici prováděcí projekt stávajícího domu, ke kterému přistavujeme nebo na něj nastavujeme. Víme, jaká skladba se skrývá uvnitř konstrukce stěny či stropu. Lze pak lépe podchytit detaily napojení nové CLT konstrukce na konstrukci původní. Někdy se setkáváme s požadavkem stavebníka, aby mohl během realizace přístavby či nástavby ve stávajícím domě bydlet. Je proto důležité dobře zvolit jednotlivé navazující kroky prací a technologické postupy.

Má přístavba z CLT panelu nějaké výhody oproti jiným typům konstrukce? Je to v něčem jednodušší, složitější?

Pokud bych srovnával CLT s jinými typy konstrukcí, a nebudu se nyní zabývat výhodami a nevýhodami dřevostaveb obecně, tak bych vyzdvihl právě u přestaveb střech a nástaveb lehkost dřevěné konstrukce oproti jiným materiálům. Dále možnost kompletní "suché" výstavby, což může být někdy i rozhodujícím faktorem. U všech těchto projektů je důležité ověřit možnosti a únosnosti stávajících konstrukcí, což nám zajistí statický výpočet.

U CLT konkrétně vnímám výhodu v jeho parametrech únosností. S CLT konstrukcí mohu volit složitější statické řešení. Nevýhodou může být špatná dostupnost místa. CLT panely jsou vyzdvihovány jeřábem a je třeba se s ním ke stavbě dostat, takže logistiku stavby řešíme již v počátku při úvahách nad volbou konstrukčního systému.

DrevoaStavby.cz Dřevěná nástavba z CLT panelů-interiér

Foto: Lina Németh

Představuje napojení CLT panelu na stávající zděnou stavbu z hlediska fyziky, termodynamiky a podobně nějakou komplikaci?

Komplikace to není. Několik takových přístaveb jsme již realizovali. Ostatně při standardní novostavbě dřevostavby také kotvíme CLT na základovou desku, což je betonová konstrukce. Je důležité u těchto přístaveb dbát na správnost provedení napojení původní konstrukce a CLT panelu. Prolepit všechny spoje, utěsnit je a zajistit tak vzduchotěsnost. K tomu používáme různé tmely a pásky. Zateplení pak navázat na izolaci stávajícího objektu. Často řešíme zadání komplexně jako celek a původní objekt pak prochází také rekonstrukcí.

Ing. arch. Michal Kotlas Prodesi/Domesi s.r.o.
Ing. arch. Michal Kotlas
Prodesi/Domesi s.r.o.

2. Realizace dřevěné nástavby – Rámová konstrukce dřevostavby


Systém Two by Four dobře reaguje na spojení s jiným typem konstrukce. Jeho jednoduchost a čitelnost umožňuje efektivně řešit reálný stav, který se může od původních předpokladů lišit, někdy i značně.

DrevoaStavby.cz Nástavba dřevěné rámové konstrukce

Foto: PENATUS s.r.o.

Otázky na odborníka


V čem je lepší, vhodnější, nebo naopak, kdy je méně vhodná přístavba / nástavba domu v systému Two by Four – staveništní montáž oproti prefabrikovaným typům dřevěné konstrukce?

Pro zjednodušení bych zahrnul přístavbu, nástavbu, vestavbu ... pod obecný pojem rekonstrukce. Two by Four (TBF), tedy fošnový rámový konstrukční systém, a to především jeho základní (tedy nikoli prefabrikovaná) varianta, kdy se stavba z jednotlivých konstrukčních prvků vytváří / staví přímo na místě stavby, je znám svojí jednoduchostí, přehledností, značnou flexibilitou a variabilitou. Vyniká schopností reagovat na aktuální stav, který se často ukáže až při realizaci rekonstrukce.

Další vlastností TBF je poměrně velká míra schopnosti integrace a kombinace s jinými konstrukčními systémy. Lze jej tedy často s úspěchem použít pro rekonstrukce zděných staveb, podobně jako vestavby do ocelových či železobetonových konstrukcí, půdní vestavby klasických krovů a podobně.

Ve srovnání například se zděnou stavbou můžeme v případě dřevostaveb obecně těžit z jejich vlastností jako je nízká hmotnost, rychlost montáže, možnost vyloučení mokrých procesů a nízká hladina prašnosti a hluku během realizace stavby. V případě TBF jsou jednotlivé konstrukční prvky a obecně díly stavby poměrně lehce přenositelné a transportovatelné pouze lidskou silou.

DrevoaStavby.cz Nástavba dřevěné rámové konstrukce

Foto: PENATUS s.r.o.

S jistou nadsázkou, která ale není příliš nadnesená, lze říci, že stavbu v systému TFB lze postavit na druhé straně běžných dveří (tedy pokud její součástí není například pět metrů široký a tři metry vysoký HS portál, který ale s vlastní konstrukcí nesouvisí). Lze pak realizovat rekonstrukce i v celkem stísněných či obtížně přístupných podmínkách.

Prefabrikovaná varianta TBF (sendvičový panel s rámem) má pro většinu rekonstrukcí jistá omezení. Je-li však stavba dobře přístupná pro manipulační techniku, stávající stavba, a především přechod mezi stávající stavbou a novou nástavbou / přístavbou dobře znám, může být prefabrikovaná varianta TBF v daném případě dokonce vhodnější variantou.

Ing. Martin Růžička PENATUS s.r.o.
Ing. Martin Růžička
PENATUS s.r.o.

3. Přístavba prefabrikovaného modulu dřevostavby ke zděnému domu


Modulový (modulární) dům je obvykle stavba skládající se z jednoho či více modulů (objektů) kompletně smontovaných ve výrobním závodě a na staveništi sesazených k sobě. Tvar a velikost modulů si může stavebník zvolit a kdykoli v budoucnu dům rozšířit o další. V tomto případě si stavebník objednal jeden modul dřevostavby jako rychlé a efektivní řešení zvětšení prostoru zděného domu (dodávka proběhla již čtyři měsíce od podpisu smlouvy).

DrevoaStavby.cz Přístavba prefabrikovaného modulu dřevostavby

Foto: Eko modular s.r.o.

Usazení na zemní vruty proběhlo pomocí jeřábu. Průchod byl spřažen se zděnou stavbou ocelovými pásky a vzduchotěsně byla propojena i parozábrana tak, aby mezi stávající a novou konstrukcí byla zachována vzduchotěsnost. samotná montáž na pozemku a propojení domu s nově připojeným modulem trvala v jednotkách hodin. Ještě týž den večer mohli klienti začít nový prostor plnohodnotně využívat.

DrevoaStavby.cz Přístavba prefabrikovaného modulu dřevostavby

Foto: Eko modular s.r.o.

Otázky na odborníka


Potřebuji vědět už při stavbě modulárního domu, že budu chtít časem přistavovat?

Není to nezbytně nutné, ale samozřejmě je to lepší. Především s ohledem na umístění domu na pozemku a rovněž na statický návrh zemních vrutů nebo jiných základových konstrukcí, pokud budeme řešit přístavbu do patra. Už v začátku by tedy investor měl přemýšlet, a my ho k tomu samozřejmě i vedeme, zda by ho něco takového v budoucnu zajímalo, či nikoliv. Když navrhujeme modulární dřevostavbu již od studie, tak to vždy s klientem konzultujeme.

Realizace na fotu dokládá i to, že přistavěný modul a stávající stavba nemusí být stejného konstrukčního systému. Je však pravda, že nejjednodušší připojení je k domu, který jsme klientovi dříve postavili, protože již máme vše potřebné pro případný další modul ve stěně zabudováno.

Vojtěch Juřenčák
Vojtěch Juřenčák
Eko modular s.r.o.

4. Postupné zvětšení rostoucího domu


Rostoucí rodinný dům Play je představitelem etapové výstavby, která plánovaně reaguje na potřeby a finanční možnosti rodiny měnící se v čase. Zvětšení hmoty domu přitom nemusí narušit běžný chod domácnosti. Například základní model lze rozšířit na Play 1 a tím získat garážové stání. Model s dispozicí 2+kk lze přístavbou zvětšit na bungalov až o čtyřech místnostech (Play 2 a Play 3). Konstrukce domu je technicky připravena i k připojení / rozšíření technologií jako elektrorozvody, vzduchotechnika a topný systém.

DrevoaStavby.cz Rostoucí dům PLAY 1

Foto: NATUR HOUSE s.r.o.

Otázky na odborníka


Pokud si zákazník vybere rostoucí dům, tedy počítá předem s tím, že jej bude chtít v budoucnu zvětšovat, co od něj potřebujete vědět už při stavbě základního domu?

Nejdůležitější je osadit rodinný dům na pozemku tak, aby mohl v budoucnosti růst směrem, se kterým se počítá. Dům je konstrukčně a technicky nachystaný na prodloužení o čtyři běžné metry. Jak jej stavebník bude chtít v budoucnu využít může zůstat otevřené až do doby, kdy nastane skutečná potřeba. Prostor může sloužit jako krytý přístřešek pro vozidlo nebo jako garáž, ale může se zde dostavět i jedna až dvě obytné místnosti.

DrevoaStavby.cz Rostoucí dům PLAY 2

Foto: NATUR HOUSE s.r.o.

Je nutné při zhotovení základové desky pro rodinný dům připravit i základy pro budoucí přístavbu?

Při stavbě základního modulu nemusí být spodní stavba pro budoucí rozšíření zhotovena. Lze ji udělat dodatečně. Venkovní napojení není viditelné, na přistavovanou část se používá jiný fasádní systém například dřevěný obklad nebo cementovláknité desky James Hardie Plank. Spodní stavbu lze realizovat jak klasickou stavební technologií základové desky, tak i založením na zemních vrutech či betonových patkách.

Jiří Kohoutek NATUR HOUSE s.r.o.
Jiří Kohoutek
NATUR HOUSE s.r.o.

DrevoaStavby.cz Přístavba dřevěné konstrukce na stávající dům

U tohoto domu šlo o zvětšení stávajícího obytného prostoru, především o rozšíření obývacího pokoje a také o vytvoření pracovny. Úkolem bylo klasický styl domu oživit i ozvláštnit a také docílit maximálního propojení interiéru se zahradou. Přístavba dřevěné konstrukce nejlépe odpovídala architektonické představě, která kladla důraz na designovou čistotu tvarů, precizní provedení a pasivní provětrávání stropní konstrukce.

Foto Anna Nová, Architektonický návrh: Ing. arch. Anna Nová, noVAdesign

Otázky na odborníka


Přibližte, prosím, co předchází realizaci nástavby nebo přístavby domu.

Stavebník přijde s požadavkem na nástavbu / přístavbu a s ideou, jak a k čemu budou nové prostory sloužit. Následuje obhlídka místa, při které se řeší přístupnost cesty – jak velké auto se na místo stavby dostane, dále okolí stavby – kam lze umístit jeřáb, jaké jsou v okolí stromy, elektrické vedení, případná další omezení. Vždy je nutná kontrola objektu a vypracování odborného statického posouzení. Investorovi navrhneme architektonickou studii, ze které vyplyne velikost budoucího prostoru, dispoziční uspořádání a návaznost na stávající objekt.

U nástavby začínáme umístěním schodiště, to znamená propojením původního objektu s novou částí. Na studii zpracujeme energetickou koncepci, ze které vyplyne konstrukční řešení, použité izolace a technologie (topení, ohřev vody, vzduchotechnika). Teprve nyní přistupujeme ke zpracování projektové dokumentace, ve které je již definováno vše podle studie, statiky a energetické koncepce. Z výše uvedeného vyplývá, že dřevostavba si se vším poradí, když jdete tou správnou cestou.

 

Pokud chci přistavět k dřevostavbě další místnost, ale k připojení / propojení nelze použít dveře ve stávající obvodové stěně, je to řešitelné?

Ano řešení je jednoduché, ale rozhodně nedoporučuji provádět tyto práce svépomocí. Pro realizaci je důležité vybrat si firmu, která dřevostavbám rozumí a propojení správně technicky provede. Do dřevostavby se vytvoří potřebný otvor pro napojení. Je rozdíl, jestli propojujeme dům vytvořením jednoho otvoru pro dveře, či zda propojujeme větší prostor vybouráním celé stěny.

Vždy je potřeba statické posouzení navrhovaného řešení. Původní projekt domu k tomu není třeba, většinou se podle dispozice objektu dají rozvody ve stěně hrubě odhadnout a po odstranění sádrokartonu a OSB desek je vidět, jak jsou přesně vedeny. Pokud je ve stěně KVH sloupek, který je potřeba odstranit, udělá se místo něj překlad.

Jak se řeší propojení stávající dřevostavby s nástavbou v patře? Existuje případ, kdy to nelze?

Toto je složitější problém a závisí případ od případu, obvykle totiž nad stávajícím domem není v nejvyšším patře strop, ale krov nebo vazníky (málokdy je plochá střecha se stropním panelem). Je tedy potřeba v rámci přípravy nástavby konstrukci domu s krytinou rozebrat a připravit na položení nového stropu, respektive podlahy nástavby. V něm pak vytvoříme nový otvor pro napojení na schodiště a stoupačky z nižšího patra.

V tomto případě není možné poslední patro v průběhu realizace obývat. Jedná se o 3–7 dnů (podle velikosti nástavby), na které je potřeba, aby se majitelé domu přesunuli jinam. Pokud by stávající dům měl rovnou střechu, na kterou by bylo možné nástavbu postavit, je možné poslední patro obývat.

Vaše firma používá nosnou rámovou konstrukci z KVH hranolů i CLT panely. Má některá z nich v případě nástavby nějaká omezení nebo naopak výhody?

Osobně nevidím významný rozdíl v použitých konstrukcích z CLT panelů, nebo KVH hranolů, v difuzně uzavřené, nebo otevřené variantě. CLT desky jsou subtilnější, a proto jsou vhodnější pro staticky náročnější stavby a místa, kde bojujeme o každý cm prostoru. Pokud je na stavbu nebo kolem stavby omezenější přístup, je sloupková konstrukce flexibilnější. Zároveň u KVH konstrukce můžeme ocenit, že do vnitřních stěn umisťujeme rozvody a není potřeba používat akustické předstěny. Některá omezení mohou vyplynou ze statického posudku, ale jak už jsem zmínila, dřevostavba si umí se vším poradit.

Ing. Martina Kozelková Origis s.r.o.
Ing. Martina Kozelková
Origis s.r.o.

DrevoaStavby.cz Přístavba dřevěné konstrukce na zděný dům

Příkladem povedené realizace je přístavba Tomáše a Jitky zakotvená v kontextu zděného domu z 80. let minulého století. Pro návrh oslovili architekta, který jim s ohledem na velikost a tvar pozemku, ochranná pásma technické infrastruktury a světové strany doporučil propojit stávající bydlení s jednopodlažní dřevostavbou v zalomeném tvaru a s plochým zastřešením. Konstrukčně se jedná o rámovou dřevostavbu (Two by Four) montovanou na místě stavby, s dřevovláknitou izolací zaklopenou OSB deskami, v nízkoenergetickém standardu a s difuzně otevřenou obálkou. Kontinuitu se zděnou stavbou doplňuje větraná fasáda z cementotřískových desek Cetris a sibiřského modřínu. Plochou střechu završuje EPDM fólie s praným kačírkem.

Foto: Jakub Sobotka,Architektonický návrh: Ing. arch. Karel Janča a Martin Kaňák, Realizace: TAROS NOVA a.s.


DaS 2 2023_komplet final low -1_page-0001

Tento článek vyšel v časopisu DŘEVO&stavby 2/2023

Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 99 Kč

koupit časopis

 

Dana Jakoubková

Publicistka s náklonností ke smysluplným činům a věcem. Obdivuje brilantně provázané duchovní gangsterky, ale neodvrhne ani lyrické, tajemné, lakonické a současně vtipné příběhy s tématem originální syntézy křehkosti úmrtnosti.

Nejnovější články autora

Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Konstrukce dřevostaveb”

Více článků »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop