Dřevo jako správná volba pro konstrukci pasivního domu

Dřevo jako správná volba pro konstrukci pasivního domu

Redakce | Pondělí, 22. březen 2021 |

Přidat na Seznam.cz

Obliba dřevostaveb roste rok od roku. Stavebníky oslovuje především rychlost výstavby, variabilita konstrukce, samozřejmě také využití přírodních materiálů a v neposlední řadě perfektní izolační vlastnosti těchto konstrukcí. Není tedy divu, že značná část pasivních domů využívá jako princip právě konstrukci na bázi dřeva.

Konstrukčních principů dřevostaveb je celá řada, nicméně nejčastěji se využívají skládané konstrukce na bázi sendvičových panelů, buď ve formě prefabrikátů, nebo systémem two-by-four realizovaným přímo na staveništi, přičemž prefabrikovaná výroba je ve většině, díky snadnější výstupní kontrole.


Sendvičové dřevostavby

Dřevěné rámové stavby mají jednoduchou, oboustranně opláštěnou nosnou konstrukci (nejčastěji KVH hranol ze smrkového či jedlového řeziva), která se hodí pro prefabrikovanou, opakující se výstavbu a současně umožňuje velkou variabilitu a rozmanitost.

Rychle, snadno a relativně levně lze postavit jak dům typový (ten o něco rychleji, snadněji a levněji), tak podle individuálního projektu. Ač jde o prefabrikaci, dům nemusí působit unifikovaně a nikdo zvenčí nemusí poznat, že jde o dřevostavbu.

Tento konstrukční systém má v nabídce většina dodavatelů montovaných dřevostaveb. Jak můžete vidět v přehledu vybraných dodavatelů, liší se pouze skladba panelu v jednotlivých komponentech – opláštění, druh a počet vrstev izolace, parobrzda či parozábrana, podle toho, zda jde o difuzně otevřenou, nebo uzavřenou skladbu stěny, a také celková tloušťka stěny dle použitých materiálů, především izolace.

Výběr materiálů pro poskládání sendviče je však zásadní pro funkčnost stěny jak směrem ven, tak do interiéru. Nosný dřevěný rám roznáší zatížení stropu a střechy, opláštění nejčastěji z dřevovláknitých desek zase zatížení vodorovné v důsledku větru.

Výplň panelu je z větší části tvořená tepelně-zvukovou izolací různé tloušťky, případně další vrstvou izolace nezávislé na nosné konstrukci (eliminuje tepelné mosty), a dalšími vrstvami, které všechny vhodně poskládané zaručují perfektní funkci obvodové stěny, s ohledem na statické zatížení, energetickou ztrátu a práci s vlhkostí.

Stejný rám pak může tvořit i konstrukci stropu a střechy, jen pod jiným úhlem či v jiné tloušťce. Pro vedení instalací v obvodové stěně se obvykle využívá instalační předstěny, čím se předejde poškození parozábrany nebo vzniku netěsností obálky domu.

Sendvičová stěna se kompletuje v hale dle projektové dokumentace, ve skladbě, která odpovídá buď domu nízkoenergetickému, respektive nulovému, nebo pasivnímu. Panel může zahrnovat i osazená okna a dveře a dle požadavků na difuzi i vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS). Na staveniště se hotové panely dovezou na kamionu a pomocí jeřábu se osadí a smontují. Hrubá stavba tak zabere jeden až tři dny.

ATRIUM-VELA-115

Foto a realizace: ATRIUM s.r.o.


Sendvičové dřevostavby
 

Komentář odborníka

Aby domy vyhověly novým požadavkům NZEB, musí se pracovat nejenom s tepelně-technickými parametry obvodových stěn, ale s celou obálkou domu. Obvodová stěna do tepelně-technického posouzení domu vstupuje pouze jedním z mnoha parametrů.

Atrium pracuje s celou venkovní obálkou domu, tedy: obvodovými stěnami, podlahou nad základovou deskou, zateplením soklu, stropů pod půdním prostorem, šikmin, oken a vchodových dveří, tak, aby byla tepelně-technicky vyvážená. To samé platí o jednotlivých technologiích, které budou v domě zajišťovat ohřev TUV, vytápění a větrání. Svoji roli hrají i další skutečnosti, orientace domu na pozemku, zastínění, sluneční zisky, atd.

V tomto ohledu skutečnost, zda se jedná o difuzně otevřenou nebo uzavřenou konstrukci, nehraje významnou roli. Atrium se touto cestou vydalo zejména z důvodu bezpečnosti, jednoduššího dosažení vzduchotěsnosti stavby, tím i dosažení vyšší přidané hodnoty a kvality. Je jistě neoddiskutovatelné, že se parobrzdná konstrukce tvořená deskami utěsní daleko jednodušeji a bezpečněji než parotěsná konstrukce tvořena fólií.

Ing-Oldrich-Sebek-ATRIUM
Ing. Oldřich Šebek
ATRIUM s.r.o.


"Češi přicházejí dřevostavbám na chuť, každý sedmý nově postavený rodinný dům využívá právě tuto technologii."


CLT dřevostavby

Stále oblíbenější variantou dřevostaveb jsou stavby z CLT. Zkratka CLT pochází z anglického cross laminated timber, tedy křížem lepené dřevo. CLT panel je tvořen z tří a více vrstev, které staticky spolupůsobí a dosahují tak vynikající tuhosti. Díky ní mají výborné statické parametry i při malých tloušťkách a s přehledem konkurují materiálům, jako je beton, nebo ocel, ovšem při mnohem nižší hmotnosti.

Jednotlivé vrstvy jsou k sobě lepeny za pomoci různých druhů lepidel (složení vysušené, takto lepené dřevo posléze minimálně pracuje a pomáhá tvořit velmi přesné, rozměrově stálé objekty s velkou únosností. Využití nacházejí CLT panely jako vnitřní i vnější stěny, stropy, střechy, dají se výborně kombinovat s dalšími stavebními materiály a jsou velmi vhodné pro rekonstrukce, přístavby a vestavby budov.

K vidění jsou i nejrůznější interiérové prvky z CLT panelů – schodiště, desky stolů a podobně. Stěnové panely jsou vzduchotěsné, ale zároveň dostatečně paropropustné, takže mohou být součástí difuzně otevřených konstrukcí, regulují vlhkost v interiéru a podílejí se na zdravém vnitřním prostředí.

Samotná skladba obvodové stěny již nepotřebuje žádné samostatné parozábrany, pouze zateplovací systém a fasádu. Snáze dosáhneme menší tloušťky stěny a ušetříme tak cennou podlažní plochu. Konstrukce má také výborné tepelně technické vlastnosti, díky vrstvení eliminuje tepelné mosty a je tak jako dělaná pro energeticky úsporné stavby.

CLT-panely-STORA-ENSO-detail

obr.: Každý panel objektu je na milimetry přesně vyřezaný s veškerými otvory a detaily. Foto: STORA ENSO

Haas-Fertigbau

Foto a realizace: Haas Fertigbau s.r.o.


CLT panely
 

Výroba a projektování CLT dřevostaveb

Návrh stavby z CLT panelů je klíčovou záležitostí. Všechny prvky potřebné pro stavbu, někdy i celé stěny domu, jsou na milimetry přesně vyřezány na CNC strojích, proto musí být předem velmi dobře promyšleny veškeré otvory a detaily. Na stavbě již probíhá kompletace a úpravy tohoto typu jsou vzhledem k přesnosti a preciznosti celého systému nežádoucí.

Díky možnostem CLT konstrukce eliminujeme množství návazností jednotlivých komponentů, čímž jsou detaily na stavbě jednodušší a tím i méně náchylné na lidské chyby. Masivní dřevo CLT panelů může mít své místo nejen v konstrukci, ale také v interiéru. Panely lze schovat ve skladbě stěny (takzvaný konstrukční panel) nebo je ponechat viditelné (pohledový panel) a my můžeme se všemi kvalitami dřeva zůstávat v úzkém kontaktu při obývání domu.

Takový panel v pohledové kvalitě nesmí osahovat vady jako chybějící suky, velké černé suky, zarostlou kůru a podobně. Výslednou povrchovou kvalitu panelu si můžeme vybrat u svého výrobce včetně druhu dřeva. Viditelný dřevěný povrch je možné ošetřit například olejovou lazurou nebo jej nechat bez povrchové úpravy. Je třeba ale počítat s tím, že dřevo reaguje na světlo a mění svoji barvu.

CLT-panely-NOVATOP-dilna

obr.: Výroba lehkého, a přitom velmi únosného stropního elementu na bázi CLT. Foto: NOVATOP

interier-NOVATOP

obr.: Struktura dřeva hladkých panelů vnáší do interiéru nenahraditelný aspekt. Množství pohledového dřeva si samozřejmě můžeme zvolit tak, aby celek zůstával harmonický a ladil s naším vkusem. Foto: Martin Zeman, systém NOVATOP, realizace 3AE s.r.o.


Konstrukce dřevostaveb
 

schodiste-NOVATOP

obr.: Masivní dřevo CLT panelů nemusí být do interiéru propsáno jen ve formě stěn a stropů, ale třeba formou nejrůznějších atypických řešení. Foto: Martin Zeman, systém NOVATOP, realizace 3AE s.r.o.


rocenka-pasivni-domy-2021

Zajímá vás jak se bydlí v pasivním domě? Objednejte si novou ročenku PASIVNÍ domy 2021!

V souvislosti s přiručkou " Zdravý dům od základů" je vhodnou inspirací pro výběr zdravého domu naše nová ročenka PASIVNÍ domy 2021, která vás blíže seznámí s bydlením v pasivním domě ať už zděném nebo dřevěném. Ročenku si už nyní můžete objednat za pouhých 95 Kč.

KOUPIT ročenku PASIVNÍ domy 2021 →

 

Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Pasivní domy”

Více článků »

  • Banner

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop