Jakou dřevostavbu zvolit aneb šest základních konstrukcí dřevostaveb

Jakou dřevostavbu zvolit aneb šest základních konstrukcí dřevostaveb

Markéta Kristová | Pondělí, 19. duben 2021 |

Přidat na Seznam.cz

V současné době známe asi dvě desítky základních systémů konstrukce dřevostaveb, které se z části inspirují historií, z části stavějí na nejnovějších fyzikálních a průmyslových poznatcích. Vytvořit jediný správný a přehledný systém je stejně nemožné jako určit, která z technologií je nejlepší. Pro lepší přehlednost jsme dřevostavby rozdělili do šesti kategorií, které si ve stručnosti představíme.


6 základních konstrukcí dřevostaveb

  1. Skeletové dřevostavby
  2. Panelové dřevostavby
  3. Sruby
  4. Roubenky
  5. Modulární (modulové) dřevostavby
  6. Konstrukce z vrstveného masivního dřeva

1. Skeletové dřevostavby

V rámci skeletových dřevostaveb můžeme rozlišit dvě podskupiny – lehké dřevěné skelety a těžké dřevěné skelety.

Lehký dřevěný skelet

První z nich, často označovaný také jako Two by Four, je odvozen od nejrozšířenějšího smrkového, fošnového profilu 2" × 4", tedy cca 50 × 100 mm. Celá dřevostavba je skládána jako stavebnice přímo na stavbě prakticky z jednoho fošnového profilu, z něhož se vytvoří základní kostra domu, a ztužení z deskových prvků, nejčastěji dřevoštěpkových desek, které se hřebíky nebo sponkami kotví na nosnou konstrukci a spolupodílejí se na její statice. Moderní dřevostavby využívají i profily jiného rozměru než 2" × 4", ale cílem je, aby četnost prvků byla co nejmenší.

Doba realizace je delší než u panelových dřevostaveb, ale nevyžaduje náročnou investici do výrobního závodu jako v případě panelových konstrukcí. Tento způsob výstavby je proto dostupnější i pro menší regionální firmy, některé z nich však mívají problémy s dodržením potřebné technologické kázně a kvality.

moderni-drevostavba-lehky-dreveny-skelet-2moderni-drevostavba-lehky-dreveny-skelet

 

Těžký dřevěný skelet

Moderní podoba druhé podskupiny, těžkého dřevěného skeletu, pracuje výhradně s certifikovanými tyčovými prvky z lepeného dřeva, které jsou spojovány ocelovými svorníky a styčníky. Nosnou konstrukci tvoří sloupy v pravidelném rastru spojené vodorovnými průvlaky v obou směrech.

Vodorovné ztužení je zajištěno zejména stropy, svislé pak obvodovým pláštěm a tuhými jádry. Vzhledem k nutnosti důsledně přerušit tepelné mosty je obvodový plášť montován vždy vně nosné konstrukce, která je vizuálně přiznána v interiéru.

Zvláštní skupinou jsou montované stavby s lehkým ocelovým skeletem. Jejich vnější stěny tvoří sendvičová skladba s deskovými materiály na bázi dřeva, izolací a dalšími funkčními vrstvami.

moderni-drevostavba-tezky-dreveny-skelet-2moderni-drevostavba-tezky-dreveny-skelet

 

↑ Zpět nahoru

2. Panelové dřevostavby

Rozhodující část výroby panelových dřevostaveb se odehrává ve výrobních halách: dřevostavba se zde smontuje „nanečisto" a po ověření je převezena na staveniště, kde je hrubá stavba na předem připravený základ hotová za dva až tři dny.

Významnou předností je proto rychlost výstavby. Ekonomická výroba spočívá v opakovatelnosti jednoho prvku vyráběného ve velkých sériích, řádově od několika desítek až stovek domů za rok. Panely jsou ze zákona stanoveným výrobkem, musí být u nich ověřena shoda se základními požadavky.

panelova-drevostavba-na-klic-EKONOMY-MS-04-ms-hauspanelova-drevostavba-na-klic-RD-QUICK-12-quickhaus

 

↑ Zpět nahoru


Dřevostavba za pár hodin? Dřevostavbu ze sendvičových panelů lze na stavbě poskládat za pár hodin


3. Sruby

Základem této jednovrstvé konstrukce jsou masivní dřevěné bloky nejčastěji kulatého průřezu pečlivě zbavené kůry a důsledně ošetřené proti plísním a škůdcům. Jednotlivé díly se hrubě opracují a následně formují podle předem zvoleného návrhu. Takto se sruby většinou připraví ještě ve výrobně.

Hrubá stavba je v továrně rozebrána, odvezena na příslušné místo a znovu sestavena. Charakteristickým prvkem srubů je zatesání sedlovým spojem, přes nějž klády probíhají a vyčnívají ven ze stěny. Na detailech, jako jsou například rozvody elektřiny, je možné se po dohodě s dodavatelem domluvit přímo na místě.

masivni-drevostavba-srub-navsteva-synteza-barvy-vune-a-energie-dreva-exterier-2moderni-masivni-drevostavba-srub-wood-life-foto-martin-zeman

 

↑ Zpět nahoru


Mohlo by vás zajímat: Reportáž ze stavby aneb jak se staví srub z masivních kulatin


4. Roubenky

Také roubené dřevěné domy jsou jednovrstvé konstrukce sestavené z masivních profilů, tentokrát opracovaných do tvaru trámů. Charakteristickým prvkem je právě roubení – zatesání tzv. na rybinu, přes níž trámy nepřesahují a tvoří tak prakticky klasický roh. Vnitřní stěny, stropy i schody mohou být rovněž roubené.

Také v tomto případě se dřevostavba nejprve předvyrobí a po demontáži znovu instaluje na parcele. Vodorovné mezery mezi jednotlivými trámy se vyplňují většinou tmelem nebo izolací krytou z obou stran dřevěnou lištou. Náročnější utěsnění podélné drážky lze provést také vydlabáním žlábku a jeho vyplněním přírodní izolací.

Druhou, dnes již velmi velmi rozšířenou technologií je výroba roubených staveb na CNC obráběcím centru z lepeného, masivního lamelového dřeva (BSH, KVH). Výhoda této technologie spočívá mj. v tom, že lepené dřevo nepracuje (nekroutí se, nepraská) a stavba nesedá. Odpadá tak nutnost technologické přestávky.

drevostavba-roubenka-sruby-pacak-foto-martin-zemandrevostavba-cedrova-roubenka-drevostavby-bartos-foto-martin-zeman-stepan-bartos

 

↑ Zpět nahoru

5. Modulární dřevostavby

Konstrukční systém modulárního (modulového) domu tvoří jednotlivé, rozměrově unifikované moduly, které seskládáním a smontováním k sobě vytváří požadovaný prostor. Dřevostavba může být tvořena jedním či několika moduly v závislosti na potřebách stavebníka. Předností modulárního domu je velmi rychlá výstavba – moduly se přivezou hotové a usadí na jednoduché základy (často patky nebo zemní vruty).

moderni-drevostavba-modulovy-dum-2moderni-drevostavba-modulovy-dum

 

↑ Zpět nahoru


Přečtěte si také: Modulární dřevostavbu můžete v budoucnu měnit


6. Konstrukce z vrstveného masivního dřeva

Tento typ dřevostaveb se vyrábí z prefabrikovaných velkoplošných dílců - CLT panelů, které vznikají vrstvením lepeného dřeva, přičemž jednotlivé vrstvy jsou proti sobě vždy otočeny o 90 stupňů, což zajišťuje dokonalou tvarovou stabilitu. Vzhledem k technologii sušení a lepení vykazují tvarovou stálost i při změnách vlhkosti. Nosné prvky jsou používány jako stavebnice pro stěnové, stropní i střešní konstrukce. Celá „skládačka" je vyráběna na počítačem řízených automatizovaných linkách.

Pro technologii je charakteristické atraktivní přiznání pohledové textury dřeva v interiéru místností. Kontaktní tepelná izolace obvodového pláště se aplikuje zásadně z vnější strany nosné konstrukce tak, aby byla zachována difuzní otevřenost stěny. Další výhodou je rychlost výstavby a jednoduchost montážních spojů. Jedná se sice o dosud méně rozšířenou, ale zajímavou a perspektivní technologii pro moderní dřevostavbu.

moderni-drevostavba-z-masivniho-vrstveneho-dreva-2moderni-drevostavba-z-masivniho-vrstveneho-dreva

 

↑ Zpět nahoru

prehled-dodavatelu-a-projektu-drevostaveb-2021S kým stavět dřevostavbu? Svou odpověď najdete v Přehledu dodavatelů a projektů dřevostaveb 2021

Chcete stavět a hledáte ověřeného a spolehlivého dodavatele dřevostaveb? Využijte náš tištěný Přehled dodavatelů a projektů dřevostaveb, který jako jediný titul u nás podává ucelený přehled všech významných a renomovaných firem v oblasti výstavby dřevostaveb v ČR.

V Přehledu najdete jak projekty, tak realizace dřevostaveb na klíč, ukázky individuálních dřevostaveb a nechybí ani přehled vzorových dřevostaveb, které můžete navštívit. Tištěný Přehled dodavatelů a projektů si můžete objednat na našem e-shopu.

 

S jakými termíny se ještě můžeme setkat?


  • Sendvičová dřevostavba – nejde o konstrukční systém, ale spíše o charakteristiku skladby obvodové stěny složené z několika vrstev různých materiálů, tedy jakéhosi sendviče. Většinou se tímto označením myslí sloupková konstrukce, sendvičem je však i panelová dřevostavba a de facto i roubená dvoustěna s vloženou izolací.
  • Rámová dřevostavba – nejedná se o rámovou konstrukci z hlediska statického, ale o stavbu ze stavebních dílů – rámů. Jde vlastně o variantu lehkého skeletu. Může být stavěna přímo na stavbě nebo tzv. panelovou výstavbou.
  • Prefabrikovaná dřevostavba – označení pro systém výstavby. Prefabrikace spočívá ve výrobě jednotlivých dílců v hale a jejich montáži na staveništi.
  • Pasivní dům lze definovat jako stavbu, která se vytápí téměř sama za pomoci slunečního záření a vnitřních tepelných zisků (ze spotřebičů, osob apod.). Ve srovnání s běžnou stavbou potřebuje pasivní dům méně než 15 kWh / m2 za rok, což je asi desetkrát méně. Obejde se proto bez klasické topné soustavy, kterou nahrazuje pouze malý zdroj kryjící zbytkovou potřebu tepla. Pro konstrukci pasivního domu je dřevo ideálním stavebním materiálem.

Zdroj fotografií: archiv dodavatelů dřevostaveb a Martin Zeman


Líbil se Vám článek?

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

gotop