Jaké jsou nejdůležitější zásady celostní architektury

Jaké jsou nejdůležitější zásady celostní architektury

Markéta Gajdošová | Pondělí, 07. prosinec 2020 |

Přidat na Seznam.cz

Celostní architektura, nebo celostní design pojímá stavbu a život v dřevostavbě jako jednotnou záležitost. Pasivní dřevostavba dodržující zásady celostního designu funguje jako jeden organismus. Slouží jako střecha nad hlavou a zároveň jako nezávislé a udržitelné místo, které dokonale zapadá do svého okolí. Stejně jako velmi diskutovaná celostní medicína, i celostní architektura přistupuje ke svému oboru nejen po stránce věcné funkčnosti, ale snaží se v první řadě dosáhnout celkové harmonie ve všech možných směrech.

Dřevostavba podle zásad celostního designu působí pozitivně nejen na přímé okolí, ale hlavně na své obyvatele. S tímto směrem designu se můžeme setkat v architektuře, objevuje se v produktovém designu, ale také v oblasti informačních technologií. Celostním směrem se ubírá celá řada produktů i aplikací. Celostní přístup napříč všemi obory spojuje několik důležitých zásad. Pojďme se nyní podívat na ty, které jsou nejvíce specifické právě pro architekturu dřevostaveb a pro stále oblíbenější pasivní dřevostavby.

Zásada 1. - Přírodní materiály

Přírodní materiály jsou s celostní architekturou neodmyslitelně spojeny. Dřevo a hlína především. Podle Michala Hendrycha, majitele Ateliéru celostního designu, který se věnuje celostní architektuře v celé její komplexnosti, mají právě vlastnosti přírodních materiálů na celkovou atmosféru a pozitivní energii dřevostavby rozhodující vliv.

Pomáhají totiž například zvlhčovat vzduch a kromě toho zásadním dílem přispívají k tvorbě ideálního elektroiontového a elektromagnetického mikroklimatu. Právě toto mikroklima si v našich domovech kazíme nedostatečným větráním, ale i například kouřením v interiéru, nebo po dlouhou dobu zapnutou obrazovkou. Přírodní materiály mají dále vliv na tepelnou stabilitu interiéru. Ideálně zapadnou do přirozeného prostředí, do kterého svůj dům plánujeme zasadit. Kromě dřeva a hlíny se k důležitým přírodním materiálům řadí vápník, sklo nebo kámen.

moderni-drevostavba-celostni-architektura-design-interier-prirodni-materialy-zdrave-bydleni

Obr.: Přírodní materiály v dřevostavbě - Když hliněné omítky v zemitých barvách podmaňují interiér a inspirují tvůrce k vlastní kreativitě. Foto: Martin Zeman

Zásada 2. - Rovnováha a harmonie

Cílem celostního designu je dosáhnout v dřevostavbě harmonie po všech stránkách. Proto se celostní architekti často věnují i feng-šuej či baubiologii. Interiér musí v celostní architektuře ladit se samotnou stavbou a všechno dohromady má tvořit jeden harmonický celek se zahradou i širokým okolím, jěhož je dřevostavba součástí.

Dopodrobna se rovnováze a umístění jednotlivých prvků věnuje právě staré učení feng-šuej. Baubiologie je naopak moderní stavební směr, který vznikl před pár desítkami let v Německu. Zabývá se, podobně jako celostní architektura, spojitostmi mezi samotnou stavbou a jejím okolím.

Směrů zabývajících se harmonií prostoru je však mnohem více, někteří celostní architekti při své práci využívají například postavení hvězd nebo indický architektonicko-duchovní systém Vástu Šástra.

moderni-drevostavba-celostni-architektura-design-interier

Obr.: Zdravé klima v interiéru - Interiér, který podporuje zdravé klima. Přírodní materiály jsou svým vzhledem i kvalitami těžko překonatelné. Jejich vyšší cena může být kompenzována velikostí domu či mírou svépomocné realizace a celkovou skromností v našich požadavcích. Vizualizace: Michal Hendrych

Zásada 3. - Ucelený životní cyklus

K celostní architektuře patří dlouhodobá udržitelnost a možnost pohodlného života na stejném místě po několik generací. Proto se v ní klade důraz na opětovnou využitelnost veškerého odpadu, a to jak lidského, tak i zvířecího. Podle celostního designu jsou základem spokojeného života obnovitelné zdroje a naprostá minimalizace vyprodukovaného odpadu. V domech navržených podle celostní architektury se myslí na dokonalé hospodaření s vodou a na její plné využití. Celostní design v architektuře inteligentně pracuje s dešťovou i odpadní vodou, což je v dnešní době důležitější než kdy dříve.

moderni-drevostavba-celostni-architektura-design-permakulturni-design-pozemku

Obr.: Permakulturní design pozemků - Celostní navrhování řeší pozemek, zahradu i dům jako jeden celek. Kresba: Michal Hendrych

Zásada 4. - Svoboda, nezávislost a návratnost nákladů

Přírodní materiály bývají mnohdy dražší. V důsledku však na celostní a zvlášť pasivní dřevostavbě ušetříte. Správě postavený pasivní dům v harmonickém souznění s okolím, vám může v průběhu let pomocí obnovitelných zdrojů ušetřit až desítky tisíc korun na energiích. Nemusíte se bát ani příliš velké počáteční investice. Celostní architektura zná pojem rostoucího bydlení. Rostoucí dům můžete postavit za minimální náklady a časem ho rozšiřovat podle toho, jak vám roste rodina i finanční rezervy. S myšlenkou rostoucího bydlení samozřejmě musíme počítat již u prvotního návrhu a při výběru samotného pozemku, abychom v budoucnosti mohli novou částí stavby na tu starou harmonicky navázat.

moderni-drevostavba-celostni-architektura-design-rostouci-bydleni-1

Obr.: Rostoucí bydlení - Fázování vystavby domu přizpůsobené životním etapám i aktuálně dostupným finančním zdrojům. Vizualizace: Michal Hendrych

moderni-drevostavba-celostni-architektura-design-rostouci-bydleni-2

moderni-drevostavba-celostni-architektura-design-rostouci-bydleni-3

Zásada 5. - Světlo a energetická efektivita

S obnovitelností zdrojů se váže energetická efektivita celostní architektury. Dobře postavená celostní dřevostavba z přírodních materiálu je maximálně otevřená slunečním paprskům. Důraz se klade na její zateplení i na eliminaci jakékoliv přebytečné vlhkosti. Jedním z nejdůležitějších prvků je čerstvý vzduch v interiérech, který společně s přírodním materiálem dotváří ideální mikroklima, v němž se budeme po celý rok cítit příjemně.

Celostní design je pouze jednou z cest, jak vytvořit dokonalé a harmonické bydlení. Rozhodně není dobrý nápad pouštět se do stavby naslepo a na vlastní pěst. V České republice zatím celostní architektura není tolik rozšířená jako u našich západních sousedů, přesto si můžeme vybírat z odborníků, kteří kromě technické stránky, kladou důraz na harmonické zasazení naší budoucí dřevostavby do okolního prostoru. Dbají také na dobré feng-šuej a neberou na lehkou váhu nic, co by mohlo naši životní spokojenost negativně ovlivnit.

Zajímáte se o celostní architekturu, celostní design, permakulturní design pozemků, feng-šuej, baubiologii, či jak harmonicky propojit byldení v dřevostavbě s okolím? Další zajímavé informace naleznete v článcích na téma zdravé bydlení.

Markéta Gajdošová

 

Zajímám se především o design a interiéry, ale i veškeré zajímavosti, které se v oboru dřevostaveb objeví. Sama bydlím v paneláku, ale o dřevostavbách si ve volných chvilkách sním.

Nejnovější články autora

Vaše komentáře (0)

Nejnovější články v kategorii “Zdravé bydlení”

Více článků »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop