Jak zvládnout proces návrhu i stavby domu jako profík?

Jak zvládnout proces návrhu i stavby domu jako profík?

Lucie Němcová | Pondělí, 12. duben 2021 |

Přidat na Seznam.cz

Nové bydlení se stane rámcem našeho života pravděpodobně po desetiletí, přesto nejsme příliš ochotni věnovat jeho přípravám o mnoho víc energie než výběru zahraniční dovolené. Hlavní mantrou současného stavebníka je: hlavně rychle! Pokud ovšem chcete dům, který vám padne jako ulitý a bude vás opakovaně těšit svou krásou, funkčností i důvtipem, opusťte naivní představy, vyhrňte si rukávy a ponořte se s námi do studia toho, jak proces návrhu i stavby domu zvládnout jako profík.


1. Stavebníkova přípravka na stavbu domu: Chyby v první fázi procesu a jak jim předcházet

Možnost sledovat desítky a stovky příběhů stavebníků nám dává jedno důležité privilegium – být svědky toho, jaká rozhodnutí vedla k dobrým a jaká k méně dobrým výsledkům. Tuto esenci, takový tajný recept na skvělý dům, se budeme snažit zprostředkovat v tomto celoročním seriálu.

Každý investor je samozřejmě jedinečný, stejně jako jeho cesta k novému bydlení a stavba jako taková. Přesto je mnoho obecně platných funkčních principů, které mohou být velmi užitečné. Minimalizují rizika šetří naše nervy i finance. Připraveni?

chyby-ve-fazi-stavby-domu

Co je vaší hlavní motivací realizovat novostavbu rodinného domu? Foto: Christian Delbert, Zdroj: Dreamstime

Chyba: Uspěchaný postup, rozhodování pod tlakem a málo času na uzrání představ.

Důsledek: Koncept, který nesedí v plném rozsahu potřebám obyvatel domu.


Touha bydlet rychle může být sama o sobě dobrým receptem na problémy. Zorientovat se v dostupných možnostech a zvolit pro sebe to pravé opravdu není otázkou prohlédnutí pár katalogů s typovými projekty.

Dopřejte si čas zmapovat terén, mluvit se známými, navštěvovat již hotové domy, sondovat v dostupných informačních zdrojích a ujasnit si možnosti a možné směry, kudy se lze vydat. Toto je fáze, kde zaséváme semínka.

Mnoho vložené energie není hned vidět a proces může být frustrující, nicméně se nám vložené úsilí mnohonásobně vrátí. V tuto chvíli dobře učiněná rozhodnutí budou přinášet sladké plody ve všech dalších fázích a po celou dobu životnosti stavby.

planujte-bydleni

Jaké jsou základní priority vašeho nového bydlení? Dokážete formulovat, co budete od nového prostoru potřebovat? Foto: Sergey Peterman, Zdroj: Dreamstime

Komentář odborníka: Čím začít?

Stavba domu zejména v jeho počátku by měla probíhat vždy ve spolupráci klient – projektant – realizační firma.

petr-podlaha-alfahaus
Petr Podlaha
ALFAHAUS s.r.o.

Chyba: Přenášení zlozvyků z předchozího bydlení do nového, zkreslené představy o životě v rodinném domě.

Důsledek: Návrh není nastaven tak dobře, jak by mohl být pro každodenní život.


Ve většině případů jsme na poli stavebnictví a architektury laiky se zkušeností maximálně z několika typů bydlení. Každá taková etapa nám samozřejmě dává informace o tom, jaký životní prostor nám vyhovuje, a jaký již méně. Přesto je však naše zkušenost velmi úzkoprofilová.

Je ideální, když vás již v této fázi provádí odborník dobře položenými otázkami, které pomohou ujasnit vaše potřeby a přání, stejně jako rozpustit některé nefunkční stereotypy a představy. Začněte si tedy klást otázky a formulovat, jaký je váš životní styl. Ideálně v dialogu s někým znalým problematiky.

predstavy-o-bydleni

Jsou nějaké časové mezníky, které vám mohou do procesu příprav a realizace zasáhnout a limitovat vás?Jaké priority budou na prvním místě, mít klid, světlo a otevřený prostor, výhled, propojení se zahradou, soukromí pro každého člena rodiny, nebo naopak společný prostor? Foto: Rido, Zdroj: Dreamstime


Interiér je třeba promyslet
 

Chyba: Unáhlený výběr pozemku, který přináší nežádoucí limity.

Důsledek: Komplikovanější projektování a realizace, časové prodlevy, vyčerpávající jednání na úřadech, vyšší náklady na základy i dům.


Pozemek určí na naší cestě za novým domem mnohé. Konzultujte výběr s architektem či projektantem, ptejte se na místním úřadě i sousedů na jejich zkušenosti se stavbou domu, vydejte se na parcelu několikrát v různou denní dobu. Klidně na pozemku přenocujte. Ne všechny vlastnosti místa lze odhalit během jedné hodinové návštěvy.

plan-vystavby-dreamstime

Je v dané lokalitě klid odpovídající vašim potřebám? Není poblíž objekt či prvek, který by mohl být zdrojem nepříjemností? (Z hlediska zvuku, vizuálně, ochranným pásmem, budoucím vývojem, narušováním soukromí a podobně.)Foto: Christian Delbert, Zdroj: Dreamstime

Komentář odborníka: Jak je to s pozemkem?

Dost často se setkávám se situací, kdy klienti mají pozemek, ale bez přípojek – termín jejich zhotovení může být i v řádech několika měsíců a to si klienti na začátku neuvědomují. Chtějí bydlet «hned» a toto jim situaci komplikuje. Celkově je koupě pozemku a jeho výběr čím dál tím těžší. Vysoká cena, absence přípojek, špatná dostupnost, nevhodná orientace vůči světovým stranám – klientovi, který chce bydlet v dané lokalitě, nezbývá často nic jiného, než koupit ne úplně optimální pozemek.

Petr Podlaha ALFAHAUS s.r.o.
Petr Podlaha
ALFAHAUS s.r.o.

pozemek-dreamstime

Je místo dobře dostupné a v souladu s vaším životním stylem? Umožní parcela vhodnou orientaci vůči světovým stranám? Foto: Christian Delbert, Zdroj: Dreamstime

Opravdová zkušenost Michala a Báry

Šli jsme do procesu s naivitou typu „nějak to musí jít». Neoběhli jsme kolečko na úřadě před tím, než jsme koupili pozemek, a nepodařilo se nám z nestavební části udělat stavební parcelu. Nejvíc frustrující bylo, že názory jednotlivých úřadů se rozcházely (odbor životního prostředí, stavební úřad, starosta). Jeden na adresu jiného tvrdil, že má jen poradní hlas, ale váhu že má jejich stanovisko. Nepodařilo se prosadit změny do územní ho plánu. Ale dlouho jsme doufali, že to půjde, protože jsme měli tendenci věřit optimistickým výhledům, aniž bychom měli cokoliv písemně.


Co je potřeba znát před koupí pozemku
 

Chyba: Špatný nebo chybějící výběr odborníků ke konzultaci a spolupráci.

Důsledek: Laická rozhodnutí vedoucí k méně kvalitní stavbě, nevhodnému umístění objektu na pozemku, průměrné dispozici a interiéru bez funkčních detailů.


Dialog s odborníkem vám pomůže dívat se na problematiku z nových a odlišných úhlů pohledu. Odhalí nová fakta a často důležité informace pro technickou, funkční i estetickou stránku projektu. Jediná konzultace může přinést vhledy k nezaplacení.

Ptejte se svých přátel na dobrou zkušenost a doporučení, navštěvujete realizované domy, vytipujte více odborníků a sjednejte si schůzku. Vybírejte intuicí i pragmaticky firmy s dobrými referencemi a partnery na cestu, kteří vám sedí po lidské stránce. Drobné částky nebo ztracený čas v tuto chvíli není nic, nad čím bychom zaplakali, na rozdíl od nepovedeného nebo průměrného domu pro život.

vyber-odbornika

Vybíráte-li typový dům, víte, že cena zahrnuje pouze základní standard vybavení? Máte k dispozici rezervu pro případ, že zvolíte výrobky vyššího standardu? Foto: Sabthai, Zdroj: Dreamstime

Komentář odborníka: Co je při stavbě domu zcela zásadní?

Stavbou domu většina z nás prochází jen jednou za život a také předpokládá, že si dům staví minimálně pro sebe a svoji rodinu na několik desítek let. Proto je potřeba před zahájením stavby vše pečlivě zvážit. K tomu je nezbytné klást si správné otázky a hledat mezi nimi souvislosti. Celá tato příprava na stavbu domu je velice důležitá.

Domnívám se, že v dnešní době by mělo být ve firmách už standardem, že obchodník firmy provede stavebníka celým procesem a položí mu ty správné otázky, na které si musí odpovědět každý sám. Obchodník by se měl zajímat, jaká očekávání stavebník má, a navrhnout mu ideální řešení takříkajíc na míru. Takováto spolupráce může být pro stavebníka už prvním kladným vodítkem ve výběru dodavatele stavby. Může se to zpočátku zdát jako banalita, ale považuji to za velmi důležitou věc.

Další velmi důležitou částí při výstavbě je konstrukce domu jako taková a návrh dalších návazných věcí, jako je například otopná či větrací soustava. Zatímco v první části se stavebník většinou rozhoduje podle osobních sympatií, u materiálu a konstrukce to není možné. Při rozhodování o výběru dodavatele stavby mu ale může pomoci certifikace Dokument národní kvality.

Tento certifikát hodnotí kvalitu dřevostavby a kontroluje komplexně, jaké firma používá materiály, jak je má poskládané do konstrukce, jak má navržené detaily a také jak reálně provádí realizaci domu na staveništi. Firmy musí tímto auditem každoročně procházet, aby byla kvalita stavby opravdu zaručená a certifikát firmě vystaven. Aktuální seznam firem splňující tuto certifikaci najdete vždy na webu www.admd.cz.

ing-lenka-trandova-reditelka-admd
Ing. Lenka Trandová
ředitelka Asociace dodavatelů montovaných domů

promyslena-dispozice-domu

Jaké prvky původního bydlení vám vyhovovaly a jaké nikoli? Foto: Roman Romaniuk, Zdroj: Dreamstime

Komentář odborníka: Předem promyšlená dispozice domu

Základ dobrého domu je tvorba dispozice. Jiná bude v případě domu přízemního a jiná v případě vícepodlažního. Záleží na pozemku, jeho velikosti, orientaci vůči světovým stranám, příjezdové komunikaci a tak dále. Doporučil bych již v začátku osobní jednání přímo na parcele s realizační firmou a projektantem či architektem. Je lepší, když si klient připraví alespoň hrubou vizi, a finální podobu domu pak vloží do rukou odborníka. Samozřejmě vždy musí fungovat vzájemná komunikace." Je na výběr řada typových domů, které lze použít na daný pozemek, ale informoval bych se, zda je možná případně úprava dispozice a dalších parametrů stavby.

Petr Podlaha ALFAHAUS s.r.o.
Petr Podlaha
ALFAHAUS s.r.o.


Návrh domu s chytrou dispozicí
 

Chyba: Nedostatečná finanční rozvaha

Důsledek: Návrh stavby, který neodpovídá finančním možnostem investora. Zbytečné předělávání projektu, vícenáklady a časové prodlevy.


Cestou k dobrému výsledku je vědět přesně, kolik peněz máme na dům k dispozici, otevřeně o tom komunikovat a vybrat si projektanta či architekta s dostatečnou zkušeností z realizační praxe tak, že již ve fázi studie dokáže stavbu nacenit opravdu realisticky a podrobně.

Je to právě váš odborný poradce, kdo má za úkol vás provést, ukázat, co je možné a co je již za hranicí vašich finančních možností. I kvůli neznalosti této komplexní problematiky máme přirozený sklon své možnosti přeceňovat. Ve fázi studie pokládáme základy chytrých řešení a potažmo úspor a kvalitního domu. Nebo také vícenákladů a budoucích problémů.

dva-a-pul-milionu-korun-na-dum

Jaký je váš celkový rozpočet na stavbu domu? Počítáte s dostatečně velkou částkou na jednotlivé oblasti – pozemek, funkční náležitosti k domu (přípojky, dešťová kanalizace, daň, projekt, terénní úpravy)? Počítáte v rozpočtu také s interiérem, pozemkovými úpravami (zpevněné plochy, oplocení, zahrada a vše, co s ní souvisí...) a rezervou na nečekané výdaje, které během procesu vždy nastávají? Foto: Christian Delbert, Zdroj: Dreamstime


2,5 milionu korun na dům
 

Komentář odborníka: Cena domu?

Klient by měl od realizační firmy obdržet nabídku na dům či studii – samozřejmě je zapotřebí počítat s tím, že si může vybrat jiné, dražší vybavení, což cenu může ovlivnit – na to by měl investor pamatovat. V tomto případě doporučuji služby hypotečního poradce, který může přímo s realizační firmou řešit finální dostupnou sumu pro investora.

Cena domu a jeho vybavení, musí jít ruku v ruce s dostupnými prostředky, ale nesmí mít vliv na kvalitu provedení stavby. To by mohlo přivodit investorům nemalé problémy. Součástí cenové nabídky by měl být položkový rozpočet, kde je přesně vidět, z jakých částek se cena domu skládá. Transparentnost a přesná specifikace jednotlivých konstrukcí a jejich cen vede ke zdárnému splnění snu každého stavebníka.

Petr Podlaha ALFAHAUS s.r.o.
Petr Podlaha
ALFAHAUS s.r.o.

Náklonnost k přirozeným materiálům a dřevu jsem objevila již při studiích architektury a šíření osvěty a inspirace z této oblasti mi dává velký smysl. Baví mě lidi motivovat k tomu, aby bydleli zdravě, komfortně a více či méně soběstačně.

Nejnovější články autora


Líbil se Vám článek?
gotop