Časopis sruby&roubenky 1/2018
Tento článek vyšel v: Časopis sruby&roubenky 1/2018
Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 50 Kč
Objednat časopis
Tisk
O nelehké cestě k přátelství

O nelehké cestě k přátelství

Redakce | Středa, 04. červenec 2018 |

Přidat na Seznam.cz

Mělo jít o demolici, ale nakonec to byl významný objev. V roce 1993 byl tehdejší Státní památkový ústav v Pardubicích v souvislosti s vydaným demoličním výměrem požádán o provedení fotodokumentace objektu č. p. 53 ve Rtyni v Podkrkonoší. Už z venkovní prohlídky bylo patrné, že se pravděpodobně jedná o archaický dům. Ještě téhož dne byl podán návrh na zápis objektu do Ústředního seznamu kulturních památek a 1. 11. 1994 byl dům památkou prohlášen…

Na počátku 90. let šlo o celkem běžný postup. Majitelé byli v šoku – měli přece povolení k demolici, na místě objektu chtěli postavit nový rodinný dům pro své děti… Na základě jejich protestů byla proto svolána schůzka, jíž se zúčastnil etnograf ze Státního ústavu památkové péče Praha PhDr. Pavel Bureš, zástupci památkové péče a docent Jiří Škabrada, jeden z  nejlepších odborníků na lidovou architekturu.

05 historické foto před obnovouStavebně-historický průzkum prokázal, že dům byl postaven již v předbělohorském období.

Nelehká záchrana památky

Vlastníci se však odmítli podílet na záchraně objektu. V nastalé situaci zbývalo zástupcům památkové péče spoléhat se pouze na svou iniciativu a znalost možností, jak tuto unikátní památku zachránit i přes pasivní rezistenci a nezastírané nepřátelství vlastníků. Bylo jisté, že záchrana bude záviset téměř pouze na státních finančních prostředcích – obnova byla v roce 1998 zařazena do Programu záchrany architektonického dědictví MK ČR a pokračovala až do roku 2000, povinná finanční spoluúčast vlastníka byla hrazena z prostředků tehdejšího Okresního úřadu v Trutnově.

Protože majitelé plánovali na místě roubenky stavbu obytného objektu pro jedno ze svých dětí, byla současně s obnovou navržena jako kompromis vestavba bytu do podkroví nad hospodářskou částí. Tento podstatný ústupek se ukázal 02 2008 - detail pozůstatků dymného provozubýt zlomovým v celém procesu záchrany objektu a v průběhu let i v postupném zlepšení vztahů mezi památkáři a majiteli domu.

V průběhu stavby vlastníci téměř vždy pouze přihlíželi a až po dokončení prací následně řešili prostřednictvím památkářů své připomínky a stížnosti na kvalitu prací zhotovitele.

Tyto krušné chvíle vyústily na jaře v roce 2005 v rozhodnutí, které padlo jako reakce na bezradnost firmy při opakovaném opravování a následném opětovném praskání nově nanesených hliněných omítek – bude ověřena platnost historických postupů.

Stavební firma totiž při spárování použila nevhodný hliněný materiál přivezený z cihelny a při jeho aplikaci do spár nevložila žádné výztužné prvky – například dřevěné kolíky, slaměný provazec nebo hřebíky omotané drátky.


Nelehký byl i proces koncepce celkové obnovy, neboť ani odborníci se nedokázali shodnout. Byla například prosazována cesta „rehistorizace“ domu, tedy zmenšení okenních a dveřních otvorů nebo výměna hraněných trámů v dolní části roubené konstrukce za nehraněné, uvedení do středověké podoby a odstranění veškerých mladších zásahů. Jednalo by se však o historicky nedoložitelnou fikci a výměnu velkého množství autentického materiálu, takže nakonec se podařilo prosadit verzi respektování veškerých dochovaných úprav včetně těch z 20. století.


Nový život

Setkávání v polovině června se stalo tradicí a je každoročně pořádáno Městským úřadem v  Trutnově, odborem výstavby, oddělením památkové péče, a Národním památkovým ústavem v Josefově po dohodě i ve spolupráci s vlastníky. Vestavba do krovu nad hospodářskou částí je již  realizována a podkrovní prostor obydlen synem majitelů.

12 2008 - obnova vápenných nátěrů dvorní fasádyVe světnici domu se konají zajímavá setkání nejen v  rodinném kruhu vlastníků. Vzali péči o  tento výjimečný dům za vlastní a s otevřenou náručí vítají zájemce o prohlídku, případně propůjčují prostory ke kulturním či vzdělávacím účelům. Uskutečnilo se tady mnoho akcí spolkového typu, svatby, rodinné oslavy, setkání seniorů, besídky těch nejmenších i setkání zástupců města a jeho partnerů ze zahraničí.

Stálo to za to?

Určitě ano. Obnova objektu přinesla zkušenosti nejen památkářům, ale i dalším zúčastněným – řemeslníkům, vlastníkům památek a mnohým zájemcům o krásný historický dům, ti všichni se na setkáních podíleli a byli jistě v mnohém ovlivněni.

Za největší úspěch hned po zdařilé záchraně objektu je možno považovat fakt, že vlastníci, Milada a Jiří Trachtovi i jejich dospělý syn Jiří, dům přijali do svého života; z počátečních velmi napjatých vztahů se mezi nimi a památkáři vyvinulo přátelství a vzájemný respekt.
00 2016Jedním z  nejkrásnějších zážitků byla pro nás v průběhu hliněných dnů návštěva spolužáků syna majitelů, jenž s velkým nadšením líčil historii domu i jeho unikátnost. Byla to ta nehezčí odměna za mnohaleté úsilí a energii, které jsme do záchrany tohoto domu vložili.

 

 

Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Sruby, roubenky”

 • Sruby a roubenky včera a dnes

  Sruby a roubenky včera a dnes

  Říká se, že se mění pouze roční období a kalendář, lidé jsou stále stejní. Když však odhlédneme od našich vlastních zkušeností i statistických dat, můžeme v posledních letech…

 • 8 srubů u vody

  8 srubů u vody

  Naprosto ojedinělý soubor osmi srubových domů vznikl přímo u Orlické přehrady, 15 km od Písku a 5 km od Týna nad Vltavou. Ekologické srubové stavby jsou určeny k trvalému bydlení i…

 • Srub, nebo roubenka? V čem se liší a jak se staví

  Srub, nebo roubenka? V čem se liší a jak se staví

  Oba typy dřevostaveb mají mnoho společného, ale stejně tak existuje velké množství rozdílů. Při výběru je situace navíc o to komplikovanější, že nejde pouze o vnější vzhled či…

 • Sruby a roubenky na víkend: dřevostavby vonící dřevem pro chvíle odpočinku

  Sruby a roubenky na víkend: dřevostavby vonící dřevem pro chvíle odpočinku

  Srub nebo roubenka na víkendy či dovolené? Je to možné. Čím dál více lidí si staví víkendové domy v podobě moderní roubené či srubové dřevostavby, nebo i klasického srubu z…

Více článků »

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

 • Banner

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

 • Banner

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop