Tisk
I k dřevostavbě může patřit kořenová čistička

I k dřevostavbě může patřit kořenová čistička

Helena Petáková | Pátek, 12. duben 2013 |

Přidat na Seznam.cz

Přirozené systémy čištění vody jsou jednoduché, ekonomicky výhodné a šetrné k přírodě, a proto je vyhledávají také příznivci ekologického a energeticky úsporného bydlení. Kořenové (vegetační) čističky odpadních vod fungují na stejných principech jako přirozené mokřady, kde probíhají samočistící procesy. Na rozdíl od mechanicko-biologických (klasických) čističek nepotřebují elektřinu ani chemické látky.

8046831604 11aac734c4 bZákladním principem kořenové čističky je průtok předčištěné odpadní vody kořenovým filtrem. Před kořenovým filtrem musí být voda zbavena mechanických nečistot, případně může být anaerobně předčištěna. Předčištění probíhá ve vícekomorovém septiku, nebo v případě obcecních čističek v sedimentačních nádržích. Poté vtéká voda do kořenového filtru, kde pomalu protéká přes filtrační materiál osázený mokřadní vegetací. Doba zdržení – doba, po kterou se voda v systému čistí, je přibližně deset dní.

8224863494 fe99536def b8223748163 4e2a280c82 bČištění odpadní vody probíhá samovolným (gravitačním) průtokem odpadní vody přes vrstvu anorganického substrátu – štěrku obaleného samovolně narostlým bakteriálním povlakem. V celém profilu kořenové čističky neustále probíhají oxidačně-redukční a biologické pochody, které mění nebezpečné složky do forem zcela neškodných pro životní prostředí.

8223864483 59547cb49e b8223865611 7891a61c1b bV kořenové čističce dochází k celé řadě přirozených procesů, které lze rozdělit na aerobní (za přístupu kyslíku), probíhajících v povrchových částech kořenové čističky a v blízkosti kořenů rostlin, a na anaerobní (bez přístupu kyslíku), které se uplatňují v septiku, v hlubších částech kořenového pole a v blízkosti vtoku odpadní vody do kořenového pole.

Základní uspořádání kořenové čistírny

Bez názvu kopie


Jak je kořenovka vnímána úřady?

Vyčištěná voda vytékající z kořenovky má parametry odpovídající příslušným předpisům. Vzhledem k jednoduchosti přirozeně fungujícího systému, jsou tyto parametry po celý rok bez výkyvů. Úřady proto nemají důvod čističku nepovolit, což dosvědčují stovky čistíren po celé ČR.

Výhody

• Vyžadují minimální údržbu
• Nepotřebují elektrickou energii
• Umí čistit všechnu vodu z domácnosti (ze záchodu, koupelny, kuchyně atd...)
• Využívají přirozené procesy čištění odpadní vody
• Mají dlouhou životnost (při dobré údržbě desítky let)
• Nízké provozní náklady – kořenové čistírny mají pětkrát až desetkrát nižší provozní náklady oproti mechanicko-biologickýcm čističkám
• Dobře snáší nestálý přítok vody a nestálou kvalitu vody
• Je možné je využít i na jednotné kanalizační síti. Obec tím pádem nemusí stavět novou oddílnou kanalizaci
• Jsou krásné (od jara do podzimu na nich kvetou vlhkomilné květiny)
• Vytváří nové biotopy
• Příznivě ovlivňují mikroklima okolí
• Vykazují dobrý čistící účinek již od zahájení provozu
• Obecní kořenové čistírny mají mnohonásobně nižší provozní náklady než klasické ČOV

Omezení

Kořenová čistička vyžaduje plochu 5 m2 na obyvatele. Další prostor je potřeba na další objekty (cca 2 m2 na obyvatele). Jedná se o objekty mechnického předčištění, regulační šachtu, podzemní zasakovací příkop.

Zdroj a další informace na www.korenovky.cz

Vaše komentáře (4)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Zahrada”

Více článků »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop