Sruby & roubenky

Na cestě za kvalitní dřevostavbou

Zdravé bydlení

Časopis sruby&roubenky 1/2016
Tento článek vyšel v: Časopis sruby&roubenky 1/2016
Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 50 Kč
Objednat časopis
Tisk
Sruby a roubenky z pohledu trvale udržitelného rozvoje

Sruby a roubenky z pohledu trvale udržitelného rozvoje

DAS | Pondělí, 07. srpen 2017 |

Sruby a roubenky jsou ve své podstatě nejudržitelnějšími stavbami. Jsou dokonalým propojením zdravého a příjemného bydlení, ekonomické dostupnosti a tradice. Měli bychom se zabývat trvale udržitelným rozvojem, než začneme stavět?

Trvale udržitelný dům by měl být postaven z přírodních nebo recyklovaných materiálů s využitím lokálních zdrojů, a tím pádem i s malými nároky na do pravu, měl by využívat obnovitelné zdro je energie (slunce, vítr, biomasu), vytvá řet prostředí pro zdraví, spokojenost a pohodlí uživatelů, mít dlouhou životnost, pro dukovat co nejnižší emise v ce lém životním cyklu, to znamená přiblížit se domu s nulovou uhlíkovou stopou, a být ekonomicky dostupný, aby motivoval investora i cenou.

Pozemek a situační plán pro srub či roubenku

Při výběru pozemku by člověk měl respektovat okolní přírodu i krajinný ráz. V případě srubu nebo roubenky je výběr vhodného místa zásadní. Tyto stavby se stávají dominantou prostoru a žádají si dostatečně velký pozemek v blízkosti přírody. Důležité je také zmapovat klimatické podmínky daného území. Díky tomu můžeme pak navrhnout potřebnou konstrukční ochranu stavby a vyvarovat se problémům v budoucnu. Podstatnou roli hraje i orientace domu vůči světovým stranám, která je velice důležitá jak z hlediska vnitřní tepelné pohody, tak i spotřeby energie.

02 neuffertNávrh dispozice masivní dřevostavby

Na stranách domu, které jsou vystaveny slunci, je vhodné umístit „teplé" místnosti, ve kterých pobýváme odpoledne a večer. U severní fasády navrhujeme místnosti buď chladné, nebo ty, jež pro svou funkci nepotřebují okna, například technické místnosti, komory a podobně. Je dobré zamyslet se nad dispozicí i z hlediska budoucnosti a navrhnout dům výhledově dvou - generační nebo bezbariérový. Pro dispozici srubů a roubenek ještě většinou platí, že aby masivní dřevo co nejvíce vyniklo, měly by být vnitřní pobytové místnosti co nejprostornější a nejvzdušnější.

01 nagySruby a roubenky: Stavební systém

Proč si jako konstrukční systém vybrat právě srub nebo roubenku? Protože stavby z masivního dřeva využívají dřevo, naši lokální obnovitelnou surovinu, v té nejčistší podobě bez přídav ků chemických látek. Tím pádem mají vel mi nízkou primární energii. Primární nebo svá zanou energií nazýváme energii ve formě, v jaké se vyskytuje v přírodě (například uhlí, ropa, zemní plyn, vítr, dřevo, sluneční energie a další). Vyjadřuje celkovou spotřebu přírodních zdrojů během životního cyklu výrobku, tedy včetně získání suroviny, výroby, přepravy atd. Dřevo v konstrukci také uchovává oxid uhličitý, který by byl jinak uvolněn do ovzduší a zatěžoval atmosféru. Dále masivní dřevo poskytuje zdravé, přirozené a kvalitní vnitřní klima s nižším obsahem alergenních a toxických látek než v běžných stavbách. A až jednoho dne do slouží, můžeme ho využít pro jiný výrobek či jako palivo. Tak dokonalý je životní cyklus dřeva.

Ing. Petra Pacáková

Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Zdravé bydlení”

Více článků »

 • Banner

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

Partneři projektu

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner