Jak nejlépe vyřešit střechu a podkroví roubenky

Jak nejlépe vyřešit střechu a podkroví roubenky

Redakce | Pondělí, 07. červen 2021 |

Přidat na Seznam.cz

Dostat dům, jak se říká, pod střechu, chce každý stavebník co nejrychleji. Ví, že tím má z půlky vyhráno, protože stavba je ochráněna před nepřízní počasí. Prostor pod střechou roubenky je obvykle využit pro obytné místnosti. Konstrukci roubenky je tedy nutné dobře zateplit a vybrat vhodnou střešní krytinu.

5. díl: Jak jsme stavěli roubenku aneb střecha a podkroví

V horním podlaží roubenky je obvykle klidová část domu, tedy pokoje na spaní, koupelna, šatna, WC apod. Využitelnost podkroví je dána především šířkou domu – čím je větší, tím vyššího dosáhneme štítu a většího prostoru pod střechou. Minimální světlá výška místností v podkroví je 230 cm.

Místnosti v podkroví je třeba dostatečně osvětlit. Okna ve štítech postačují v případě, že dům není příliš dlouhý. V opačném případě je nutné přidat vikýře nebo střešní okna. Dále je třeba zajistit tepelnou a hlukovou izolaci vůči vnějšímu prostředí.

Vikýře, nebo střešní okna u roubenky?


Vikýře umožňují přímý výhled a lepší kontakt s okolím. Na rozdíl od střešních oken v zimě nezapadají sněhem. Lze jimi také podstatně zvětšit prostor v podkroví. Oproti střešním oknům se však jedná o technicky složitější a nákladnější řešení.

Vikýře mohou mít různý tvar (nejčastější jsou sedlové a pultové) a velikost (na jednu vazbu, na dvě vazby, průběžné přes celou délku střechy). Ojediněle se v podkroví uplatňují světlovody.

vikyr-a-stresni-okno-u-drevostavby

Foto: Grazvydas, Zdroj: Dreamstime

Tepelná izolace mezi krokvemi


Při zateplení střechy máme na výběr ze dvou základních variant, které se liší polohou izolace vůči krokvím (šikmým dřevěným trámům v rovině střechy).

V prvním případě je vrstva tepelné izolace umístěna mezi krokvemi a v podhledu pod krokvemi. Tento způsob zateplení v minulosti převládal. Jeho výhodou je jednoduchá montáž, kterou lze provádět svépomocí. Zateplení se provádí ze strany interiéru až poté, co je položena střešní krytina.

Vhodným materiálem je například izolace z minerálních vláken (kamenná neboli čedičová vlna) nebo z přírodních materiálů (konopí apod.). Nevýhodou je zmenšení interiérového prostoru a méně precizní izolace než při zateplení nad krokvemi.

Pro vzhled interiéru je určující materiál, ze kterého jsou vyrobeny podhledy. Používají se nejčastěji dřevěné palubky nebo sádrokartonové či sádrovláknité desky. Palubky je možné namořit lazurou s UV ochranou, která eliminuje přirozené tmavnutí dřeva.

jak-jsme-staveli-roubenku-strecha-a-podkrovi

obr.: Střecha s nadkrokevní izolací a hladkými taškami. Foto: autorka článku Ing. Martina Hepnerová

Tepelná izolace nad krokvemi


V posledních letech se stále častěji prosazuje nadkrokevní izolace. Konstrukce krovu zůstává viditelná v interiéru. Na ni se položí záklop (nejčastěji dřevěné palubky) a teprve potom se přikotví tepelná izolace. Abychom snížili potřebnou tloušťku izolace, používají se moderní materiály (PIR, PUR, fenolická pěna), kde postačí kolem 16 cm.

  • Výhodou nadkrokevní izolace je úspora místa, lepší izolační vlastnosti (a to i v létě), vyšší útlum hluku a rychlejší montáž.
  • Nevýhodou je vyšší cena, zejména pokud je střecha členitá. Někomu může vadit i velká tloušťka konstrukce střechy viditelná ve štítu a na vikýřích.

jak-jsme-staveli-roubenku-strecha-a-podkrovi-castecne-viditelna-krovova-konstrukce

obr.: Vítaným vedlejším efektem izolace nad krokvemi je částečně viditelná krovová konstrukce v interiéru. Foto: Martin Zeman

Dvouplášťová střecha na dřevostavbě


Na spodní stranu izolace se instaluje parozábrana. Pokud bychom tuto vrstvu vynechali, docházelo by k pronikání vodní páry do izolace a její kondenzaci v zimě. Vlhká izolace by pak neplnila svoji funkci. Nad tepelnou izolaci se umísťuje další fólie – pojistná hydroizolace, která brání zatečení do podkroví případnými netěsnostmi v krytině (například při dešti hnaném větrem nebo nafoukání sněhu pod krytinu).

Skladba střechy pokračuje provětrávanou vzduchovou mezerou, kterou odchází vlhkost z interiéru a omezuje se přehřívání střechy v létě. Vzduch je nasáván přes mřížku na podélné straně domu u okapu, přirozeně stoupá vzhůru a je odvětrán přes speciální tašky nebo hřeben střechy.

Nad vzduchovou mezeru se montují střešní latě nebo bednění z prken a poté krytina. Uvedená konstrukce střechy se nazývá dvouplášťová.

Detail dvouplášťové střechy
 

Druhy střešních krytin u dřevostavby


Dříve se na roubenkách používaly krytiny doškové (ze slámy), šindelové (ze dřeva), lepenkové, plechové, skládané ze šablon (eternit) a taškové. Obvyklé bývalo využití podkroví pro skladování sena, které zároveň sloužilo jako tepelná izolace stropu přízemí.

S občasným zatečením střechou se jaksi samozřejmě počítalo. Využití podkroví k bydlení zvýšilo nároky na těsnost nejen celé skladby střechy, ale především střešní krytiny. Ze široké nabídky výrobců lze dnes vybrat kvalitní a trvanlivou krytinu, která svým materiálem, tvarem a barvou navazuje na lidovou architekturu v dané lokalitě.

V následujícím přehledu jsou uvedeny nejčastěji používané krytiny pro nové roubenky. Pokud jde o barevnost, sázkou na jistotu je tmavě šedá (antracitová) a zemité odstíny hnědé a tmavě červené.

roubenka

Foto: Olexandr, Zdroj: Dreamstime

1. Plechová střešní krytina


Plechová krytina z hladkých svitků plechu spojovaných drážkou se nazývá falcovaná (falz = drážka). Jinou variantou jsou maloformátové plechové šablony, které se spojují zámky. Falcovaná krytina je dnes imitována levnějšími „click" systémy z velkých kusů plechu.

Plechová krytina je lehká a výborně chrání stavbu proti sněhu i ledu. Dobře se přizpůsobuje členitým střechám s vikýři. Trvanlivost závisí na materiálu a povrchové úpravě. Plech může být ocelový, hliníkový nebo z dalších kovů a slitin (titan-zinek, měď ). Výhodou hliníkového plechu je odolnost proti korozi a dlouhá životnost bez nutnosti obnovovat nátěr.

jak-jsme-staveli-roubenku-strecha-PREFA

obr.: Hliníkové střešní krytiny s váhou kolem 2,5 kg/m2 jsou až dvacetkrát lehčí než takzvané tvrdé skládané krytiny. Přitom se však jedná o výjimečně odolný materiál. Foto: PREFA Aluminiumprodukte

2. Střešní krytina skládaná ze šablon


Tvar české šablony, tj. na koso otočených čtverců, je na venkově velmi rozšířený. Dříve hojně používaný nehořlavý eternit obsahující azbestová vlákna nahradil zdravotně nezávadný vláknocement. Krytina je lehká, ale křehčí. V horských oblastech se šablony mohou lámat pod náporem sněhu a ledu.

3. Lepenková střešní krytina


Zatímco dříve se používaly svislé pásy lepenky jako finální krytina, dnes se lepenka v rolích používá pouze jako podkladní vrstva pro asfaltové (bonské) šindele. Je třeba ovšem vybrat skutečně kvalitní výrobek, který bude odolávat slunečnímu záření a povětrnosti. Výhodou je nízká hmotnost krytiny a nejednolitý vzhled.

4. Tašková střešní krytina


Střešní tašky se vyrábějí buď keramické, nebo betonové v nepřeberném množství tvarů a barev. Na roubenky se hodí například hladké čtvercové tašky (Bramac Tegalit). Tašková krytina vyžaduje vyšší sklon střechy, proto se často kombinuje s plechem na vikýřích a pultových střechách nad přístavky.

betonova-stresni-krytina-Bramac

obr.: Betonová střešní krytina s povrchovou úpravou Protector Plus zvyšuje odolnost vůči extrémním povětrnostním vlivům a působení znečištěného ovzduší. Foto: Bramac

5. Střešní krytina z přírodních materiálů


Přírodní materiály (dřevěné šindele, břidlicové tašky, výjimečně slaměné došky) se uplatňují zejména při rekonstrukcích památkově chráněných objektů. Dřevěné šindele se kladou ve více vrstvách na sebe, aby byla zajištěna těsnost střechy, a pravidelně se natírají. Šindele i břidlicové tašky jsou občas na novostavbách nahrazovány imitací z plastu.

drevostavba-polroubenka-sindelova-strecha-web

obr.: Šindele se vyrábí tradičními postupy, rekonstruovaným roubenkám tedy vrátí ztracenou krásu zcela věrně. Foto: Jan Spěváček

Střešní doplňky


  • U střechy dřevostavby nesmíme zapomenou na odvodnění. Žlaby a svody se vyrábějí z ocelového nebo hliníkového plechu s různou povrchovou úpravou. Barvu doporučuji volit co nejméně nápadnou vzhledem k ostatním konstrukcím.
  • V horských oblastech jsou nutné sněhové zábrany. Umísťují se buď v celé ploše střechy (sněhové háky) nebo lokálně na dolním okraji (sněhové tyče). Počet a umístění sněhových zábran obvykle definuje výrobce krytiny.
  • Důležitým bezpečnostním prvkem je hromosvod. V souladu s platnou legislativou musí být hromosvod instalován na každé stavbě, kde by mohla být úderem blesku způsobena škoda na životech nebo majetku. Výpočet rizika a návrh hromosvodu je součástí projektu.
  • Pokud má stavba komín, je třeba zajistit přístup na střechu pomocí střešního výlezu nebo jiným bezpečným způsobem. Kolem komínu se umísťuje lávka. Další střešní doplňky souvisí s prostupy instalací střechou.

roubenka-v-zime

Foto: Luckakcul, Zdroj: Dreamstime


casopis-sruby-roubenky-2-2021-titulka-200x238-tinified

Tento článek vyšel v časopisu sruby&ROUBENKY 2/2021

Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 69 Kč

koupit časopis

 

Zkušenost stavebníka roubenky


Naše roubenka stojí na horách, kde není o sníh nouze. Z tohoto důvodu jsme vybrali velmi odolnou a trvanlivou krytinu Prefa z hliníkového plechu v tmavě šedém odstínu. Na hlavní části střechy jsou maloformátové šablony. Boční části s menším sklonem, stejně jako čtyři pultové vikýře, jsou z falcovaného plechu.

Okapy a žlaby jsme zvolili ve stejném materiálu a barvě jako střecha. Krytina se po několika zimách osvědčila, nevyžaduje prakticky žádnou údržbu. Obytné podkroví dokončujeme právě nyní s odstupem několika let. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro zateplení mezi krokvemi a pod krokvemi ze strany interiéru.

Šikmé podhledy, strop a štíty jsou ze smrkových palubek, zatímco vnitřní příčky jsou ze sádrokartonu. Touto kombinací jsme se snažili rozbít jednotvárný vzhled dřevěného interiéru, který by mohl působit příliš tmavě.

jak-jsme-staveli-roubenku-strecha-a-podkrovi-Martinina-roubenka

obr.: V zimním období na horách se Martinina roubenka zvláště vyjímá. Foto: autorka článku Ing. Martina Hepnerová

Ing-Martina- Heppnerová
Ing. Martina Hepnerová
autorka článku a spolumajitelka roubenky

SaR 2-2021

Předchozí díly seriálu: Jak jsme stavěli roubenku

1. Jak jsme stavěli roubenku
 
2. díl Jak jsme stavěli roubenku
 
3. díl Jak jsme stavěli roubenku
 
4. díl Jak jsme stavěli roubenku
 
Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Střecha”

Více článků »

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop