Stavební baubiologie - čím se zabývá a k čemu je dobrá?

Stavební baubiologie - čím se zabývá a k čemu je dobrá?

Redakce | Čtvrtek, 22. duben 2021 |

Přidat na Seznam.cz

Přemýšleli jste někdy nad tím, co všechno vlastně ovlivňuje kvalitu bydlení? Stavby, které jsou každý den součástí našich životů, na nás určitým způsobem působí, ovlivňují naši pohodu a zdraví. Spojitostem mezi stavbou, jejím okolím a přirozeností člověka se věnuje stavební biologie neboli baubiologie.


Principy pro zdravé bydlení

Narůstající počet umělých materiálů a výrobků, elektrotechnických zařízení a dalších vlivů, které nepříznivě působí na lidské zdraví, zvyšuje zájem nejen ze strany odborníků. Přibývá lidí, kterým není lhostejné, v jakém prostředí bydlí a snaží se s tím něco dělat. Vztah stavby a člověka přibližuje obor nazývaný stavební biologie. Jde o poměrně mladou vědní disciplínu, která řeší různá hlediska ovlivňující kvalitu prostředí pro bydlení ze stavebního pohledu.

Stavební biologie se postupně vyvíjela především v Německu (odtud někdy používané označení baubiologie) v závislosti s vývojem nových zařízení pro domácnost a používáním uměle vyrobených stavebních materiálů, které nemají příznivý vliv na člověka. Dnes už je stavební biologie poměrně rozšířený obor, který vychází z měřením podložených poznatků a vytváří určité principy a doporučení pro zdravé bydlení.

Zásady, které mohou mnohdy značně zlepšit či zpříjemnit prostředí moderního bydlení, lze uplatňovat jak v případě nové výstavby, tak při úpravách stávajících budov. Pro zamezení vzniku negativních vlivů se můžeme řídit zásadami pro zdravé bydlení. Hlediska působící na zdraví a pohodu uživatele stavby lze shrnout do tří hlavních skupin:

  • Pozemek a jeho okolí.
  • Architektura a technologie stavby.
  • Provoz a vybavení.

Výběr pozemku z hlediska baubiologie

Pokud máte ještě možnost volby stavebního pozemku, jste schopni zamezit mnoha zdravotním rizikům. Volbu pozemku nepodceňujte. Zvažte pečlivě všechny vlivy, které mohou ovlivnit kvalitu budoucího bydlení. Posuzujte nejen samotnou parcelu, ale i její okolí.

Mnohdy to mohou být zdánlivě nepatrné detaily jako místní zdroj vody. Věřte tomu, že kvalita pitné vody může dost příjemně, ale i nepříjemně ovlivnit bydlení. Pitná voda by měla být chutná a neměla by mít nepříjemný zápach.

Bydlení mohou také velmi znepříjemnit například hluk, emise nebo zápach z místního podniku, dopravní infrastruktury a podobně. Dálnice a rychlostní silnice mohou být při špatné morfologii terénu slyšet i několik desítek kilometrů daleko.

Obecně se při výběru pozemku snažte vyhnout jakýmkoliv přírodním či člověkem vytvořeným anomáliím s nepříznivým dopadem – příručkově lze doporučit vyhnout se místům s přirozeným výskytem radiace nebo pozemkům poblíž vedení vysokého napětí či vysílačů a stanic, které mohou vyvolávat elektromagnetické vlny.

vyber-stavebniho-pozemku

obr.: Asi nejzásadnější roli hraje při zdravém bydlení výběr stavebního pozemku. zařízení domu lze vyměnit, stavbu přebudovat, ale s parcelou na špatném místě už nikdo nic neudělá. V tomto případě se ale výběr vydařil. Foto: Sonnleitner


Návrh stavby rozhoduje o zdraví člověka

Vzhledem k tomu, že se stavební biologie řadí ke skupině stavebních věd, je jasné, že je kladen důraz na zamezení vzniku vlivů, které negativně ovlivňují lidské zdraví, právě v souvislosti s výstavbou a to včetně jejího návrhu. Nejvíce faktorům je možné předejít právě vhodným architektonickým a technologickým návrhem, který jsou schopni provést architekti a projektanti specializující se na problematiku zdravého bydlení.

Spolupracujte s opravdovými odborníky zabývajícími se zdravým bydlením. Důležitým krokem je návrh domu tak, aby vyhovoval především individuálním potřebám budoucích uživatelů. Z hlediska stavební biologie se jedná především o harmonické uspořádání a tvar místností. K tomu lze s výhodou využívat i starého čínského umění feng-shui.

promyslena-dispozice-domu

obr.: Jaké prvky původního bydlení vám vyhovovaly a jaké nikoli? Foto: Roman Romaniuk, Zdroj: Dreamstime


Jak zvládnout proces návrhu i stavby domu jako profík?
 

Vybírejte stavební materiál s rozmyslem

Pro výstavbu volíme podle principu stavební biologie materiály, které jsou pro člověka přirozené. Můžeme se inspirovat především tradičními přírodními materiály, které se dnes znovu objevují v moderní podobě – dřevo, kámen, nepálené cihly. Někdo může vidět tyto materiály jako přežitek, jiní je chápou jako příležitost odpoutat se od uměle vytvářených materiálů s nádechem moderního designu.

Konstrukce stavby působí na člověka více, než se může na první pohled zdát. Zkoušeli jste někdy strávit alespoň několik minut v domě postaveném ze dřeva? Udělejte to. Dnes již existuje mnoho referenčních domů, kde si můžete na vlastní kůži vyzkoušet atmosféru dřevěného bydlení.

Je žádoucí se vyvarovat zbytečným chemickým úpravám. Dřevo je samozřejmě vhodné udržovat pokud možno pouze přírodními vosky a oleji, které neuvolňují žádné škodliviny do interiéru. Nežádoucí jsou tedy různé ekologicky problematické barvy, laky a lepidla. Přírodní materiály je dobré využít i pro jiné než nosné konstrukce, například pro podlahy.

Významným prvkem stavby bývá zateplovací systém, kde se dá používat například sláma, technické konopí, len, ovčí vlna, dřevovláknité materiály. Nenosné stěny v dřevostavbě je velmi vhodné z důvodu akumulace tepla kombinovat s nepálenou i pálenou cihlou nebo zakomponovat třeba kámen. Pokud jsou potřeba omítky, získávají si oblibu zejména hliněné omítky nebo omítky vápenné či sádrové.

Stavební biologie je ve své podstatě souznění stavby, člověka i přírody. Je dobré se na stavbu dívat v dlouhodobějším pohledu – jak ovlivňuje výstavba, provoz stavby, ale i pozdější likvidace stavby životní prostředí. Známkou ekologické efektivity je nejen používat materiály, které je jednoduché šetrně k životnímu prostředí likvidovat, ale zároveň nezatěžovat životní prostředí zbytečným převážením stavebních materiálů na velké vzdálenosti. Vhodné je tedy používat materiály, které jsou dostupné z okolí stavby.

drevo-a-kamen-idealni-kombinace

obr.: Kámen, keramika a především dřevo ve své nejpřirozenější podobě. Masivní dřevostavby nabízejí pro zdravé bydlení ty nejlepší předpoklady. Foto: Martin Zeman


Nejdzravější dům pro člověka je ten dřevěný
 

Odpočinkové místnosti v domě si zaslouží zvláštní pozornost

Stavební biologie se věnuje z velké části měření elektromagnetických polí, které mohou působit na metabolismus člověka. Je dobré zvážit využití jednotlivých elektrických a elektrotechnických zařízení. Největší důraz věnujte místnostem určeným k odpočinku a především ložnici.

Spánek mohou citlivějším jedincům narušovat elektromagnetická pole, proto je ideální vytvořit odstup postele od elektrických kabelů a pro jejich rozvody používat stíněné kabely. Užitečnou pomůckou jsou odpojovače sítě – zařízení, která po vypnutí posledního spotřebiče ve vybraných elektrických okruzích automaticky sníží napětí na minimum, čímž výrazně klesne jejich elektromagnetické vyzařování.

Běžné vybavení zpříjemňuje a vytváří komfort bydlení. Doma je dobré se však vyvarovat některým materiálům, z kterých se vybavení vyrábí. Některé materiály, například pro výrobu nábytku a koberců, obsahují velké množství lepidel, které do interiéru uvolňují zdravotně závadné nebo i jedovaté látky.

Může se pak objevovat pocit únavy, dýchací problémy, přecitlivělost očí různé vyrážky a jiné zdravotní potíže. Doporučuje se používat především přírodní materiály. Pro zamezení vysoké koncentrace škodlivin je pravidelný přísun čerstvého vzduchu. Větráním jsme schopní předcházet i vzniku plísní. Znát zásady stavební biologie se jistě vyplatí, myslet na ně je vhodné především při stavbě nového domu.

loznice-a-materialy-v-ni

obr.: Ložnice by měla být místem, při jehož zařizování bychom měli dbát úzkostlivě na čisté prostředí. Zejména elektrická vedení a spotřebiče mohou klidný spánek citlivějších jedinců významně narušovat. Zdroj fotografie: Martin Zeman

Autor textu: Jiří Grossmann

DaS 2-2012
Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Zdravé bydlení”

Více článků »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop