Modulový dům lze snadno přestěhovat z místa na místo. Jaké další výhody přináší?

Modulový dům lze snadno přestěhovat z místa na místo. Jaké další výhody přináší?

Dana Jakoubková | Středa, 28. červen 2023 |

Přidat na Seznam.cz

Modulární výstavba je často spojována s konstrukcí převážně kovových přepravních kontejnerů nebo takzvaných unimobuněk. Stále vyšší kvalita materiálů a možnosti designu však dokázaly toto stigma už dávno úspěšně potlačit. Současné modulové stavby jsou totiž konstrukčně a energeticky optimalizovány na vysokou úroveň běžné výstavby rodinných domů a splňují požadavky moderních, udržitelných i architektonicky jedinečných nemovitostí.

Modulární výstavbu si lze představit jako tvorbu obytného prostoru pomocí jednoduchého geometrického principu skládání rozměrově daných jednotek – modulů, které se „staví" ve výrobních závodech a jako celek osazují na připravený pozemek. Takto vytvořený objekt může sestávat z jednoho nebo několika modulů v závislosti na požadavcích stavebníka na velikost a funkci stavby, včetně domu pasivního. V době nedostatku kvalifikovaných pracovníků a rostoucích stavebních nákladů lze tuto stavební metodu považovat za efektivní, hospodárnou a vysoce kvalitní.

Fakt, že modulární stavba je od počátku navrhována s myšlenkou, že může v čase dojít k potřebě jejího rozmontování, přemístění, renovaci, znovu použití ..., se pak odrazí ve snížené poptávce po materiálu (surovinách) i spotřebě energie. Vzhledem k tomu, že projektant či architekt a priori uvažuje nad rámec průběhu životního cyklu „výrobku", koresponduje modulární dům i s myšlenkou tolik potřebné oběhové (cirkulární) ekonomiky.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNEK: Jak se bydlí v modulové dřevostavbě? Zeptali jsme se majitelů

Konstrukce a výroba modulového domu


Stavět domy jako auta na montážní lince? Vlastně to má značnou podobnost. Zatímco u nejběžnější konstrukce montované dřevostavby je prefabrikace v hale směřována na kompletaci jednotlivých stěn, podlah a stropů, které jsou smontovány do podoby místností, potažmo celého domu až na staveništi, u modulové stavby se ve výrobní hale kompletují celé prostorové jednotky – moduly, přičemž až 90 procent stavebních prací na domě je dokončeno pod střechou továrny – jsou osazena okna, dveře, provedeny podlahy, stropy, elektrické a vodovodní rozvody, odpady, větrání, instalace zařizovacích předmětů i finalizace povrchů.

Nosná konstrukce je obvykle typu lehkého dřevěného rámu, který nese další vrstvy obvodové stěny (konstrukční desky, izolace, parobrzdu nebo parozábranu, omítku, fasádu, ...). Do segmentů (modulů) jsou všechny prvky skládány v klimaticky stálém prostředí, za minimalizace odpadu, respektive odpad je mnohem lépe zvládnutelný díky recyklačnímu managmentu materiálů většiny výrobců (zpracovává se přímo v závodu).

Počasí jako hlavní faktor zpoždění výstavby je v případě modulární stavby prakticky eliminován a vzhledem k tomu, že se vše vyrábí jednou firmou za kontrolovaných podmínek v hale, je možná vysoká kvalita, respektive minimalizace chyb a efektivní kontinuita ve výrobních návaznostech. Přípravné práce na staveništi – základy a přípojky mohou probíhat současně s výrobou objektu v tovární hale a čas potřebný pro výstavbu tak lze významně zkrátit.

Vlastní stavba modulárního domu je prováděna systémem letmé montáže přímo z dopravních prostředků bez velkých nároků na zábor pro zařízení staveniště. To je pak relativně čisté a tiché. Emise, k nimž dochází při tradiční výstavbě – hluk a nečistoty, jsou tím sníženy na minimum.

DrevoaStavby.cz | Modulární výstavba modulového domu

obr.: Konstrukce modulárního domu splňuje širokou škálu požadavků. Bez ohledu na to, zda se jedná o novostavbu, přístavbu nebo nástavbu, s moduly lze každý stavební projekt bez problémů realizovat a optimálně přizpůsobit potřebám stavebníka. Výstavba z lehkých prostorových modulů navíc snižuje náklady na založení stavby a dům lze bez problémů i rozšířit nebo přestěhovat. Foto: Eko modular s.r.o.

Možnosti návrhu modulového domu


Modulární dům musí odpovídat stejným stavebním předpisům a normám jako jiné dřevěné konstrukce. Navržen může být s obdobnými architektonickými specifikacemi i materiály a v konečném stavu být prakticky k nerozeznání od konvenčně stavěných protějšků. Pokud chcete těžit z nižších nákladů na modulární výstavbu, můžete vybrat mezi hotovými modely domů (obdoba typových domů), kde standardizovaný proces výroby představuje vyšší efektivitu odraženou v ceně. V takovém případě je ale třeba smířit se s tím, že úrovně individuálně navržených modulů nemusíte dosáhnout.

I v modulární výstavbě však existuje určitá svoboda návrhu, do které se každý šikovný architekt dokáže s vašimi individuálními potřebami vejít. Leckdy nabízí individuální přístup ke konfiguraci domu i sama dodavatelská firma. Existuje řada možností, jak modulový dům poskládat: půdorys ve tvaru U, L, I, T, Z ... přízemní, patrový, s atriem ..., moduly lze napojovat, přistavovat, nastavovat i ubírat. Ve většině případů však nelze u tohoto typu domu počítat s půdou ani se sklepem (podle typu základů a střechy).

DrevoaStavby.cz | Modulární výstavba modulového domu

Foto: Eko modular s.r.o.

Otázky pro odborníka


Má stavba modulárního domu nějakou výhodu v úředním procesu stavebního řízení, operuje legislativa s tímto pojmem?

Bohužel nemá. Je smutné, že ve většině projektových dokumentací raději ani neuvádíme, že se jedná o stavbu modulární, která se přiveze na kamionu, složí na pozemku velkým jeřábem a je z 95 procent prefabrikována. Často jsme narazili na naprosté nepochopení ze strany úředníků ohledně toho, o jaký dům se to vlastně jedná.

Spousta lidí i dnes, když se řekne modulární dům, si dost dobře nedokáže představit o jaký způsob výstavby jde a jak probíhá. I proto v úředním procesu žádnou výhodu my jako firma nevidíme, a tak jako i pro jinou stavbu ze dřeva, i my potřebujeme získat stavební povolení. Ve výhledu jsou nějaké možné změny v legislativě, ale zatím jsou tyto úvahy v úplném zárodku.

Pokud si stavebník vybere modulární dům, lze ho s vámi řešit kompletně od studie, projektu, přes povolení, dotace, rozvody, vytápění, sanitu ... až k připojení na sítě?

Ano přesně tak, vše kolem stavby nového bydlení vyřídíme za stavebníka. Navrhneme studii, připravíme projektovou dokumentaci a vyřídíme stavební povolení včetně inženýringu. Jsme schopni také zajistit veškeré dostupné dotace (Nová zelená úsporám, dotace na dešťovou vodu...), vyřídíme stavebníkovi hypotéku, dodávku interiéru či zelené vegetační střechy.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNEK: Modulární dům v jabloňovém sadu vyniká extrémně nízkou úrovní provozních nákladů

Osazujete moduly dřevostavby pouze na zemní vruty, nebo si může stavebník zvolit i jiný typ základů? S tím souvisí i otázka, zda lze postavit takový dům ve svahu, a zda základy, vruty řešíte vy v rámci dodávky domu.

Realizace domu je možná jak na vruty, tak na základovou desku, betonové patky nebo železobetonové pásy. Toto rozhodnutí je vždy na investorovi. Zemní vruty realizujeme za pomoci naší partnerské firmy a pro investora vždy fungujeme ve všech ohledech stavby jako styčný důstojník, který s nimi vyřeší opravdu všechno.

Zemní vruty mají pět hlavních výhod: jsou vždy levnější než betonové základy, jsou vždy v perfektní rovině srovnané do nulové nivelety, dají se namontovat (navrtat) v kterémkoliv ročním období a jejich montáž je opravdu velmi rychlá. Navíc při jejich použití není potřeba měření radonu, jelikož se zakládá na vzduchové mezeře.

A ta pátá výhoda směřuje přesně k vašemu druhému dotazu, to znamená dají se skvěle využít i ve svahu, kdy na jedné straně může být stavba osazena pouze 20 centimetrů od země, ale na vzdálené straně, kde už je rovina, bude stavba třeba 120 centimetrů od terénu. Vruty tedy dokážou velice jednoduše srovnat výšky osazení stavby, aniž by bylo potřeba dělat nějaké velké výkopové práce na pozemku.

Vojtěch Juřenčák EKO modular s.r.o.
Vojtěch Juřenčák
EKO modular s.r.o.

Velikost modulového domu


Velikost modulárního domu co do rozlohy je prakticky neomezená, na výšku však může mít podle stávající legislativy maximálně dvě nadzemní podlaží (stejně jako jiné dřevostavby). Rozměry jednoho modulu ovšem omezené jsou. Je to dáno tím, že se nákladní vůz s modulem musí vejít na silnici, tedy především pod mosty a do tunelů. Jednotliví výrobci modulových domů ovšem mohou mít nastavené vlastní maximální rozměry, které mohou být dále omezené i specifiky přístupu ke konkrétní stavební parcele.

DrevoaStavby.cz | Modulární výstavba modulového domu

obr.: Modulární výstavba nemusí znamenat monotónnost. Umožňuje i realizaci projektů, které jsou optimálně přizpůsobeny požadavkům svých uživatelů a mají vysokou architektonickou kvalitu. Možnosti provedení i vybavení jsou stejně rozmanité jako u běžných stavebních metod. Foto: DŘEVO-HOUSE s.r.o.

Omezení pozemku pro modulový dům


Ne všechny pozemky jsou pro instalaci modulového domu vhodné. Moduly musí být přepraveny z továrny na místo určení pomocí nákladních automobilů a sestaveny do podoby domu pomocí jeřábu. Při zvažování modulového domu je nutné vybraný pozemek analyzovat z hlediska terénního a urbanistického, tedy zda převládající podmínky na místě umožňují modulovou výstavbu s ohledem na nutnost použití těžké mechanizace (zda se jeřáby a nákladní vozy bez problémů dostanou na staveniště), a samo sebou, zda jí v něčem nebrání územní plán.

DrevoaStavby.cz | Modulární výstavba modulového domu

obr.: Přeprava nadrozměrného nákladu má svá specifika. V ceně celého domu jde však řádově o jednotky procent. Foto: Eko modular s.r.o.

Otázky pro odborníka


Čím je omezena maximální velikost jednoho modulu, respektive jak velký modul jste schopni vyrobit a přepravit?

Maximální velikost je omezena šířkou a výškou kvůli přepravě. Samozřejmě se dá logisticky přepravit jakýkoliv rozměr, ale to se pak nepotkává ekonomicky s cenou za dům. Limity tedy jsou šířka 4/výška 3,2 metru. Podle toho je dům navržen a konstruován.

Může generovat potenciální problém charakter pozemku a přístupové cesty?

Přístupová cesta musí splňovat průjezd o rozměrech uvedených výše, ale hlavně musí být zpevněná. Náš nejmenší modul 6 × 4 metry váží sedm tun. S takovým nákladem vám žádný kamion nezajede na louku nebo polní cestu do zahrádkářské kolonie. Kromě toho nesmí mít cesta pravoúhlé zatáčky, aby se v ní kamion o délce 12 metrů vytočil.

Možnosti samotné montáže, kdy se musí rozložit jeřáb a složit kamion bývají také zoufalé. Někdy si klienti představují, že dojedeme do ulice s řadovou zástavbou a složíme modul o váze 15 tun přes dvoupatrový dům na zahradu do vzdálenosti 50 metrů. To jen ve zkratce, protože komplikací může nastat mnohem více.

U modulové výstavby se často uvádí, že je cenově dostupnější. Někdy je uvedeno, že je takový dům dokonce levný. Podepsal byste se pod to?

S tímto tvrzením nemohu souhlasit. Modulová výstavba levnější není, spíše bych řekl, že je srovnatelná s cenou za standardně postavený rodinný dům. Samozřejmě záleží na tom, jaký typ výstavby srovnáváme. Pokud postavíme proti sobě například cenu modulu chatky na zahradu a cenu modulu pro bydlení, bude cenový rozdíl znatelný. Ale v segmentu bydlení bych řekl, že jsou si ceny rovny.

Cenu si lze jednoduše ověřit, pokud celkovou částku přepočteme na m2, pak můžeme porovnávat. Samozřejmě jako u všeho záleží, jaký produkt srovnáváte, a každý výrobce to dělá trochu jinak. Pod co bych se ale podepsal je, že výstavba modulového domu probíhá mnohem efektivněji, mnohem rychleji a s maximální eliminací chyb, jelikož máte pod kontrolou všechna řemesla pod jednou střechou. V dnešní době, kdy chybí na trhu pracovní síly a ve stavebnictví je situace tristní, je toto velkou výhodou.

Bc. Tomáš Jordán DŘEVO-HOUSE s.r.o.
Bc. Tomáš Jordán
DŘEVO-HOUSE s.r.o.

Flexibilita modulového domu


Modulový dům lze snadno přestěhovat z místa na místo. S ohledem na jeho flexibilitu je proto ideální kotvení na zemní vruty (není to však podmínkou). Pokud byste se dům jednou rozhodli demontovat nebo přesunout jinam, na pozemku tak nezbyde žádná základová konstrukce a po domě nemusí zůstat ani stopa.

Konstrukce domu je plně přizpůsobena převozu, spoje jsou tedy konstrukčně silnější než konstrukce v jiných bodech. Proto je teoreticky možné dům přemístit i vícekrát, a to včetně jeho „obsahu", od nábytku až po skleničky v kuchyni.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNEK: Realizace malé modulové dřevostavby pro klidné stáří

DrevoaStavby.cz | Modulární výstavba modulového domu

Foto: DŘEVO-HOUSE s.r.o.

Dana Jakoubková

Publicistka s náklonností ke smysluplným činům a věcem. Obdivuje brilantně provázané duchovní gangsterky, ale neodvrhne ani lyrické, tajemné, lakonické a současně vtipné příběhy s tématem originální syntézy křehkosti úmrtnosti.

Nejnovější články autora

Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Konstrukce dřevostaveb”

Více článků »

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop