Jakou dřevostavbu? 6 základních konstrukcí dřevostaveb

Jakou dřevostavbu? 6 základních konstrukcí dřevostaveb

Redakce | Úterý, 11. prosinec 2018 |

Přidat na Seznam.cz

V současné době známe asi dvě desítky základních systémů konstrukce dřevostaveb, které se z části inspirují historií, z části stavějí na nejnovějších fyzikálních a průmyslových poznatcích. Vytvořit jediný správný a přehledný systém je stejně nemožné jako určit, která z technologií je nejlepší. Pro lepší přehlednost jsme dřevostavby rozdělili do šesti kategorií, které si ve stručnosti představíme.

6 základních konstrukcí dřevostaveb

  1. Skeletové dřevostavby
  2. Panelové dřevostavby
  3. Sruby
  4. Roubenky
  5. Modulární (modulové) dřevostavby
  6. Konstrukce z vrstveného masivního dřeva

1. Skeletové dřevostavby

V rámci skeletových dřevostaveb můžeme rozlišit dvě podskupiny – lehké dřevěné skelety a těžké dřevěné skelety.

Lehký dřevěný skelet

První z nich, často označovaný také jako Two by Four, je odvozen od nejrozšířenějšího smrkového, fošnového profilu 2" × 4", tedy cca 50 × 100 mm. Celá dřevostavba je skládána jako stavebnice přímo na stavbě prakticky z jednoho fošnového profilu, z něhož se vytvoří základní kostra domu, a ztužení z deskových prvků, nejčastěji dřevoštěpkových desek, které se hřebíky nebo sponkami kotví na nosnou konstrukci a spolupodílejí se na její statice. Moderní dřevostavby využívají i profily jiného rozměru než 2" × 4", ale cílem je, aby četnost prvků byla co nejmenší.

moderni-drevostavba-lehky-dreveny-skelet-2moderni-drevostavba-lehky-dreveny-skelet

 

Doba realizace je delší než u panelových dřevostaveb, ale nevyžaduje náročnou investici do výrobního závodu jako v případě panelových konstrukcí. Tento způsob výstavby je proto dostupnější i pro menší regionální firmy, některé z nich však mívají problémy s dodržením potřebné technologické kázně a kvality.


Adresář výrobců a dodavatelů dřevostaveb 2019S kým stavět dřevostavbu?

Chcete stavět a hledáte nejlepší dodavatele dřevostaveb? Využijte náš tištěný Adresář výrobců a dodavatelů dřevostaveb, který jako jediný titul u nás podává ucelený přehled všech významných a renomovaných firem působících v oblasti výstavby dřevostaveb v ČR.
V Adresáři najdete jak projekty, tak realizace dřevostaveb na klíč, ukázky individuálních dřevostaveb a nechybí ani přehled vzorových dřevostaveb u nás.

Adresář výrobců a dodavatelů dřevostaveb 2019

Adresář výrobců a dodavatelů dřevostaveb 2019 bude možné získat ZDARMA v rámci veletrhu FOR WOOD 2019 na stánku našeho vydavatelství PRO VOBIS a na paletových místech ve vstupních halách.

Nebo si můžete objednat Adresář výrobců a dodavatelů dřevostaveb 2019 online. (Dostupný od února 2019)

 

Těžký dřevěný skelet

Moderní podoba druhé podskupiny, těžkého dřevěného skeletu, pracuje výhradně s certifikovanými tyčovými prvky z lepeného dřeva, které jsou spojovány ocelovými svorníky a styčníky. Nosnou konstrukci tvoří sloupy v pravidelném rastru spojené vodorovnými průvlaky v obou směrech. Vodorovné ztužení je zajištěno zejména stropy, svislé pak obvodovým pláštěm a tuhými jádry. Vzhledem k nutnosti důsledně přerušit tepelné mosty je obvodový plášť montován vždy vně nosné konstrukce, která je vizuálně přiznána v interiéru.

moderni-drevostavba-tezky-dreveny-skelet-2moderni-drevostavba-tezky-dreveny-skelet

 

Zvláštní skupinou jsou montované stavby s lehkým ocelovým skeletem. Jejich vnější stěny tvoří sendvičová skladba s deskovými materiály na bázi dřeva, izolací a dalšími funkčními vrstvami.

↑ Zpět nahoru

2. Panelové dřevostavby

Rozhodující část výroby panelových dřevostaveb se odehrává ve výrobních halách: dřevostavba se zde smontuje „nanečisto" a po ověření je převezena na staveniště, kde je hrubá stavba na předem připravený základ hotová za dva až tři dny.

Významnou předností je proto rychlost výstavby. Ekonomická výroba spočívá v opakovatelnosti jednoho prvku vyráběného ve velkých sériích, řádově od několika desítek až stovek domů za rok. Panely jsou ze zákona stanoveným výrobkem, musí být u nich ověřena shoda se základními požadavky.

panelova-drevostavba-na-klic-EKONOMY-MS-04-ms-hauspanelova-drevostavba-na-klic-RD-QUICK-12-quickhaus

 

↑ Zpět nahoru


Hledáte nejlepší projekty dřevostaveb? Katalog projektů - moderní dřevostavby na klíč


3. Sruby

Základem této jednovrstvé konstrukce jsou masivní dřevěné bloky nejčastěji kulatého průřezu pečlivě zbavené kůry a důsledně ošetřené proti plísním a škůdcům. Jednotlivé díly se hrubě opracují a následně formují podle předem zvoleného návrhu. Takto se sruby většinou připraví ještě ve výrobně. Hrubá stavba je v továrně rozebrána, odvezena na příslušné místo a znovu sestavena. Charakteristickým prvkem srubů je zatesání sedlovým spojem, přes nějž klády probíhají a vyčnívají ven ze stěny. Na detailech, jako jsou například rozvody elektřiny, je možné se po dohodě s dodavatelem domluvit přímo na místě.

masivni-drevostavba-srub-navsteva-synteza-barvy-vune-a-energie-dreva-exterier-2moderni-masivni-drevostavba-srub-wood-life-foto-martin-zeman

 

↑ Zpět nahoru


Mohlo by vás zajímat: Seriál stavíme srub


4. Roubenky

Také roubené dřevěné domy jsou jednovrstvé konstrukce sestavené z masivních profilů, tentokrát opracovaných do tvaru trámů. Charakteristickým prvkem je právě roubení – zatesání tzv. na rybinu, přes níž trámy nepřesahují a tvoří tak prakticky klasický roh. Vnitřní stěny, stropy i schody mohou být rovněž roubené. Také v tomto případě se dřevostavba nejprve předvyrobí a po demontáži znovu instaluje na parcele. Vodorovné mezery mezi jednotlivými trámy se vyplňují většinou tmelem nebo izolací krytou z obou stran dřevěnou lištou. Náročnější utěsnění podélné drážky lze provést také vydlabáním žlábku a jeho vyplněním přírodní izolací.

drevostavba-roubenka-sruby-pacak-foto-martin-zemandrevostavba-cedrova-roubenka-drevostavby-bartos-foto-martin-zeman-stepan-bartos

 

Druhou, dnes již velmi velmi rozšířenou technologií je výroba roubených staveb na CNC obráběcím centru z lepeného, masivního lamelového dřeva (BSH, KVH). Výhoda této technologie spočívá mj. v tom, že lepené dřevo nepracuje (nekroutí se, nepraská) a stavba nesedá. Odpadá tak nutnost technologické přestávky.

↑ Zpět nahoru

5. Modulární dřevostavby

Konstrukční systém modulárního (modulového) domu tvoří jednotlivé, rozměrově unifikované moduly, které seskládáním a smontováním k sobě vytváří požadovaný prostor. Dřevostavba může být tvořena jedním či několika moduly v závislosti na potřebách stavebníka. Předností modulárního domu je velmi rychlá výstavba – moduly se přivezou hotové a usadí na jednoduché základy (často patky nebo zemní vruty).

moderni-drevostavba-modulovy-dum-2moderni-drevostavba-modulovy-dum

 

↑ Zpět nahoru

6. Konstrukce z vrstveného masivního dřeva

Tento typ dřevostaveb se vyrábí z prefabrikovaných velkoplošných dílců - CLT panelů, které vznikají vrstvením lepeného dřeva, přičemž jednotlivé vrstvy jsou proti sobě vždy otočeny o 90 stupňů, což zajišťuje dokonalou tvarovou stabilitu. Vzhledem k technologii sušení a lepení vykazují tvarovou stálost i při změnách vlhkosti. Nosné prvky jsou používány jako stavebnice pro stěnové, stropní i střešní konstrukce. Celá „skládačka" je vyráběna na počítačem řízených automatizovaných linkách.

moderni-drevostavba-z-masivniho-vrstveneho-dreva-2moderni-drevostavba-z-masivniho-vrstveneho-dreva

 

Pro technologii je charakteristické atraktivní přiznání pohledové textury dřeva v interiéru místností. Kontaktní tepelná izolace obvodového pláště se aplikuje zásadně z vnější strany nosné konstrukce tak, aby byla zachována difuzní otevřenost stěny. Další výhodou je rychlost výstavby a jednoduchost montážních spojů. Jedná se sice o dosud méně rozšířenou, ale zajímavou a perspektivní technologii pro moderní dřevostavbu.

↑ Zpět nahoru


Přečtěte si také: Na co se zaměřit při výběru zhotovitele dřevostavby? nebo Jak probíhá stavba dřevostavby?



Líbil se Vám článek?

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

gotop