Nastala nová doba ve stavebnictví, doba dřevěná!

Nastala nová doba ve stavebnictví, doba dřevěná!

Dana Jakoubková | Čtvrtek, 19. srpen 2021 |

Přidat na Seznam.cz

Ještě nikdy nebyl lepší důvod zpochybňovat úlohu oceli a betonu ve stavebnictví. Změna klimatu a tenčící se zásoby zdrojů to však nyní vyžadují. Je čas narušit základy toho, jak jsme stavěli dříve, a nastavit měřítka změny, podle které budeme stavět v budoucnu. Systematický vývoj výrobních metod, stejně jako digitální design a parametry výrobků nám během posledních třicet let poskytly dostatek důvodů k tomu, aby se domy ze dřeva staly nedílnou součástí nové sociální reality založené na individualitě, flexibilitě a ekologické citlivosti.

Za posledních třicet let prošla dřevěná konstrukce mnoha změnami. Nebyl to vývoj překotný, ale v mnoha směrech zásadní. Nyní jsme v jedinečném okamžiku architektury a stavebního inženýrství. Nastala nová doba, doba dřevěná. Pojďme si připomenout, jak jsme k ní došli.

Prefabrikace dřeva


Zcela zásadní změnou byl přechod od stavby na místě (staveništní montáž) k tovární prefabrikaci a s tím související zařazení CNC (počítačově řízený obráběcí stroj) do výroby. Systém stěnových panelů vyrobený s milimetrovou přesností v hale, na míru každému projektu, poskytl celé sestavy stěn včetně předpřipravených stavebních otvorů a předstěny pro vedení instalací.

Tato revoluční změna umožnila bezkonkurenčně rychlou realizaci domu a z pohledu tepelných mostů přinesla také ideální řešení pro osazení oken do jedné roviny s tepelnou izolací (přesazená montáž) za účelem vylepšení energetické bilance.

Vnímání dřevostavby


Dalším plusem jdoucím na vrub osvětové činnosti bylo přeformulování vnímání dřevostavby jako něčeho fórového, levného, vhodného tak akorát na chatu. Ba co víc, mnoho realizací a spokojených uživatelů dokázalo, že dřevěná stavba je kvalitativně i funkčně schopna konkurovat zděným domům a v mnohém je i předčí.

Ukázalo se, že zájemci o výstavbu dřevostavby jsou v mnoha ohledech vzdělanými stavebníky, vědí přesně, co od domu očekávají, a často požadují sofistikované stavby, za které se rozhodně nestydí.

Vztah k ohni


Oheň patřil k jednomu z mýtů, které kolem dřevostaveb kolovaly a ovlivňovaly řadu stavebníků. Se vstupem ČR do EU (2004) se ale hnuly ledy i v oblasti požární odolnosti dřevostaveb. Norma, která platila od sedmdesátých let minulého století, tedy v době, kdy se u nás stavělo především z betonu a cihel, a pro dřevostavby byla neobjektivní až omezující, zaznamenala významnější přestavbu.

I když je i dnes stále mnoho věcí k dořešení, během let osvěty se alespoň podařilo přesvědčit stavebníky, že dřevo má odolnost vůči požáru lepší než ocelová konstrukce a inovativní technologie výroby ostatních zabudovaných materiálů pomohly sejmout dřevostavbu z čarodějnické hranice.

Technické parametry


Neuvěřitelně skladný, odnímatelná kola, lehký rám a pláštěnka proti dešti, tak nějak by mohly znít prodejní argumenty na kočárek. Jde o racionálně znějící důvody, proč by si lidé měli koupit zrovna tento produkt. Kdo chce své podnikání propagovat, musí mít takový jedinečný prodejní argument vytvořený.

U prodeje domů, respektive získání zákazníka k uzavření smlouvy na výstavbu, bývá často oním argumentem hodnota součinitele prostupu tepla obvodovou stěnou (i když se stanovuje nejen pro obvodový plášť, ale i pro další prvky konstrukce – podlahu, střechu, okna, zasklení).

Jde o základní veličinu charakterizující tepelněizolační vlastnosti stavební konstrukce, která je závislá mimo jiné i na tloušťce tepelné izolace. Čím silnější je vrstva tepelného izolantu, tím je hodnota součinitele prostupu tepla nižší a stavba úspornější.

Normou dané hodnoty se během posledních třiceti let měnily minimálně: v roce 1992 byla hodnota U = 0,50 W/m2K a od roku 2002 klesla na 0,30 W/m2K. Uvnitř realizačních firem se ale rámci konkurenčního boje snižovalo o sto šest.

Pro zákazníka jen dobře, protože čím nižší číslo, tím kvalitnější stěnu lze očekávat. A tak se během let technické parametry domů dostaly díky jedinečnému prodejnímu argumentu na kvalitativně mnohem lepší úroveň, než vyžaduje norma, a významně tak zvýšily energetickou účinnost domů.

Hodnota součinitele prostupu tepla


Už před více než čtyřiceti lety, v době, kdy se ještě vůbec o izolačních hodnotách budov nemluvilo, přišel Xaver Haas, majitel a zakladatel původní tesařské firmy, s jedním z prvních energeticky úsporných domů. Měl hodnotu součinitele prostupu tepla U = 0,22 W/m2K, což nesplňují ani některé domy stavěné dnes. Pro srovnání – tato hodnota odpovídá běžné jednovrstvé konstrukci zdiva o celkové tloušťce 500 mm včetně omítek.

První energeticky úsporný dům postavila společnost Haas Fertigbau už v roce 1977. Svým majitelům stále dobře slouží! Ve stejném roce zavedla jeho sériovou výrobu a od té doby postavila přes padesát tisíc nízkoenergetických dřevostaveb po celé Evropě. A protože montované dřevostavby nabídly nejen rychlou výstavbu, ale také nízkou spotřebu energie, staly se tyto dřevostavby velice rychle bestsellerem.

Haas-Fertigbau-soucasna-moderni-drevostavba

obr.: V současné době má standardní provedení stěny Thermo-Protect 40 hodnotu U = 0,10 W/m²K. Foto: Haas Fertigbau s.r.o.

Haas Fertigbau Thermo-Protect® 40

Zdroj ilustrace: Haas Fertigbau s.r.o.

Haas-Fertigbau-realizace-drevostavby

Realizace: Haas Fertigbau s.r.o., Foto: Martin Zeman

ADMD


Důvěru stavebníků v dřevostavby významně posílilo i založení Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD) v roce 2000, která funguje jako poradní orgán i pomocná ruka při výstavbě dřevostavby. Za dobu svého působení prošla asociace mnoha důležitými milníky.

Například zavedení certifikace Dokument národní kvality ve spolupráci s Výzkumným ústavem dřevařským Praha kontroluje jak návrh konstrukce, tak i samotné provedení domu na stavbě, aby byly dodrženy všechny důležité postupy při realizaci dřevostavby.

Podle této certifikace se dodnes ověřují všechny členské firmy, a to nejen při vstupu do asociace, ale pravidelně každý rok. Certifikace samotná samozřejmě reflektuje vývoj celého stavebnictví a pravidelně dochází k její aktualizaci.

Rok 2012 byl zlomovým pro financování dřevostaveb hypotékami, protože se díky spolupráci s Českou spořitelnou podařilo vytvořit produkt Hypotéka na dřevo, který je stále možné v různých modifikacích využít. Ještě více se ADMD zaměřila na spokojenost zákazníků v roce 2015, kdy začala sdružovat prověřené stavební / technické dozory pro dřevostavby a zavedla úřad Ombudsmana ADMD.

Aby mohli budoucí stavebníci pocítit dřevostavbu na vlastní kůži a měli tak snazší rozhodování, pořádá asociace každoročně od roku 2014 Den otevřených dřevostaveb, při kterém mohou lidé navštívit rozestavěné i dokončené dřevostavby, případně i některé výrobní závody.

Členské firmy ADMD postavily za uplynulých 21 let více jak 10 000 kvalitních dřevostaveb. V současné době pod rukama jejich řemeslníků vyrostou přibližně dva kvalitní domy každý pracovní den.

ADMD-statistika

Zdroj ilustrace: ADMD (Asociace dodavatelů montovaných domů)

Přiznané dřevo


Konstrukce, které byly dříve ve stavbách skryty a majitelé domů se za ně tak trochu styděli, se dnes odhalují a nabízejí zcela nový design. Přiznaná konstrukce a dřevěná fasáda se staly postupně ceněným prvkem dřevostavby.

TIP NA ČLÁNEK: Vladimír a Klára: Chtěli jsme velký dům, o který se nemusíme moc starat, a který nás přežije několikrát

realizace-drevostavby-3AE

Foto: Martin Zeman, Realizace: 3AE s.r.o.


17. století bylo kamenným věkem, 18. století dobou cihel. 19. století bylo érou železa. 20. století holdovalo betonu a 21. století je časem na dřevo.


interier-CLT-panelu-3AE

Foto: Martin Zeman, Realizace: 3AE s.r.o.

Komentář odborníka


Z uvedených obrázků je vidět, že během třiceti let prodělal vývoj stavebních konstrukcí zásadní vývoj směrem k jejich energetickým parametrům. Přemýšlím, jak bude konstrukce vypadat za dalších třicet let. Z pohledu stavebních konstrukcí asi již převratné změny neočekáváme.

Konstrukce jsou již perfektně zaizolovány, okna dosahují špičkových parametrů a o nových materiálech, které by ještě něco převratně změnily, není slyšet. Rozhodující je v tuto chvíli soulad mezi estetickými, energetickými a hygienickými parametry.

V hlavní míře musí být i tento soulad také s pocity lidí, kteří v těchto konstrukcích, vybavených špičkovými technologiemi, žijí. Bohužel se začíná ukazovat, že z hlediska materiálů pro stavební konstrukce bude hrát roli další významný faktor, a sice dostupnost materiálů a jejich cena. A to je úkol současnosti, optimalizovat stavební konstrukce nejen do špičkových energetických parametrů, ale i do optimálního poměru množství použitých materiálů.

Ing-Jiři-Pohloudek-RD-Rymarov
Ing. Jiří Pohloudek
obchodní ředitel RD Rýmařov

dům SOLO 117 z roku 1977dům SOLO 117 z roku 2016

 

dům SOLO 1970 1988 skladba stěnydům SOLO 2015 skladba stěny

 

Efektivita


Stavebníci si uvědomují, že cena energií stále poroste a že dřevostavba je v tomto ohledu efektivnějším řešením než zděná konstrukce. Minimalizace tepelných ztrát patří k prioritám uživatelů domů.

Difuze


Další rozměr vnesly do světa dřevostaveb difuzně otevřené konstrukce zhruba v polovině sledovaného třicetiletí. Dodavatelé tak mohli rozšířit díky novým technologiím a materiálům své nabídkové portfolio a uživatelé domů se mohli těšit z toho, jak dřevostavba umí pracovat s vlhkostí.

TIP NA ČLÁNEK: Difuzně otevřenou nebo uzavřenou skladbu stěny dřevostavby?

Jak šel čas se skladbou stěny dřevostavby


Společnost ATRIUM je na trhu od roku 1993 a už během prvních sedmi let dokázala přesvědčit českou veřejnost, že dřevostavby jsou kvalitní alternativou k tradičním způsobům výstavby domů. Revolucí ve skladbě stěny bylo přidání instalační předstěny pro rozvod inženýrských sítí a nahrazení sádrokartonu s nízkou nosností a velkou křehkostí novými sádrovláknitými deskami v interiéru.

Díky dodatečnému zateplení instalační předstěny byla vylepšena tepelná pohoda a sníženy náklady na vytápění. Největším posunem pak bylo použití dřevovláknité desky namísto neekologického polystyrenu a plastové parozábrany, což vedlo k přechodu z difuzně uzavřené konstrukce na otevřenou, ve které staví firma i pasivní domy.

Následné začlenění ekologické minerální izolace Pure One do skladby zařadilo konstrukci DifuTech mezi stěny špičkových kvalit s hodnotou U = 0,16 W/m²K*) pro nízkoenergetický dům a U = 0,10 W/m²K*) pro dům pasivní, vše zcela bez formaldehydů a dalších škodlivých látek.

Novým standardem od letošního roku je DifuTech CLIMA COMFORT s hodnotou U = 0,14 W/ m2K*). V současné době má firma ATRIUM tři vzorové domy a jeden showroom v Brně. (* hodnota měřena v řezu tepelnou izolací)

realizace-domu-z-roku-1995

obr.: Dům z roku 1995, difuzně uzavřená konstrukce. Zdroj fotografie: ATRIUM s.r.o.

konstrukce-vnejsi-steny-z-roku-1995

Zdroj ilustrace: ATRIUM s.r.o.

realizace-prizemni-drevostavby-ATRIUM

obr.: Současný dům, difuzně otevřená konstrukce. Foto: Martin Zeman

difuzne-otevrena-konstrukce-drevostavby

Zdroj ilustrace: ATRIUM s.r.o.

Ekologické hodnoty a zdraví


Udržitelný rozvoj už dávno není jenom trendem. Během roků se z něj stal symbol zodpovědnosti a prestiže. Důraz je postupně kladen na využívání obnovitelných surovin a snižování energie zabudované do stavebních materiálů. Stavebníci stále více zohledňují hledisko ekologie a zdravé vnitřní klima domů. Začínají věřit, že dřevo má terapeutické vlastnosti.

CLT


Významný vývojový stupeň staveb s použitím dřeva představila CLT technologie. Panel z křížem vrstveného lepeného masivního dřeva se sice vyšplhal do stavebních sfér po překližce už v 70. letech ve Švýcarsku, ale jako silný stavební materiál s velkým potenciálem se začal skloňovat až v letech devadesátých.

Lze s ním stavět rychle, čistě a neuvěřitelně pevně, nabízí pohledovou kvalitu už v samotné konstrukci a bez problémů si poradí s vícepodlažními stavbami v řádu desítek pater. Nyní, o třicet let později, je po celém světě včetně Česka v provozu více než sto výrobních závodů. Pro 21. století představuje CLT velký architektonický potenciál.

TIP NA ČLÁNEK: Stavební konstrukce z CLT panelů v mnoha ohledech překonává beton i ocel

realizace-drevostavby-z-CLT-panelu-3AE

Foto: Martin Zeman, Realizace: 3AE s.r.o.

TIP NA ČLÁNEK: Dřevostavba z CLT panelů proti zažitým zvyklostem

realizace-interieru-drevostavby-z-CLT-panelu

Foto: Martin Zeman, Realizace: 3AE s.r.o.


casopis-drevo-stavby-4-2021-titulka-200x238

Tento článek vyšel v časopisu DŘEVO&stavby 4/2021

Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 95 Kč

koupit časopis

 

DaS 4-2021
Dana Jakoubková

Publicistka s náklonností ke smysluplným činům a věcem. Obdivuje brilantně provázané duchovní gangsterky, ale neodvrhne ani lyrické, tajemné, lakonické a současně vtipné příběhy s tématem originální syntézy křehkosti úmrtnosti.

Nejnovější články autora

Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Zajímavosti”

Více článků »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop