Jaké výhody sebou přináší stavba domu ze dřeva

Jaké výhody sebou přináší stavba domu ze dřeva

Lucie Němcová | Středa, 09. prosinec 2020 |

Přidat na Seznam.cz

Proč vám vlastně tak neúnavně představujeme dřevostavby, jako ty nejlepší stavby pro život? Protože zkrátka mají nesporné výhody, které hrají do karet nejen vám, budoucím majitelům vysněných dřevostaveb, ale celé společnosti a přírodě. Stavět domy ze dřeva zkrátka dává smysl.

Výhoda č. 1.: Dřevostavby se staví rychle a efektivně

Rychlost výstavby hraje při realizaci domu zásadní úlohu. Chceme bydlet co nejdříve a často také potřebujeme nové bydlení, abychom nemuseli platit nájem i hypotéku současně. Hrubá stavba domu na bázi dřeva může být hotova během tří až osmi týdnů, hotový dům pak může být za tři měsíce – záleží samozřejmě na zvolené technologii, dobrém plánování, našich požadavcích a dohodě s realizační firmou.

Vzhledem k suché výstavbě dřevostaveb můžeme stavět po celý rok a nejsme vázáni příznivými teplotami a vhodným počasím. Dřevo je materiál snadno opracovatelný. Dřevěné prvky se různými kovovými spojovacími prostředky bez obtíží spojují. S tím úzce souvisí snadná montáž dřevostaveb, přeprava či skladování.

Dřevostavby sice vyžadují promyšlený návrh, na stavbě se však již jednotlivé části spojují jako skládačka. Prostor stavby je celkově čistší a přehlednější a vzniká méně stavebního odpadu. Výhodou suchého procesu výstavby je také to, že nemusíme hotový dům nadměrně větrat a nechávat vyschnout. Dřevostavba je uživatelsky příjemná ihned po dokončení.

panelova-drevostavba-nova-101-rozlozena-s-fasadou-cervenoupanelova-drevostavba-nova-101-slozena-s-fasadou-cervenou

Výhoda č. 2.: Dřevostavba šetří podlahovou plochu i energie

Stěny dřevostavby mají i při srovnatelných tepelně technických parametrech menší tloušťku stěn než zdivo, což pro nás znamená více užitné plochy pro bydlení. Při 100 m2 zastavěné plochy rodinného domu lze získat až jednu plnohodnotnou místnost. Koncept dřevostavby si velmi rozumí s principy energeticky úsporných domů, jejichž skladba obvodové konstrukce musí být bez tepelných mostů.

Sendvičové konstrukce dřevostaveb se z hlediska celkové energetické náročnosti (výstavba, provoz, likvidace) ukazují jako velice efektivní řešení. Dosahují vynikajících tepelně technických vlastností (nízká tepelná vodivost, příznivá emisivita povrchu dřeva), díky nimž mají nízkou spotřebu tepla na vytápění, a teplotu ve vnitřních prostorech je možné lépe regulovat.

moderni-vicepatrova-drevostavba-pm-2015-bdf-lohas

Výhoda č. 3.: U dřevostaveb šetříme při zakládání i dopravě

Dřevo a komponenty na bázi dřeva mají podstatně nižší hmotnost než zděné prvky, což se může odrazit v typu založení a míře zemních prací a přinést výraznou úsporu. Výjimkou nejsou základy v podobě zemních vrutů nebo patek se vzduchovou mezerou pod stavbou, které šetří množství použitého betonu, zásahů do zeminy i izolaci proti radonu.

Vliv na cenu může mít také snazší a rychlejší doprava dílů na stavbu. Rozdíl při přepravě a montáži lehké konstrukce (dřevo, dřevěné panely a nosníky a podobně) a těžkého materiálu (kámen, cihly, beton, železobeton a jiné) je značný. Energie přímo souvisí s cenami a jejich nárůstem. Zvýšení cen energie se tak projevuje ve výrobní sféře stavebních materiálů a výrobků, jejich dopravě a montáži na stavbě.

moderni-vicepodlazni-drevostavba-bdf-pm-2015-rensch-haus

Výhoda č. 4.: Zdravé a komfortní bydlení v dřevostavbě

Koncept dřevostaveb si velmi rozumí s použitím přírodních materiálů, jako je například konopí, dřevovláknitá izolace, sláma, hlína, kaučuk, korek a další. Opomenout nelze samotné dřevo – nosná konstrukce může být v interiéru přímo odhalena, zejména jedná-li se o stavbu z masivních dřevěných panelů CLT. Ideálním doplňkem dřevostaveb z hlediska akumulace tepla jsou hliněné omítky nebo příčky zděné třeba z nepálených cihel či originální marocké štuky. Použití těchto materiálů vytváří jedinečné vnitřní mikroklima a hřejivý pocit domova – jsou příjemné na pohled i dotek, voní a mnohdy také zbavují interiér škodlivin, na rozdíl od jiných chemicky ošetřených prvků, které naopak mohou být zdrojem nežádoucích látek.

drevo-a-hlinene-omitky-v-interieru-drevostavby

Prefabrikované panely - cesta k rychlé a precizní realizaci dřevostavby

Zřejmě nejrychlejší možností výstavby domu na bázi dřeva jsou montované panely, připravené přesně podle projektu již ve výrobní hale. Montáž v předstihu šetří čas i peníze, je přesnější a neohrožena klimatickými vlivy na staveništi. Zdeněk Materna ze společnosti Haas Fertigbau Chanovice dodává: „Hlavní výhodou je kvalita a plná kontrola nad výsledkem realizace po celou dobu – od návrhu, přes výrobu ve výrobním závodě až po montáž na staveništi. Investor se tak může spolehnout na vysokou kvalitu, což klasické technologie, u kterých je velký podíl lidské práce přímo na stavbě, nemohou nabídnout."

Typická skladba panelu by měla obsahovat tři základní vrstvy: odpovídající fasádní systém pro daný typ stavby, vzduchotěsnicí opatření formou parobrzdné desky, těsnicích pásků a instalační předstěny, a odolnou a kvalitní sádrovláknitou desku, která tvoří finální podklad pro interiérovou úpravu stěn. Interiérová deska by měla být dostatečně těžká, aby izolovala zvukově, dostatečně pevná pro statické zavěšení různých předmětů, skříněk a podobně a také dostatečně odolná proti ohni a vlhkosti. Obvyklá tloušťka standardní sendvičové konstrukce se pohybuje mezi 30 až 45 centimetry.

„Panely je možné vyrábět v jednom celku do výšky 3,5 metru a do délky 12,5 metru," říká Vlastimil Makovec ze společnosti ATRIUM. „Vyšší a delší panely lze vyrobit nástavci, nebo spojením dvou panelů dohromady. Limit, nebo lépe řečeno obtíže mohou nastat například při požadavku na zakulacené panely nebo rohy, zde je poté důležité domluvit se s klientem na segmentaci, nebo vhodné volbě materiálů, které tento požadavek dokáží splnit, případně imitovat."

Výroba jednoho domu ze sendvičových panelů zabere maximálně několik dnů (obvykle dva až pět). Samotné výrobě předchází ovšem precizní a dobře načasovaná příprava. „Vzhledem k tomu, že se skládáním vytváří stavební systém, je třeba pracovat přesně," upozorňuje Jiří Pohloudek z firmy RD Rýmařov. „Při montáži na staveništi už není prostor na zásadní opravy panelů. Přesnost je také předností, která panelovou výstavbu řadí k ekonomicky efektivní stavební technologii."

prefabrikovane-panely-priprava-projektu

Foto: RD Rýmařov

prefabrikovane-panely-v-hale

Foto: RD Rýmařov

Jak se staví dřevostavba z prefabrikovaných panelů krok za krokem


Krok 1. Hotová základová deska dřevostavby.

prefabrikovane-panely-krok-1-zakladova-deska

Foto: MS Haus


Krok 2. Umístění dopředu připravených prefabrikovaných panelů na své místo.

prefabrikovane-panely-krok-2-obvodove-zdi

Foto: MS Haus


Krok 3. Prefabrikované panely jsou usazeny a probíhá usazení střešní konstrukce.

prefabrikovane-panely-krok-3-stresni-konstrukce

Foto: MS Haus


Krok 4. Dřevostavba z prefabrikovaných panelů je téměř u konce.

prefabrikovane-panely-krok-4-skoro-hotovy-dum

Foto: MS Haus


Krok 5. Hotová dřevostavba z prefabrikovaných panelů.

prefabrikovane-panely-sestaveny-dum

Foto: MS Haus

Výhoda č. 5.: Rekonstrukce dřevostaveb se obejdou bez nepříjemného bourání

Díky suché výstavbě a lehkým prvkům dřevostavby není problém rozšiřovat dům a měnit dispozici. Technologie dřevostaveb, ať už jde o two by four, masivní dřevěné panely nebo sendvičové prvky, je mimořádně vhodná pro nástavby na stávající domy. Například klasický dům s nevyužitým podkrovím lze nástavbou ze dřeva rozšířit o další bytovou jednotku nebo několik místností, aniž by bylo třeba staticky řešit zděné přízemí. Dřevěné prvky totiž spodní obvodové stěny výrazně nezatíží.

moderni-drevostavba-interier-pm-2015-bdf-wohlfuhlwohnen

Výhoda č. 6.: Dřevostavby odlehčují přírodě

Dřevostavby jsou šetrné k životnímu prostředí. Dřevo je přírodním materiálem a jako jediný stavební materiál má pasivní bilanci CO2, což znamená, že během své existence tohoto skleníkového plynu více absorbuje než vyprodukuje (započítána je i produkce spjatá s úpravou dřeva a jeho následným využitím například jako konstrukčního materiálu). Navíc je to materiál plně obnovitelný. Pro výrobu stavebních částí je spotřebováno méně energie než pro dobývání cihlářské hlíny, pálení cihel a jejich transport.

Případná likvidace dřevostavstavby je energeticky nenáročná a nezatěžuje životní prostředí. Dřevo a výrobky ze dřeva jsou biologicky rozložitelné a patří do přirozeného přírodního řetězce, dokážeme z nich i po skončení životního cyklu získat energii. To se o jiných materiálech (například cihle, železobetonu, oceli) říci nedá.

moderni-drevostavba-interier-pm-2015-bdf-fixer-preis

Výhoda č. 7.: Voda v dřevostavbě nás nezaskočí

Zdálo by se, že dřevostavba s vodou vůbec nekamarádí, nemusí to tak být ovšem vždy. Největším nepřítelem dřeva je dlouhotrvající vlhkost, při náhlém zaplavení nebo havárii vody je však situace jiná. Konstrukci dřevostavby lze částečně rozebrat a nechat důkladně vyschnout, případně poničené části relativně snadno obnovit. Tento proces sanace je mnohem kratší a snazší než v případě zděného domu. Zvláště v dřevostavbách založených nad terénem, kde je přístup vzduchu zajištěn ze všech stran.

povoden-v-drevostavbe

obr.: Promočení stavby ze dřeva nebo na jeho bázi ještě nemusí znamenat katastrofu, záleží na rychlosti, kterou může stavba vysychat. Právě montované domy, jakými dřevostavby jsou, mají obrovskou výhodu. Konstrukci lze částečně rozebrat a vlhkost může ven mnohem rychleji. Tím efektivně zamezíme její degradaci. Foto: Patrik Zamazal

Foto: Martin Zeman, Haas Fertigbau, RD Rýmařov, Atrium, CPD, BDF

Náklonnost k přirozeným materiálům a dřevu jsem objevila již při studiích architektury a šíření osvěty a inspirace z této oblasti mi dává velký smysl. Baví mě lidi motivovat k tomu, aby bydleli zdravě, komfortně a více či méně soběstačně.

Nejnovější články autora


Líbil se Vám článek?

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

gotop