Nezávislost na přírodě je nebezpečný klam!

Nezávislost na přírodě je nebezpečný klam!

Dana Jakoubková | Neděle, 11. červenec 2021 |

Přidat na Seznam.cz

Primární úvahy kolem navrhování domů souvisí s energetickou účinností, snižováním uhlíkové stopy a s naším pohodlím. V mnoha případech jde však o zbídačená „stanoviště" smyslově deprivovaného umělého prostředí bez náznaku kontaktu s přírodními podněty. Jak jsme si v posledním roce mohli všimnout, prvky biofilie, které se v průběhu evoluce osvědčily ve vztahu zdraví-kondice- spokojenost, v našich domovech zoufale chybějí. Příroda přitom nabízí jeden z nejspolehlivějších stimulantů duševní a fyzické pohody.

Vrozenou přitažlivost a genetické spojení s přírodním světem si téměř všichni uvědomujeme. Někde tam na pozadí stále je. Když ale o přírodě mluvíme, ubírá se naše představivost obvykle předvídatelným směrem – procházka lesem, piknik na louce, výlet do skal, dovolená v přírodě... Máme tendenci vztahovat se k ní jako k něčemu mimo náš domov. Dokonce i když máme zahradu, nevnímáme ji vždy jako „tu" přírodu.

Svoji vazbu na přírodní podněty pak dále oslabujeme tím, jak stále častěji nahrazujeme chytrými technologiemi naše přirozené barometry, které stimulují kognitivní funkce, a ztrácíme tím univerzální pojistku pro fyziologickou, biologickou i psychickou rovnováhu.

I když je v posledních patnácti letech patrný průnik neurovědy do architektury (například normy pro zelené budovy související s kvalitou vnitřního prostředí), je biofilie stále ještě přehlíženou legitimní metodou designu.

Udělej si sám


Přestože máme k dispozici plejádu skvělých architektů, na jejich služby nemá řada investorů peníze a spokojí se pouze s projektantem. Ten má sice patřičné technické znalosti, ale faktor X, který udělá ze stavby bydlení par excellence (a tím nemyslím luxus za velké peníze), mu většinou chybí.

Jindy je na vině pozemkové zoufalství. Často si však za svoji klec může stavebník sám. Dobrou zprávou ovšem je, že pokud se nám nepovedlo zahrnout důležité přírodní prvky už do fáze projektu domu (tím nemyslím očím skrytou dřevěnou konstrukci) a zahrady, stále ještě máme řadu možností, jak to vyřešit svépomocí.

Když to vezmeme zeširoka, design je v zásadě jakákoli lidská činnost. Není to jen záležitost návrhářů (i když netvrdím, že se bez nich obejdeme). „Designér" si uvědomuje existenci nějaké potřeby a hledá způsob, jak ji uspokojit.

To zahrnuje plánování a akci, které se odehrávají v konkrétním prostředí. Ať už je to fyzické, ekologické, sociální nebo ekonomické prostředí, manipulujeme s naší realitou. Jsme tedy designéry vlastního prostředí a života my sami už v té nejzákladnější rovině.

Biofilie


Vyjadřuje vztahy mezi přírodou, biologií člověka a designem zastavěného prostředí. Pojem definoval sociální psycholog Eric Fromm v roce 1964 a o dvacet let později jej popularizoval biolog Edward Wilson.

Různé významy, které se vyvinuly z oblasti biologie a psychologie a byly přizpůsobeny oblastem neurovědy, endokrinologie i architektury, se všechny týkají touhy po (opětovném) spojení s přírodou a přírodními systémy.

V poslední době je biofilní design prosazován jako doplňková strategie pro řešení stresu na pracovišti, výkonu studentů, zotavení pacientů, soudržnosti komunity a dalších výzev pro udržení zdraví a pohody.

Biofilní design je...


Zatímco zelená architektura je spojena především se snížením dopadu stavby na životní prostředí, biofilní design jde ještě o krok dále. Závisí na rozpoznání toho, jak moc se naše fyzická a duševní pohoda spoléhá na kvalitu těsného spojení se světem mimo nás, jehož jsme stále součástí.

V obecné rovině jde o lásku k přírodě, ale z hlediska designu řešíme aplikaci tohoto vztahu do prostředí budov, tedy začlenění přímých nebo nepřímých prvků přírody do zastavěného prostředí a našich domovů pro zlepšování zdraví, kondice, pohody a emocionální vazby na konkrétní prostor a místo.

Aby však tento přístup ideálně fungoval, je třeba, aby jednotlivé prvky přímé, fyzické a pomíjivé přítomnost přírody v našem „stanovišti" tvořily vzájemně propojený celek, se kterým jsme v trvalém kontaktu, zejména prostřednictvím rozmanitosti, pohybu a multisenzorických interakcí.

Jako vodítko pro váš vlastní designérský projekt uvádíme přehled prvků přírody, které potřebujeme vnímat, a vzorce, podle kterých je můžete začlenit do svého domova, případně si vzít vzor pro koncept či oživení stávající zahrady.

Zjednodušený vzorec aneb co byste si měli minimálně ohlídat


1. Biomimikry – tvary, vzory, povrchy z přírodních materiálů

Lidské receptory rozeznají rozdíl mezi přírodními a syntetickými materiály. Množství, respektive plocha materiálu by měla být specifikována na základě zamýšlené funkce prostoru (pracovna, obývák, ložnice...).

Ke studii účinku přírodních materiálů v interiéru na lidský nervový systém byla provedena řada studií se zjištěním, že například dřevo v interiéru snižuje aktivaci sympatického nervového systému (krevní tlak, tepovou frekvenci, trávení ...), kterým se tělo vypořádává se stresem. Čím větším poměrem či dobou na něj dřevo působí, tím rychleji se vrací do fyziologického i psychického optima.

dotykovy-hapticky-komfort-v-biofilnim-designu

obr.: Dotykový (haptický) komfort hraje v biofilním dezignu důležitou roli. Dřevěné podlaze se stěží něco vyrovná. Foto: SECA

2. Přirozené světlo a vzduch


Úkolem architekta / projektanta je orientovat dům na pozemku či řešit jeho podobu tak, aby jím mohlo denní světlo a čerstvý vzduch prostoupit co nejpřirozeněji a přitom neobtěžovat. Zohledňovat sluneční teplo (pasivní solární zisk) tedy není primárním úkolem biofilního návrhu, ale spíše diktátem energetických výhod, které s sebou nesou nutnost řešit a priori i tepelný přebytek.

Přemíra tepla má na fyziologické funkce a psychickou pohodu stejně nežádoucí vliv, jako vítr atakující odpočinkovou terasu či průvan v ložnici. Na druhou stranu v zimě jsou paprsky slunce žádoucí a pohodu za oknem zvyšují.

Návrh domu pro konkrétní parcelu je tedy velice citlivou záležitostí, která se nedá řešit jen od stolu. Sami v tom můžete udělat hlavně to, že budete co nejvíce venku, ve dne zůstanete vzhůru a v noci budete spát a hlavně pořádně větrat.

blizko-zeleni-u-domu-biofilni-design

obr.: Zeleň v přímém dosahu domu je zásadním požadavkem biofilního designu a jedním z hlavních úkolů je rozmazání hraniční čáry, která odděluje vnitřní a vnější oblast domu. Foto: Martin Zeman, Návrh: Molo architekti

3. Modré a zelené prvky – rostliny a voda


Pohled na přirozenou zeleň a vodní prvky spouští v mozku receptory potěšení, což vede ke zklidnění, nižší tepové frekvenci a rychlejšímu zotavení ze stresu. Zlepšuje se koncentrace i paměť a psychologická i fyziologická schopnost reagovat, když je stimulováno více smyslů současně.

vodni-prvky-na-zahrade

Foto: Michal Babor

Přirozené potřeby (prvky)


A) Potenciál vizuální informace

EXTERIÉR

 • Přirozený vodní element
 • Vegetace, plodiny
 • Živočichové
 • Horniny (kámen)
 • Členitý terén, půda

INTERIÉR

 • Pohyblivý vodní prvek (fontánka)
 • Akvárium
 • Rostliny (květináče, zelená stěna...)
 • Dekorace s tématem přírody
 • Tapety s přírodními motivy
 • Obrazovka (přírodní scény)

vizualni-spojeni-s-prirodou-biofilni-design

obr.: Vizuální spojení s přírodou je jedním z nejdůležitějších principů. Pohled na zelenou zahradu, třepotání motýlích křídel nebo jen západ slunce dokáže vrátit člověka do rovnováhy během chvilky. Zdravotní dávka vizuálního spojení s přírodou by měla být alespoň 5–20 minut denně a čím širší a vzdálenější máme výhled, tím lépe. Foto: REHAU

2. Hmatové, sluchové a čichové spojení s přírodou


EXTERIÉR

 • Tekoucí voda (kaskády, potoky, řeky)
 • Počasí (déšť, vítr, meluzína, krupobití)
 • Vůně bylin a květin
 • Zpěv ptáků
 • Textury materiálů (kámen, dřevo, rostliny...)
 • Praskání a vůně ohně
 • Různá teplota povrchů
 • Vůně vzduchu
 • Rosa v trávě
 • Hlína

INTERIÉR

 • Rostliny (vůně)
 • Audio simulace zvuků přírody
 • Mechanicky uvolňované přírodní oleje
 • Textilie z přírodních materiálů, výrazná textura
 • Vodní prvek (fontánka, audio)
 • Fraktální hudba
 • Domácí zvířata
 • Přirozené větrání

rozkvetla-zahrada-biofilni-design

Foto: Teresa Kenney, Zdroj: Dreamstime

3. Nepravidelnost přírody, fragmenty


EXTERIÉR

 • Pohyb mraků, živočichů, Slunce a stínu, rostlin ve vánku
 • Vítr, vánek
 • Šustění trávy, ševelení vody
 • Intenzita deště
 • Odraz v hladině vodní plochy
 • Vegetace se sezónním (letním) zhuštěním
 • Roční cykly

INTERIÉR

 • Vlnění závěsů u otevřeného okna
 • Hra světla a stínu, orientace oken, nastavitelné stínění
 • Zvuky přírody – kulisa
 • Otevírání oken za různého počasí
 • Spaní s otevřeným oknem

otevrene-okno-do-zahrada-biofilni-design

Foto: Pawel Szpytma, Zdroj: Dreamstime

4. Proměnlivá teplota a proudění vzduchu


EXTERIÉR

 • Intenzita slunečních paprsků a větru v průběhu dne
 • Stín a chladnější vzduch pod vegetací
 • Akumulace tepla materiály
 • Rozptyl teplot v průběhu dne

INTERIÉR

 • Sálavé topné systémy
 • Stínicí prvky
 • Nestejná teplota během dne
 • Provoz oken, křížové provětrávání

slunecni-paprsky-biofilni-design

Foto: Serg_velusceac, Zdroj: Dreamstime

5. Přítomnost vody


EXTERIÉR

 • Řeka, potok, rybník, mokřad, vodopád
 • Déšť, sníh, mlha, led

INTERIÉR

 • Fontána, vodní stěna
 • Akvárium
 • Difuzér
 • Cirkulační vodopád
 • Odraz vody na jiném povrchu (skutečný nebo simulovaný)
 • Obrazy s vodním tématem
 • Obrazovka – pohyb vody (potok, řeka, vodopád, příboj...)

vodni-prvek-na-zahrade-biofilni-design

obr.: Voda je jedním z nejzákladnějších aspektů přírodního světa a jedním z prvků, které v domovech nejvíce chybí. Tekoucí voda generuje záporné ionty – fyziologický stimulant pro tělo. Vodní prvek navíc zvyšuje zážitekz místa viděním, sluchem i dotykem. Foto: Michal Babor

6. Dynamika světla


EXTERIÉR

 • Denní světlo z různých úhlů pohledu
 • Přímé sluneční světlo
 • Denní a večerní světlo
 • Sezónní světlo
 • Měsíční světlo
 • Světlo ohně

INTERIÉR

 • Více zdrojů elektrického osvětlení s různou hodnotou teploty (K)
 • Variabilní distribuce světla, stmívače
 • Difuzní světlo (přes textilie, průsvitné stěny)
 • Hra světla na stěnách, stropech, podlahách
 • Akcenty dekorativního osvětlení
 • Cirkadiánní preference (bílé světlo během dne a minimum modrého světla večer v noci)
 • Barevné ladění osvětlení (různá atmosféra)
 • Mihotání světla svíček

svetlovod-v-interieru-biofilni-design

obr.: Dopad denního světla na výkon, náladu a pohodu je nesporný. Tam, kde na něj nestačí okna, využijeme světlovod. Bonusem je, že světlo shora vnímáme mnohem lépe než to přicházející z boku. Navíc tubusem projde dostatek světla, i když právě nesvítí slunce. Foto: FAKRO

7. Vnímání proměnlivosti, sezónnost


EXTERIÉR

 • Klimatické a povětrnostní změny
 • Vlhko, sucho, zamrzání a rozmrzání
 • Rašení, růst, opad listí
 • Kvetení a usychání rostlin
 • Stárnutí, rozklad
 • Změny vůní a pachů
 • Chování živočichů (páření, opylování, krmení, migrace...)
 • Barva a intenzita světla, proměnlivost stínu
 • Noční obloha, astronomické události (hvězdy, souhvězdí, Mléčná dráha, zatmění...)

INTERIÉR

 • Přizpůsobení osvětlení, respektive denních činností dané sezóně
 • Změna materiálů, textur, dekorací, přikrývek podle sezóny
 • Sedací vnitřní parapety oken k pozorování přírody za ním
 • Topení v krbových kamnech

ohen-v-interieru-biofilni-design

obr.: Živel ohně to je jiskra života. Ale už dávno na něm nevaříme, ani není primárním zdrojem tepla. V moderních domovech je tento pročišťující element zastoupen nedostatečně, někde dokonce vůbec. Foto: Kamnářství Címl

B) Funkční a dekorativní aspekty


1. Materiálové propojení s přírodou

Přírodní materiály, jejichž původ je patrný i po zpracování.

FUNKČNÍ

 • Konstrukce (dřevo, kámen)
 • Dřevěné fasády, obkladový kámen
 • Vegetační střecha
 • Interiérové obklady (dřevo, kámen, korek)
 • Dřevěný nábytek, přírodní textilie

DEKORATIVNÍ

 • Přiznaná dřevěná konstrukce (masivní trámy)
 • Vnitřní povrchy (rostlý masiv, dýha, biodeska)
 • Přírodní materiály, surové textury
 • Truhlářské, řezbářské a kamenické prvky
 • Přírodní paleta barev, zejména zelená

organicke-tvary-a-prirodni-materialy-v-interieru-biofilni-design

obr.: Organické tvary a přírodní materiály v interiéru bez výrazné povrchové úpravy poskytují nepřímé spojení s přírodou. Symbolické odkazy na tvarovaná, vzorovaná, strukturovaná nebo numerická uspořádání jsou také nepřímými evokacemi přírody. Foto: NOVATOP

2. Formy a vzory s přírody


Symbolické odkazy na uspořádání v přírodě běžná.

FUNKČNÍ

 • Konstrukční systém (přiznaná konstrukce dřeva a kamene)
 • Forma domu blízká okolí
 • Obklady (stěna nebo strop)
 • Zábradlí, oplocení, brány
 • Forma nábytku
 • Členění oken s ohledem na větrání
 • Komunikační zóny bez dlouhých rovných linií

DEKORATIVNÍ

 • Vzory založené na takzvaném zlatém řezu (Fibonacciho posloupnost)
 • Tkaniny, koberce, tapety s výše uvedeným vzorem
 • Detaily okna: obložení a lišty, barva skla, textura, design sloupku
 • Instalace a volně stojící solitéry
 • Detaily nábytku
 • Dřevo, kámen
 • Obrazy, barva a textura

moderni-cedrova-roubenka-velky-domek

obr.: Konstrukční systém (přiznaná konstrukce dřeva a kamene) je jedním z prvků biofilního designu. Foto: Peter Fabo, Jiří Bíza

3. Bohaté senzorické informace (fraktály)


Na pohled složité tvary generované podle jednoduchého pravidla (organizovaný chaos).

FUNKČNÍ

 • Odkrytá struktura / vnější kostra
 • Fasádní materiály
 • Design fasády, parapety a hierarchie oken
 • Tvar a dispozice domu
 • Komunikační prostor
 • Tok energie

DEKORATIVNÍ

 • Dekor podlahy, koberců, tapet
 • Materiálová textura
 • Výběr a umístění rostlin
 • Vůně éterických olejů
 • Detaily

biofilni-design-a-prirodni-materialy

obr.: Biofilní design upřednostňuje původní přírodní materiály před jinými variacemi. I když jsou zpracovány nebo značně pozměněny, jejich původ je evidentní. Foto: EGGER

C) Konfigurace prostoru


1. Výhled do dálky

ZAHRADA

 • Minimálně jeden pohled za horizont plotu, nebo alespoň co nejdále, ideálně přes nižší překážky
 • Výška plotů (i živých) kolem jednoho metru

DŮM

 • Otevřená dispozice
 • Průhledné plochy a materiály
 • Balkony, schodiště, podesty
 • Vyvýšené plochy
 • Výhled ven dál než šest metrů

drevostavba-ve-svahu-exterier-drevena-fasada-vyhled-velkoformatove-okno-tinified

obr.: Dřevostavba sice typologicky vychází z jednoduchosti dávno zapomenutých zemědělských usedlostí, ale zároveň reaguje na své okolí a snaží se „zmizet z pohledu". Foto: Miran Kambič

2. Bezpečí


ZAHRADA

 • Zahradní domky, altány a menší objekty s krytými „zády"
 • Verandy a terasy kryté proti dešti a větru
 • Židle a křesla s vysokými opěradly
 • Zvukové a pohledové bariéry (sousedství)
 • Soukromí (zrak, sluch)
 • Prostory pro odpočinek o samotě
 • Stromy s rozložitou korunou
 • Snadný ústup do domu

DŮM

 • Prostory pro odpočinek o samotě
 • Čtecí a meditační kouty
 • Nastavitelné, průsvitné, poloprůhledné rolety, žaluzie
 • Mobilní dělicí stěny, přepážky, paravány
 • U otevřené dispozice přes dvě patra alespoň 35 % plochy pro strop na jedno patro
 • Stmívatelná svítidla, různá teplota osvětlení

zahradni-domek-Cube-uvodni

obr.: Příklad využití zahradního domku jako místa pro relaxaci. Foto a zdroj: KYLPYLA s.r.o.

3. Překvapení, nebezpečí, zdánlivé riziko


ZAHRADA

 • Členitá morfologie terénu, z části nepřehledná
 • Alespoň jedna část pozorovaného skrytá v určitém úhlu pohledu
 • Různé výškové úrovně zeleně
 • Klikaté cestičky
 • Přechod pod, nad nebo přes vodu
 • Skryté kouty a paloučky (přehledné do 2,5 metru vzdálenosti)
 • Tajemná zákoutí, schovky, hnízda téměř na tělo
 • Útočiště pro drobné živočichy
 • Sluchová stimulace z nepostřehnutelného zdroje (například život z jezírka nejprve slyším, až pak vidím; slyším šustot, ale nevidím zdroj...)

DŮM

 • Průhledná fasáda
 • Předsazené poloprůhledné stěny v zorném poli (například z latí)
 • Světlo a stín
 • Zvuk nebo vibrace
 • Vůně
 • Činnost nebo pohyb
 • Umělecká díla nebo instalace
 • Průsvitné materiály
 • Zakřivené hrany
 • Otevřená dispozice přes patra přerušená například velkým závěsným svítidlem, lávkou, velkým uměleckým dílem
 • Instalace nebo předměty zdánlivě vzdorující gravitaci
 • Průhledné zábradlí nebo podlahová rovina
 • Okna nebo průhledy v interiérových příčkách

drevostavba-s-maximem-biofilniho-designu

obr.: Majitelé tohoto domu si mohou gratulovat. Do celkového konceptu se podařilo dostat maximum prvků biofilního designu. Chybí snad jen vodní prvek v zahradě. Návrh a foto: Prodesi / Domesi


casopis-drevo-stavby-3-2021-titulka-200x239

Tento článek vyšel v časopisu DŘEVO&stavby 3/2021

Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 95 Kč

koupit časopis

 

DaS 3-2021
Dana Jakoubková

Publicistka s náklonností ke smysluplným činům a věcem. Obdivuje brilantně provázané duchovní gangsterky, ale neodvrhne ani lyrické, tajemné, lakonické a současně vtipné příběhy s tématem originální syntézy křehkosti úmrtnosti.

Nejnovější články autora

Vaše komentáře (1)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Zdravé bydlení”

Více článků »

 • Banner

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

 • Banner

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop