Trendy v udržitelné výstavbě

Trendy v udržitelné výstavbě

Dana Jakoubková | Středa, 12. květen 2021 |

Přidat na Seznam.cz

V moderním stavebnictví se materiály zřídkakdy volí jen na základě ceny nebo aktuální dostupnosti. Stále větší důraz se klade na informace o původu a na materiály vyrobené způsobem šetrným k životnímu prostředí, stejně jako se analyzují potenciální dopady budovy na životní prostředí v celém jejím životním cyklu. Každý rok tak posune stavebnictví o kousek blíže k ideálu.

1. CLT masivní dřevěné panely


Velkoformátové panely z křížem vrstveného dřeva (CLT) lepeného bez formaldehydu stále častěji nahrazují ostatní konstrukční systémy domů, a to v celosvětovém měřítku. Máloco pohnulo se stavebním průmyslem tak dynamicky jako tato inovace.

Nárůst zájmu lze částečně připsat povědomí o problémech životního prostředí a vzestupu poptávky po zelených domech, ale značnou váhu je třeba přičíst i síle architektonických trendů. CLT spojuje výhody dřeva s technologickými vymoženostmi, které umožňují vysoký stupeň prefabrikace a rychlý, bezpečný způsob stavění.

Stavební díly jsou řezány s milimetrovou přesností podle projektové dokumentace, což zrychluje dobu výstavby a snižuje chyby na staveništi. Možnosti architektonického návrhu budov s CLT konstrukcí jsou téměř neomezené.

1-CLT-panely-NOVATOP

Foto: NOVATOP

CLT panely NOVATOP
 

2. Ochrana vody


Zvýšené obavy z dopadu omezení dodávky vody v budoucnu a náklady na ni vedou mnoho projektantů a vlastníků domů k úvahám o způsobech dalšího snížení spotřeby vody a k jejímu efektivnějšímu využití. Nejžhavějším trendem je používání sanitárních zařízení s nízkým průtokem vody (toalety, sprchové hlavice) a získávání tepla z této šedé vody (rekuperace).

Na vodní biotopy u domů se čím dál více nahlíží jako na možnost filtrace odpadní vody přes mokřady a kořenové čističky. Minimalizují se zpevněné plochy kolem domu se záměrem získat propustné povrchy jako rovnocennou alternativu k retenčním nádržím na dešťovku.

Místo anglických trávníků a okrasných rostlin se do zahrad vrací přirozená a původní vegetace s preferencí poskytování stínu, klimatizování a čištění vzduchu. A samozřejmě velký posun vpřed zaznamenaly i vegetační střechy.

2-ochrana-vody

Foto: Martin Zeman

Koupací jezírko
 

3. Pasivní domy


Princip pasivních domů je důležitým milníkem v evolučním vývoji směrem k ekologicky šetrným a energeticky účinným budovám. Koncept jako takový byl vyvinut ve střední Evropě a primárně se zabýval otázkou vytápění. Jelikož se však cíl udržitelnosti stal běžným cílem v celé Evropě i mimo ni, je na něj nyní nahlíženo i v kontextu celého životního cyklu.

Pokud platí, že budovy jsou zodpovědné za 48 procent emisí, je zjevné, že v budoucnu bude docházet k většímu tlaku na domácnosti, které postaví ekologicky, fungují efektivněji a šetří energii. S tím, jak se zdroje energie stávají méně spolehlivými, se benefity domu, který je pohodlný, má příjemné a zdravé vnitřní klima a je maximálně úsporný, nebo dokáže pokrýt celou svoji potřebu energie či jí dokáže vyrobit více, stávají stále atraktivnějšími.

I proto se okruh členů klubu zelené architektury v podobě pasivních i aktivních domů neustále rozrůstá. Nejdůležitějším atributem je ale skutečnost, že je to nejrychlejší a nejjistější způsob, jak snížit emise uhlíku ve stavebnictví.

3-okna-pasivniho-domu

obr.: Důležitým prvkem ve fasádě, který rozhoduje o tepelných ztrátách, jsou okna. Nejpřísnější hodnocení mají okna pro pasivní domy, která musí dosáhnout Uw do 0,8 W/m2K se zasklením Ug 0,7 W/m2K. Takovým je například výrazně inovované okno Progression české firmy SLAVONA , které vykazuje hodnoty ještě nižší a získalo prestižní mezinárodní certifikaci Passivhaus Institutu v Darmstadtu ve třídě phA. Foto: Slavona

Postup stavby pasivního domu
 

4. Přirozené světlo a okna


Budovy vizuálně otevřené do exteriéru, s exponovanými plochami a maximálně osvětlené přirozeným (denním) světlem jsou už řadu let tématem diskuzí. Tento koncept, často označovaný jako „aktivní dům", spojuje požadavky na energetickou úsporu, pohodlí a vizuální dojem v holistický celek tak, aby se tyto parametry vzájemně doplňovaly a maximálně zvyšovaly kvalitu života v domě a jeho okolí.

Důraz je kladen na vytvoření prostoru pro různé aktivity za maximálního využití potenciálu denního světla, výhledu a přirozeného větrání. Popularitu si získávají také okna s nízkými emisemi, potažená oxidem kovu, která v létě blokují sluneční paprsky a v zimě naopak podporují teplo uvnitř.

Taková okna mají potenciál výrazně snížit náklady na vytápění, ale i chlazení budov. Transparentní solární panely zase generují možnost zabudování do markýz, obvodových stěn, prosklené fasády nebo jako ploché stropní zasklení, což přístup k přímému slunečnímu záření ještě zvyšuje a poskytuje i architektonické benefity, jakým je pasivní stínění.

4-prirozene-svetlo

Foto: FAKRO

Deníí světlo
 

5. Prefabrikované sendvičové panely


Výsledky vyhledávačů naznačují, že počet dotazů na domy montované ze sendvičových prefabrikovaných dílců neustále roste. Nosné i dělicí stěny vyrobené v kontrolovaném prostředí výrobního závodu jsou často schopny dosáhnout vyššího standardu kvality než stěny sloupkové konstrukce sestavené na staveništi a po delší čas vystavené rozmarům počasí. Prefabrikovaná stejně jako modulární konstrukce je často chválena za energetickou úspornost a udržitelnou výstavbu.

Tradiční konstrukční metody totiž vyžadují zvýšené množství odpadu. Struktura staveniště je také závislá na různé úrovni dovedností a harmonogramu prací nezávislých dodavatelů. Vzhledem k tomu, že prefabrikované podsestavy jsou vyráběny v továrně, lze zbytkové materiály recyklovat interně a často i dále využít v rámci provozu závodu.

Řízené prostředí továrny také umožňuje přesnější konstrukci, těsnější spoje a lepší vzduchotěsnost, což zase zlepšuje izolaci stěn a snižuje energetickou bilanci. V neposlední řadě sestavení prefabrikované konstrukce trvá podstatně méně času než výstavba na místě. A jelikož se výrobní technologie neustále zdokonalují, lze očekávat, že její výhody v budoucnu vzrostou.

5-prefabrikovane-panely

obr.: V rámci výstavby je důležité využívání certifikovaných materiálů s nízkou uhlíkovou stopou a šetrných k přírodě v celém životním cyklu. Vysoce kvalitní, rychlejší, nákladově efektivnější a ekologičtější konstrukční metodu, která již prokázala své kvality, prezentuje také společnost ATRIUM. Na stavbu domů používá vysušené smrkové a modřínové dřevo a další ekologické materiály jako sádrovláknitou a dřevovláknitou desku či minerální tepelnou izolaci. Ve výrobním procesu prefabrikátu stěny nepoužívá lepidla ani formaldehydy, což ocení především astmatici a alergici. Konstrukce DifuTech je vhodná jak pro domy nulové, tak i pasivní a aktivní, a na její nosné prvky poskytuje firma třicetiletou záruku. Foto: Martin Zeman, realizace: ATRIUM s.r.o.

6. Dlouhá životnost a recyklace


V takzvané oběhové ekonomice je kladen důraz i na minimalizaci odpadu a recyklaci surovin. Tento model je považován za udržitelnou alternativu ke klasické lineární ekonomické metodě, při které je velká část použitých surovin i výrobků samotných po dosloužení (i dříve) odložena, a recyklována je pouze malá nebo žádná část z nich.

Proto dnes mnoho výrobců stavebních materiálů klade velký důraz na méně intenzivní využívání zdrojů, udržitelné výrobní metody a maximální recyklovatelnost. Platí trend – udržitelnost není výhoda, ale nutnost. Jedním z pilířů zelené výroby je i zaměření na dlouhou životnost produktu.

Zdroje Země jsou omezené; čím déle mohou spotřebitelé produkt používat, tím šetrnější jsou k životnímu prostředí a ke zdrojům. Volba založená na udržitelných praktikách podniku je cestou budoucnosti a minimalizace odpadu k tomu patří.

6-dlouha-zivotnost-drevostavby

obr.: Důležitým aspektem udržitelnosti je dlouhověkost výrobků, které vydrží přinejlepším po generace. K takovým patří i vláknocementové produkty, vyráběné z přírodních surovin (cement, minerální plniva, celulóza, netoxická organická vlákna a samozřejmě malé množství vody). Díky použití čistě přírodních materiálů jsou výrobky plně recyklovatelné (například v rozdrceném stavu jako příměs do betonu či použití jako ztracené bednění) a v souladu s trendem udržitelného rozvoje. Cementovláknitá krytina od společnosti Cembrit má životnost až 50 let, je odolná proti ohni a při správném způsobu montáže pomáhá zlepšovat vnitřní klima stavby a šetřit energiemi. Vláknocementové desky jako vrchní pohledová vrstva fasády pak reprezentují dlouhotrvající kvalitu, bezpečnost a nadčasovou eleganci. Foto: Cembrit

Co se skrývá pod označením EKO
 

7. Chladné střechy


Další slibnou, ale zatím málo propagovanou inovací je takzvaná „chladná střecha". Světlé povrchy samy o sobě odrážejí sluneční paprsky spíše než tmavé a tento princip je pro snížení přehřívání podkroví v teplých krajích využíván dávno. Ale kdo by chtěl mít v Česku na domě světlé tašky, že?

Výrobci proto na standardně barevné tašky aplikují reflexní vrstvu s vysokou úrovní sluneční odrazivosti a tepelné emise. Spolu s reflexní fólií a zateplením nadkrokevní izolací je zajištěno příjemné klima v každé roční době i úspora za vytápění nebo klimatizaci. To představuje snížení energetických zisků budovy a tím i snížení přímých nákladů na chlazení, prodloužení životnosti klimatizačních systémů, případně také snížení investičních nároků na pořízení klimatizačních zařízení.

Zvýšená odrazivost UV záření má pak vliv i na zvýšenou životnost střešních materiálů. Obdobně lze docílit vysoké odrazivosti slunečních paprsků od povrchu střechy vhodnou volbou světlého materiálu povlakové izolace plochých střech. Mezi chladné se počítá rovněž vegetační střecha, jejíž teplota může být takto snížena o 50 procent oproti střeše běžné.

TIP: JAKÉ PRAKTICKÉ VÝHODY A VLASTNOSTI PŘINÁŠÍ ZELENÁ STŘECHA

7-chladna-zelena-strecha

obr.: Skladba vegetačního souvrství má přímý vliv na teplotní bilanci domu, volba a správná výsadba rostlin ovlivňuje kvalitu zelené střechy. Pokládka předpěstované rozchodníkové rohože vypěstované v českých klimatických podmínkách vám práci výrazně usnadní. Foto: SEDUM TOP SOLUTION


drevoastavby-casopis-titulka-2-2021-200x238

Tento článek vyšel v časopisu DŘEVO&stavby 2/2021

Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 95 Kč

koupit časopis

 

DaS 2-2021
Dana Jakoubková

Publicistka s náklonností ke smysluplným činům a věcem. Obdivuje brilantně provázané duchovní gangsterky, ale neodvrhne ani lyrické, tajemné, lakonické a současně vtipné příběhy s tématem originální syntézy křehkosti úmrtnosti.

Nejnovější články autora

Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Zdravé bydlení”

Více článků »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop