Těžký dřevěný skelet: <small>dřevostavby plné vzdušnosti a světla</small>

Těžký dřevěný skelet: dřevostavby plné vzdušnosti a světla

a.janousek | Pondělí, 21. říjen 2019 |

Přidat na Seznam.cz

Skeletové konstrukční systémy se vyznačují půdorysnou dispoziční volností, a jsou proto vhodné zejména pro výstavbu občanských staveb. Základem pro dřevostavby s nosnou konstrukcí z těžkého skeletu byla hrázděná stavba, jejíž nosnou funkci plnily sloupky a nosníky a obvodové stěny plochu pouze vyplňovaly. Přestože se systém v průběhu staletí neustále zdokonaloval, jeho podstata zůstává stále stejná.

Těžký dřevěný skelet

Těžký dřevěný skelet je prostorový nosný systém využívající svislých a vodorovných nosných tyčových prvků vytvářejících nosnou konstrukci, která se doplňuje nenosnými obvodovými plášti a dělicími konstrukcemi stropu a příček. V obvodovém plášti se zejména v odvážnějších architektonických řešeních často používá velkoprostorové zasklení umožňující dokonalé propojení interiéru domu s jeho okolím – samozřejmě za předpokladu, že výhled směřuje do krajiny a nikoliv například do sousedovy zahrady...

tezky-dreveny-skelet-kostrukce-drevostavby-proskleni-vyhled-do-krajiny

Obr.: Konstrukční dřevěné prvky, které zajišťují prostorovou tuhost, se mohou propisovat i do interiéru dřevostavby a tvořit tak atraktivní pohledové prvky. Foto: Huf Haus

tezky-dreveny-skelet-kostrukce-drevostavby-interier-obyvaci-pokoj

Skelet = nosná konstrukce!

Název těžký dřevěný skelet, pro který se používá zkratka TDS, dostal tento konstrukční systém podle toho, že nosná konstrukce (skelet) je tvořena sloupy, průvlaky a stropnicemi z masivních nebo složených průřezů, které jsou větší a tedy i těžší než konstrukční systém Two by four, který se někdy označuje jako lehký dřevěný skelet.

tezky-dreveny-skelet-kostrukce-drevostavby-model

Těžký dřevěný skelet se původně konstruoval jen z masivních prvků, což je rostlé dřevo, vyráběné z různých druhů dřevin – smrku, modřínu, dubu. Délky prvků byly omezeny délkou rostlého dřeva.

Skelet

Původně slovo skelet znamenalo v řečtině doslova „vysušený" a označovalo mumii. Postupně však především v latině získalo daleko rozšířenější význam kostra. V češtině se používá slovo skelet především v biologii, kde znamená oporu těl živočichů a ve stavebnictví ve významu nosná konstrukce.

V současné době lze použít i složené průřezy, nejčastěji ve formě lepeného lamelového dřeva (LLD) nebo vrstveného dýhovaného dřeva (LVL).

Výhodou složených průřezů je, že tyčové prvky lze spojovat (stykovat) i po délce, a tak je k dispozici více konstrukčních možností než při použití rostlého řeziva.

Nevýhodou složených průřezů je jejich vyšší cena oproti rostlému dřevu, na druhé straně jsou však jejich materiálové parametry výrazně lepší, například:

 • vyšší odolnost proti vzniku trhlin,
 • tvarová stálost,
 • široké možnosti tvarování,
 • rozměrová stabilita,
 • kvalitní opracování,
 • dlouhá životnost,
 • různorodé využití.

Nosná konstrukce může být umístěna jak do samotného obvodového pláště, tak do exteriéru stavby. Nejvýhodnější a nejjednodušší variantou je však přiznat ji v interiéru, protože se tak minimalizují nároky na ochranu dřeva před povětrnostními vlivy a tepelné mosty.

Z vnější strany se pak na skelet montuje obvodový plášť, který zajišťuje veškeré izolační funkce. Obvodový plášť se obvykle konstruuje přímo na stavbě (pak se podobá systému lehkého skeletu), obvodové panely se mohou také předem připravovat ve výrobní hale a na skelet jen zavěšovat.

tezky-dreveny-skelet-kostrukce-drevostavby-stavba

Obr.: Téměř dokončená nosná konstrukce dřevostavby v systému těžký dřevěný skelet. Foto: Kurth-Haus

Výhody těžkého dřevěného skeletu

 • dřevo lze použít jako nosný a zároveň pohledový prvek,
 • možnost poměrně snadno upravovat dispozice i po dokončení stavby, např. posunutím příčky nebo vnitřního otvoru,
 • je možné individuální řešení prostoru, dřevo lze použít v interiéru i exteriéru stavby,
 • propojení interiéru a exteriéru.

Pro své výhody se těžký dřevěný skelet často využívá u staveb většího rozsahu, jako jsou školy, administrativní objekty atd.

drevostavba-tezky-dreveny-skelet-kostrukce-drevostavby-administrativni-budova

drevostavba-tezky-dreveny-skelet-kostrukce-drevostavby-rodinny-dum-zahrada-web

Obr.: Bohaté prosklení je typickým prvkem dřevostaveb z těžkého skeletu. Jinou možností výplní mezi jednotlivými nosnými prvky jsou sendvičové stěny s klasickou skladbou včetně izolace. Foto: Huf Haus


Lepené lamelové dřevo LLD

lld-lepene-lamelove-drevo

(LLD; německy BSH – Brettschichtholz) se vyrábí lepením lamel z masivního dřeva tloušťky až 50 mm, které jsou na délku nastavovány zubovitým spojem (cinkem) a pak slepeny. Jako lepidlo je používána melaminová pryskyřice.

Výhody lepeného dřeva

 • má lepší technické a statické vlastnosti než masivní dřevo
 • nevykazuje žádné deformace a praskliny
 • je tvarově stálé a umožňuje přesné lícování
 • odolává vysoké vlhkosti vzduchu
 • má vysokou stabilitu a pevnost
 • dá se snadno opracovat

lld-lepene-lamelove-drevo-konstrukce


Vrstvené dýhované dřevo LVL

lvl-vrstvene-dyhovane-drevo

(LVL – laminated veneer lumber; FSH – Furnierschichtholz) se vyrábí z tenkých dýh, které se k sobě vzájemně lepí většinou v jednom směru. Výrobní postup vrstveného dřeva je v hlavních fázích obdobný jako u překližovaných desek, vyrábí se však kontinuálním postupem. Výřezy kulatiny se odkorňují, propařují a zkracují na požadovanou délku. Potom se z nich loupe dýhový pás tloušťky přibližně 3 mm, ze kterého se stříhají dýhové listy stejné šířky (s případným odstraněním velkých vad), následuje jejich sušení, nanášení vodovzdorného lepidla a skládání dýhových listů s vystřídanými styky.

Vzhledem ke skladbě z tenkých dýh a vlivu lamelování vrstvené dřevo vykazuje mimořádně vysoké a rovnoměrné hodnoty mechanických vlastností, protože přirozené vady dýh jsou rozděleny do různých míst a jejich vliv je omezen na minimum. Kromě toho vykazuje vysokou stabilitu tvaru, protože při změnách vlhkosti nedochází k vnitřním napětím.

Používá se pro výrobu prutových prvků (nosníků) jakož i rovinných nosných prvků (desek a tabulí).

Zdroj: Ing. Bohumil Koželouh, CSc.

lvl-vrstvene-dyhovane-drevo-konstrukce

Připravila: Zoja Skopalová
Redakčně upraveno pro web


Líbí se vám tato konstrukce dřevostaveb? Navštivte s námi realizované dřevostavby z těžkého dřevěného skeletu:

dřevostavba těžký dřevěný skelet exteriér
 
dřevostavba těžký dřevěný skelet exteriér podvečer
 
dřevostavba těžký dřevěný skelet zahrada podvečer
 
DaS 4-2019
Vaše komentáře (0)

Nejnovější články v kategorii “Konstrukce dřevostaveb”

Více článků »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop