Jak docílit bezchybné realizace stavby domu?

Jak docílit bezchybné realizace stavby domu?

Lucie Němcová | Pondělí, 20. září 2021 |

Přidat na Seznam.cz

Dlouho očekávaný moment nastává a virtuální podoba domu se začíná zhmotňovat. V této fázi si nalijeme čistého vína. Podle způsobu práce na stavbě dokážeme poměrně snadno poznat, zda jsme firmu vybrali dobře a přípravy byly provedeny správně. Co ještě potřebujeme pro radostný finiš se sklenkou šampaňského v ruce?

3. Stavebníkova přípravka na stavbu domu: Chyby ve čtvrté fázi procesu a jak jim předcházet


Kultura na staveništi, způsob komunikace, řešení neočekávaných situací a hlavně jejich četnost, to vše bude vysvědčení předchozích kroků a námi zvolených průvodců. Je před námi několik fází stavby. Pojďme se podívat, jakým chybám ještě včas předejít, abychom mohli s klidem sledovat sladěný orchestr.

CHYBA:

Základy provádí neprověřený dodavatel (jiný, než realizuje samotnou stavbu), který nemá dostatečné zkušenosti s dřevostavbami a dostatek referencí.

DŮSLEDEK:

Nepřesnosti základové desky, předělávky a časové prodlevy před realizací horní stavby.

 • Spolupracoval již dříve s vámi vybranou realizační firmou pro horní stavbu? (Pokud ano, je to výhodou)
 • Má vybraný dodavatel dostatečné reference a zkušenosti se základy pro dřevostavby?

Komentář odborníka


Je důležité (zejména v případě stěnových systémů) dodržet rovinatost desky a rozměrovou přesnost v určitých limitech. Tyto limity jsou vždy závislé na konkrétním systému. Většina firem je ale tyto limity schopna přesně deklarovat a poskytnout servis v podobě návštěvy na staveništi při předání a dokončení základové desky.

Pokud vidí zástupce dodavatele dřevostavby, že je vše v mezích požadavků, doporučí desku převzít. V opačném případě navrhne desku nechat opravit a do realizace opravy desku nepřebírat. Firmy zabývajícími se výrobou dřevostaveb působí většinou na mnohem větším území než dodavatelé zděných domů.

Pro příklad se můžete vydat třeba do Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD), kde najdete 25 firem s převážně celorepublikovou působností. Firma realizující základovou desku bude často lokální firma. Dodavatelé, třeba právě z ADMD, s lokálními dodavateli často spolupracují, takže rádi předají doporučení.

ing-vaclav-pindak-3ae-novahome
Ing. Václav Pinďák, 3AE s.r.o.

zakladova-deska-drevostavby

Foto: Martin Konopka, Zdroj: Dreamstime

Komentář odborníka


Nezřídka se setkávám s projekty, které se za vydařené dají označit jen velmi těžko a všechnu technickou a konstrukční zodpovědnost za kvalitu domu se snaží přenášet na zhotovitele / výrobce. Tento přístup rozhodně není správný a „papír" bohužel ne vždy snese vše.

Ovšem kvalitní firma s letitými zkušenostmi ze zadání snadno pozná, zda jsou v projektové dokumentaci hůře proveditelné nebo dokonce neproveditelné detaily či skladby konstrukcí. Jedním z důvodů, proč tvořit podrobnou výrobní dokumentaci, jso u „zvyklostní detaily", které některé firmy mají.

Dvě různá řešení mohou být obě správná, jedno z nich se ale firmě dělá lépe a má s ním dobrou zkušenost. Proto jej doporučuje udělat podle svého. V případě složitějších domů vždy doporučuji vytvořit výrobní dokumentaci, aby se technické detaily odladily ještě dříve, než se dům začne vyrábět, nebo v další fázi montovat.

ing-jan-moravec-ms-haus
Ing. Jan Moravec, MS HAUS s.r.o.

CHYBA:

Stavbu realizuje jiný subjekt, než který je autorem návrhu (studie, případně dokumentace ke stavebnímu povolení). Nezná podrobně záměry a souvislosti v projektu ani původní myšlenku některých detailů. Případně pracuje v jiném konstrukčním systému, než je počítáno v projektu.

DŮSLEDEK:

Dokumentace se musí přepracovat nebo dopracovat, protože některá řešení nemusí být v souladu s konstrukčním systémem či postupy dané firmy. Některé myšlenky konceptu mohou zaniknout. Je možné, že určité detaily nepůjdou v původní podobě realizovat nebo budou vypadat jinak. Cena stavby může být po těchto zásazích jiná (pravděpodobně vyšší).


Dokumentace zohledňuje specifika každého dodavatele. Liší se v závislosti na konstrukčním systému, zejména v detailech.


 • Je již přesně zvolen konstrukční systém domu? Pracuje s ním vámi zvolená realizační firma? Jsou specifika tohoto systému zohledněna v dokumentaci?
 • K jakému účelu bude dokumentace sloužit – stavební povolení, výroba, realizace, stanovení ceny?
 • Bude zpracovatel dokumentace pro stavební povolení zároveň realizátorem?
 • Bude pro realizační firmu (výrobu a výstavbu domu) dostačující podrobnost zpracování projektu?

pouceny-stavebnik-dobry-projekt-domu-navrh-domu

Foto: David Izquierdo, Zdroj: Dreamstime

Komentář odborníka


Je důležité jasně si uvědomit, k čemu dokumentace slouží. Je cílem jen získání stavebního povolení? Nebo také zjištění finální ceny, výrobní dokumentace a především realizace? Pokud bychom se na tento problém dívali komplexně, zjistíme, že práci na tvorbě dokumentace je dobré nechat tomu, kdo bude dům realizovat. To je důvod, proč je ideální již ve chvíli dokončení studie vybrat realizační firmu.

ing-vaclav-pindak-3ae-novahome
Ing. Václav Pinďák, 3AE s.r.o.

CHYBA:

Absence technického dozoru investora (TDI).

DŮSLEDEK:

Chybí nezávislý odborník na straně stavebníka, který by mohl dohlížet na celý proces, podávat zpětnou vazbu a být poradcem.


Technický dozor je na straně klienta (ne na straně dodavatelské firmy), proto je tento nezávislý a v dané problematice zkušený odborník důležitou osobou v celém procesu.


tehnicky-dozor-pri-stavbe-domu

TIP NA ČLÁNEK: Technický dozor – prodloužená ruka stavebníka domu. Foto: Michal Bednárek, Zdroj: Dreamstime

Komentář odborníka


Pro nás je profesionální TDI zárukou, že když klient bude mít pochyby o čemkoli, co se může na stavbě objevit, a bude to technicky správně, dokáže klientovi naše stanovisko potvrdit jako správné. Samozřejmě to platí také naopak.

Pokud budeme klientovi tvrdit, že zde není problém, a on jako profesionál ten problém vidí, nezbývá nám, než jej poslechnout. Za nás tedy platí jasné ano pro TDI. Klient i realizační firma mají jistotu. Klient o tom, že je vše správně, a firma, že klient se nezasekne na něčem, co je v pořádku, ale on četl na internetu, že tomu tak není.


ing-vaclav-pindak-3ae-novahome
Ing. Václav Pinďák, 3AE s.r.o.

CHYBA:

Jednotlivé dokončovací práce jsou zajišťovány subdodavateli, které jednotlivě najímá stavebník. Dochází k podcenění výběru i možností stavebníka koordinovat celý proces.

DŮSLEDEK:

Časové prodlevy a nejasná zodpovědnost mezi jednotlivými profesemi. Chyby v provedení tvořící vícenáklady. Vzniká tlak na investora a s ním spojený stres.


Kvalitního řemeslníka prozrazují dobré přesně dohledatelné reference.


 • Počítáte s časovými a energetickými kapacitami, které budete věnovat administraci a organizaci tohoto procesu?
 • Vyváží domnělá úspora váš vklad ve formě času a pozornosti?
 • Zvážili jste všechna možná rizika tohoto způsobu – časové prodlevy a ztížená časová koordinace řemeslníků, problematické návaznosti profesí, nejasné zodpovědnosti za provedené práce a odborné dotazy na vaši hlavu?
 • Ptejte se jiných stavebníků a svých odborných partnerů na zkušenosti se subdodávkami.
 • Jaké máte důvody pro řešení dokončení stavby „subdodavatelsky"?

bezproblemova-realizace-stavby-domu

Foto: Feverpitched, Zdroj: Dreamstime

Komentář odborníka


Problematický už je sám fakt, že zákazník se zde sám stává stavbyvedoucím a stavebním dozorem v jedné osobě. Subjekty nemají smluvní vztahy mezi sebou, ale všichni mají smluvní vztah k objednateli (zákazníkovi). Se svými problémy se pak obracejí na něj, což může připravit pár velmi horkých chvilek.

Pokud vyberete ty správné, může se kouzlo podařit, ovšem není-li tomu tak, může to celý proces velmi znepříjemnit. V případě více dodavatelů je pak stavební dozor či technický dozor investora vhodnou investicí. Vždy ovšem záleží na konkrétní situaci.


ing-jan-moravec-ms-haus
Ing. Jan Moravec, MS HAUS s.r.o.


casopis-drevo-stavby-4-2021-titulka-200x238

Tento článek vyšel v časopisu DŘEVO&stavby 4/2021

Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 95 Kč

koupit časopis

 

Náklonnost k přirozeným materiálům a dřevu jsem objevila již při studiích architektury a šíření osvěty a inspirace z této oblasti mi dává velký smysl. Baví mě lidi motivovat k tomu, aby bydleli zdravě, komfortně a více či méně soběstačně.

Nejnovější články autora


Předchozí související články

Jak zvládnout proces návrhu i stavby domu jako profík?
 
Komu svěřit do rukou celý proces stavby domu?
 
Jaké chyby se dějí v souvislosti s projektem domu?
 

Líbil se Vám článek?
gotop