Nad dispozicí domu přemýšlejte! Finančně nejnáročnější prostory jsou koupelny a WC - jak ušetřit, poradí architekt

Nad dispozicí domu přemýšlejte! Finančně nejnáročnější prostory jsou koupelny a WC - jak ušetřit, poradí architekt

Lucie Němcová | Úterý, 01. říjen 2019 |

Přidat na Seznam.cz

Výsledné půdorysné schéma rodinného domu netvoří jen hezky poskládané místnosti, které načrtneme za pár desítek minut. Protíná se v nich individualita stavebníků a jejich potřeb, jedinečnost pozemku, okolí domu, ergonomie i zkušenost architekta. Neopomenout žádnou z důležitých rovin je úkolem odborníka, ale je dobré o nich vědět. Proč? Abyste mohli žádat kvalitu a uměli ji poznat. Nejenže pak budete bydlet v úplně jiném, lepším domě, ale také pomůžete tvořit hodnotnější architekturu, která sahá mnohem dál než jen do vašeho života.

Rodinný dům je místem kde chceme žít, kam se chceme rádi vracet. Je naším pravým domovem. Velkou část našeho života trávíme v budovách, v nich pracujeme, žijeme a trávíme svůj volný čas. Připadá mi proto důležité, aby život v domě reagoval na dění v exteriéru a naopak. Rád ve svých projektech hledám pomyslnou hranici mezi interiérem a exteriérem a k tomu využívám velkoformátová fixní nebo posuvná okna.

Průvodce na cestě k dobré dispozici

ing-arch-jan-alex-rezac
Ing. arch. Jan Alex Řezáč

Pochází z Pošumaví, kde získal zalíbení k přírodním materiálům a dřevu. Architekt a majitel studia MODULORA, které se zabývá navrhováním individuálních dřevostaveb již od roku 2007. Za tu dobu realizoval desítky dřevostaveb po celém území ČR. Některé s nich získaly prestižní ocenění jako Dřevěná stavba roku 2013 (dům pod hradem – Most) nebo Národní cenu za architekturu GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2014 (rekreační objekt Ošelín).

 

Výběr stavebního pozemku

Návrhu dobré dispozice, splňující očekávání zadavatele, předchází několik důležitých kroků, které rozhodují o úspěchu celého projektu. Tím nejzásadnějším je výběr správného stavebního pozemku.

Doporučuji stavebníkům, aby v ideálním případě vybírali pozemek se svým architektem, anebo s ním svůj výběr alespoň konzultovali. Architekt v první řadě ověří, zda je záměr klienta na vybraném pozemku vůbec realizovatelný.

Zkontrolujte limity území

Dalším krokem je prověření územního plánu obce a platných regulativů v území. Nejen, že lze regulovat procento zastavění pozemku, podlažnost, tvar a sklon střechy domu, ale také tvar a proporci půdorysu. Ve významně chráněných lokalitách nebo v nově vznikajících urbanistických celcích může být požadován nebo zakazován určitý tvar půdorysu. Například v CHKO se můžeme velmi často setkat s požadavkem / regulativem na obdélníkový tvar půdorysu s poměrem stran například 1:1,5 až 1:2, který velmi silně předurčuje dispoziční schéma.


vybirame-pozemek-pro-drevostavbu
 

Prozkoumejte do hloubky kontext domu

Během navrhování dispozice se neobejdeme bez znalosti kontextu. Každý pozemek má své jedinečné okolí a úkolem architekta je nalézt potenciál místa a ten v návrhu zohlednit. Kromě přístupu na pozemek a orientaci ke světovým stranám záleží také na struktuře okolní zástavby, vzrostlé zeleni, ale i na směru převládajícího větru a deště. To vše může život v domě pozitivně, ale i negativně ovlivňovat.

interier-hlavni-obytny-prostor-jidelni-stul-modre-zidle-krbova-kamna-drevena-podlaha-vyrovnavaci-schody

Obr.: Vložené vyrovnávací schody reagují v interiéru na svažitost – dům po svahu „teče"


"Každý projekt, který prošel mýma rukama, je individuální a nepřenositelný. Vznikl pro konkrétního klienta, na dané místo se specifickým okolím a kontextem."


interier-drevene-schodiste-okno-propojeni-interieru-a-exterieru

Obr.: Kontext místa a vizuální propojení mezi vnitřním a vnějším prostředím – kvalita, kterou umí zajistit pouze okno. Foto: Martin Kocich

Libreto neboli zadání pro návrh domu

Samotné zadání od stavebníka je pro návrh domu a dispozice základní podklad. Od svých klientů požaduji, aby mezi sebou na počátku o svém budoucím domě hodně diskutovali a výsledek sepsali do strukturovaného textu.

Je důležité si uvědomit, co od domu a jednotlivých místností požaduji. Každá místnost má svůj účel a poslání. Čím více informací se mi podaří ze zadání vyčíst, tím detailněji mohu vstoupit do představ klienta. Zajímají mě odlišnosti, individualita, kterou bych chtěl následně v návrhu vyzdvihnout.

Uvedu pár příkladů: chceme mít v domě velké akvárium, dostatek ploch pro nástěnné obrazy, manželka hraje na klavír, rádi vaříme pro přátele a požadujeme velký jídelní stůl... To je malý výčet přání či požadavků, které musejí být v návrhu zohledněny.


"Architekt hledá pro klienty nejlepší možné řešení. Zásadně vstupuje do jejich života a očekává od nich maximální otevřenost. Ze vzájemného dialogu pak vzniká finální návrh."


Přízemní versus patrový dům

V ČR výrazně převažuje výstavba přízemních domů v porovnání s domy patrovými, zatímco v západní Evropě je to zase naopak. Každý typ domu má své plusy i mínusy. Přízemní domy jsou pro pohyb člověka přirozené a mohou být i bezbariérové, což je jejich obrovská výhoda. Bezbariérovost musíme posuzovat nejen v domě, ale i při jeho osazení do okolního terénu a propojení mezi interiérem a exteriérem. Svažité pozemky nejsou pro přízemní domy vhodné a prodražují jejich založení díky většímu objemu násypů potřebných k dorovnání základové desky.

Oproti tomu patrové domy mají výhodnější poměr mezi svým objemem a celkovou plochou pláště a cenově tak vycházení lépe, nehledě na to, že i plocha základové desky je menší a tudíž levnější. Rozdělení domu do více než dvou podlaží umožňuje ideální funkční rozvržení. Do přízemí se umisťují denní místnosti s hlavním obytným prostorem, do patra pak ložnice jednotlivých členů rodiny. Do dispozice je ale nutné navíc umístit komunikační prvek – schodiště.


prizemni-drevostavba-bungalov-exterier-zahrada-garaz
 

Dispozice není pouze 2D

Při navrhování dispozice je zároveň utvářen prostor, a právě ten spolu s přirozeným osvětlením rozhodují o celkové kvalitě bydlení. Používání pravého úhlu v dispozici přináší do našeho života potřebný řád. Ostré a tupé úhly nebo oblouky v praxi selhaly. Skvěle naopak funguje rozdělení dispozice na zóny – denní obytnou, kde probíhá aktivní život rodiny, a klidovou s ložnicemi. Vnitřní komunikace v domě, jako chodby a schodiště, slouží ke vzájemnému propojení těchto zón a jednotlivých místností. Čím je jejich podlahová plocha menší, tím je návrh lépe promyšlený.

Srdce domu

Velmi často s klienty diskutujeme o tom, co pro ně představuje centrum domu, kde se chtějí jako rodina setkávat. Odpověď bývá jednoduchá – je jím velký stůl v jídelně. Stůl jako základ rodiny pro mnohé platí i v 21. století, což je skvělé. A nemusí zastat pouze funkce spojené s jídlem. Děti zde mohou psát své úkoly do školy, rodiče si zde s nimi mohou hrát či něco společně tvořit. Stejně tak zde může tatínek vyřizovat resty do práce na svém notebooku. Velikost stolu každý vnímá jinak. Nyní navrhuji dům, kde má k rodinnému stolu několikrát do roka usednout až deset osob.

interier-dreveny-jidelni-stul-bile-zidle-osvetleni-vstup-do-zahrady-velkoformatove-okno

Obr.: Velký jídelní stůl je i navzdory změně životního stylu stále archetypálním centrem domu. Foto: Martin Zeman

Nepodceňte ložnici

Velmi důležitým prostorem v domě je ložnice. Představuje jedno z nejsilnějších míst interiéru, kde trávíme třetinu života. Rozměrově by měla mít pravidelný půdorys a plochu vždy větší než pokoje dětí. Věci a zařízení, které do ní umisťujeme, by měly být vždy v páru: dva noční stolky, dvě komody, dva obrazy a tak dále. Poblíž ložnice navrhujeme koupelnu. Ta je místem, kde pečujeme o své tělo a naše zdraví. Do prostoru „čisté" koupelny by se nemělo umisťovat „špinavé" WC. Snažíme se jej prostorově oddělit.

Každý člověk jinak reaguje na množství tepla a zimy. Někomu vyhovuje studená ložnice orientovaná na sever, jinému zase na východ, protože chce být probouzen energií slunečních paprsků. Měli bychom být obezřetní při umístění pokoje na jih či západ, kde bude vznikat nadbytek energie a tepla. To může být pro citlivé jedince nebo hyperaktivní osoby na obtíž. Může je to zbytečně aktivovat a způsobovat neklid. Použití dřeva v interiérupozitivní vliv na lidskou psychiku a je to podloženo i odbornými lékařskými studiemi.


5-tipu-pro-zdravy-spanek
 

Praktický příklad - Přízemní dům

prizemni-drevostavba-exterier-pohled-ze-zahrady-vizualizace

Obr.: Otevřenost směrem do zahrady a okna velkých formátů přinášejí hlavní kvality obytnému prostoru – propojení se zahradou, krásné výhledy a dostatek světla. Všechny obytné místnosti mají stejnou kvalitu výhledu.

prizemni-drevostavba-navrh-dispozice-pudorys

Tip architekta

Při dispozičního návrhu kuchyně je důležitá dosavadní životní zkušenosti klienta, ať už pozitivní či negativní. Při novém návrhu bychom měli dbát na modulárnost, kdy je základním modulem rozměr 60 x 60 centimetrů. Čím více budeme důslední při používání modulů, tím více můžeme použít typových výrobků a eliminovat tak výrobu atypů od truhláře, která bude vždy dražší.

prizemni-drevostavba-exterier-pohled-z-ulice-vizualizace

Obr.: Uzavřenost směrem do ulice vytváří větší soukromí na druhé straně směrem do zahrady, zároveň má toto řešení logické energetické opodstatnění, je-li uzavřená fasáda směrem k severu.


Praktický příklad - Patrový dům

patrova-drevostavba-exterier-pohled-z-ulice-vizualizace

Obr.: Přízemní garáž se skladem tvoří samostatnou hmotu přisazenou k domu. Eliminuje tak negativní působení automobilu na kvalitu života rodiny.

patrova-drevostavba-navrh-dispozice-pudorys-1np

patrova-drevostavba-interier-obyvaci-pokoj-kryta-terasa-vizualizace

Obr.: Spojitý obytný prostor s jídelnou navazující na krytou venkovní terasu.

patrova-drevostavba-navrh-dispozice-pudorys-2np

Tip architekta

Finančně nejnáročnějšími prostory v domě jsou koupelny a WC. Opravdu bychom měli zvážit jejich celkový počet a polohu v domě. Umístěním koupelen blízko sebe nebo v patře nad sebou snižujeme celkové délky nutných rozvodů a šetříme finanční prostředky, které můžeme použít například pro vybavení interiéru.


interier-drevostavby-archcon-biskup-cernosice
 

Vizualizace: Jan Alex Řezáč
Redakčně upraveno pro web

DaS 2-2019

Náklonnost k přirozeným materiálům a dřevu jsem objevila již při studiích architektury a šíření osvěty a inspirace z této oblasti mi dává velký smysl. Baví mě lidi motivovat k tomu, aby bydleli zdravě, komfortně a více či méně soběstačně.

Nejnovější články autora

Vaše komentáře (3)

Nejnovější články v kategorii “Ostatní”

Více článků »

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

  • Banner

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

  • Banner

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop