Sruby a roubenky z pohledu trvale udržitelného rozvoje

Sruby a roubenky z pohledu trvale udržitelného rozvoje

Redakce | Pondělí, 07. srpen 2017 |

Přidat na Seznam.cz

Sruby a roubenky jsou ve své podstatě nejudržitelnějšími stavbami. Jsou dokonalým propojením zdravého a příjemného bydlení, ekonomické dostupnosti a tradice. Měli bychom se zabývat trvale udržitelným rozvojem, než začneme stavět?

Trvale udržitelný dům by měl být postaven z přírodních nebo recyklovaných materiálů s využitím lokálních zdrojů, a tím pádem i s malými nároky na do pravu, měl by využívat obnovitelné zdroje energie (slunce, vítr, biomasu), vytvářet prostředí pro zdraví, spokojenost a pohodlí uživatelů, mít dlouhou životnost, produkovat co nejnižší emise v celém životním cyklu, to znamená přiblížit se domu s nulovou uhlíkovou stopou, a být ekonomicky dostupný, aby motivoval investora i cenou.

Pozemek a situační plán pro srub či roubenku

Při výběru pozemku by člověk měl respektovat okolní přírodu i krajinný ráz. V případě srubu nebo roubenky je výběr vhodného místa zásadní. Tyto stavby se stávají dominantou prostoru a žádají si dostatečně velký pozemek v blízkosti přírody. Důležité je také zmapovat klimatické podmínky daného území. Díky tomu můžeme pak navrhnout potřebnou konstrukční ochranu stavby a vyvarovat se problémům v budoucnu. Podstatnou roli hraje i orientace domu vůči světovým stranám, která je velice důležitá jak z hlediska vnitřní tepelné pohody, tak i spotřeby energie.

Návrh dispozice masivní dřevostavby

Na stranách domu, které jsou vystaveny slunci, je vhodné umístit „teplé" místnosti, ve kterých pobýváme odpoledne a večer. U severní fasády navrhujeme místnosti buď chladné, nebo ty, jež pro svou funkci nepotřebují okna, například technické místnosti, komory a podobně. Je dobré zamyslet se nad dispozicí i z hlediska budoucnosti a navrhnout dům výhledově dvou - generační nebo bezbariérový. Pro dispozici srubů a roubenek ještě většinou platí, že aby masivní dřevo co nejvíce vyniklo, měly by být vnitřní pobytové místnosti co nejprostornější a nejvzdušnější.

schéma orientace místností v domě

Obr.: Světové strany, poloha slunce a vhodná orientace místností v domě. Zdroj: archiv

Sruby a roubenky: Stavební systém

Proč si jako konstrukční systém vybrat právě srub nebo roubenku? Protože stavby z masivního dřeva využívají dřevo, naši lokální obnovitelnou surovinu, v té nejčistší podobě bez přídavků chemických látek. Tím pádem mají velmi nízkou primární energii. Primární nebo svázanou energií nazýváme energii ve formě, v jaké se vyskytuje v přírodě (například uhlí, ropa, zemní plyn, vítr, dřevo, sluneční energie a další). Vyjadřuje celkovou spotřebu přírodních zdrojů během životního cyklu výrobku, tedy včetně získání suroviny, výroby, přepravy atd. Dřevo v konstrukci také uchovává oxid uhličitý, který by byl jinak uvolněn do ovzduší a zatěžoval atmosféru. Dále masivní dřevo poskytuje zdravé, přirozené a kvalitní vnitřní klima s nižším obsahem alergenních a toxických látek než v běžných stavbách. A až jednoho dne do slouží, můžeme ho využít pro jiný výrobek či jako palivo. Tak dokonalý je životní cyklus dřeva.

Obr.: Schéma lineárního spotřebního hospodářství jako principu výstavby a provozu současných lidských obydlí. Jsme zvyklí nekontrolovatelně spotřebovávat energii, vodu, výrobky atd., čímž vzniká velké množství odpadu a emisí, a přírodní zdroje se rychle vyčerpávají. Druhý obrázek představuje schéma ekologického a trvale udržitelného způsobu hospodaření a využívání přírodních zdrojů v sídlech, založený na pozorování a uplatnění uzavřených přírodních koloběhů. Zdroj: archiv

Ing. Petra Pacáková

SaR 1-2016
Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Zdravé bydlení”

Více článků »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop