Tisk
Obří trpaslíci

Obří trpaslíci

Dana Jakoubková | Pátek, 20. červenec 2018 |

Přidat na Seznam.cz

Tam, kde je něčeho hodně pohromadě, je často vytěsněn smysl pro detail. Možná proto lezeme po horách a nevšimneme si zajímavého kamene. Plavíme se po řekách, ale neregistrujeme kapky rosy v pavučině. Je tedy dobře možné, že v obrovské rozloze lesa si nevšimneme stromu jako jednotlivce. Přitom naše sepětí se stromy je staré jako lidstvo samo.

Zdravý jako dub, silný jako buk, štíhlý jako jedle, černý jako eben, zdravý kořínek, podřezávat si větev, chvět se jako osika, strom poznání – to je pár příkladů toho, že strom pokládal člověk vždy za významnou součást svého života. V osudech stromů a osudech lidí je určitá podobnost. V lidovém podání byla od dávných kultur zakořeněna představa o totožnosti lidské bytosti a stromu, věk pak býval uctíván jak u lidí, tak u stromů. Ale vyprávějte o tom dnešním seniorům; stromy jsou na tom zhusta lépe – ty, co už něco pamatují, stát „chrání“.

Strom a čas

DSC 0521Stromy žijí podstatně déle než člověk. O stáří některých se vyprávějí legendy. Údaje o věku stromu však nejsou vždy spolehlivé. Do poloviny minulého století odborníci soudili, že severoamerické sekvojovce jsou nejstaršími ze stromů. Potom vědci objevili v horách Nevady borovice, které vyklíčily před více jak 4800 lety a dosud stojí. Stezky na území východokalifornského parku Bristlecone Pine Forest, ležícího ve 3000 m n. m. ve White Mountains, nejsou sice takovým turistickým lákadlem jako Universal Studios v Hollywoodu, ale zato vedou nejstarším lesem na světě.

V českých zemích se dožívají mimořádně vysokého věku především tisy a duby – kolem pěti set let. O něco kratšího věku se mohou dožít lípy, ale přesto a nezřídka se třeba lípa srdčitá, náš národní strom, dožívá tří set let. Stáří stromu napomáhají určit letokruhy patrné na pařezech.

Jejich tvorba je závislá na periodicitě klimatu, která je optimální v mírných pásmech obou zemských polokoulí. Některé staré stromy však mívají dutiny a spočítat letokruhy je nemožné. Budete-li hledat nejstarší strom v Čechách, asi s prostým součtem neuspějete. Ale jisté jsou například duby na třeboňských hrázích, datované rokem výstavby rybníka – například u Rožmberka přibližně začátkem 16. století. Teoreticky by strom mohl růst do nekonečna, ale i on je smrtelný, i když příčinou je málokdy stáří, ale spíše nemoci, škůdci a lidský faktor: tu pila či sekyra, tu kyselé deště a jiné emise.


Zajímavosti ze života stromů 

 • Podivuhodným stromem je banyán. Je to druh fíkovníku rostoucí v Indii a na Cejlonu. Jeho vzdušné kořeny vyrůstají přímo pod větvemi, směřují k zemi, a jakmile zakoření, nadzemní část zdřevnatí a zesílí. Stanou se z nich nové kmeny, vytvoří se nové větve a tak pořád dokola. Jediný strom může takto dosáhnout rozměrů malého lesa.
 • Nejdelší kořeny byly naměřeny u divoce rostoucího fíkovníku v Jižní Africe – 120 metrů. 
 • Voda tvoří 90 procent rostlinného těla. Na Madagaskaru vám od žízně pomůže strom ravenala, který shromažďuje vodu v dolní části dlouhých řapíků listů. Africký baobab (starý strom) dokáže díky obrovskému houbovitému kmeni zadržet až tisíc litrů vody.  Obdobné stromy rostou i v Austrálii. V období deště nabobtnají do tvaru lahve.
 • Nejširší korunu má tisovec mexický. V pražské botanické zahradě má obvod skoro padesát metrů.
 • Palmy se od ostatních stromů dost liší. Nemají postranní větve, nerostou do šířky, nýbrž do výšky. Mladé listy vytvářejí chochol na vrcholku kmene. Pokud jej odříznete, strom zahyne. Palma rafia z Madagaskaru má nejdelší listy – jeden měří dvanáct metrů.
 • Zajímavý strom najdete v Argentině. Jeho dřevo je tak vlhké, že nehoří, a tak houbovité, že ho nelze useknout.
 • Australské blahovičníky (eukalypty) ročně přirostou o deset metrů. Aspirují tak na post nejvyšších listnatých stromů na planetě.
 • Oproti tomu tempem hlemýždím roste cykas dioón z Mexika. Za 120 let se vytáhne o deset centimetrů. Nejmenší strom na světě – druh vysokohorské vrby, je zase tak malý, že tvoří koberce, po kterých šlapete.
 • Ve srovnání s cizokrajnými obry jsou naše stromy poměrně malé. Největší šumavský smrk, který před časem zlomila vichřice v Boubínském pralese, by jim sahal sotva do dvou třetin. Tomuto králi mezi smrky bylo 450 let.
 • Největší les na světě pokrývá část Skandinávie a severního Ruska – má rozlohu devět milionů čtverečních kilometrů. 
 • Ze všech stromů největší semena má lodoicea seychelská z ostrovů v Indickém oceánu, známá jako Šalamounovy ořechy. Mohou vážit až dvacet kilogramů. 
 • Za živou fosilii se považuje jinan dvoulaločný, pocházející z Japonska a Číny. Tento „poslední mohykán“ totiž patří do rodiny stromů známé už z mladších prvohor.
 • Nejstarší strom na světě najdete ve Švédsku, na úbočí hory Fulufjället v kraji Dalarma. Old Tjikko je podle výsledků měření uhlíkovou metodou starý okolo 9500 let. Nejzajímavějším na tom je fakt, že se jedná o zakrslou formu smrku ztepilého s kmenem vysokým necelých pět metrů. Jeho dlouhý věk je tak třeba přičíst rozsáhlému kořenovému systému, který neustále vegetativně obnovuje.
 • Za nejtěžší stromový systém světa je označován les Pando v Utahu. Celá kolonie topolu osikového včetně kořenového systému, jehož vznik byl datován do doby před osmdesáti tisíci lety, váží šest tisíc tun, zabírá čtyřicet tři hektary a má čtyřicet tisíc kmenů, z nichž nejstaršímu je sto třicet let.


Dřevo ve stavebnictví

Smrk


Absolutně nejpoužívanější dřevinou ve stavebnictví je smrk. Jeho dřevo je měkké, poměrně lehké, velmi pružné a pevné, za sucha dobře štípatelné, dobře se opracovává, moří, lepí a natírá. V suchém prostředí je velmi trvanlivé, o něco hůře je na tom ve vlhku. Používá se na konstrukce střech, různé jiné nosné konstrukce, nábytek, podlahy, odpad se zpracovává na dřevotřískové a dřevovláknité desky. Ve stavebnictví se smrk používá především pro nadzemní stavby (sloupy, střešní a nosné konstrukce, mostiny, balkóny a schodiště). Ve stavebním truhlářství se užívá k výrobě oken, okenic, dveří, zárubní, na obklady stěn a stropů.

Pro smrk je typická bělavá až světle žlutá barva, která tmavne vlivem slunečních paprsků. Jeho dřevo má výrazné letokruhy a barevně méně výrazné suky, kterých má ale více než borovice. Smrkové dřevo se snadno opracovává a získává hedvábný lesk. Dobře snáší nátěry, lazury, laky a mořidla. Pěkný vzhled s drobnými suky a živou strukturou má severský smrk, který se hodí zejména k obkladům stěn. Pokud chcete jeho strukturu zachovat, je nutné dřevo opatřit ochranným nátěrem.

Borovice


Dřevo borovice je tvrdší, těžší a tmavší než smrkové, je méně pružné a obsahuje více pryskyřice. Jeho štípatelnost je horší než u smrku, zato má delší trvanlivost na suchu, ve vlhku i ve vodě. Ve stavebnictví se borovice používá především tam, kde se požaduje pevnost v tlaku, nebo tam, kde se dřevo zabudovává do země nebo do vody (sloupy, vzpěry a zárubně).

Ve stavebním truhlářství se využívá k výrobě okenních rámů, vnějších oken, dveří, schodišť, obkladů stěn a stropu. Bohužel hůře snáší mořidla a nátěry. Velmi odolné dřevo má severská borovice. Ve srovnání s běžnou borovicí má lepší i tepelně izolační vlastnosti a je rozměrově, tvarově i designově stálá. Tepelně upravená severská borovice (za použití tepla a páry bez jakýchkoli impregnačních látek) získává charakteristický karamelový nádech. Disponuje dlouhou životností, odolností vůči plísním a hmyzu a je také odolná povětrnostním podmínkám. Používá se při výrobě oken a dveří, zahradního nábytku, plotových dílců, zahradních altánů a fasádních obkladů.


5898 památných stromů v ČR
DSC 0398Památné stromy, vyhlášené i smluvně chráněné, jsou evidovány v Ústředním seznamu ochrany přírody, který vede AOPK ČR. Seznam zahrnuje soupis, popis, geometrické a polohové určení, právní a odbornou dokumentaci památných stromů včetně jejich ochranných pásem a smluvně chráněných památných stromů zřízených podle § 39 zákona, nacházejících se na území České republiky.  Databáze památných stromů je dostupná ze stránky http://drusop.nature.cz.


Modřín


Modřínové dřevo je pevné, odolnější a tvrdší než tuzemského smrku a borovice. Málo se bortí a nepatrně sesychá. Je velmi trvanlivé v suchu, ve vlhkém prostředí i ve vodě a snadno přijímá lepidla a napouštědla. Na vzduchu nebo po napuštění tmavne (čím je dřevo tmavší, tím je lepší). Kresba jeho letokruhů je hustší než třeba u smrku a typické je pro něj mnoho drobných, dobře zarostlých součků.

Používá se při výrobě schodů, zábradlí, nábytku, podlahovin a k obkladům. Ve stavebnictví se modřín používá především tam, kde se kladou velké požadavky na bezpečnost a trvanlivost konstrukce, kde se střídá vlhko a teplo, ve vodním stavitelství i tam, kde se vyžaduje pěkná kresba dřeva. Často nahrazuje dřevo dubové.

Ve stavebním truhlářství se používá na okenní rámy a vnější okna, na obklady stěn a stropu, na dveře, vrata a schodiště, podlahoviny i obklady. Pro své dobré technické vlastnosti a pěknou kresbu patří k našim nejlepším a nejcennějším dřevinám. Ze všech jehličnanů nejodolnější dřevinou je severský modřín. Je to tvrdé a odolné jádrové dřevo. Jeho charakteristickým znakem je nažloutlá až načervenale hnědá barva, která může ještě postupně výrazně ztmavnout. Díky jeho přirozené trvanlivosti je možné jej použít i bez opracování, s hrubým povrchem, rovnou z pily.


Niger 153I suchý strom může mít důležité poslání. ten, jehož oslavují legendy, stál v místě, kde svedl alexandr Veliký bitvu s posledním perským králem Dariem. Jak uvádí Marco Polo, v dosahu sta mil nebyly žádné jiné stromy. Legendární podobnost je patrná i se suchým dubem v Mamre u Hebronu. Ten byl ctěn Židy i křesťany až do doby, než jim to Konstantin zatrhl.

Mnohem horší osud měl ale posvátný suchý strom tenéré v africkém Nigeru. Kmenové příběhy praví, že to byl poslední strom z kdysi zelené Sahary a čtyři sta kilometrů široko daleko nebylo jiného. Pro sběratele senzací šlo o nejizolovanější strom na zemi. Pro domorodce se stal národním pokladem. Jeho konec byl však velmi neuctivý – porazil ho opilý řidič transsaharského kamionu.


 

Dana Jakoubková

Publicistka s náklonností ke smysluplným činům a věcem. Obdivuje brilantně provázané duchovní gangsterky, ale neodvrhne ani lyrické, tajemné, lakonické a současně vtipné příběhy s tématem originální syntézy křehkosti úmrtnosti.

Nejnovější články autora

Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Zajímavosti”

Více článků »

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

 • Banner

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

 • Banner

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop