Energie pozemku - mystérium, možnost nebo nutnost?

Energie pozemku - mystérium, možnost nebo nutnost?

Dana Jakoubková | Středa, 22. květen 2019 |

Přidat na Seznam.cz

„Cítím brnění v prstech a tlak v zátylku", šeptá mi kolega, dlouholetý praktik v práci s energií. Zatímco já mám „jenom" pocit, že na mě sedí tíha celé zeměkoule, on ví přesně, o co kráčí. O dvě hodiny později na jiném místě přicházíme k velkému kamenu. Hltám očima ručičku kompasu, která se s rozptylem třiceti stupňů evidentně zbláznila. Když pak jdu světlým lesem fotit středověké popraviště, něco mě nutí se pořád otáčet. Je mi to tak nepříjemné, že se v půlce vzdávám a upaluji z lesa ven. Co je to za sílu, která tyto pocity vyvolala? Proč se někde cítíme bezpečně a příjemně, a odjinud utíkáme? Je dobré si podle ní vybrat i pozemek pro dům?

Jsou situace, které neumíme rozumně vysvětlit, a přece se dějí. Jsou věci, které nechápeme, ale stejně jim nezabráníme. Intelektuální závěry však nebyly ani u zrodu některých velkolepých teorií, s jakými přišel třeba Archimedes nebo Einstein. S energií je to stejné. Setkáváme se s ní denně, a přece je nám mnohá z jejích podob neznámá. Přichází z „druhého břehu" a intelektem ji nepoznáme. Nejspíš i proto jsou některá energeticky silná místa také tak trochu tajemná.

Jako laika mě při hledání těchto míst často provází bázeň. Nejsem senzibil ani fantasta, jen uživatel. Pohyb krajinou a pobyt v přírodě, na příjemných místech je pro mě nutností, bez které se cítím nemocná. A protože mám poměrně silně rozvinutou sympatii k trvale udržitelnému stavu planety, snažím se výše zmíněné bázni bránit. Potřeba tyto děje pochopit je silnější, a přirozeně tak mám touhu je chránit jako zdroj mé životní síly.

drevostavba-navrh-domu-zecc-architecten-2

Obr.: Návrh domu - Zecc Architecten. Foto: Roel van Norel

Energeticky silné místo

Všechno na světě i mimo něj má nějakou energii a z fyziky známe minimálně tu měřitelnou (magnetismus, gravitace, jaderná...). Potrava, světlo, teplo, láska, barvy, televize... rozlišujeme mnoho druhů energie, kterou automaticky přijímáme a která ovlivňuje naše pocity, zdraví, výkon... či jinak a zjednodušeně řečeno – člověka dobíjí či vyčerpává.

Další, méně proklamované zdroje jsou však poněkud v zákulisí naší existenční scény. V souvislosti s tématem článku bychom je mohli nazývat alternativními. Takovou je třeba energie zemská (vrcholy, zlomy, vývěry, geopatogenní zóny...), kosmická (prána, čchi, galaktická...), geometrická (umělecký zlatý řez , architektura, parky a zahrady...), a pak je tu třeba energie mořského příboje, jeskyně, energie duchovní či emoční.

"Kolem nás je energie nekonečně mnoho."

Od myšlení k cítění

Pro vnímání téměř neznatelných impulsů z prostředí má člověk přirozenou fyziologickou i psychologickou dispozici, stejně jako zvířata (například psovi nebo kočce chvíli trvá, než si vyberou místo, kde složí tělo). Někde se rádi zastavíme, jinde bychom nepostavili ani stan, natož pak dům. Obzvláště malé děti a přírodní národy dokážou vnímat nezaujatě, přirozeně a bez přemýšlení (intuitivně). Hledí na vše s úžasem, bez předsudků, soudů a představ.

S intuicí (duše) a instinktem (tělo) totiž nic nenaděláte. To s intelektem můžete manipulovat. Proto možná civilizovaný, respektive „technologizovaný" dospělý člověk svůj bezplatný šestý smysl postupně vytěsnil ze svých potřeb, aby ho nahradil drahými přístroji, čímž jeho konání poněkud smyslu pozbývá. Ostatně potlačování už se tak uhnízdilo v našem mozku, že nám to ani nepřipadá špatné. Naopak, jsme hrdí na to, jak dokážeme svoji přirozenost utlumit.

Jako tvor pozemský by si však měl člověk s toky energií na planetě rozumět. Pro oba (člověka i planetu) platí totiž stejná pravidla; u obou existují energetická centra i dráhy. Vnímání určitého místa je tak možné chápat jako výměnu energie člověka s okolím. Každý jsme takový transformátor; máme energetický potenciál a schopnost za využití vlastní fyzické či duševní práce transformovat různé formy energie na ty, které mají pro nás nějakou užitnou hodnotu, většinou kvalitativně vyšší.

Jen trochu vnímavý člověk tak rychle pochopí, že i v konzumaci energie je rozdíl asi jako mezi slovem průvan a závan, jako mezi řidičem klimatizovaného auta svištícího po dálnici pod palbou reproduktorů a cyklistou zvolna projíždějícím krajinou s čerstvě posečenou trávou a trylky skřivana.

"Čím více je společnost závislá na toku energie finanční, tím méně má té životní"

Ohledně nedostatku energie a zejména jak se tento projevuje a jak jej relativně rychle a snadno zmírnit nebo odstranit, však panuje mezi lidem velká nevědomost. Schopnost člověka využívat energii krajiny a místa je dnes stále více redukována na pouhé útěky do přírody, častěji však bez hlubšího pochopení souvislostí. Pocit načerpání sil je tak jenom krátkodobou smyslovou infuzí, které se jedinec dokáže během pracovního týdne spolehlivě a vcelku vědomě zbavit.

Proto je tak důležité, najít skutečně to pravé místo pro váš dům, to pravé místo pro vás (tím nemyslím jen v dosahu občanské infrastruktury). Váš dům na něm spolu s vámi bude trávit prakticky celý svůj životní cyklus. A dozajista si přejete, aby probíhal minimálně uspokojivě. Věnovat pozemku pozornost ve všech úrovních je tím nejmenším, co můžeme pro sebe v tomto směru udělat.


Komentář odborníka

ing-arch-pavel-horak-prodesi
Ing. arch. Pavel Horák
hlavní architekt Prodesi, v.o.s.

Vnímáte jako architekt kvalitu stavebního pozemku i z jiného než stavebně-technického, urbanistického, klimatického, krajinářského... hlediska?

K pozemku přistupuji velmi pokorně. Při jeho obhlídce se hodně spoléhám na intuici a nepřímo i na logické principy, které nalezneme například ve feng shui, u nichž ctím tisíciletími prověřenou moudrost. Zahrnuje to širokou škálu hledisek. Nicméně mám opakovanou zkušenost, že jedno z nich se ukazuje vždy velmi silně; když jsem na pozemku s investorem poprvé, tak v místě, kde se zdržujeme nejdéle, je i to nejlepší místo pro umístění domu. Podprahově tak vlastně ve značné míře vyloučíme místa nevhodná pro jeho umístění.

 

Genius loci

S latinským pojmem genius loci neboli „duch místa" se člověk setkává v každodenním životě odpradávna. Jeho podstatou je vyzařování jedinečné atmosféry. Pragmaticky vzato jde o soubor atributů, jež vědomě či podvědomě vnímáme (energie kamene, stromů, historických událostí, vodních zdrojů, anomálií...) a společně s konkrétními ději (světlo, mlha, úplněk a jiné) na nás působí a utváří tak vztah k dané lokalitě v čase. Duch místa tedy může být jak v rovině dobré, tak opačně. Odlišit to, respektive pochopit v čem tkví zvláštnost konkrétního místa, však není pro člověka vždy jednoduché (i tady však platí, že zlé může být pro něco dobré).

Vydáme-li se do historie osidlování krajiny, prokazatelně najdeme důkazy o tom, jak geniálně dokázali naši předkové využívat energie místa a jeho zdrojů. Ne náhodou nacházíme mnohé starší církevní stavby na místech, kde stávaly už předkřesťanské svatyně. Ale i sídla vládců, osady, rituální místa, zdroje a materiály, které působí na místa a jejich obyvatele, orientace staveb a jejich proporce..., to vše vykazuje hluboké souznění člověka s místem a prostorem, což mi značí moudrou životní filosofii.

Hovor se Zemí

Shodou okolností jsou megalitické stavby neolitu, eneolitu a doby bronzové (mega = velký + lithos = kámen) vhodným příkladem pro prezentaci toku energie daného místa. Ačkoliv zcela jasný jejich účel není, většinou jsou jak kameny samotné, tak celá seskupení energeticky silně pozitivně vyzařující.

Menhir (neotesaný či hrubě otesaný dlouhý kámen svisle usazený do země), dolmen (kamenný stůl resp. brána), kromlech (okrouhlé, polokruhové či elipsovité seskupení menhirů), řada (seskupení menhirů na půdorysu přímky) a další předkřesťanské záležitosti jsou takovým telefonním sluchátkem, přes nějž se lidé domlouvali s Matkou Zemí a Universem. Jsou to zesilovače energie, takzvané aktility, nebo možná spojovače energie Země s energií Vesmíru (proto ty kameny na výšku), kdo ví. Kruh pak slouží k násobení síly pro celoplošné silové pole, které má výrazný vliv na vše kolem, včetně člověka, ale i zde platí rčení: všeho moc škodí. Patrně i proto nebyla v dosahu kruhových seskupení nalezena žádná lidská obydlí.


Komentář odborníka

ing-jan-kolodej-chytry-dum
Ing. Jan Koloděj
autorizovaný projektant, proutkař a energetický expert
Chytrý dům s.r.o.

Pokud zákazník nevládne vlastními schopnostmi k nacítění pozemku, provedete vy stavební geobiologický průzkum staveniště? Dokážete vyhledat patologie?

Ano, na žádost klientů. Již při prvním rozhovoru vycítíme, jak je klient orientovaný, jak moc vnímá tyto aspekty. Nabízíme to téměř všem stavebníkům, ale nevnucujeme. Je to dáno i tím, že každý jsme jinak orientovaný, uznáváme jiné hodnoty a každý tu svou pravdu. Co jeden uznává, nebo vnímá, nemusí být pro druhého důležité. Třeba k tomu dospěje časem, nebo také vůbec. Ale ani to není špatně.

Poslední dobou si však přitahujeme stavebníky, kteří jsou uvědomělí, otevření vůči věcem, které nejsou vědecky zatím dokázány. Také na stávající generaci má ještě vliv válečného období, komunismus a daný způsob výchovy. Jsme naučeni vyrůstat v oddělenosti a za každou cenu neustále soupeřit. Jde jen o změnu pohledu. Nekoukat stále ven, ale podívat se dovnitř, najít svůj vnitřní klid, svůj střed a přijímat sebe, ostatní. Naučit se žít a vnímat jednotu. Takto založení lidé jsou hodně vnímaví a jsou rádi za výrazné zlepšení jejich pozemku.

Opravdu hodně záleží na tom, kde se dům postaví. Architekti vnímají často jen okolní krajinu, výhledy, urbánní ráz. Ale zcela se zapomíná na vlivy Země. Mohou být negativní, ale samozřejmě také pozitivní. Podobné techniky se používaly již před stovkami let...Druidové v minulosti hledali právě energeticky nejsilnější místa v oblasti a pozdější civilizace zde poté postavily kostely a chrámy. Není v tom žádná náhoda, jen citlivě vybrané místo s ohledem na vliv Země. A stejně tak to může být s domem, na jednom pozemku můžete mít horší a lepší podmínky. A je přeci jasné, kde by si každý postavil dům pro život.

 

Co když má někdo už postaveno a nyní má pocit, že je u něj něco špatně?

Hodně často se ozývají lidé, kteří si postavili nový dům a zjistili, že tam prostě něco nefunguje, jsou unaveni, nedaří se jim v práci, pes je nevrlý, mají pocit, že je v domě někdo navíc a podobně. To se může stát, když se umístí novostavba na základech starého domu. Vůbec je nenapadne řešit, kdo tam bydlel, co se na daném místě stalo. Absolutně netuší, že by se měli zabývat i takzvanou karmou domu. Až když začnou děti nezávisle na sobě popisovat, co vidí, slyší, jak nemohou spát, tak do té doby racionálně založení lidé začnou také přemýšlet, zda tady nemůže fungovat i vyšší forma energie, něco zatím nevysvětleného.

Když se staví dům na zelené louce, kde historicky nebyla žádná zástavba, tak jsou prožitky slabší a většinou se jedná jen o nekvalitní spánek, únavu a tak dále. Majitelé cítí, že mají najednou málo energie a neví, čím to je.

V případě, že zjistíte nějakou patologii, jak ji řešíte?

U pozemku zjišťujeme, zda je svojí lokalitou a energií vhodný pro dané klienty. Následně si to můžete představit, jako když se hledá podzemní voda pro studnu – pomocí proutku. Není to vědecky dokázáno, ale funguje to. Na pozemku se hledají negativní vlivy, například proudy podzemní vody do hloubky 300–500 metrů, stejně negativně působí také tektonické poruchy, zlomy a velké dutiny v horninách, tunely, štoly.

Hledáme lokální negativní i pozitivní místa, ta, kterým se raději vyhnout, nebo naopak je využít pro zajištění přirozené vysoké energie uvnitř nového domu. Tak, aby člověka dům podporoval a aby se tam cítil skvěle, radostně a plný energie.

Proutkařit jsem se naučil od Marie Diamond (světově proslulá transformační koučka, motivační spíkr a mistryně Feng Shui). Používám její metodu a také speciální blokátory. Jak přesně fungují nevím, ale na řadě referencí lze ověřit, že opravdu hodně dobře. Hodně znát je to právě ve starší zástavbě, kdy si majitelé koupí staré stavení k rekonstrukci a netuší nic o historii objektu, o místě, lidech. Zde se velmi často řeší také karma domu a po vyčištění všech negativních vlivů se novým majitelům výrazně uleví, cítí v domě klid a čistou energii, která je podporuje v jejich životě.

Můžete uvést nějaký konkrétní příklad?

Docela zajímavý a silný příběh mám s jedním architektem (jméno si nepřál zveřejnit). Seznámili jsme se na konferenci o pasivních domech, kde jsem si řekl, že už nebudu přednášet jen o izolaci, oknech, účkách, rekuperaci a vzduchotěsnosti, ale ukážu posluchačům něco úplně jiného. Pravda je, že se jich pár po chvíli zvedlo. Ti, co zůstali, měli spoustu dotazů, a nejdéle vydržel čekat právě pan architekt.

Řekl mi rovnou, že chce, abych přijel co nejdříve k nim domů do Mariánských Lázní. Vyprávěl o tom, jak jeho manželku trápí spánek, že on se budí každou noc kolem třetí ráno, ale že si zvykl. Dále jak děti vidí „duchy", jak si jako architekt naplánoval jejich vysněný dům a příhody, které se děly během stavby.

Domluvili jsme se a přijel jsem na místo. Bylo asi o pět stupňů méně než v Praze. Sedli jsme si a bylo o čem povídat. Nejdříve jsme jeli do jejich bytu. Vysvětlil jsem, jak to probíhá, a děti rády pomáhaly. Pak mě požádali, zda bychom mohli zajet na jejich pozemek nedaleko od města. Přijeli jsme tam a byl cítit chlad.

Pan architekt je skvělý vypravěč a barvitě popisoval, že když začali hrabat základy, nacházeli různé předměty – prstýnky, střepy porcelánu... Začalo jim z toho být špatně a stavbu zastavili. Pak začali zjišťovat přesnou historii pozemku a zjistili, že nedaleko byla za války střelnice, kde zahynula spousta lidí. Tak silnou negativní energii jsem do té doby necítil. Chvíli to trvalo, ale podařilo se vše srovnat a energii na pozemku zklidnit. Asi po třech týdnech mi architekt volal, že už se v noci nebudí, manželka spí také celou noc, pominuly deprese a děti už nevidí duchy. A tak se z netradiční přednášky o pasivních domech zrodilo pěkné přátelství.


Zkušenosti stavebníka

Ne každý stavebník je tak osvícený, aby přikládal váhu něčemu tak těžko "uchopitelnému" jako energie domu a pozemku. Jak se to přihodilo vám?

Dá se říci, že v to, že je "něco mezi nebem a zemí", věřím už od malička. Konkrétně k feng shui mě přivedla před více než patnácti lety moje kamarádka a od té doby jsem si každé místo, na kterém jsem žila, podle tohoto učení upravovala. Zlom nastal v době, kdy se mi narodily děti, na úpravy bylo málo času, a když jsme se přestěhovali do nového domu, úplně se nám přestalo dařit. Manželovi téměř zkrachovala firma, náš vztah se začal vlivem jeho nové práce rozpadat a děti byly často nervózní a nespokojené. V té době jsem hodně četla články pana Casanovy, a tak se mi dostala do ruky i ta pravá informace, kterou jsem potřebovala. Psal „O muži, který staví domy proutkem", a to mě velmi zaujalo. Jak už jsem uvedla, řešili jsme silnou rodinnou krizi a já jsem měla velmi intenzivní pocit, že tato krize souvisí i s místem, na kterém žijeme. Po přečtení článku jsem se rozhodla vykročit z komfortní zóny a oslovit pana Koloděje z firmy Chytrý dům s tím, zda by našel čas a podíval se na náš pozemek a dům. Upřímně, bála jsem se, že ani neodepíše. Ale on rovnou zavolal s návrhem termínu.

Jak to pak probíhalo? Můžete popsat proces zjišťování a čištění?

Musím říci, že to bylo velmi příjemné setkání s profesionálem. Pan Koloděj mi všechno pěkně vysvětlil, prošel celý dům a vyčistil jej od negativních energií, které našel pomocí proutku. Procházel domem a pokládal otázky. Odpovědi dostal právě pomocí proutku. Když narazil na nějaké místo, kterým negativní energie prostupovala nebo zde uvízla, pomocí dalších pomůcek jej vyčistil. Je velmi zajímavé, že předem nevěděl vůbec nic o historii místa, na kterém žijeme. Do telefonu jsem mu jen uvedla, že se jedná o novostavbu. Zapomněla jsem ale dodat, že je postavená na místě původního domu. Dodnes mi z toho naskakuje husí kůže, když se mě už po dvou minutách práce zeptal, jestli o tom místě něco vím. V ten okamžik mi bylo jasné, že moje tušení, že krize souvisí s domem, bylo správné.

Jste spokojena s výsledkem?

Ano, velmi. Přiznám se, že když pan Koloděj v domě umísťoval drátky, "hučelo" mi v hlavě, obzvlášť v jednom místě. Vnímala jsem to ale jako pozitivní změnu. Do večera to ustoupilo a už druhý den jsem se v domě cítila úplně jinak, přestože to trvalo ještě nějakou dobu, než se vše ustálilo. Záleží hodně na citlivosti obyvatel, kteří v domě žijí, a také zřejmě na délce pobytu v takovém místě. Někdo se se změnami vyrovnává rychleji, někdo pomaleji. Přechodně se dokonce může stav i zhoršit. Ne nadarmo se říká, že "největší tma je před úsvitem". Dnes je rodinná krize zažehnaná a s manželem intenzivně pracujeme na dalších změnách v našem domě, ale také na naší zahradě. Zpracováváme další a další „návrhy", které by podpořily pozitivní tok energie nejen přímo v domě, ale právě i v jeho okolí. Podle Marie Diamond trvá Vesmíru někdy až devět měsíců, než vám dá odpověď. Tento měsíc je právě ten devátý a já už své odpovědi znám. Děkuji touto cestou panu Kolodějovi za jeho práci.

Ela Brezániová
Bukov


Místo pro život

Možná u vás pátrání po vhodném pozemku vyvolá víc otázek, než vydá odpovědí. Ale i to je součástí poznání. Nevzdávejte to. Hledejte dál, s lačnou myslí a otevřeným tělem. Jste jedinečné bytosti s mnoha mechanismy pro vnímání světa kolem vás. Berte to jako výzvu a inspiraci. Je to zábavné, poučné i potřebné. Sami sobě jenou poděkujete. A pokud jste dočetli až sem, nejspíš jste i na dobré cestě naučit se s energií zacházet a posunout kvalitu svého bydlení i života mnohem dál, než si umíte představit.

Kam dál?


Zajímáte se o geopatogenní zóny na pozemku? Přečtěte si o nich na našem webu:

dřevostavba těžký skelet
 

dřevostavba těžký dřevěný skelet
 
DaS 3-2019
Dana Jakoubková

Publicistka s náklonností ke smysluplným činům a věcem. Obdivuje brilantně provázané duchovní gangsterky, ale neodvrhne ani lyrické, tajemné, lakonické a současně vtipné příběhy s tématem originální syntézy křehkosti úmrtnosti.

Nejnovější články autora

Vaše komentáře (1)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Zdravé bydlení”

Více článků »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop